119-2 021-024 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119021A
Dato : 18540729
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. skrivelse, hvori forvalter Bøggild introducerer til overslag over indtægter og udgifter for finansåret 1855-56 til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119022A
Dato : 1854 08
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Direktionen skriver herved til justitsministeriet angående budgettet for finansåret 1855-56 for sindssygehospitalet ved Århus, idet det tidligere indsendte materiale, hvori de forventede forskelle mellem beløbene for indeværende finansår og det kommende er anført af forvalteren med direktionens kommentarer heertil, bringes i erindring.

Mpr nr. A119023
Dato : 18480307
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skatteansættelse. Landinspektør Johansen anmoder Simony om at fremskynde hartkornsætningen af de lodder som er indkøbbt til grund for den kommende helbredelsesanstalt for sindssyge i Nørrejylland i rentekammeret. sImony får det ordnet således at der ikke skal en særskilte synsforretning til for skatteansættelsen.

Mpr nr. A119024A
Dato : 18550505
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at beløbet, som statskassen vil stille til hospitalets disposition i finansåret 1855-56, endelig er fastsat til 20900 rdl..

 

Kasse 119-2

20150409125110_00019-021.jpg 20150409125110_00020.jpg 20150409125110_00021.jpg 20150409125110_00022.jpg 20150409125110_00023.jpg
20150409125110_00024.jpg 20150409125110_00025.jpg 20150409125110_00026.jpg 20150409125110_00027.jpg 20150409125110_00028.jpg
20150409125110_00029.jpg 20150409125110_00030.jpg