119-2 038-040 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119038A
Dato : 18540609
Forfatter:Knudsen, Claus Stiftsamt, Århus
Emnegruppe: Administration
Tekst: Bevilling. Fra Århus Stiftsamt henvender man sig til direktionen i anledning af en ansøgning fra Claus Knudsen Vejlby Krat om at opnå bevilling til et værtshus i umiddelbar nærhed af hospitalet. Fra hospitalets side fraråder man, at bevilling gives i et svar dateret 15. juni.

Mpr nr. A119039
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Viktualier. Skrivelse hvori der påpeges nogle for store forbrugsmængder af navnlig kaffe og puddersukker, hvilket forvalteren bedes have sin opmærksomhed rettet imod.

Mpr nr. A119040A
Dato : 18540616
Forfatter:for sindssygehospitalet ved Århus, Direktionen
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus henvender sig herved til Århus Stiftsamt for at rekvirere sådanne love og cirkulærer, som amtet sidder inde med til almindelig uddeling.

 

Kasse 119-2

20150413105739_00017-038.jpg 20150413105739_00018.jpg 20150413105739_00019.jpg 20150413105739_00020.jpg 20150413105739_00021.jpg