116- 188-191 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116188
Dato : 18520514
Forfatter:Kongen
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Løn. Reglement for lønninger af de ved helbredsanstalten for Sindssyge i Nørrejylland ansatte embedsmænd og betjente. Overlægen 1600 Rbd. Reservelægen 400 Rdb. Præsten 200 Rbd. Forvalteren 800 Rbd. Bogholderen 350 Rbd. Overopsynsmanden og overopsynskonen respektive 240 Rbd. og 192 Rbd. Oldfruen gartneren og kogejomfruen 200, 100 og 80 Rbd. Opsynsmændne, badebetjenten og portneren 66 Rbd. Opsynskonerne 44 Rbd. tjenestekarle og tjenestepiger 40 a 50 og 30 a 40 Rbd. Foruden disse pengelønninger er der emolumenter som kost og brændsel. Approberet af Kongen den 14. maj 1852.

Mpr nr. A116189
Dato : 18601110
Forfatter:Timmermann Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Kogeapparater. Der er installeret nye apparater i køkkenet, og Timmermann, der har installeret dem har udarbejdet en brugsanvisning, som Selmer omarbejder til en instruks, der dog ikke foreligger.

Mpr nr. A116190
Dato : 18610110
Forfatter:Timmermann Meldahl
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dampmaskiner. I køkkenet er der kommet nye dampkogeapparater og Meldahl har overfor fabrikanten påtalt maskinmesterens arbejde, således, at Timmermann ikke er helt fortrolig med manden. Der udarbejdes en instruks for brugen af apparaterne, som er på tysk og vedlagt sagen.

Mpr nr. A116191
Dato : 18610826
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instrukser. Selmer har udarbejdet nye instrukser for patienternes påklædning og sengeleje, hvilket han sender til gennemsyn hos direktionen og til orientering for forvalteren.(dokument mangler i kassen).

 

Kasse 116

20150901073954_00001.jpg 20150901073954_00002.jpg 20150901073954_00003.jpg 20150901073954_00004.jpg 20150901073954_00005.jpg
20150901073954_00006.jpg 20150901073954_00007.jpg 20150901073954_00008.jpg 20150901073954_00009.jpg 20150901073954_00010.jpg
20150901073954_00011.jpg 20150901073954_00012.jpg 20150901073954_00013.jpg 20150901073954_00014.jpg 20150901073954_00015.jpg
20150901073954_00016.jpg 20150901073954_00017.jpg 20150901073954_00018.jpg 20150901073954_00019.jpg 20150901073954_00020.jpg
20150901073954_00021.jpg 20150901073954_00022.jpg