116- 217-220 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116217
Dato : 18701031
Forfatter:Fischer, patient Lunn, Justitsråd
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter. Papirer på styrmand Fischer. Mine herrer vil se, at vi mangler den regulativmæssige sikkerhed for denne patient, som forøvrigt har betalt indtil nytaar. Jeg ville gerne udbede mig Deres yttringer, om der bør foretages yderligere i denne anledning. Justitsråd Lunn vil rimeligvis kunne oplyse det fornødne. Fischer kommer sig næppe nogensinde rigtigt.

Mpr nr. A116218
Dato : 18700920
Forfatter:frk Stabell, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. En frk Stabell skal modtages fra Randers. Der foreligger en skrivelse, hvorfra det ikke fremgår klart, om hun skal behandles som fattiglem eller som almindelig betalende patient. Man vælger ikke at behandle sagen som fattiglem.

Mpr nr. A116219
Dato : 18790802
Forfatter:Fischer, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. Angående patienten Fischer, se 116-217. De er vel enige med mig om, at den at ministeriet indrømmede begunstigelse gældende fra indlæggelsdagen? Jeg mener, at vi for øjeblikket ikke kan give den gamle Fischer en officiel meddelelse, som kunne henlede de preussike autoriteter på, at han har forbindelser heroppe. Der er ingen sikkerhed stillet for ham. Sag vedr. en patient, der var indlagt i 1867 for fuld betaling, men som nu på fattigkassens regning selv om vedkommende har en formue på 700 rdl.

Mpr nr. A116220
Dato : 18700724
Forfatter:Bang Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Heste. Direktionen. Forvalteren har indkøbt et spand nye heste, man overvejer om det skal indberettes til ministeriet. Man har allerede fået en påmindelse med købet af en vogn. Selmer mener, der er urimeligt, at ministeriet eller rigsdag skal tage stilling til sådanne sager. Bang er død, og der skal indstilles en eftermand, men denne udpeges af ministeriet ikke af direktionen.

 

Kasse 116

20150901084912_00001.jpg 20150901084912_00002.jpg 20150901084912_00003.jpg 20150901084912_00004.jpg 20150901084912_00005.jpg
20150901084912_00006.jpg 20150901084912_00007.jpg 20150901084912_00008.jpg 20150901084912_00009.jpg 20150901084912_00010.jpg