119-2 055-059 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119055A
Dato : 18550324
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Licitation. Skrivelse fra bogholder Borch til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori licitationsssummen for et vejarbejde er meddelt.

Mpr nr. A119056A
Dato : 18550325
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Revisionsbemærkninger til afslutningen af regnskabet vedrørende kapellets indretning.

Mpr nr. A119057A
Dato : 18500717
Forfatter:Goldschmidt Schrøder, arkitekt Urban, glarmester Lukor
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Byggematerialer. I et brev til Goldschmidt bifaldes det at han har arrangeret transport af tømmer til byggepladsen, at der skal udbetales arkitekt Schrøder salær, at der er indhentet bud til glarmester Urban i Åhrus og Lukor i Horsens, der arrageres køb af mursten.

Mpr nr. A119058A
Dato : 18500705
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Bygning. Retsskriveren har ikke taget skridt til udfærdigelse af skøder på almindeligt papir, idet han har ventet på kommissionen til opførelse af et dårehospital ved Århus har taget skridt dertil. Endvidere meddeles, at begge bygningerne er assurerede, hvor meget ved Goldschmidt dog ikke.

Mpr nr. A119059A
Dato : 18500720
Forfatter:Vhrisrnsen, Johannes, jordfæster Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Jordfæsteren Johannes Christensen, der har en fæstegård ejet af århus Hospital, har krævet, at der udbetales ham renter i den tid han ikke har kunnet diaponerer over den til dåreanstalten solgte jordlod fra sagens underskrivelse til udstedelse af skøde. I brevet skriver Dahl, at han ikke mener at Johannes Christensen har krav på denne rente, idet han så får en forrettighed fremfor andre sælgere. Dahl anbefaler dog, at der udbetalet fæsteren et beløb af 25 rdl..

 

Kasse 119-2

20150416113518_00023-055.jpg 20150416113518_00024.jpg 20150416113518_00025.jpg 20150416113518_00026.jpg 20150416113518_00027.jpg
20150416113518_00028.jpg 20150416113518_00029.jpg 20150416113518_00030.jpg 20150416113518_00031.jpg 20150416113518_00032.jpg
20150416113518_00033.jpg 20150416113518_00034.jpg 20150416113518_00035.jpg 20150416113518_00036.jpg