119-2 009-010 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119009
Dato : 18471105
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningskommission. Forhandlings-Protocol for den til at forestaae opførelsen af en Helbredsanstalt for Sindsvage i Nørre Jylland allernaadigst anordnede Commission.

Mpr nr. A119010A
Dato : 18500910
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Køb af byggegrund. Århus stiftsamt meddeler, at man fra finansministeriet har fået tilladelse til at udfærdige købskontrakter på ustemplet papir. Man gør opmærksom på, at dette udtrykkeligt skal fremgå af de udfærdigede papirer.

 

Kasse 119-2

20150330113819_00051-009.jpg 20150330113819_00052.jpg 20150330113819_00053.jpg 20150330113819_00054.jpg 20150330113819_00055.jpg