116- 170-173 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116170
Dato : 18521109
Forfatter:Jøns Simoni Dahl Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Jøns. Bervet fra fra Dahl til Selmer. Det handler dels om regnskabet dels om Simoni og sidst om Jøns: Det er kedsommeligt at Jøns ikke er den mand, som man havde ventet, med det kan jo måske blive bedre.

Mpr nr. A116171
Dato : 18521109
Forfatter:Selmer, overlæge Jespersen, ptt
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afvisning af ptt. Jespersen skriver til Selmer, at man ikke skal underskrive afvisninger kollektivt, da det ene er overlægens skøn, der står bag. Endvidere ønsker Jespersen en bedre aflønning af personalet, bl.a. bedre emolumenter og arbejdsdragt, idet man jo er forpligtet til at yde ptt. af 3. klasse dette - det ønsker han overført til tyendet.

Mpr nr. A116172
Dato : 18520827
Forfatter:Selmer Dahl Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Patientankomst. Præst. Selmer spørger Dahl om der skal være frit mælk og øl. Er der nogen anmeldelse til sognet at iagttage. når ptt. ankommer? Hvornår begynder pastor Wagtmann at hæve gage. Reservelægen og overopsynsjomfruen er ankommet til anstalten.

Mpr nr. A116173
Dato : 18530701
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Ministeriet har ladet det stå hen om overlægestillingen ved Jydsk Asyl er forbundet med pension. Selmer ønsker afklaring herpå.

 

Kasse 116

20150831083257_00001.jpg 20150831083257_00002.jpg 20150831083257_00003.jpg 20150831083257_00004.jpg 20150831083257_00005.jpg
20150831083257_00006.jpg 20150831083257_00007.jpg 20150831083257_00008.jpg 20150831083257_00009.jpg 20150831083257_00010.jpg
20150831083257_00011.jpg 20150831083257_00012.jpg