116- 139-142 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116139
Dato : 18530822
Forfatter:Selmer Oldfrue Corvinus
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Oldfrue. Selmers liste med kommentarer til ansøgereinder til pladsen som oldfrue. Om Corvinus skriver Selmer, at hun er blandt de egnede, men ikke udmærker sig ved orden og akkuratesse.

Mpr nr. A116140
Dato : 18540516
Forfatter:Dahl Borch Selmer
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Borch har udarbejdet et regnskab der sendes til gennemsyn hos Dahl. Selmer mener ikke der er underbalanmce på andre konti en bespisningen.

Mpr nr. A116141
Dato : 18550412
Forfatter:Bøggild, Top Borch
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontor. Top Bøggild og Borch sender andragende til direktionen om at der må blive ansat en assistent i kontoret.

Mpr nr. A116142
Dato : 18541217
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Kasseekstrakt. Kommentarer til kassekstrakten fra Dahl.

 

Kasse 116

20150831074927_00001.jpg 20150831074927_00002.jpg 20150831074927_00003.jpg 20150831074927_00004.jpg 20150831074927_00005.jpg
20150831074927_00006.jpg 20150831074927_00007.jpg 20150831074927_00008.jpg 20150831074927_00009.jpg 20150831074927_00010.jpg
20150831074927_00011.jpg 20150831074927_00012.jpg