119-2 060-064 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119060A
Dato : 1855 07
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige medlemmer af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori en række administrative sager behandles. En forspørgsel fra forvalteren omtales. 8 forlangender om udskrivning af patienter nævnes.

Mpr nr. A119061A
Dato : 18500815
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skødeskrivning. Commisionen til opførelse af en dåreanstalt ved Århus ansøger justitsministeriet om tilladelse til at skrive skøderne på ustemplet papir, idet man har overtaget at ordne salget uden omkostninger for sælgerne.

Mpr nr. A119062A
Dato : 18550816
Emnegruppe: Administration
Tekst: Justitsministeriet tilstiller iflg. dette brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus denne bygningskommissionens forhandlingsprotokol med tilhørende bilag, således at den kan indgå i hospitalets arkiv i overensstemmelse med den tilstillede begæring dateret 30 juli 1855.

Mpr nr. A119063A
Dato : 18540821
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeregnskab. Byggeregnskabet for perioden fra 1. januar 1853 til 19. august 1854 udarbejdet af bogholder Borch med tilhørende bemærkninger samt en følgeskrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119064A
Dato : 18550623
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeregnskab. Justitsministeriet kvitterer herved for modtagelsen af et korrekt udarbejdet regnskab over de anvendte summer på byggekontoen for sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere meddeles, at restsummen på kontoen bedes indbetalt til Århus Amtsstue, hvilket denne instans er underrettet om.

 

Kasse 119-2

20150416114554_00001-060.jpg 20150416114554_00002.jpg 20150416114554_00003.jpg 20150416114554_00004.jpg 20150416114554_00005.jpg
20150416114554_00006.jpg 20150416114554_00007.jpg 20150416114554_00008.jpg 20150416114554_00009.jpg 20150416114554_00010.jpg
20150416114554_00011.jpg 20150416114554_00012.jpg 20150416114554_00013.jpg 20150416114554_00014.jpg 20150416114554_00015.jpg
20150416114554_00016.jpg 20150416114554_00017.jpg 20150416114554_00018.jpg 20150416114554_00019.jpg