119-2 065-069 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119065A
Dato : 18540826
Emnegruppe: Administration
Tekst: Brev til justitsministeriet vedrørende nogle sager af forskellig art, herunder nogle regnskabsspørgsmål og en patient, som forventes udskrevet i oktober.

Mpr nr. A119066A
Dato : 18500916
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Brev til justitsministeriet med anmodning om, at man på kommissionens vegne vil indsende en ansøgning til finsansministeriet om, at skøderne til indkøbt jord til byggegrund for den nye dåreanstalt for Nørrejylland på blive tinglæst på ustemplet papir, idet retsskriveren, der skal udfærdige papirne, mener at denne procedure er nødvendig.

Mpr nr. A119067A
Dato : 18540826
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Regnskab, byggeri. Oversigt over indtægter og udgifter på byggekontoen efter dennes overdragelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra Bygningskommissionen.

Mpr nr. A119068A
Dato : 18541014
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. En betænkning fra overlæge Selmer angående planlægningen af et sindssygehospital ved Vordingborg sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A119069A
Dato : 18540824
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Justitsministeriet udbeder sig herved en betænkning fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus angående udformningen af en påtænkt sindssygeanstalt ved Vordingborg.

 

Kasse 119-2

20150416114554_00020-065.jpg 20150416114554_00021.jpg 20150416114554_00022.jpg 20150416114554_00023.jpg 20150416114554_00024.jpg
20150416114554_00025.jpg 20150416114554_00026.jpg 20150416114554_00027.jpg 20150416114554_00028.jpg 20150416114554_00029.jpg
20150416114554_00030.jpg 20150416114554_00031.jpg 20150416114554_00032.jpg 20150416114554_00033.jpg 20150416114554_00034.jpg
20150416114554_00035.jpg 20150416114554_00036.jpg 20150416114554_00037.jpg 20150416114554_00038.jpg 20150416114554_00039.jpg
20150416114554_00040.jpg 20150416114554_00041.jpg 20150416114554_00042.jpg 20150416114554_00043.jpg 20150416114554_00044.jpg
20150416114554_00045.jpg 20150416114554_00046.jpg 20150416114554_00047.jpg 20150416114554_00048.jpg 20150416122806_00001.jpg
20150416122806_00002.jpg