116- 182-184 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116182
Dato : 18550406
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kontor. Borch sender en skrivelse til direktionen, hvor han dels afgrænser sit ansvarsområde overfor forvalteren dels redegør for, at det er nødvendigt med hjælp på kontoret.

Mpr nr. A116183
Dato : 18610701
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Almindelige bestemmelser for indlæggelse og ophold på anstalten skrevet af Selmer og dateret af Borch. Regler for optagelse, kaution, fripladser og nedsat betaling. Medbringelse af tøj, der repareres af anstalten og der udleveres et nyt sæt ved udskrivning. Ingen må modtage penge eller forseglede breve.

Mpr nr. A116184
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Tøj. Liste over klædningsstykker, der skal udleveres pr. mand og kvinde, samt mærker vedrørende udlevering af grej til kvittering.

 

Kasse 116

20150831085024_00001.jpg 20150831085024_00002.jpg 20150831085024_00003.jpg 20150831085024_00004.jpg 20150831085024_00005.jpg
20150831085024_00006.jpg 20150831085024_00007.jpg 20150831085024_00008.jpg 20150831085024_00009.jpg 20150831085024_00010.jpg
20150831085024_00011.jpg 20150831085024_00012.jpg 20150831085024_00013.jpg 20150831085024_00014.jpg