116- 151-154 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116151
Dato : 18880528
Forfatter:Meyer, Møller Otto Walther Nielsen, murermester
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mælk og brød. Der er indkommet bud fra Meyer, der ønsker leverancer uden licitation, men det ønsker direktionen ikke at acceptere. Der er kommet bud fra Walther om, at murmester Nielsen har tilbudt at bygge ligkapellet, dette ønsker man at accepterer uden licitation, da man ved sidste byggearbejder var ganske tilfreds med Nielsen.

Mpr nr. A116152
Dato : 18881104
Forfatter:Meyer, Otto
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Træer. Anstaltens træer ved Grenåchauseen har rødder i Otto Meyers mark, hvilket han mener skader væksten, så han anmoder direktionen om, at rødderne bliver hugget over. Han ønsker skadeserstatning på 80 kr.

Mpr nr. A116153
Dato : 1888
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenestedragt. Vi undertegnede tager os den frihed at anmode hr. ovrlægen om tilladelse til i vor fritid af gå i hele leveriet udenfor asylet. Undertegnet en række plejere.

Mpr nr. A116154
Dato : 18810613
Forfatter:Møller, Christine, husbestyrinde
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Husbestyrerinde, løn. Christine Møller, der er husbestyrerinde anmoder om, at få lønforhøjelse, så hun får lige så meget som oldfruen. Hun mener, at arbejdsbyrden og ansvaret er lige stort.

 

Kasse 116