119-2 075-079 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119075A
Dato : 18541228
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Tekniske anlæg. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at bevillingen til indkøb af en reservekedel efter omstændighederne forhøjes med 40 rdl..

Mpr nr. A119076A
Dato : 18550428
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Tekniske anlæg. Direktionen skriver til forvalter Bøggild vedrørende indkøbet af en reservedampkedel. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119077A
Dato : 18550518
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Tekniske anlæg.Forvalter Bøggild skriver til direktionen vedrørende købet af en reservedampkelel til hospitalet og foreslår, at der i fremtiden kalkuleres med et forventet stigende prisniveau ved læggelse af budgettet for de kommende år.

Mpr nr. A119078A
Dato : 18480328
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsvejledning. Program for Daareanstalten ved Aarhus til bygmesterens efterretning. I. til grundtegningernes affattelse. 1. og 2. afdeling for rolige patienter, 2. og 3. afdeling for urolige patinter. 10 pladser til de dannede klasser, 29 pladser til de ringere klasser, 17 pladser til patienter i forening 9 pladser til isolerede. Alle detaljer vedrørende afdelingernes indretning er specificerede i rapporten.

Mpr nr. A119079
Dato : 18541129
Forfatter:Rasmussen, P, husmand Jensen, J, fisker
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. skrivelser dels fra husmand P. Rasmussen og fisker J. Jensen til vejlby sogneråd, dels fra dette sogneråd til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående vedligeholdelsen af en bro over Leerbækken. Broen, som sikrer de to nævntes beboelser samfærdsel med omgivelserne over hospitalets grund, er blevet så forfalden, at den ikke kan benyttes. Da det er hospitalet, som har opført broen som erstatning for en sløjfet vejforbindelse til de to nævnte beboere, anser sognerådet det for at påhvile dette at udbedre broen.

 

Kasse 119-2

20150416123039_00013-075.jpg 20150416123039_00014.jpg 20150416123039_00015.jpg 20150416123039_00016.jpg 20150416123039_00017.jpg
20150416123039_00018.jpg 20150416123039_00019.jpg 20150416123039_00020.jpg 20150416123039_00021.jpg 20150416123039_00022.jpg
20150416123039_00023.jpg