119-2 085-089 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119085A
Dato : 18550520
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Skrivelse fra overlæge Selmer til justitsministeriet vedrørende problemerne med at fjerne røggenerne fra de varmeovne, som betjener patientværelserne.

Mpr nr. A119086A
Dato : 18550114
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Brændeovne. Skrivelse fra bygningsinspektør Thielemann til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående problemerne med røggener fra varmeovnene, som betjener patintværelserne Han anfører et pengebeløb, som vil kræves for at afhjælpe generne samt anbefaler, at der ikke alene fyres med kul for at begrænse røgudviklingen. indtil forbedringer er gennemført.

Mpr nr. A119087A
Dato : 18500510
Forfatter:Selmer Bindesbøll Friis
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeplan. I vinteren 1849-50 udtræder Friis af byggekommissionen. I hans sted indstiller man Bindesbøll til bygmester. Denne udarbejder en facadetegning samt foretager nogle ændringer af de oprindelige tegninger - som er beskrevet i brevet til justitsministeriet. Bl.a. er der ændringer med hensyn til kapellet og festsalen eller som Selmer kalder den i brevet salen til festivitas. NB hvis man havde fulgt Friis' oprindelige plan ville det have været vanskeligt at udvide anstalten på den naturlige måde, som man gjorde det i 1861.

Mpr nr. A119088A
Dato : 18541206
Forfatter:Selmer, overlæge Jespersen, justitsråd justitsråd, Dahl
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Brev fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer for sindssygehospitalet ved Århus angående et forslag til nyt bespisningsreglement, som medsendes til godkendelse. Justitsråd Jespersens og justitsråd Dahls kommentarer er vedføjet brevet.

Mpr nr. A119089A
Dato : 18541230
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Skrivelse til justitsministeriet fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus vedrørende revisionen af bespisningsreglementet.

 

Kasse 119-2

20150416123715_00016-085.jpg 20150416123715_00017.jpg 20150416123715_00018.jpg 20150416123715_00019.jpg 20150416123715_00020.jpg
20150416123715_00021.jpg 20150416123715_00022.jpg 20150416123715_00023.jpg 20150416123715_00024.jpg 20150416123715_00025.jpg
20150416123715_00026.jpg 20150416123715_00027.jpg 20150416123715_00028.jpg 20150416123715_00029.jpg 20150416123715_00030.jpg
20150416123715_00031.jpg 20150416123715_00032.jpg 20150416123715_00033.jpg 20150416123715_00034.jpg 20150416123715_00035.jpg
20150416123715_00036.jpg 20150416123715_00037.jpg 20150416123715_00038.jpg 20150416123715_00039.jpg 20150416123715_00040.jpg
20150416123715_00041.jpg