116- 162-165 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116162
Dato : 18840309
Forfatter:Christensen, bager, Vejlby Reddersen
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Bager Christensen fra Vejlby skriver, at han har kendskab til Reddersen har fået leverance af brød uden at være lavestbydende, Han spørger derfor, om det er muligt at fremsætte endnu et bud? Direktionen svarer, at det er der ikke, men han er velkommen til at byde i fremtiden.

Mpr nr. A116163
Dato : 18840314
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Direktionen har anmodet Kgl. Frederiks Hospital om at forsyne såvel Oringe som Århus med kandidater, om end det vil være utilstrækkelig for begge hospitaler. Frederiks Hospital ønsker dog, at forsyne Oringe med det nødvendige antal kandidater, så man kan ikke gå ind for direktionens forslag.

Mpr nr. A116164
Dato : 18840307
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Pleje - og arbejdsanstalt. I Mariager pleje og arbejdsanstalt kan man kun modtage sindssyge midlertidigt indtil der er plads i Århus, hvilket man meddeler fra Randers amt er optaget i Marriager pleje- og arbejdsanstalts vedtægter fra 1861. Vedlagt et eksemplar af vedtægterne.

Mpr nr. A116165
Dato : 18840612
Forfatter:Nielsen, T C, gartner
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Gartner, løn. T. C. Nielsen, der er gartner ved hospitalet anmoder om, at få tilladelse til at sælge planter og frø af eget tiltræk. Dette kan direktionen ikke tillade, men man lover, at det vil blive forsøgt af forbedre hans stilling ved en øgning af lønnen, da han nu har fået en større familie.

 

Kasse 116

20150831082153_00001.jpg 20150831082153_00002.jpg 20150831082153_00003.jpg 20150831082153_00004.jpg 20150831082153_00005.jpg
20150831082153_00006.jpg 20150831082153_00007.jpg 20150831082153_00008.jpg 20150831082153_00009.jpg 20150831082153_00010.jpg
20150831082153_00011.jpg 20150831082153_00012.jpg 20150831082153_00013.jpg 20150831082153_00014.jpg