119-2 001-004 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119001A
Dato : 18540503
Forfatter:Thielemann, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Arkitekt Thielemann anfører i en skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at han anser, at det honorar, som han modtager fra hospitalet, dækker tilsynet med vedligeholdelsen af bygningerne. Hvis han skal fremstille tegninger samt overvåge nyt byggeri, skal der ydes særskildt honorar herfor.

Mpr nr. A119002A
Dato : 18540905
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsregnskab. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af honoraret til bygningsinspektør Thielemann for tilsyn med hospitalets bygninger. Da betalingen for tilsynet i finansåret 1853-54 ikke er ført som udgift i regnskabet for dette år, bestemmes det herved, at udgift erholdes af bevillingen for indeværende år.

Mpr nr. A119003A
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Arkitekttegning. Steetage i alle afdelinger. Opdelt i rolige og urolige afdelinger, samt i afdelinger af almuen og danned klasser. Personalets boliger og kontorer. Plan nr. 2.

Mpr nr. A119004A
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsbeskrivelse. Et hospital for 125-30 afsindige. Formentlig skrevet af arkitekt Friis. 65 mandfolk og 60 - 65 fruentimmer. Fordelt i 4 hovedafdelinger: Bedre klasse......................20 celler............................20 rolige............................46 urolige...........................44 130 hvert værelse er beskrevet med størrelse og rumindhold samt brug.

 

Kasse 119-2

20150330113819_00001-001.jpg 20150330113819_00002.jpg 20150330113819_00003.jpg 20150330113819_00004.jpg 20150330113819_00005.jpg
20150330113819_00006.jpg 20150330113819_00007.jpg 20150330113819_00008.jpg 20150330113819_00009.jpg