119-2 018-020 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119018A
Dato : 18471211
Forfatter:Simony Dahl, landsretsprokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Anordning af Simony til landsretsprokurator Dahl med anvisning på udbetaling af købesummen for jord til bygninger og asylvejen samt opmåling af grunden indhegning af denne og løn til opsynsmand, der skal føre tilsyn med byggepladsen. Underskrevet Simony.

Mpr nr. A119019A
Dato : 18470127
Forfatter:Johansen, kammerråd, landinspektør Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Anvisning fra byggekommissionen til kammerråd landinspektør Johansen i Århus til dækning af hans honorar for opmåling af de indkøbte jorder til bygning af den kommende helbredelsesanstalt for sindssyge i Nørrejylland. Kan hæves hos landsoverretsprokurator Dahl i Århus.

Mpr nr. A119020A
Dato : 18540731
Forfatter:Dahl, landsoverretspokurateor Selmer, overlæge
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Brev til landsoverretspokurator Dahl fra overlæge Selmer, hvori denne introducerere budgettet for finansåret 1855-56, som bliver medsendt til gennemsyn. Endvidere nævnes færdiggørelsen af byggeregnskabet. Dahls svar er vedføjet på brevet.

 

Kasse 119-2

20150409125110_00001-018.jpg 20150409125110_00002.jpg 20150409125110_00003.jpg 20150409125110_00004.jpg 20150409125110_00005.jpg
20150409125110_00006.jpg 20150409125110_00007.jpg 20150409125110_00008.jpg 20150409125110_00009.jpg 20150409125110_00010.jpg
20150409125110_00011.jpg 20150409125110_00012.jpg 20150409125110_00013.jpg 20150409125110_00014.jpg 20150409125110_00015.jpg
20150409125110_00016.jpg 20150409125110_00017.jpg 20150409125110_00018.jpg