Kasse 117  1847 til 1853

Mpr nr. A117001
Dato : 18510715
Forfatter:Jensen, M, gartner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Ansøgning til gartnerembedet. Ansøgning bilagt anbefalinger til embedet som gartner ved sindssygehospitalet ved Århus fra gartner M. Jensen Hjortshøjlund.

Mpr nr. A117002
Dato : 18471204
Forfatter:Welwjus, F T
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Hr F. T. Welejus ansøger om ansættelse ved anministrationen for det kommende sindssygehospital ved Århus. Der medfølger en anbefaling fra Århus borgmesterkontor.

Mpr nr. A117003
Dato : 18501113
Forfatter:Gøeberg, Dorthea Husholdningspersonale
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Ansøgning fra Dorthea Høeberg om at måtte komme i betragtning ved ansættelsen af husholdningspersonale ved sindssygehospitalet ved Århus. Desuden spørger hun om hvorvidt hendes mand kan få et arbejde ved hospitalet.

Mpr nr. A117004
Dato : 18510420
Forfatter:Møller, Anna Kirstiene Syerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Anna Kirstiene Møller ansøger om at måtte komme i betragtning ved ansættelse af syersker til sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningen er ledsaget en række under skrifter signeret anbefaling.

 

    117-001-004

Mpr nr. A117005
Dato : 18510627
Forfatter:Jøns, M, Patruliebetjent
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Patruliebetjent M. Jøns ansøger om at måtte komme i betragtning ved besættelsen af stillinger ved sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningen er bilagt en række udtalelser.

Mpr nr. A117006
Dato : 18510630
Forfatter:Høegh, Ane Sophie, syerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Syerske Ane Sophie Høegh ansøger om ansættelse på sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningen er bilagt tre anbefalinger.

Mpr nr. A117007
Dato : 18510728
Forfatter:Blåkjær, Jens Pedersen, arbejdsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Arbejdsmand Jens Pedersen Blåkjær ansøger omansættelse som oppasser eller lignende beskæftigelse ved sindssygehospitalet ved Århus. To anbefalinger følger med ansøgningen.

Mpr nr. A117008
Dato : 18510724
Forfatter:Wind, L Overopsynsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. L. Wind for tiden ansat ved skolevæsnet i Århus ansøger om stillingen som overopsynsmand ved sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningen er ledsaget af to anbefalinger.

 

    117-005-008

Mpr nr. A117009
Dato : 18510928
Forfatter:Steenholm, C Graver Opsynsmand Petersen, N
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Graver C. Steenholm ansøger om at måtte komme i betragtning ved besættelse af stillinger som opsynsmænd på sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningen fornys, da Steenholm tilsyneladende har trukket den første ansøgning tilbage på grund af sygdom. I brev af 3. januar 1854 skriver N. Petersen til hospitalet for at trække en anbefaling for Steenholm tilbage. Denne bedes tilbagesendt.

Mpr nr. A117010
Dato : 18510927
Forfatter:Naaes, Peter, enken Syerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgninger. Murersvend Peter Naaes enke søger om at blive ansat som syerske på sindssygehospitalet ved Århus. Der følger to anbefalinger med ansøgningen.

Mpr nr. A117011
Dato : 18511015
Forfatter:Petersen, P M, toldbetjent pensioneret
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Forhenværende nu pensioneret toldbetjent P. M. Petersen ansøger om at måtte komme i betragtning ved besættelsen af stillinger ved sindssygehospitalet ved Århus. Tre anbefalinger er vedlagt ansøgningen.

Mpr nr. A117012
Dato : 18520120
Forfatter:Jørgensen, Jens, menig Opsynsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Menig Jens Jørgensen ansøger om at opnå ansættelse som opsynsmand på sindssygehospitalet ved Århus. To anbefalinger medfølger ansøgningen.

 

    117-009-012

Mpr nr. A117013
Dato : 18511224
Forfatter:Løwe, H J, farmaceutisk kandidat Opsynsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Farmaceutisk kandidat H. J. Løwe ansøger hermed som opsynsmand på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117014
Dato : 18511210
Forfatter:Schwartz, Friderikke Overopsynsjomfru
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Friderikke Schwartz ansøger om ansættelse som overopsynsjomfru ved sindssygehospitalet ved Århus. En anbefaling er vedlagt.

Mpr nr. A117015
Dato : 18520104
Forfatter:Andersen, Mathilde Nicoline, husjomfru
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Husjomfru Mathilde Nicoline Andersen ansøger om at opnå ansættelse på sindssygehospitalet ved Århus. Hun ansøger gentagne gange. Der er fire breve med ansøgninger henvendt til hospitalet samt en anbefaling ligeledes henvendt til hospitalet.

Mpr nr. A117016
Dato : 18520108
Forfatter:Petersen, Lars Gartner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgninger. Lars Pedersen Yderup ansøger om at opnå ansættelse som gartner ved sindssygehospitalet ved Århus. Han henvender sig to gange.

 

    117-013-016

Mpr nr. A117017
Dato : 18520326
Forfatter:Selmer, overlæge Simony, etatsråd Bøggild, P F
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Brev. Overlæge Selmer skriver til etatsråd Simony dels vedrørende anbefalinger for P. F. Bøggild dels vedrørende anskaffelse af inventar m.v. til hospitalet. Vedlagt er en række anbefalinger for hr. Bøggild.

Mpr nr. A117018
Dato : 18520306
Forfatter:Andersen, Jørgen, tømrer Portner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Tømere Jørgen Andersen ansøger om ansættelse som portner ved sindssygehospitalet ved Århus. En anbefaling vedlagt.

Mpr nr. A117019
Dato : 18520221
Forfatter:Christensen, Jacob, daglejer Vægter
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Daglejer Jacob Christensen ansøger om at opnå stilling som vægter eller anden lignende beskæftigelse ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117020
Dato : 18520102
Forfatter:Funder, Thomas, skipper
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Skipper Thomas Funder søger beskæftigelse for sig selv og sin kone på sindssygehospitalet ved Århus. Seks anbefalinger medfølger. Ansøgningen gentages to gange.

 

    117-017-020

Mpr nr. A117021
Dato : 18520406
Forfatter:Holm, N P
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. N. P. Holm søger om beskæftigelse på sindssygehospitalet ved Århus. Tre udtalelser er vedlagt.

Mpr nr. A117022
Dato : 18520125
Forfatter:Torriis, Hans
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Hans Torriis ansøger om ansættelse på sindssygehospitalet ved Århus for sig og sin kone.

Mpr nr. A117023
Dato : 18520109
Forfatter:Bahnsen, J H, skomager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: stillingsansøgning. Skomager J.H. Bahnsen ansøger om ansættelse ved sindssygehospitalet ved Århus som portner, opsynsmand eller lignende beskæftigelse.

Mpr nr. A117024
Dato : 18520118
Forfatter:Pedersen, Rasmus Gartner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Rasmus Pedersen ansøger om at opnå ansættelse som gartner ved sindssygehospitalet ved Århus. En anbefaling medfølger.

 

    117-021-024

Mpr nr. A117021
Dato : 18520406
Forfatter:Holm, N P
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. N. P. Holm søger om beskæftigelse på sindssygehospitalet ved Århus. Tre udtalelser er vedlagt.

Mpr nr. A117022
Dato : 18520125
Forfatter:Torriis, Hans
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Hans Torriis ansøger om ansættelse på sindssygehospitalet ved Århus for sig og sin kone.

Mpr nr. A117023
Dato : 18520109
Forfatter:Bahnsen, J H, skomager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: stillingsansøgning. Skomager J.H. Bahnsen ansøger om ansættelse ved sindssygehospitalet ved Århus som portner, opsynsmand eller lignende beskæftigelse.

Mpr nr. A117024
Dato : 18520118
Forfatter:Pedersen, Rasmus Gartner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Rasmus Pedersen ansøger om at opnå ansættelse som gartner ved sindssygehospitalet ved Århus. En anbefaling medfølger.

 

    117-021-024

Mpr nr. A117025
Dato : 18520121
Forfatter:Andersen, E G Bagejomfru
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Fr. E.G. Andersen ansøger om at opnå en plads som bagejomfru på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117026
Dato : 18520207
Forfatter:Petersen, A, portner Lunn O, etatsråd departementschef Selmer, overlæge Opsynsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Portner A. Petersen ansøger gentagne gange om at måtte opnå ansættelse som opsynsmand på sindssygehospitalet ved Århus. Tre anbefalinger er vedlagt. Desuden anbefaler etatsråd departementschef O. Lunn ham i et brev til overlæge Selmer.

Mpr nr. A117027
Dato : 18520226
Forfatter:Christensen, C, brænderimester Portner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Brænderimester C. Christensen ansøger om ansættelse som portner på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117028
Dato : 18520713
Forfatter:Pedersen, Jens Portner Dahl, prokurator Selmer, overlæge
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Jens Pedersen ansøger om ansættelse som portner på sindssygehospitalet ved Århus. Han sender breve dels til prokurator Dahl dels til overlæge Selmer. Der er modtaget et brev med anbefaling af ham.

 

    117-025-028

Mpr nr. A117033
Dato : 0706
Forfatter:Nielsen, E, gartner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Gartner E. Nielsen ansøger om at opnå stillingen ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117034
Dato : 18520526
Forfatter:Dahl, prokurator
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Ansøgninger. Følgebrev til indsendelsen af stillingsansøgninger til bygningskommissionen modtaget af prokurator Dahl.

Mpr nr. A117035
Dato : 18520528
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stilllingsansøgninger. Brev fra bygningskommissionen til justitsministeriet medfølgende nogle stillingsansøgninger. Disse er nævnt i brevet.

Mpr nr. A117036
Dato : 18520617
Forfatter:Dahl, prokurator
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgninger. Brev til prokurator Dahl fra bygningskommissionen med anbefalinger af nogle stillingsansøgninger.

Mpr nr. A117037
Dato : 18520624
Forfatter:overlæge, Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Brev. Brev til overlæge Selmer vedrørende regning samt vedrørende en anbefaling af brevskriverens karl, der har ansøgt om ansættelse på hospitalet.

 

    117-033-037

Mpr nr. A117038
Dato : 18520326
Forfatter:Pind, Thomas, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. Begæring fra Randers Fattigvæsenskommission om optagelse af Thomas Pind på sindssygehospitalet ved Århus. Han har hidtil været indlagt på Randers Dåreanstalt, men da denne fortrinsvis er beregnet til åndssvage, ønsker man at få ham optaget på en rigtig sindssygeanstalt for om muligt at afstedkomme hans helbredelse.

Mpr nr. A117039
Dato : 18511105
Forfatter:Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Pastor Wagtmann spørger kommissionen fra opførelse af sindssygehospitalet ved Århus om, hvorvit resten af den ved byggeriet afgravede jord eventuelt kan udspredes på præsteembedets jordlod.

Mpr nr. A117040
Dato : 18500910
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vejarbejde. hospitalet modtager en forespørgsel om, hvorvidt det kan tillades, at der transporteres nogle kubikfavnegrus henover hospitalets grund til reparation af landevejen forbi risskov. Fra byfogeden i Århus. Bygningskommissionen giver tilladelse hertil, for så vidt hospitalets kørsel ikke generes, samt at kørslen ikke udstrækkes længere end til årets udgang.

Mpr nr. A117041
Dato : 18500531
Forfatter:Rasmussen, forvalter Moesgård
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordstykke. Forvalter Rasmussen Moesgård anmoder bygningskommissionen om tilladelse til at lade nogle kvier afgræsse hospitalets jordstykke. Kommissionen giver tilladelse hertil på nogle betingleser.

 

    117-038-041

Mpr nr. A117042
Dato : 1852
Forfatter:Walter, F, stud theol
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling. Udtalelser om stuf. theol. F. Walther, som søger stilling på hospitalet.

Mpr nr. A117043
Dato : 1851
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisningsreglement. Udkast til reglement for bespisningen for de tre forplejningsklasser på sindssygehospitalet ved Århus samt for patienter på sygepleje.

Mpr nr. A117044
Dato : 1852
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Oversigt over udgifter og indtægter for året 1852-53 for sindssygehospitalet ved Århus. Begning af de samlede omkostninger pr. patient for de tre forplejningsklasser.

Mpr nr. A117045
Dato : 18510521
Emnegruppe: REgnskaber
Tekst: Regnskab. Skrivelse fra justitsministeriet til bygningskommissionen for sindssygehospitalet ved Århus angående regnskabsaflæggelsen og budgettet for hospitalet med hensyn til terminier og beløbenes påligning.

 

    117-042-045

Mpr nr. A117046
Dato : 18510801
Forfatter:Simony Goldschmidt, sagfører fuldmægtig Selmer
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Brevveksling. Hr. Simony skriver til sagfører fuldmægtig Goldschmidt angående nogle vedlagte breve, som bedes overbragt overlæge Selmer.

Mpr nr. A117047
Dato : 18510729
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Brevveksling. Brev til ministeren for hertugdømmet Slesvig angående forholdene omkring sindssygehospitalet i Slesvig. Disse oplysninger menes at ville være til hjælp i forbindelse med indretningen af sindssygehospitalet ved Århus, som er under opførelse.

Mpr nr. A117048
Dato : 18510723
Forfatter:Otterstrøm, A
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Haven. Bemærkninger til planen for havens anlægning ved sindssygehospitalet ved Århus, samt overslag over de bekostninger som anlæggelsen vil kræve indtil 1. april 1853. underskrevet A. Otterstrøm.

Mpr nr. A117049
Dato : 18510729
Forfatter:Rasmussen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Overslag over omkostningerne ved drift af markerne på sindssygehospitalet ved Århus fra dato indtil 1. april 1852. Underskrevet Rasmussen.

 

    117-046-049

Mpr nr. A117050
Dato : 18510802
Forfatter:Bindesbøll, J
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Badehus. Overslag over omkostningerne ved at anlægge et badehus ved sindssygehospitalet ved Århus. Underskrevet J. Bindesbøll.

Mpr nr. A117051
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Overslag over det Årlige forbrug af brændsel på sindssygehospitalet ved Århus, når det er belagt med 130 patienter, og samtlige lokaler er taget i brug.

Mpr nr. A117052
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Belysning. Beregning over omkostningerne ved belysningen på hospitalet.

Mpr nr. A117053
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Vask. Beregning over de årlige omkostninger ved vaskeri på sindssygehospitalet ved Århus.

 

    117-050-053

Mpr nr. A117054
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Overslag over der sandssynlige medikamentforbrug på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117055
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Patienter. Overslag over direkte årlige udgifter til patienternes beskæftigelse, adspredelse og opmuntring.

Mpr nr. A117056
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Forslag til aflønning af embeds- og betjentpersonalet på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117057
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Sammenstilling af hvad en patient årligt forbruger efter bespisningsreglementet for sindssygehospitalet ved Århus.

 

    117-054-057

Mpr nr. A117058
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Bespisningsregulativ for første forplejningsklasse på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117059
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Bespisningsregulativ for anden forplejningsklasse på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117060
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Bespisningsregulativ for tredje forplejningsklasse på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117061
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Bespisningsreglement for patienter på sygepleje ved sindssygehospitalet ved Århus.

 

    117-058-061

Mpr nr. A117062
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Oveslag over forbrugsartiklerne ved bespisningen i anden forplejningsklasse på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117063
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Overslag over mængden af forbrugsartiklerne ved bespisningen i første forplejningsklasse på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117064
Dato : 1852
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Overslag over mængden af forbrugsartiklerne ved bespisning i tredje forplejningsklasse på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117065
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Gennemgang af forskellige spørgsmål i forbindelse med madlavningen, forskrifter og tilberedningsmåde.

 

    117-062-065

Mpr nr. A117066
Forfatter:Been, Chr A, Kongelig hofurtehandel
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Varefortegnelse. Liste over varer fra Kongelig hofurtehandel Chr. A. Been København. Der drejer sig om kolonialvarer.

Mpr nr. A117233
Dato : 18510806
Forfatter:Bygningscommisionen
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: B - VIII - b Koncepter til Bygningscommisionens Indstilling af 6 Aug. 1851 Budget for 1852-53 I og II Udkast til Regulativ 16 Bilag heriblandt Bespisningsreglement Gageringsforslag. Måske posterne 117049 - 117067 har hørt til her ?.

Mpr nr. A117068
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Varepriser. Tre papirer med opnoteringer af kolonialvarer med tilhørende prisansættelser.

 

    117-066-068

Mpr nr. A117069
Dato : 18510715
Emnegruppe: Revision vedr. nr.570
Tekst: Regulativ. Udkast til regulativ for den i henhold til lov af 13. oktober 1847 oprettede helbredsanstalt for sindssyge i Nordjylland. Det er opdelt i et afsnit om bestemmelser vedrørende personalet, økonomiske bestemmelser og bestemmelser om optagelse, behandlig og udskrivning.

 

    117-069

Mpr nr. A117070
Dato : 18471028
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Skrivelse som bekræfter beslutningen om at opføre et sindssygehospital i Nørre Jylland og navnene på de personer som skal indgå i bygningskommissionen. Dokumenter mangler i kasse.

Mpr nr. A117071
Dato : 18500830
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Diæter m.m.. Brev fra justitsministeriet til bygningskommisionen angående anvendelse af stempel ved tinglysningen af skøderne på de jordlodder, hvorpå sindssygehospitalet skal bygges, samt vedrørende de diæter kommissionen kan beregne sig til sine medlemmer. Svar på brev fra kommissionen.

Mpr nr. A117072
Dato : 18510623
Forfatter:Friis, bygningsinspektør
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Brev fra bygningskommissionen til justitsministeriet angående betaling af bygningsinspektør Friis for tilsynet med byggeriet.

Mpr nr. A117073
Dato : 18510521
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Brev fra justitsministeriet til bygningskommissionen angående tilrettelæggelsen af budgettet for finansåret 1852-53.

Mpr nr. A117074
Dato : 18491016
Forfatter:Friis, bygningsinspektør Selmer, overlæge Schrøder, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Bygningsinspektør Friis anbefaler arkitekt Schrøder til at føre tilsyn med byggeriet i månederne november og december til en betaling af 24 rdl. pr. måned overlæge Selmer har intet at indvende herimod.

 

    117-070-074

Mpr nr. A117075
Dato : 18490512
Forfatter:Sørensen, P, skolelærer og kirkesanger Kramer, kalkbrænder
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundstykke. Skolelærer og kirkesanger P. Sørensen tilbyder på egne og medinterssenters vegne et jordstykke på Vejlby mark til bygningskommissionen til en nærmere angivet pris eller evt. leje. Det drejer sig om 3,5 tønder land med ler og mergelforekomster. Kommissionen svarer, at den ikke for øjeblikket finder tilrådeligt at købe jorden, da der allerede er sluttet kontrakt om levering af mursten, men at man evt. senere vil tilbyde at købe brøndsten m.v. fra det på grunden beliggende teglværk. Endvidere har man meddelt kalkbrænder Kramer, at han evt. kan leje brændeovnen hos dem.

Mpr nr. A117076
Dato : 18500309
Forfatter:Sørensen, P, skolelærer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: K lån. Skolelærer P. Sørensen Hjortshøj Skole søger i et brev til bygningskommissionen om at måtte få udbetalt provenuet af et prioritetslån, som ønskes optaget af denne. Bygningskommissionen svarer, at man ikke har midler til rådighed til et sådant formål. Der skulle i så fald være stillet pant i de teglværker, som P. Sørensen m.fl. ejer i nærheden af hospitalet.

Mpr nr. A117077
Dato : 18491205
Forfatter:Selmer, overlæge Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Præstebolig. Pastor Wagtmann i Vejlby gør i et brev til bygningskommissionen opmærksom på. at en gård midt i C Vejlby er til salg og vil kunne egne sig til bolig for en kommende præst ved sindssygehospitalet. Overlæge Selmers svar herpå medfølger.

Mpr nr. A117078
Dato : 18761010
Forfatter:Møller, høker Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Madfedt. Som sikkerhed for betalingen af det madfedt som høker Møller får udleveret i køkkenet har denne afleveret en sparekassebog med 100 kr til forvalteren, hvilket denne meddeler direktionen. Hagen Jacobsen.

 

    117-075-078

Mpr nr. A117079
Dato : 18491131
Forfatter:Selmer, doktor Steenberg, M
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I et brev til doktor Selmer beder M. Steenberg om lønforhøjele, som han har talt med ham om tidligere.

Mpr nr. A117080
Dato : 18500411
Forfatter:Selmer, læge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I et brev til byggekommissionen beder justitsministeriet om dennes udtalelse i anledning af et andragende fra praktiserende læge Selmer om at måtte få tildelt et honorar for sin deltagelse i arbejdet i forbindelse med opførelsen af sindssygehospitalet ved Århus. Kommissionen indstiller, at der tilstilles ham et honorar.

Mpr nr. A117081
Dato : 18501220
Forfatter:Dahl, landaoverretspokurator Goldschmidt, fuldmægtig Bindesbøll Wagtmann, pastor Selmer, læge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev fra bygningskommissionen til landsoverretsprokurator Dahl angående en række udbetalinger vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Der skal udbetales et vederlag til fuldmægtig Goldschmidt for hans medvirken Indkøb af mursten til byggeriet. Der skal hentes oplysninger hos Bindesbøll angående anskaffelser af tagsten. Vedrørende indkøb af en ejendom til hospitalet for at runde dettes jordtilliggende. Udbetaling af et tilgodehavende til pastor Wagtmann Vejlby* diverse regninger fra en række steder. Endvidere ønskes det ordnet at læge Selmer kan flytte til Århus.

Mpr nr. A117082
Dato : 18500910
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Justitsministeriet skriver til bygningskommisionen angående fremgangsmåden ved antagelse af tilbud på de forskellige byggearbejder herunder licitationer, annoncering mv.

 

    117-079-082

Mpr nr. A117083
Dato : 18500813
Forfatter:Dahl, landsoverretsorokurator Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Landsoverretsprokurator Dahl skriver til bygningskommissionen angående sin nye stilling både som medlem af kommissionen og som dennes bog- og regnskabsfører. Han ønskre at løses fra disse hverv, dog således at han fortsat forestår pengeudbetalingerne. Han peger på fuldmægtig Goldschmidt som sin afløser i hvervet som regnskabsfører.

Mpr nr. A117084
Dato : 18500207
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Bygningskommissionen svarer på den kritik, som er fremkommet i Kjøbenhavnesposten af den måde, håndværkerne er antaget på til byggeriet samt over, at kommissionen ikke har medlemmer fra Jylland, der kan føre tilsyn med byggeriet.

Mpr nr. A117085
Dato : 18500617
Forfatter:Friis
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningskommissionen. Hr. Friis beder i et brev til bygningskommissionen om at blive fritaget for at være medlem af denne begrundet i svigtende helbred.

Mpr nr. A117086
Dato : 18500907
Forfatter:Selmer, læge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Bygningskommissionen skriver til justitsministeriet angående problemer vedrørende byggeriet, som søges løst ved at kommissionens lægelige medlem hr. Selmer tager ophold i Århus for at overvåge færdigørelsen af sindssygehospitalet. Kommissionen indstiller således til ministeriet, at læge Selmer på dennes nærmere vilkår flytter til Århus og modtager vederlag for tilsynet i det år eller halvandet, som resterer af byggeperioden, hvorefter han skal fungere som overlæge på hospitalet.

 

    117-083-086

Mpr nr. A117087
Dato : 18500920
Forfatter:Selmer, læge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Justitsministeriet skriver til bygningskommissionen angående spørgsmålet om, hvorvit læge Selmer skal tage fast ophold i Århus for på nærmeste hold at overvåge byggeriet af hospitalet. Justitsministeriet kan ikke anbefale dette, men man vil gerne give Selmer en godtgørelse for en gang imellem at tage til Århus for at tilse byggeriet. bygningskommissionens kommentarer hertil udbedes.

Mpr nr. A117088
Dato : 18500924
Forfatter:Simony, justitsråd Selmer, læge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Læge Selmer skriver til justitsråd Simony angående den løn han mener at kunne tilkomme som overlæge på sindssygehospitalet ved Århus. Han nævner eksempler på, hvilken løn overlæger på udenlandske hospitaler modtager.

Mpr nr. A117089
Dato : 18501005
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Bygningskommissionen skriver til justitsministeriet, hvorunder den fastholder det ønskelige i, at læge Selmer konstitueres som overlæge allerede nu for at kunne flytte til Århus og tilse byggeriet af sindssygehospitalet. Hvis ministeriet ikke vil gå ind på dette, ønsker man, at der gives Selmer et vederlag for jævnligt at tilse byggeriet ved rejser til Jylland.

Mpr nr. A117090
Dato : 18501031
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Justitsministeriets afgørelse angående spørgsmålet om, hvorvidt det skal overdrages Selmer at tilse byggeriet af sindssygehospitalet. Det bestemmes, at der kan tilstås ham et beløb på 125 rdl. for regelmæssigt at tage til byggepladsen.

 

    117-087-090

Mpr nr. A117091
Dato : 18500917
Forfatter:Simony Dahl, landsoverretsprokurator Bindesbøll, bygningsinspektør Svitzer, godsejer Klein, murmester
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev underskrevet af hr. Simony på bygningskommissionens vegne til landsoverretsprokurator Dahl angående en række pengesager i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Et spørgsmål vedrørende attestation af regninger under bygningsinspektør Bindelbølls fravær. Fritagelse for anvendelse af stempel samt betaling af afgift i forbindelsee med skødernes berigtigelse. Spørgsmål i forbindelse med indkøb af tagsten til hovedbygningen. Regnskab med de forskud, som er udbetalt til Bindesbøll m.fl. håndværkere. Indkøb af en ejendom, bør stilles i bero, da prisen findes for høj. Indretning af et kloarkafløb fra kælderen. Indkøb af stilladstømmer. Indkøb af en arbejdsklokke, som anses for at kunne gøre nytte også når hospitalet er i kunktion. Betaling af et beløb til Århus Amtsstue. Ansøgning om at få overført 10000 rdl til Århus Amtsstue til bygningskommissionens diaposition. Betaling af en regning fra godsejer Svitzer. Anmodning om at betale en række regninger til nogle håndværkere. Anmodning om at måtte få udbetalt 1000 rdl. som forskud til murmester Klein.

Mpr nr. A117092
Dato : 18501006
Forfatter:Goldschmidt Vægter
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Hr. Goldscmidt skriver til bygningskommissionen angående ansættelsen af en vægter ved anstalten. Kommissionens samtykke hertil med angivelse af lønnen udbedes.

Mpr nr. A117093
Dato : 18500930
Forfatter:Wadtmann, Pastor Dahl, landsoverretsprokurator Poulsen, Niels, Gårdmand, Vægter
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Pastor Wagtmann meddeler landsoverretsprokurator Dahl, at han har antaget gårdmand Niels Poulsen som vægter ved sindssygehospitalet på Vejlby mark til nærmere aftalt løn. Han forventer, at der anvises ham et opholdsrum i de allerede færdige bygninger, hvor han kan søge ly for vejrliget. Endvidere skal disse bestemmelser meddeles ham skriftligt.

Mpr nr. A117094
Dato : 18500930
Forfatter:Dahl, Landsoverretsprokulator Poulsen, Niels, Gårdmand, Vægter
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Landsoverretsprokulator Dahl ansætter hermed gårdmand Niels Poulsen som vægter på sindssygehospitalets grund, idet hans pligter indskærpes samt lønvilkårne specifiseres.

Mpr nr. A117095
Dato : 18501005
Forfatter:Bindesbøll, bygningsinspektør Svitzer, godsejer Selmer, læge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev fra bygningsinspektør Bindesbøll til bygningskommissionen angående en række sager vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. En berigtiget regning fra godsejer Svitzer. En leverance af et parti gulvbrædder godkendes prisen taget i betragtning. En anden leverance af byggematerialer omtales, samt ønsket om at læge Selmer flytter til Århus for at vejlede byggearbejdet.

Mpr nr. A117096
Dato : 18501015
Forfatter:Steenberg, M
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Hr. M. Steenberg anmoder om løntillæg som følge af en stigende arbejdsbyrde. Anmodningen sendt til bygningskommissionen.

 

    117-091-096

Mpr nr. A117097
Dato : 18510822
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Andragende fra bygningskommissionen til justitsministeriet om at måtte påbegynde vej- gård- og markarbejder i forbindelse med bygningen af sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117098
Dato : 18511204
Forfatter:Goldsmidt, fuldmægtig Bygningskommissionen
Emnegruppe: Administration
Tekst: Annonce. Brev til fuldmægtig Goldschmidt fra bygningskommissionen om at indrykke en vedlagt annoncetekst i Ålborg Stiiftstidende og Århus Stiftstidende.

Mpr nr. A117099
Dato : 18520229
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig opsynsmand, Steenberg
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev fra bygningskommissionen til fuldmægtig Goldschmidt angående en sending cement til byggeriet, som han bedes modtage og sørge for videretransport til byggepladsen. Endvidere bedes han afskedige opsynsmand Steenberg fra 1. april 1852, da hans tjeneste opfører ved byggeriets færdiggørelse.

Mpr nr. A117100
Dato : 18520413
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Steenberg, opsynsmand
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt sender med denne skrivelse regnskabet for januar kvartal 1852 samt besvarelse af bemærkningerne til regnskabet for oktober kvartal 1851. Endvidere bekræftes afskedigelsen af opsynsmand Steenberg til 1. april 1852. Det drejer sig om bygningskommissionens regnskab.

 

    117-097-100

Mpr nr. A117101
Dato : 18480314
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Post. Det danske Kancelli meddeler hermed bygningskommissionen, at den tilsikres samme portofrihed som de kongelige kollegier.

Mpr nr. A117102
Dato : 18510927
Forfatter:Hallager, læge Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Læge Hallager skriver til landsoverretsprokurator Dahl angående iværksættelsen af vej- og gårdarbejderne samt markforbedringerne i forbindelse med bygningen af sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere påbegyndelse af haveanlæget, således at køkkenhaven kan taget i brug ved hospitalets ibrugtagning i 1852.

Mpr nr. A117103
Dato : 185208
Forfatter:Ette, arkitekt Selmer, overlæge
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling. Bygningskommissionen giver i et berv til overlæge Selmer sin bedømmelse af arkitekt Ette som medarbejder ved byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117104
Dato : 18510802
Forfatter:Bindesbøll, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Overslag over arbejder at udføre ved byggeriet af sindssygehospitalet på Vejlby mark i sommeren 1852 underskrevet af bygningsinspektør Bindesbøll.

 

    117-101-104

Mpr nr. A117105
Dato : 18520221
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningskommissionen. Brev fra bygningskommissionen til justitsministeriet angående opstarten af sindssygehospitalet ved Århus, som ventes at kunne begynde sin virksomhed pr. 1. maj 1852.

Mpr nr. A117106
Dato : 18520504
Emnegruppe: Bygninger

Mpr nr. A117107
Dato : 18510328
Emnegruppe: Revision
Tekst: Regulativ Bygningskommissionen for opførelse af sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktionen for Københavs fattigvæsen samt til ministeren for hertugdømmet Slesvig angående udformningen af regulativet for det kommende sindssygehospital.

Mpr nr. A117108
Dato : 18510806
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Følgebrev fra bygningskommissionen til justitsministeriet angående følgende papirer. A. Overslag over byggeudgifter frem til hospitalets åbning det følgende år. B. Overslag over de driftsudgifter, som formentlig vil medgå til hospitalets drift det første år, der er i brug. C. udkast til reguolativ for hospitalets benyttelse. Brevet omtaler iøvrigt en række problemer vedrørende forberedelsen til hospitalets igangsættelse.

 

    117-105-108

Mpr nr. A117109
Dato : 18510729
Forfatter:Rasmussen, Moesgård
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Overslag over omkostningerne ved landbrugets drift ved sindssygehospitalet ved Århus i året fra 1. april 1852 til 1. april 1853. underskrevet af Rasmussen Moesgård.

Mpr nr. A117110
Dato : 1851
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgetforslag. Motivering af budgetoverslaget over sindssygehospitalets drift i det første regnskabsår 1852-53. Tidspunktet for hospitalets åbning for patienter, fordelingen af patienter på de tre forplejningsklasser og betalingen herfor, den forventede underbalance på budgettet, avlsvæsenets og havens forventede udbytte.

 

    117-109-110

Mpr nr. A117111
Dato : 18520417
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling. Skrivelse, hvori bygningskommissionen giver en udtalelse om hr. Bøggilds kvalifikationer til stillingen som forvalter for det nystartede sindssygehospital ved Århus, en stilling som han agter at ansøge om at opnå. Kommissionen er positivt indstillet.

Mpr nr. A117112
Dato 18520814
ForfatterSelmer, læge Simony, kulturminister Friis, bygningsinspektør Ekke, arkitekt
Emnegruppe Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst Anbefaling. Følgeskrivelse fra læge Selmer til kulturminister Simony og Bygningsinspektør Friis, hvori den vedlagte udtalelse om arkitekt Ettes indsats i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus introduceres. Der er tilføjet nogle bemærkninger fra Bygningsinspektør Friis.

Mpr nr. A117113
Dato : 18500820
Forfatter:Selmer, Læge Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Læge Selmer skriver til bygningskommisionen angående et ham stillet forslag fra landsoverretsprokurator Dahl om at blive konstitueret som overlæge for sindssygehospitalet ved Århus under dettes opførelse for at kunne deltage i tilsynet med byggeriet indtil overlægestillingen bliver definitivt besat ved hospitalets start.

Mpr nr. A117114
Dato : 18500127
Forfatter:Friis, inspektør Selmer, læge Simony, justitsråd Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Skrivelse fra læge Selmer til inspektør Friis og justitsråd Simony vedrørende en række spørsmål vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet Ved Århus. Inspektør Friis' kommentarer hertil er vedlagt. Brevet indeholder en omtale af en avisartikel, som justitsråd Simony har skrevet, vedrørende landsoverretspokurator Dahls eventuelle optagelse i bygningskommissionen, vedrørende anvendelsen af titelbetegnelsen konduktør, vedrørende benævnelse økonomibygninger om dele af byggeriet, overslag over omkostningerne ved den resterende del af byggeriet.

 

    117-111-114

Mpr nr. A117115
Dato : 18491205
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev til bygningskommissionen fra justitsministeriet angående de forskellige planer for, hvorledes behovet for plads på landes sindssygehospitaler tænkes inddækket.

Mpr nr. A117116
Dato : 18500717
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev fra bygningskommissionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående den samlede udbygning af sindssygevæsnet i Danmark herunder opførelsen af et nyt sindssygehospital i det sydlige Sjælland.

Mpr nr. A117117
Dato : 18500523
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Sindssygevæsen. Justitsministeriet bringer i et brev til bygninskommissionen i erindring den af kommissionen ønskede betænkning vedrørende reorganiseringen af sindssygevæsnet Danmark.

Mpr nr. A117118
Dato : 18510112
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Brevveksling angående de af sindssygehospitalet i Slesvig til bygningskommissionen for sindssygehospitalet i Århus overladte dokumenter vedrørende byggeprogrammet og tegningerne vedrørende det slesviske sindssygehospital.

Mpr nr. A117119
Dato : 18520209
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Supplerende kommentarer til tegninger over sindssygehospitalet ved Århus tilsendt direktionen for sindssygehospitalet ved Slesvig. Fra bygningskommissionen.

 

    117-115-119

Mpr nr. A117120
Dato : 18520612
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Bygningskommissionen skriver til justitsministeriet vedrørende overleveringen af den næsten færdigbyggede sindssygeanstalt ved Århus til den nyudnævnte direktion. I denne forbindelse foreslås det, at der fra tidsrummet for overtagelsen føres særskilt regnskab over de resterende arbejder som skal udredes af den bevilgede byggesum. De resterende arbejder har karakter af vedligeholdelses- og reparationsarbejder.

Mpr nr. A117121
Dato : 18520617
Forfatter:Bindesbøll, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Bygningsinskommissionen skriver til bygnings inspektør Bindesbøll angående overleveringen af den næsten færdigbyggede sindssygeanstalt ved Århus til - dennes nyudnævnte direktion. Kommissionen ønsker bygningsinspektørens vurdering af byggeriets nuværende tilstand.

Mpr nr. A117122
Dato : 18520621
Forfatter:Bindesbøll, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev fra bygningsinspektør Bindesbøll til bygningskommissionen angående afleveringen af sindssygehospitalet ved Århus til den nyudnævnte direktion.

Mpr nr. A117123
Dato : 18520621
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Justitsministeriet meddeler bygningskommissionen sit samtykke til den indstilling, som kommissionen har afgivet angående måden, hvorpå den nyopførte sindssygeanstalt skal overdrages til den nyudnævnte direktion.

 

    117-120-123

Mpr nr. A117124
Dato : 18520710
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Overleveringsforretningen af det nybyggede sindssygehospital ved Århus fra byggekommissionen til den nyudnævnte direktion. Beskrivelse af de arbejder, som resterer efter overleveringsdatoen. Referat af mødet den 10. juli, hvor overleveringen betragtes for y tilendebragt.

Mpr nr. A117125
Dato : 1852
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventar. En fortegnelse over det inventar, som befandt sig på sindssygehospitalet ved Århus på overdragelsesdagen den 1. juli 1852. Undeskrevet af forvalter Bøggild.

Mpr nr. A117126
Dato : 18520927
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Bygningskommissionen refererer i skrivelse til justitsministeriet den foretagne overleveringsforretning af sindssygehospitalet ved Århus til dennes direktion og anser hermed sit arbejde som afsluttet.

 

    117-124-126

Mpr nr. A117027
Dato : 18520226
Forfatter:Christensen, C, brænderimester Portner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Brænderimester C. Christensen ansøger om ansættelse som portner på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117128
Dato : 18481113
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev til juatitsministeriet fra byggekommissionen, hvori anmodes om at få et beløb på 3000 rdl. stillet til disposition. Det nævnes, hvad det tidligere anviste beløb er anvendt til, samt om den bestilte leverance af 1,2 mill. nursten som er blevet forsinket på grund af krigen med hertugdømmerne.

Mpr nr. A117129
Dato : 18480731
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Pengerekvisition. Bygningskommissionen anmoder i et brev til justitsministeriet om at få stillet 3000 rdl til disposition dels for landsoverretsprokurator Dahl (2200 rdl.) dels til kommissionens formand Simony (800 rdl) Pengene bedes anvist på Århus Amtsstue.

Mpr nr. A117130
Dato : 18481125
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Pengerekvisition. Justitsministeriet meddeler bygningskommissionen at der kan ydes et forskud på 13000 rdl. til at dække kontrakterne for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus i løbet af indeværende og det kommende år efterhånden som det behøves.

 

    117-127-130

Mpr nr. A117031
Dato : 18520227
Forfatter:Poulsen,Trine Poulsen, Jens, skræddermester
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Fru Trine Poulsen gift med skræddermester Jens Poulsen ansøger tillige med sin mand om ansættelse på sindssygehospitalet ved Århus. Hun vil gerne passe syge hvilket hun har erfaring i.

Mpr nr. A117132
Dato : 18490828
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Pengerekvisition. Dels til berigtigelse af købesummen for et stykke jord på Vejlby mark erhvervet af Århus Hospital, dels til bestridelse af løbende udgifter ønsker bygningskommissionen anvist et beløb på 1600 rdl dels udstedt til landsoverretsprokurator Dahl på Århus Amtsstue (1000 rdl.) dels til kommissionens formand. Justitsministeriet svarer i et brev 21 september, at beløbet er foranstaltet anvist på den ønskede måde.

Mpr nr. A117133
Dato : 18491012
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Pengerekvisition. Til bestridelse af de løbende udgifter ved byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus ønsker bygningskommissionen anvist et beløb på 3000 rdl. dels til landsoverretsprokurator Dahl (2000 rdl.) dels til kommissionens formand på henholdsvis Århus Amtsstue og finanshovedkassen i København.

Mpr nr. A117134
Dato : 18491019
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev hvori det meddeles, at byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus ventes at ville medføre udgifter på 103000 rdl. i finansåret 1850.

Mpr nr. A117135
Dato : 18491026
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Pengerekvisition. Justitsministeriet meddeler, at det af bygningskommissionen ønskede beløb på 5000 rdl. til bestridelse af udgifterne i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus vil blive anvist dels til landsoverretsprokurator Dahl på Århus Amtsstue dels til kommissionens formand på finanshovedkassen i København.

 

    117-131-135

Mpr nr. A117136
Dato : 1852
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Pengerekvisitioner. 21 pengerekvisitioner, (resten), med tilhørende anvisninger på beløb, der er medgået til opførelsen af sindssygehospitalet ved Århus. Korrespondance mellem bygningskommissionen og justitsministeriet.

 

    117-136

Mpr nr. A117137
Dato 18520713
ForfatterSimony Goldschmidt, Sagfører fuldmægtig
Emnegruppe Regnskaber
Tekst Regnskab. Genpart af bygningskommissionens af Simony til justitsministeriet aflagte regnskab for tidsrummet indtil 1. juli 1852 med følgebrev til sagfører fuldmægtig Goldschmidt Århus.

 

    117-137

Mpr nr. A117138
Dato : 1850
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus fra starten indtil 1. maj 1850.

Mpr nr. A117139
Dato : 1851
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab for 2. kvartal 1851, for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117140
Dato : 1850
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter ved anlægget af sindssygehospitalet ved Århus i tidsrummet fra 1. maj til 1. september 1850.

Mpr nr. A117141
Dato : 18500406
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fortegnelse over udgifter og indtægter i anledning af opførelsen af sindssygehospitalet ved Århus for tidsrummet fra september 1848 til 31. marts 1850.

 

    117-138-141

Mpr nr. A117142
Dato : 18491211
Forfatter:landsoverretsprokurator, Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordkøb. Brev fra bygningskommessionen til landsoverretsprokurator Dahl. hvori det meddeles ham, at der på Århus Amtsstue er anvist ham et beløb på 12800 rdl. til betaling for de jordlodder på Vejlby mark, som kommissionen har truffet købsoverenskomst med.

Mpr nr. A117143
Dato : 18471216
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Skrivelse fra byggekommissionen om at foranledige landsoverretsprokurator Dahl til at skaffe et beløb på 2150 rdl. til vejbyggeri på grunden tilhørende sindssygehospitalet ved Århus, som er under opførelse. Dette beløb kan desværre ikke inddækkes af det senest bevilgede beløb til byggeriet.

Mpr nr. A117144
Dato : 18481202
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Under landsoverretsprokurator Dahls fraværelse udberder fuldmægtig Goldschmidt sig et beløb tilstillet på 20000 rdl. som betaling til nogle lodsejere og præsteembedet i Vejlby for afgivet jord til vejanlæget fra landevejen til byggepladsen, hvor sindssygehospitalet er under opførelse. Sendt til bygningskommissionen.

Mpr nr. A117145
Dato : 18500121
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Under landsoverretsprokurator Dshls fravær beder fuldmægtig Goldschmidt om at få anvist et beløb på 2000 rdl. til bestridelse af udgifter i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Anmodningen er sendt til bygningskommissionen.

 

    117-142-145

Mpr nr. A117146
Dato : 18500407
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev fra landsoverretsprokurator Dahl til bygningskommissionen, hvori han meddeler, at han har udarbejdet et regnskab over indtægter og udgifter i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus siden 31. august 1848 indtil dato. Endvidere beder han om at måtte betale restbeløbet for den leverede mængde muresand.

Mpr nr. A117147
Dato : 18500515
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Fuldmægtig Goldschmidt sender med denne skrivelse et regnskab over indtægter og udgifter vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus til bygningskommissionen. Regnskabet dækker perioden novenber 1847 til udgangen af april måned 1850. Endvidere sender han andet udkast til licitation over murstens-leverancer og grundstensarbejdet.

Mpr nr. A117148
Dato : 18500724
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Bygningskommissionen har godkendt det af landsoverretsprokurator Dahl og fuldmægtig Goldchmidt i forening indsendte regnskab over byggeperioden fra november 1847 til udgangen af april 1850 herunder den pengebeholdning, som var ved statusopgørelsen.

Mpr nr. A117149
Dato : 18500922
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Landsoverretsprokurator Dahl skriver til bygningskommissionen angående en udgift, som beløber sig til 1000 rdl., i forbindelse med murerarbejdet på midterpartiet.

 

    117-146-149

Mpr nr. A117150
Dato : 18501017
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Skrivelse fra fuldmægtig Goldschmidt til bygningskommissionen hvori han meddeler kassebeholdningen på byggekontoen pr 1. oktober samt de udgifter han står for at skulle betale. Endvidere foreslår han, at kommissionen får byggeregnskabet opgjort kvartalsvist for resten af byggeperioden. De primære udgifter til resten af byggeriet opgøres til 48000 rdl.

Mpr nr. A117151
Dato : 18501115
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Fuldmægtig Goldschmidt bekræfter i et brev til bygningskommissionen modtagelsen af et beløb på 6000 rdl. og beskriver hvorledes der er disporneret over dette beløb. han anmoder om yderligere midler til dækning af kommende udgifter.

Mpr nr. A117152
Dato : 18510107
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt sender med denne skrivelse regnskabet for byggeperioden fra 1. september til 31. december 1850 samt meddeler pengebeholdningen pr. 1. januar 1851, alt sammen vedrørende bygggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere stiller han yderligere udgifter i udsigt ud over hvad beholdningen kan dække.

Mpr nr. A117153
Dato : 18510411
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Liisberg, købmand Brage, H, købmand
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt meddeler herved indsendelsen af regnskabet for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus for perioden fra 1. januar til 31. marts 1851 samt beholdningen af pengemidler pr. 1. april. Endvidere meddeles, at han har sikret sig ret til erstatning fra købmændene Liisberg og H. Brage for en forsinket leverance af tømmer til byggepladsen.

Mpr nr. A117154
Dato : 18510415
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Klein, murermester
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Bygningskommissionen meddeler landsoverretsprokurator Dahl, at der indeholdt tilstilles ham et beløb på 3000 rdl. til bestridelse af udgifter i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere meddeles, at der mod kvittering er udbetalt 1000 rdl. til murermester Klein, hvilket således skal med i byggeregnskabet.

 

    117-150-154

Mpr nr. A117155
Dato : 18510621
Forfatter:Golgschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Fuldmægtig Goldschmidt meddeler bygningskommissionen at der dags dato henstår 6025 rdl. i kassebeholdningen på byggeregnskabet. Der vil snart blive behov for yderligere midler til bestridelse af udgifter ved byggeriet.

Mpr nr. A117156
Dato : 18510628
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Bindesbøll, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev fra byggekommissionen til landsoverretsprokurator Dahl angående nogle spørgsmål vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Det drejer sig dels om nogle støbte jernplader, som bygningsinspektør Bindesbøll havde tænkt sig at anvende til gavlene, dels om spørgsmålet om og i givet fald hvornår der skal holdes rejsegilde for arbejderne ved byggeriet af de første bygninger. Endvidere er der konstateret en uoverenstemmelse mellem det indsendte byggeregnskab og de noteringer som er gjort på Århus Amtsstue vedrørende de udbetalinger, som har fundet sted.

Mpr nr. A117157
Dato : 18510611
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt indsender med denne følgeskrivelse kvartalsregnskabet for april kvartal 1851 vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Pengebeholdningen pr. 1/7 er nævnt samt beholdningen pr. dags dato. Endvidere medfølger til regnskabet besvarelse af spørgsmålene vedrørende det tidligere regnskab.

Mpr nr. A117158
Dato : 18510729
Forfatter:Svitzer, godsejer, Århus
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Bygningskommissiionen sender hermed en kvitteret regning på fragt fra godsejer Svitzer Århus, hvorfor beløbet bedes medtaget i byggeregnskabet. Desuden følger kommissionens bemærkninger til regnskabet for april kvartal.

Mpr nr. A117159
Dato : 18511008
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Med denne skrivelse følger byggeregnskabet for juli kvartal 1851 med tilhørende bilag fra fuldmægtig Goldschmidt til bygningskommissionen. Endvidere følger svar på kommissionen. Endvidere følger svar på kommissionens bemærkninger til det foregående kvartalsregnskab.

 

    117-155-159

Mpr nr. A117160
Dato : 18511027
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev fra bygningskommissionen til fuldmægtig Goldschmidt, som omtaler en forestående licitation over vejarbejdet på grunden, hvorpå sindssygehospitalet ved Århus er under bygning. Desuden meddeles, at man ikke har nogen bemærkninger til det sidst indsendte byggeregnskab.

Mpr nr. A117161
Dato : 18511227
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Simony, justitsråd
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Pengeforsendelse. Justitsråd Simony dender med denne skrivelse beløbet 5000 rdl til landsoveretsprokurator Dahl. Pengene er på fuldmagt fra hr. Dahl hævet i finanshovedkassen.

Mpr nr. A117162
Dato : 18520121
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Hermed indsender fuldmægtig Goldschmidt kvartalregnskab for oktober kvartal 1851 over byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus med tilhørende bilag. Pengebeholdningen pr. 1. januar er opgjort til 6243 rdl.

Mpr nr. A117163
Dato : 18520313
Forfatter:Selmer, læge Ette, konduktør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Beregning over byggeriets pekuniære status pr. 8. februar 1852 vedrørende sindssygehospitalet ved Århus. Der eer en bergning over det resterende financille behov til hospitalets færdigørelse herunder de allerede bevilgede beløb og den difference, som iflg. de af konduktør Ette og læge Selmers beregninger vil restere. Der er at følgebrev samt de detaljerede bregninger over de resterende byggearbejders omkostninger udført af konduktør Ette samt læge Selmer supplerende beregninger i tilknytning hertil.

 

    117-160-163

Mpr nr. A117164
Dato : 18520327
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Simony, etatsråd
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Brev fra landsoverretsprokurator Dahl til etatsråd Simony, hvori han sender dennes kvitteringer for et samlet beløb af 9900 rdl. som er tilsendt undertegnede Dahl fra Simony, som har hævet dem for nogen tid siden i finansministeriet og følgelig har kvitteret herfor til hr. Dahl.

Mpr nr. A117165
Dato : 18520413
Forfatter:Steenberg, opsynsmand Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskaber. Fuldmægtig Goldschmidt den der med denne skrivelse byggeregnskabet for januar kvartal samt besvarelse af spørgsmålene vedrørende det foregående regnskab vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere meddeler han, at opsynsmand Steenberg efter kommissionens ønske er blevet afskedigt med virkning fra 1. april.

Mpr nr. A117166
Dato : 18520428
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Herved indsender fuldmægtig Goldschmidt en ekstrakt af kassebogen over byggerieet af sindssygehospitalet ved Århus tilbygningskommissionen, hvoraf det fremgår, at kassebeholdningen er på 16946 rdl.. Endvidere medsender han et par andragender, han har modtaget vedrørende ansættelse ved hospitalet.

Mpr nr. A117167
Dato : 18520505
Forfatter:Ette, konduktør
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Opgørelse over status for sindssygehospitalet ved Århus pr. 1. maj 1852, herunder en detaljeret gennemgang af forestående udgifter dels til selve byggeriets færdiggørelse, hvor der er et bilag fra konduktør Ette, dels til inventar, avlsredskaber m.v.. Opgørelse af disponible pengemidler og den derved fremkomne underbalance, som beløber sig til 1092 rdl.

 

    117-164-167

Mpr nr. A117168
Dato : 18520508
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Brev til landsoverretsprokurator Dahl, hvori der sker en bekræftelse af et fra denne modtaget beløb på 589 rdl. og 12 skl. til dækning af en aftalt udgift, som ikke framgår af brevet.

Mpr nr. A117169
Dato : 18520512
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, landsoverretsprokurator Ette, konduktør Bennickow, smedemester
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Brev fra bygningskommissionen til fuldmægtig Goldschmidt, hvori nævnes betaling, som har fundet sted til smedemester Bennickow. Imidlertid er kommissionen blevet i tvivl om, hvorvidt dette krav fra smedemesteren var berettiget, hvorfor Goldschmidt ved henvendelse til konduktør Ette bedes undersøge sagen nærmere. Endvidere nævnes nogle andre regninger, som han bedes honorere. Endvidere er der opslået tvivl om størrelsen af en stoleleverance, hvilket han bedes undersøge nærmere. Til lettelse ved udpakningen af nogle tilsendte isenkramvarer har kommissionen fået tilsendt en fortegnelse herover, som hermed tilstilles Goldschmidt, som denne bedes udlevere til forvalter Bøggild, at der på Århus Amtsstue er et beløb på 1000 rdl. stillet til landsoverretprokurator Dahls disposition.

Mpr nr. A117170
Dato : 18520523
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Bindesbøll, inspektør Brøttrup Ette, arkitekt Bernicov, smedemester
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Brev fra fuldmægtig Goldschmidt til bygningskommissionen, hvori han meddeler, at det beløb, som smedemeter Berneicov har hævdet at have til gode, efter konferering med Arkitekt Ettte er godkendt og ført til udgift tillige med beløb, som skyldtes til Brøttrup og inspektør Bindesbøll. Endvidere meddeler han, at det forlængst anviste beløb på 10000 rdl endnu ikke er hævet, men vil blive det i nær fremtid.

Mpr nr. A117171
Dato : 18520608
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: 1852 Regnskab. Opgørelse over status for sindssygehospitalets byggeregnskab pr 1. juni 1852 tilligemed en ekstrakt af kassebogen for samme opgjort fra 26. april gil 5. juni 1852. Der er en fortegnelse over forestående udgifter og de dertil disponible summer.

 

    117-168-171

Mpr nr. A117172
Dato : 18520616
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Bindesbøll, bygningsinspektør
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Brev fra bygningskommissionen til fuldmægtig Goldschmidt, hvori meddeles, at der medfølger en kvittering fra bygningsinspektør Bindesbøll for modtagelsen af et beløb på 100 rdl., som bedes ført til udgift i byggeregnskabet. Endvidere medfølger fem regninger, som skal forsynes med attestation mht. prisen og rigtig levering. Disse regninger bedes tilbagesendt snarrest muligt.

Mpr nr. A117173
Dato : 18520618
Forfatter:Haunstrrup
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Hr. Haunstrup skriver til bygningskommissionen i anledning af den modtagne tilståelse for god levering til bygeriet af sindssygehospitalet ved Århus, idet han vedlægger en regning for det leverede, som beløber sig til 2399 rdl 5 skl.

Mpr nr. A117174
Dato : 18520623
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt sender med denne skrivelse de fra bygningskommissionen til stillede regninger 5 i tal tilbage til denne i attesteret tilstand, idet det dog bemærkes, at nogle af varerne endnu ikke er udpakkede, hvorfor attestationen må tages med forbehold. Endvidere meddeles, at han har givet forvalter Bøggild forskud på lønnen beløbende sig til 60 rdl., hvilket ønskes godkendt af kommissionen.

 

    117-172-174

Mpr nr. A117175
Dato : 18520628
Forfatter:Simony, etatsråd Goldschmidt, fuldmægtig Bindesbøll Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Etatsråd Simony skriver som medlem af bygningskommissionen til fuldmægtig Goldschmidt angående dennes brev af 23. juni, idet forskuddet til forvalter Bøggild godkendes. Endvidere præsenterer han en række beløb, som er udbetalt til en række navngivne personer, som bedes ført til udgift i byggeregnskabet. Endvidere nævnes et beløb på 100 rdl. som skal fradrages i hr. Bindesbølls løn samt nogle andre beløb, således at Bindesbølls konto ialt skal belastes med 525 rdl. Tilsidst meddeler han sin afrejse til Århus næste dags aften.

Mpr nr. A117176
Dato : 18520701
Forfatter:Bruun, Johs J
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Hr. Johs J. Bruun tilbagesender en regning i kvitteret stand til bestyrelsen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117177
Dato : 18520704
Forfatter:Bruun, Johs J
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fuldmægtig sender hermed byggergnskabet for april kvartal, som udviser en beholdning på 20215 rdl. ved kvartalets udløb. Bygningskommssionen bedes bemærke, at der ikke er ført nogen udgift for linnedsyning, da dette arbejde endnu ikke er afsluttet. Nogle bilag vedrørende kvitteringer fra Johs. J. Bruun vil blive eftersendt, når de foreligger.

 

    117-175-177

Mpr nr. A117178
Dato : 18520722
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Hermed sender bygningskommissionenen byggeregnskabet for april kvartal fosynet med kommissionens bemærkninger tilbage til fuldmægtig Goldschmidt. Han bedes snarest muligt tilbagesende svar på de stillede spørgsmål, da kommissionen agter inden længe at gøre det samlede regnskab op med justitsministeriet.

Mpr nr. A117179
Dato : 18520728
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt tilbagesender herved sit byggeregnskab for april kvartal forsynet med besvarelser på de af kommissionen stillede spørgsmål. Endvidere meddeler han, at den tilstillede regning fra Simonsen & Weel er videregivet til forvalter Bøggild til attestation, således at den inden ugens udgang vil være at tilsende kommissionen.

 

    117-178-179

Mpr nr. A117180
Dato : 18520723
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt indsender herved nogle manglende bilag vedrørende byggeregnskabet for april kvartal i kvitteret stand. Endvidere udbeder han sig tilsendt nogle bilag fra kommissionen til sit regnskab, der mangler for januar kvartal og april kvartal.

Mpr nr. A117181
Dato : 18520813
Forfatter:Simony, etatsråd Selmer, overlæge Bindesbøll, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Etatsråd Simony skriver til læge Selmer med bygningsinspektør Bindesbølls forslag til vandforsyning af sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere bedes han sende afleveringsforretningen evt. en genpart heraf. Endvidere bedes en række regninger, som er ham leveret til attestation tilbagesendt, da de skal tjene som bilag for byggeregnskabet.

Mpr nr. A117182
Dato : 18520820
Forfatter:Bøggild, forvalter Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt sender herved en række regninger modtaget fra bygningskommessionen tilbage til denne efter at have regnskabsført dem tilligemed nogle nye regninger som forvalter Bøggild har attesteret for varemodtagelsen.

Mpr nr. A117183
Dato : 18520822
Forfatter:Selmer, læge Simony, kulturminister Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Læge Selmer skriver til kulturminister Simony For herved at overbringe nogle ønskaede regninger, som savnedes, da forvalter Bøggild havde forlagt dem. Endvidere vil han snarest sende nogle andre ønskede regninger til brug ved byggeregnskabet, som fuldmægtig Goldschmidt er i besiddelse af. Endevidere lover han at sende en genpart af overleveringsforretningen, så snart den kommer tilbage efter at være rundtsendt til direktionens medlemmer til underskrift.

Mpr nr. A117184
Dato : 18520616
Forfatter:Simony, etatsråd Bindesbøll, bygningsinspektør Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Etatsråd Simony skriver som medlem af bygningskommissionen til fuldmægtig Goldschmidt, idet han vedlægger en kvittering fra bygningsinspektør Bindesbøll for modtagelsen af 600 rdl. Endvidere sender han fem regninger som skal attesteres dels for prisens rigtighed, dels for rigtig levering af de nævnte varer. Regningerne bedes tilbagesendt snarest.

Mpr nr. A117185
Dato : 18520817
Forfatter:Simony, etatsråd Selmer, læge Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Etatsråd Simony meddeler læge Selmer, at han har tilstillet fuldmægtig Goldschmidt en afskrift af byggeregnskabet frem til 30. juni., da pengebeholdningen var 7317 rdl.. Herefter nævner han udgifterne frem til og med 16. august tilligemed den på dette tidspunkt værende pengebeholdning, som var på 2320 rdl.. Endevidere sender han hermed afleveringsforretningen med sin underskrift på bygningskommissionens vegne.

 

    117-180-185

Mpr nr. A117186
Dato : 18520819
Forfatter:Simony, etatsråd Selmer, læge Goldschmidt, fuldmægtig Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Etatsråd Simony skriver til læge Selmer om nogle regninger, han har tilsendt ham eller fuldmægtig Goldschmidt til attestation for rigtig levering, men tilsyneladende ikke har fået tilbage. I et ps. kommer han med den oplysning, at han ved nærmere eftertanke husker, at han har fået dem tilbagesendt med utilstrækkelig attestation fra fuldmægtig Goldschmidt, og under forvalter Bøggilds ophold i København har overladt dem til ham. Hr. Bøggild havde ved den lejlighed sagt, at attestationen først kunne finde sted, når de pågældende varer var blevet udpakkede og eftersete. Endvidere udbeder han sig en afskrift af efleveringsforretningen til sit regnskab.

Mpr nr. A117187
Dato : 18500115
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet skriver til bygningskommisionen om dettes underretning om byggeriets fremgang og udgifterne der er medgået herti. I forbindelse hermed ønsker ministeriet, at dette får tilsendt kvartalsregnskaber over byggeriet med specifikation af indtægter og udgifter samt udgiftsformål.

Mpr nr. A117188
Dato : 18500223
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet henvender sig på ny til bygningskommissionen for hutigt miuligt at få oplysninger om byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus, da der i rigsdagen har været forespørgsler herom. Endvidere ønskes et overslag over udgifterne til hospitalets inventar.

 

    117-186-188

Mpr nr. A117189
Dato : 18500301
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Bygningskommisionens oplysninger til justitsministeriet angående de hidtidige udgifter til byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus og den pengebeholdning, som haves på nuværende tidspunkt.

Mpr nr. A117190
Dato : 18500518
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Bygningskommissionen aflægger herved regnskab over indtægter og udgifter samt beholdninger vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus for tidsrummet fra 1. marts til dato.

Mpr nr. A117191
Dato : 18500815
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Simony, etatsråd
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Bygningskommissionen aflægger herved regnskab over udgifter, indtægter og beholdning for tidsrummet fra 16. maj til dato. Endvidere ønskes anvist 15000 rdl på Århus amtsstue til landsoverretsprokurator Dahls disposition, samt 1500 på finanshovedkassen i København til etatsråd Simonys dispotion.

Mpr nr. A117192
Dato : 18501023
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. Oversigt over bevægelserne på byggekontoen sinden sidste indberetning dateret den 15. august. Sendt til justitsministeriet fra bygningskommissionen for opførelse af sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117193
Dato : 18501203
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Bygningskommissionen meddeler justitsministeriet, at der blev holdt rejsegilde på hovedbygningen til sindssygehospitalet ved Århus den 30 november.

Mpr nr. A117194
Dato : 18510113
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. Bygningskommissionen aflægger herved regnskab for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus for sidste kvartal af 1850. Det oplyses, at der pr 1. januar 1851 var en kassebeholdning på 3331 rdl., og at der i kvartalet er forbrugt 31111 rdl.. Det meddeles endvidere, at de allerede opførte bygninger er forsikret for en sum af 72310 rdl.

 

    117-189-194

Mpr nr. A117195
Dato : 18510512
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. Byggningskommissionen aflægger herved regnskab for jannuar kvartal for byggearbejdet på sindssygehospitalet ved Århus. Pr. 1. april var der en pengebeholdning på 7791 rdl. og der er i løbet af kvartalet brugt 11615 rdl. på forskellige byggeudgifter. Det meddeles endvidere, at selve byggeriet er startet op 1. marts, og at arbejdet på sidefløjene skrider raskt frem.

Mpr nr. A117196
Dato : 185106
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Papir med forskellige regnskabsoplysninger vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus uden nærmere angivelse af for hvilken periode, regnskabesoplys ningerne stammer.

Mpr nr. A117197
Dato : 18510623
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskabet. Bygningskommissionen aflægger herved regnskab til justitsministeriet over byggeriet i april kvartal. Der er ialt anvendt 122384 rdl. til byggeriet på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117198
Dato : 18510729
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. Bygninigskommissionen aflægger herved regnskab for april kvartal vedrørende sindssygehospitalet ved Århus. Der er anvendt et beløb på 32330 rdl. til byggeriet. Endvidere meddeles, at der den 25. juli har været rejsegilde på sidefløjene og cellebygningerne, og at der kun resterer at bygge lade- og staldbygninger. Forsikringssummen for de allerede opførte bygninger er nu opgjort til 138790 rdl.

Mpr nr. A117199
Dato : 18511027
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. Bygningskommissionen aflægger herved regnskab til justitsministeriet for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus i juli kvartal. Der er anvendt et beløb af størrelsen 26994 rdl.. Det meddeles, at de sidste bygninger er kommet under tag, og håndværkerne er gået igang med den invendige indretning.

Mpr nr. A117200
Dato : 18520209
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. Bygningskommissionen aflægger herved regnskab for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus i oktober kvartal 1851 til justitsministeriet. Der er i kvartalet anvendt et beløb på 18501 rdl. Det meddeles, at forsikringssummen nu er opgjort til 167750 rdl.

Mpr nr. A117201
Dato : 18520927
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. Bygningskommissionen opgør herved det totale beløb, som er modtaget af statskassen til brug ved opførelsen af sindssygehospitalet ved Århus. Der er ialt bevilliget 263000 rdl., hvoraf der resterer en beholdning på 27532 rdl., som overdrages til den nyudnævnte direktions dispotion.

 

    117-195-201

Mpr nr. A117203
Dato : 18521018
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Opgørelse over bygningsvæsnets status pr. 1. oktober 1852 for sindssygehospitalet ved Århus. Secifikation af de disponible summer og forestående udgifter. Derved fremkommer en underbalance på 5398 rdl. Desuden afskrift af den for hospitalet af fuldmægtig Goldschmidt første kassebog.

Mpr nr. A117202
Dato : 185208
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Opgørelse over bygningsvæsnets status den 16. august for sindssygehospitalet ved Århus. Specifikatation af den disponible pengesum samt forestående udgifter. Herefter fremkommer en underbalance på 2504 rdl.

Mpr nr. A117204
Dato : 18521010
Forfatter:Simony, etatsråd overlæge, Selmer
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Eatsråd Simony skriver til overlæge Selmer angående nogle regnskabsoplysninger, som Selmer har ønsket Iøvrigt takker han denne for den modtagne indberetning om hospitalets drift.

Mpr nr. A117205
Dato : 1853
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Haveanlæg. Overslag over udgifterne ved havens anlæggelse fra 1. november 1852 til 1. maj 1853. Desuden udgifter fra 1. maj 1853 til 1. maj 1854.

Mpr nr. A117206
Dato : 1853
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Afholte udgifter af kontoen på 5200 rdl. for årene 1851 og 1852.

 

    117-202-206

Mpr nr. A117207
Dato : 1852
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Haven. Fortegnelse over anviste regninger for arbejde og værktøj i forbindelse med haven ved sindssygehospitalet ved Århus i perioden fra 1. februar til 1. maj 1852.

Mpr nr. A117208
Dato : 18520305
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Overslag over udgifterne til havens tilsåning samt beplantning og til markens tilsåning for perioden fra 1. februar til 1. juni.

Mpr nr. A117209
Dato : 18521030
Forfatter:Simony, etatsråd overlæge, Selmer
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Etatsråd Simony meddeler overlæge Selmer, hvilke udgifter han har haft siden 10. oktober. I øvrigt takker han for den modtagne bog om hospitalet.

Mpr. nr. A117210
Tekst: Ingen.

 

    117-207-210

Mpr nr. A117211
Dato : 18521011
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt sender hermed regnskabet for hospitalets udgifter i juli kvartal tilhørende 138 bilag til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. Han beder om tilståelse herfor fra direktionen.

Mpr nr. A117212
Dato : 18520927
Forfatter:Jørgensen, snedkermester
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Bygningskommissionen sender et af snedkermester Jørgensen udarbejdet overslag over bødkerarbejde til sindssygehospitalet til direktionen for denne. Endvidere sendes en genpart af en skrivelse fra justitsministeriet med besked om aflevering af forhandlingsprotokol med tilhørende bilag til hospitalets arkiv.

Mpr nr. A117213
Dato : 18530107
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter ved opførelsen af og anskaffelse af inventar til sindssygehospitalet ved Århus i oktober kvartal 1852.

Mpr nr. A117214
Dato : 18530128
Forfatter:Borch, bogholder Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktionen tilstiller herved bogholder Borch Det af fuldmægtig Goldschmidt udarbejdede regnskab vedrørende udgifter og indtægter i forbindelse med førdiggørelsen og indretningen af sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117215
Dato : 18521020
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet anmoder i et brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus om at få oplyst, om og i bekræftende fald hvor store bekostninger der behøves, før hospitalet kan betragtes som færdigopført og færdigindrettet.

 

    117-211-215

Mpr nr. A117216
Dato : 18521103
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Direktionen svarer herved på justitsministeriets forespørgsel af 20. oktober om de forventede resterende omkostninger ved opførelsen og indretningen af sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117217
Dato : 18531210
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet anviser herved til forvalter Bøgggild på Århus amtsstue beløbet 6000 rdl til bestridelse af udgifter i forbindelse med sindssygehospitalets færdiggørelse.

Mpr nr. A117218
Dato : 18521228
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus beder i et brev til justitsministeriet om at måtte få inddækket den underbalance, som fremgår af dennes opgørelse til ministeriet dateret 3. november vedrørende de resterende udgifter til færdiggørelse af hospitalet.

Mpr nr. A117219
Dato : 18530114
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet meddler direkttionen for sindssygehospitalet ved Århus, at det beløb på 6000 rdl. som udgør underbalance på byggeregnskabet vil blive søgt inddækket ved en tillægsbevilling på finansloven, I første omgang ser ministeriet sig kun i stand til at anvise 1600 rdl som supplement til de driftsmidler, som allerede er bevilgede.

Mpr nr. A117220
Dato : 18530515
Forfatter:Simony, etatsråd
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktionen søger i et brev til etatsråd Simony at formå denne til at gøre sin indflydelse i justitsministeriet gældende for at udvirke den tidligere ansøgte bevilling på 6000 rdl derfra. Hospitalet er allerrede kommet i en vanskelig situtation, idet der er disponeret ud fra den forudsætning at beløbet var kommet med i tillægsbevillingsloven. Beløbet skal anvendes til fuldførelse af sindssygehospitalet ved Århus.

 

    117-216-220

Mpr nr. A117221
Dato : 18530524
Forfatter:Selmer, overlæge Simony, etatsråd
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Etatsråd Simony skriver til overlæge Selmer Angående sagen om beløbet 6000 rdl. som direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ønsker bevilget til færdiggørelse af hospitalet. Han meddeler, at der efter kontakt med justitsministeren er kommet skred i sagen, således, at finansministeriet i løbet af 8-14 dage vil anvise beløbet.

Mpr nr. A117222
Dato : 18530611
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet meddelser direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at man ikke ser sig i stand til at anvise beløbet på 6000 rdl. Da finansloven for indeværende år endnu ikke er vedtaget. Beløbet skulle dække udgifterne til færdiggørelse af hospitalet.

 

    117-221-222

Mpr nr. A117223
Dato : 18521128
Forfatter:Selmer, overlæge Baumgarten, Burmeister & Goldschmidt, fuldmægtig Jespersen
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Dampapparat. Overlæge Selmer meddeler, at han gennem hr. Jespersen har synsmændenes godkendelse af vandledningernes omlægning. Dette sker til fuldmægtig Goldschmidt, og i forbindelse hermed spørger han om, hvorvidt det ikke ville være passende at oplyse leverandøren Burmeister & Bumgarten om resultatet heraf, uden at tilsende dem det fulde dokument.

Mpr nr. A117224
Dato : 18521228
Forfatter:Goldschmidt Burmeister, Baumgarten & Simony, kulturminister Selmer, overlæge
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Regning. Overlæge Selmer skriver til fuldmægtig Goldschmidt angående en regning på 600 rdl fra Baumgarten & Burmeister for omlægningen af vandledningerne. Goldschmidt bedes betale dette beløb. Regningens fulde beløb er på 1152 rdl., hvoraf fragår 124 rdl. fragår som erstatning for mangler. De resterende 428 rdl. overlades til kulturminister Simony at udrede.

Mpr nr. A117225
Dato : 18521023
Forfatter:Selmer, overlæge Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Overlæge Selmer skriver til fuldmægtig Goldschmidt angående nogle regnskabsspørgsmål.

Mpr nr. A117226
Dato : 18521102
Forfatter:Bindesbnøll, bygningsinspektør Goldschmidt, fuldmægtig Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Overlæge Selmer anmoder i et brev til fuldmægtig Goldschmidt om dennes mening om en skrivelse indeholdende nogle regnskabsoplysninger tilsyneladende fra bygningsinspektør Bindesbøll.

Mpr nr. A117227
Dato : 18501212
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. I et brev til fuldmægtig Goldschmidt beder landsoverretsprokurator Dahl denne om at føre et beløb på 5100 rdl til indtægt i byggeregnskabet for sindssygehospitalet ved Århus. Goldscdhmidt bedes afgive tilståelse herfor enten til bygningskommissionen eller til undertegnede Dahl.

 

    117-223-227

Mpr nr. A117228
Dato : 18500906
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Landsoverretsprokurator Dahl meddeler bygningskommissionen, at han er kommet i økonomisk forlegenhed fordi de bevilgede 15000 rdl. endnu ikke er stillet ham til disposition på Århus Amtsstue.

Mpr nr. A117229
Dato : 18511208
Forfatter:Schmidt, Lorentz Christian
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning Hr. Lorentz Christian Schmidt ansøger om at opnå ansættelse som vægter, opsynsmand eller lignende ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A117230
Dato : 18510810
Forfatter:Selmer, overlæge Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. skrivelse til overlæge Selmer, hvori der redegøres for et fejlindkøb af tørv, som fuldmægtig Goldschmidt har skylden for. Selmer videresender det til Goldschmidt med sine dertil knyttede bemærkninger.

 

    117-228-230

Mpr nr. A117231
Emnegruppe: Administration
Tekst: Protokoller. Udkast til protokoller, som tænkes ført på sindssygehospitalet ved Århus. Der nævnes 10 forskellige.

Mpr nr. A117232
Dato : 18510629
Forfatter:Simony, etatsråd Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Landsoverretsprokurator Dahl skriver til etatsråd Simony angående forskellige sager vedrørende byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus. Det drejer sig om udgifter og indtægter hertil samt om ansættelser af personale. Desuden indeholder brevet nogle private betragtninger.

Mpr nr. A117233
Dato : 18510806
Forfatter:Bygningscommisionen
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: B - VIII - b Koncepter til Bygningscommisionens Indstilling af 6 Aug. 1851 Budget for 1852-53 I og II Udkast til Regulativ 16 Bilag (?) heriblandt Bespisningsreglement Gageringsforslag. Måske posterne 117049 - 117067 har hørt til her ?.

Mpr nr. A117234
Dato : 1851
Tekst: II Overslag over Udgifter og Indtægter i Finansaaret 1852/53 … forudsat at det var åbnet fra April og Aaret igjennem belagt med 130 patienter… i forskellige Forplejningsgrupper. Tomt omslag formentlig del af B - VIII - b . Se 117233.

    117-231-234