116- 174-177 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116174
Dato : 18530514
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Opsyn. 4 mandlige opsyn ønsker at forlade deres tjeneste idet lønnen er for lille. To af dem ønsker Selmer at beholde, fordi de efter hans udsagn er kærnen i opsynsholdet. Derfor anmoder han direktionens øvrige medlemmer om, at bevillige en større løn til disse uundværlige opsyn.

Mpr nr. A116175
Dato : 18530310
Forfatter:Selmer Dahl
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Selmer skriver til Dahl, at man sandsynligvis vil blive opfordret til at skrive en årlig beretning til ministeriet ligesom Frederiks Holspital.

Mpr nr. A116176
Forfatter:Walther, professor Holm
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Overslag over vedligeholdelsesarbejder fra prof. Walther, skrevet med Holms skrift.

Mpr nr. A116177
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Oversigt over forskellige arbejder, der skal forestages på mands- og kvindesiden. Skrevet med Holms hånd.

 

Kasse 116

20150831083835_00001.jpg 20150831083835_00002.jpg 20150831083835_00003.jpg 20150831083835_00004.jpg 20150831083835_00005.jpg
20150831083835_00006.jpg 20150831083835_00007.jpg 20150831083835_00008.jpg