119-2 012-016 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119012A
Dato : 18540731
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Justitsministeriet kommenterer en række punkter i det af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus indsendte budget for finansåret 1855-56.

Mpr nr. A119013A
Dato : 18470814
Forfatter:Rasmussen, Hans Mikkelsen, Rasmus Jensen, Rasmus Stenberg, Mathias
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Undertegnede Hans Rasmussen, ejer af matri. nr. 26 i Weilbye Krat. Rasmus Mikkelsen ejer af 15 ibid og Rasmus Jensen Abild ejer ef no. 11 ibid, erklærer herved, at vi hver for sig vil afhænde ved salg til det offentlige så meget af vore bemeldte kratlodder, som kommer til at ligge norden for den linje, der trækkes i retning af Mathias Stenbergs søndre skellinje ud mod øst til havet, Købesummen bliver 400 rdl. pr td. lend. Der gives sælgeren vejret på de afhænde parcellere.

Mpr nr. A119014A
Dato : 1856
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Viktualier. Oversigt over forbrugsdifferencer ud fra det planmæssige iflg. budgettet i finansåret 1855-56. Specifikation af merforbrug, besparelser, pris og værdi.

Mpr nr. A119015A
Dato : 1856
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Tildeling af rugbrød, smør og ost til personer på 3. forplejningsklasse i finansåret 1853-54 og 1855-56 samt en ration, der er foreslået.

Mpr nr. A119016A
Dato : 1854
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Motiveringer til nogle poster på budgettet for finansåret 1855-56. Det drejer sig om bespisning, brændsel, belysning, lønninger og haven.

 

Kasse 119-2

20150409123227_00001.jpg 20150409123227_00002.jpg 20150409123227_00003.jpg 20150409123227_00004.jpg 20150409123227_00005.jpg
20150409123227_00006.jpg 20150409123227_00007.jpg 20150409123227_00008.jpg 20150409123227_00009.jpg 20150409123227_00010.jpg
20150409123227_00011.jpg 20150409123227_00012.jpg 20150409123227_00013.jpg 20150409123227_00014.jpg 20150409123227_00015.jpg
20150409123227_00016.jpg 20150409123227_00017.jpg 20150409123227_00018.jpg