119-2 041-044 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119041A
Dato : 18491026
Forfatter:Johansen, Landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Grundskyld. Kommissionen meddeler Landinspektør Johansen at man efter at de tyske occpationstropper har forladt Århus egnen skal begynde skyldsætningsforretningen ved det nye hospital.

Mpr nr. A119042A
Dato : 18540726
Forfatter:Selmer, overlæge Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Administration
Tekst: Korrespondance. Brev af delvis privat karakter fra landsoverretsprokurator Dahl til overlæge Selmer.

Mpr nr. A119043A
Dato : 18540724
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Rykkerskrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori regnskabet for hospitalet i finansåret 1853-54 bedes indsendt snarest mulig.

Mpr nr. A119044A
Dato : 18491015
Forfatter:Dahl, overretsprokurator Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Grundskyld. Landinspektør Johansen indsender papirer over hartkornsætning af helbredsanstaltens jorden til godkendelse i amt og ministerium. Samtidig anmoder har om at få regningen betalt, hvilket ifølge vedlagte skrivelse er sket overretsprokurator Dahl.

 

Kasse 119-2

20150413110513_00001.jpg 20150413110513_00002.jpg 20150413110513_00003.jpg 20150413110513_00004.jpg 20150413110513_00005.jpg
20150413110513_00006.jpg 20150413110513_00007.jpg 20150413110513_00008.jpg 20150413110513_00009.jpg 20150413110513_00010.jpg
20150413110513_00011.jpg 20150413110513_00012.jpg 20150413110513_00013.jpg 20150413110513_00014.jpg 20150413110513_00015.jpg
20150413110513_00016.jpg 20150413110513_00017.jpg 20150413110513_00018.jpg 20150413110513_00019.jpg 20150413110513_00020.jpg
20150413110513_00021.jpg 20150413110513_00022.jpg 20150413110513_00023.jpg 20150413110513_00024.jpg 20150413110513_00025.jpg
20150413110513_00026.jpg