119-2 051-054 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119051A
Dato : 18491227
Forfatter:Christensen, Johannes Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Fæsteren af Århus Hospitals grund i Vejlby, Johannes Christensen, ansøger om, at der må tilstås ham renter af købesummen på jorden, tilbage til 1847, men dette afviser Dahl, idet det ville give ham fordel frem for de andre sælgere, dog synes Dahl stemt for, at give et års rente, for den gode stemnings skyld.

Mpr nr. A119052A
Dato : 18500125
Forfatter:Christensen, Johannes Steenberg, opsynsmand Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Bygning. I brevet fra kommissionen til helbredelsesanstaltens opførelse til Dahl anføres først nogle kontrakter på sand, mursten og sokkelsten, derefter omtales kravet fra Johannes Christensen om renter for købesummen tilbage til 1847. Kommissionen kan ikke tage stilling hertil, da det hører under justitsministeriets myndighed. Man mener dog, at hvis han selv havde krævet det kunne der allerede være skrevet skøde dengang - hvis han derfor har lidt tab, er det hans egen skyld. Opsynsmand Steenberg, der fører tilsyn med byggepladsen ønsker lønforhøjelse, hvilket man mener er billigt, da der nu igen er arbejde igang på stedet. Hvorvidt en markopsynsmand skal have salær for indkøbet af et mindre parti kampesten, lader man stå hen. Dog mener man, at det er bedst at ahn, hvis der skal udbetales ham penge for denne ydelse, at prisen bestemmes dagvis.

Mpr nr. A119053A
Dato : 18500305
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, prokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Fuldmægtig Goldschmidt fra prokurator Dahls kontor meddeler, at der er udbetalt følgende summer til sælgere af grunde til den planlagte dåreanstalt i Vejlby Krat, hvilket ialt bliver 12893 og 8 sk.

Mpr nr. A119054A
Dato : 18500401
Forfatter:Wagtmann, pastor Goldscmidt, sagførerfuldmægtig Dahl, prokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Der er til kommissionen til opførelse af en dåreanstalt på Vejlby Mark indsendt en regning fra pastor Wagtmann i Vejlby med opgørelse over de summer han skal fordele. Man beder derfor sagførerfuldmægtig Goldschmidt fra prokurator Dahls kontor om at sende det skyldige beløb på 165 rdl 4 mark og 11 sk. som man anmoder pastor wagtmann om at fordele samt at sørge for, at der bliver aflagt kvittering fra hver enkelt modtager.

 

Kasse 119-2

20150416113518_00001-051.jpg 20150416113518_00002.jpg 20150416113518_00003.jpg 20150416113518_00004.jpg 20150416113518_00005.jpg
20150416113518_00006.jpg 20150416113518_00007.jpg 20150416113518_00008.jpg 20150416113518_00009.jpg 20150416113518_00010.jpg
20150416113518_00011.jpg 20150416113518_00012.jpg 20150416113518_00013.jpg 20150416113518_00014.jpg 20150416113518_00015.jpg
20150416113518_00016.jpg 20150416113518_00017.jpg 20150416113518_00018.jpg 20150416113518_00019.jpg 20150416113518_00020.jpg
20150416113518_00021.jpg 20150416113518_00022.jpg