116- 221-224 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116221
Dato : 18700628
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Skal være indsendt senest 1. juli, hvorfor det rundsendes til direktionens godkendelse.

Mpr nr. A116222
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Budgettet er blevet godkendt af ministeriet ganske som det er forelagt af direktionen.

Mpr nr. A116223
Dato : 18700602
Forfatter:Napoleon, Pierre Borch Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordkøb. Napoleon: Borch har været indblandet i en jordhandel og han beder nu om at gartneren må få et mindre honorar for sin tjeneste i denne forbindelse. Direktionen diskuterer om Borch også skal have en erkendtlighed for sin indsats. En kammerjunker, der skyder på folk er blevet ekspederet herind på en aldeles formløs måde, men lige så hurtigt atter sendt ud herfra af Selmer. Han hedder Pierre Napoleon.

Mpr nr. A116224
Dato : 18550615
Forfatter:Abraham, jødisk religionslærer
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. En jødisk religionslærer, Abraham, er blevet indlagt på foranledning af det mosaiske trossamfunds repræsentantskab i Randers. Men nu ønsker dette ikke mere at holde ham på 2. klasse, hvorfor man ønsker ham overtaget af fattigkommissionen, men hospitalet er i vildrede med om denne vil betale for hans ophold på 2. klasse. Man truer i et vedlagt brev, med at sende ham tilbage til Randers.

 

Kasse 116

20150901085157_00001.jpg 20150901085157_00002.jpg 20150901085157_00003.jpg 20150901085157_00004.jpg 20150901085157_00005.jpg
20150901085157_00006.jpg 20150901085157_00007.jpg 20150901085157_00008.jpg 20150901085157_00009.jpg 20150901085157_00010.jpg