116- 158-161 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116158
Dato : 18820616
Forfatter:Reddersen, bager
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Bager Reddersen har fået sit bud underkendt, selv om han var lavestbydende. Han opfordrer derfor direktionen til at afholde en ny licitation, men dette afslår man.

Mpr nr. A116159
Dato : 18820621
Forfatter:Eriksen, Morten, postbud
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Postbud, løn. Morten Eriksen, der er postbud, anmoder om lønforhøjelse, da han med en arbejdstid på 14 timer ikke har mulighed for at have bierhverv, ejheller har særlig store indtægter ved siden af de 500 kr han får om året. Han er ansat i 1875 og har kone og 4 umyndige børn, samt betaler 160 kr for husleje og brændsel årligt.

Mpr nr. A116160
Dato : 18810820
Forfatter:Furste, overlæge, Vordingborg
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Furste, der er overlæge på Vordingborg-hospitalet sender en afskrift af deres budget.

Mpr nr. A116161
Dato : 18831017
Forfatter:Birch, Anna Caroline, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienters skattepligt. Vejlby sogneråd fremsætter en sag mellem Vordingborg landsogn og Rønne Købstads skifteret vedr en Anna Caroline Birch, som de holder bevis på, at ptt har skattepligt i opholdskommunen. Direktionen svarer, at skattepligten er usikker, men man kan heller ikke hjælpe, da hospitalet igen oplysninger har om ptt formueforhold.

 

Kasse 116

20150831081619_00001.jpg 20150831081619_00002.jpg 20150831081619_00003.jpg 20150831081619_00004.jpg 20150831081619_00005.jpg
20150831081619_00006.jpg 20150831081619_00007.jpg 20150831081619_00008.jpg 20150831081619_00009.jpg