119-2 047-050 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119047A
Dato : 18550324
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriets revisionsantegnelser til det af sindssygehospitalet ved Århus indsendte regnskab for finansåret 1853-54. Hospitalets besvarelser herpå, samt et brev fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer, hvori antegnelserne omtales.

Mpr nr. A119048A
Dato : 18550605
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af de af denne indsendte besvareler af revisionsantegnelserne vedrørende regnskabet for 1853-54.

Mpr nr. A119049A
Dato : 18550623
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet giver herved sin kvittering for aflagt regnskab for sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1853-54.

Mpr nr. A119050A
Dato : 18540817
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri Bidstrupgård. Indenrigsministeriet skriver til overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus for at udbede sig hans mening vedrørende indretningen af boliger for overopsynspersonalet på den påtænkte anstalt for sindssyge på Bidstrupgård. Overlæge Selmers svar er vedlagt.

 

Kasse 119-2

20150416112313_00001.jpg 20150416112313_00002.jpg 20150416112313_00003.jpg 20150416112313_00004.jpg 20150416112313_00005.jpg
20150416112313_00006.jpg 20150416112313_00007.jpg 20150416112313_00008.jpg 20150416112313_00009.jpg 20150416112313_00010.jpg
20150416112313_00011.jpg 20150416112313_00012.jpg 20150416112313_00013.jpg 20150416112313_00014.jpg 20150416112313_00015.jpg
20150416112313_00016.jpg 20150416112313_00017.jpg 20150416112313_00018.jpg 20150416112313_00019.jpg 20150416112313_00020.jpg
20150416112313_00021.jpg 20150416112313_00022.jpg 20150416112313_00023.jpg 20150416112313_00024.jpg 20150416112313_00025.jpg
20150416112313_00026.jpg 20150416112313_00027.jpg 20150416112313_00028.jpg 20150416112313_00029.jpg 20150416112313_00030.jpg
20150416112313_00031.jpg 20150416112313_00032.jpg 20150416112313_00033.jpg 20150416112313_00034.jpg 20150416112313_00035.jpg
20150416112313_00036.jpg 20150416112313_00037.jpg 20150416112313_00038.jpg 20150416112313_00039.jpg