119-2 080-084 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119080A
Dato : 18541221
Forfatter:Bøggild, forvalter Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Direktionen skriver til forvalter Bøggild angående røggener i en patientcelle såvel på kvindesiden som på mandssiden. Hvis forvalteren ikke ser sig i stand til at afhjælpe generne, bedes han kontakte bygningsinspektør Thielemann. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119081A
Dato : 18541222
Forfatter:Selmer, overlæge Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. I fortsættelse af skrivelsen af gårs dato meddeler overlæge Selmer forvalteren, at der er observeret røg i yderligere nogle patientceller på mandssiden, og han opfordrer til at bygningsinspektør Thielemann kontaktes.

Mpr nr. A119082A
Dato : 18550109
Forfatter:Bach, skolelærer Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Overlæge Selmer skriver til de andre direktionsmedlemmer i anledning af et par sager. En svarskrivelse på et andragende fra skolelærer Bach, som medsendes til underskrift. Problemerne vedrrørende nogle af celleovnene, som udsender generende røg.

Mpr nr. A119083A
Dato : 18550609
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende en ekstrabevilling, som hospitalet ønsker til udbedring af varmeovne i patientcellerne, idet disse for nogles vedkommende har udsendt generende røg. Bemyndigelse til at afholde den ønskede merudgift gives herved.

Mpr nr. A119084A
Dato : 18550611
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer til orientering og underskrift angående ialt 7 forskellige administrative sager, herunder nogle patientspørgsmål, licitationer samt ministeriets godkendelse af celleovnenes ombygning.

 

Kasse 119-2

20150416123715_00001-080.jpg 20150416123715_00002.jpg 20150416123715_00003.jpg 20150416123715_00004.jpg 20150416123715_00005.jpg
20150416123715_00006.jpg 20150416123715_00007.jpg 20150416123715_00008.jpg 20150416123715_00009.jpg 20150416123715_00010.jpg
20150416123715_00011.jpg 20150416123715_00012.jpg 20150416123715_00013.jpg 20150416123715_00014.jpg 20150416123715_00015.jpg