116- 209-212 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116209
Dato : 18690401
Forfatter:Jøns Sinding, fru Christensen Brems Selmer
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Skår. Selmer foretager en undersøgelse af, hvorfor der slås flere fajancestykker itu. Der er praktisk taget ikke stigning under Jøns' afdeling, drimod er der stor stigning hos Brems. Selmer mener ikke, det skyldes, ar hun er et dårligt overopsyn, hun er bedre end fru Sinding og Hr. Christensen. Flasker bruges der mange flere af, men der er ingen udvikling i brokkagen her (Selmers udtryk).

Mpr nr. A116210
Dato : 18691130
Forfatter:Andersen, Ove, patient Lunn Walther
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vaskeri. Renovation. Patientflugt. Karret på vaskeriloftet er itu, og Walther ønsker det erstattet med et andet der er afsluttet kontrakt om renovation for 23 rdl. En patient Ove andersen har været på flugt, og man modtager en skrivelse fra Lunn om denne sag. I anledning heraf ønsker man at ændre en ministeriel resolution.

Mpr nr. A116211
Dato : 18690310
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Tørv. Der er kommet en skrivelse om tørvs fortrin fremfor stenkul, hvilket Selmer dog ikke vil kommentere, da han ikke kommer med til licitationen.

Mpr nr. A116212
Dato : 18690204
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Bondesmør. Der skal udarbejdes licitationskonditioner blandt andet over bondesmør, hvorfor man diskuterer licitationsperiodens længde.

 

Kasse 116

20150901083937_00001.jpg 20150901083937_00002.jpg 20150901083937_00003.jpg 20150901083937_00004.jpg 20150901083937_00005.jpg
20150901083937_00006.jpg 20150901083937_00007.jpg 20150901083937_00008.jpg 20150901083937_00009.jpg 20150901083937_00010.jpg
20150901083937_00011.jpg