119-2 028-032 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119028A
Dato : 18570219
Forfatter:Selmer, overlæge Boesen, provst
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Overlæge Selmer skriver til provst Boesen for at underrette ham om tidspunktet for indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus, som han forventes at deltage i.

Mpr nr. A119029A
Dato : 18480203
Forfatter:Madsen, Jacob, ungkarl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Kopi af dokument af overenskomst mellem commissionen til opførelse af en helbredsanstalt ved Risskov og Vejlby præstekald om afståelse af en lod, der tilhører præstekaldet. Overenskomsten og købesum 300 rdl pr. td. land er godkendt at danske cancelli. Jorden er fæstet til ungkarl Jacob Madsen der har et hus i Vejlby Krat.

Mpr nr. A119030A
Dato : 18471208
Forfatter:Madsen, Jacob Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Overdragelse af jord. Til den nye dåreanstalt i Vejlby Krat bliver der købt jord, bl.a., et stykke, der hører ind under Vejlby præsten. Denne jord er fæstet til Jacob Madsen, der i kontrakten overdrages ejendomretten til et hus i Vejlby i stedet for, idet han afstår sit hævdfæste til pastor Wagtmann i Vejlby og den sælger grunden til dåreanstalten. Kopi af det originale dokument med præstens ægthedsvidnesbyrd på.

Mpr nr. A119031A
Dato : 18570202
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Brev fra overlæge Selmer til fremlæggelse for direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. To tekster øjensynligt fra direktions-medlemmer er vedføjet på dokumentet. Indholdet drejer sig dels om en lisititation dels om indvielsen af kapellet.

Mpr nr. A119032A
Dato : 18481025
Forfatter:Madsen, Jacob
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Bekræftelse fra amtet på, at der er lavet skøde om overdragelsen af et hus med grund til Jakob Madsen samt, at en del af jorden er overdraget til commissionen til opførelse af en dåreanstalt ved Vejlby af Vejlby pastorat. Skødet er i overensstemmelse med kancellibeslutningen af 3. februar s. å.

 

Kasse 119-2

20150413105739_00001-028.jpg 20150413105739_00002.jpg 20150413105739_00003.jpg 20150413105739_00004.jpg 20150413105739_00005.jpg
20150413105739_00006.jpg 20150413105739_00007.jpg 20150413105739_00008.jpg