119-2 090-094 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119090A
Dato : 1854
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Reglement for bespisning på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119091A
Dato : 18540928
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra forvalter Bøggild sammesteds angående nogle modifikationer til bespisningsreglementet, som han ønsker indført.

Mpr nr. A119092A
Dato : 1854
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Reglement for bespisningen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119093A
Dato : 18550315
Forfatter:Sunhedskollegiet
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Justitsministeriet godkender herved efter forhandling med Sunhedskollegiet det af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus indsendte forslag til bespisningsreglement.

Mpr nr. A119094A
Dato : 18480415
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Arbejdstandsning. Århus amtsråd har indsendt en begæring til justitsministeriet om, at de arbejder der er begyndt ved dåreanstalten for Nørrejylland skal indstilles, idet der forventes mangel på arbejdskraft. Simony svarer, at der kun er indledt vejbygning til asylet, og at man vil fuldføre indhegningen af området. Ud over dette vil der ikke fordres nogen lokal arbejdskraft af betydning. Ved det fremtidige byggeri, bliver der fortrinsvis beskæftiget byggearbejdere fra købstæderne og København og der bliver tale om håndlangere fra de nærmeste landsbyer, hvilket vil betyde nogen mangel på arbejdskraft i disse, som kunne have været til brug for de lokale bønder. Ud over dette kan der ikke være tale om arbejdskraftbehov, som kan være til skade for arbejder i det øvrige amt.

 

Kasse 119-2

20150416124813_00001.jpg 20150416124813_00002.jpg 20150416124813_00003.jpg 20150416124813_00004.jpg 20150416124813_00005.jpg
20150416124813_00006.jpg 20150416124813_00007.jpg 20150416124813_00008.jpg 20150416124813_00009.jpg 20150416124813_00010.jpg
20150416124813_00011.jpg 20150416124813_00012.jpg 20150416124813_00013.jpg 20150416124813_00014.jpg 20150416124813_00015.jpg
20150416124813_00016.jpg 20150416124813_00017.jpg 20150416124813_00018.jpg 20150416124813_00019.jpg 20150416124813_00020.jpg
20150416124813_00021.jpg 20150416124813_00022.jpg 20150416124813_00023.jpg 20150416124813_00024.jpg 20150416124813_00025.jpg
20150416124813_00026.jpg 20150416124813_00027.jpg 20150416124813_00028.jpg 20150416124813_00029.jpg 20150416124813_00030.jpg
20150416124813_00031.jpg 20150416124813_00032.jpg 20150416124813_00033.jpg 20150416124813_00034.jpg 20150416124813_00035.jpg
20150416124813_00036.jpg 20150416124813_00037.jpg 20150416124813_00038.jpg 20150416124813_00039.jpg 20150416124813_00040.jpg
20150416124813_00041.jpg 20150416124813_00042.jpg 20150416124813_00043.jpg 20150416124813_00044.jpg 20150416124813_00045.jpg
20150416124813_00046.jpg 20150416124813_00047.jpg 20150416124813_00048.jpg 20150416124813_00049.jpg 20150416124813_00050.jpg
20150416124813_00051.jpg 20150416124813_00052.jpg 20150416124813_00053.jpg 20150416124813_00054.jpg 20150416124813_00055.jpg
20150416124813_00056.jpg 20150416124813_00057.jpg 20150416124813_00058.jpg 20150416124813_00059.jpg 20150416124813_00060.jpg
20150416124813_00061.jpg 20150416124813_00062.jpg 20150416124813_00063.jpg 20150416124813_00064.jpg 20150416124813_00065.jpg
20150416124813_00066.jpg 20150416124813_00067.jpg 20150416124813_00068.jpg 20150416124813_00069.jpg 20150416124813_00070.jpg
20150416124813_00071.jpg 20150416124813_00072.jpg 20150416124813_00073.jpg