Kasse 122  1850 til 1854

Mpr nr. A122001
Dato : 1852
Emnegruppe: Regulativer og instrukser
Tekst: Regulativ for den i henhold til Placat af 13 oktober 1847 oprettede Helbredelsesanstalt for Sindssyge (Sindssvage) i Nørrejylland. A: Bestemmelser om bestyrelsen og Personalet. §§ 1-13 B: Oekonomiske Bestemmelser. §!§ 14- 21 C: Bestemmelser op Optagelsen, Behandlingedn og Udskrivningen. . §§ 22 - 30.

 

    122-001

Mpr nr. A122002
Dato : 1852
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Extract Gjenpart af forslag til Gagering Af Embeds og Betjentpersonalet ved Helbredelsesanstalten ved Aarhus.

Mpr nr. A122003
Dato : 18520623
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Til Stiftsfysiur dr. Med. Jespersen Aarhus Ansættelse af praktiserende læge Harald Selmer som Overlæge … under forbehold af en nærmere afgjørelse om hvorvidt hans stilling vil give ret til Pension.

Mpr nr. A122004
Dato : 18520324
Forfatter:Justitsministeriet Scheel / Bech
Emnegruppe: Administration
Tekst: Til Stiftsfysiur dr. Med, Jespersen og Procurator Dahl i Aarhus. Om organanisatoriske problemer, bl.a. en underballance, hvortil bevilges 15600 Rbd.

 

    122-002-004

Mpr nr. A122005
Dato : 1852 07
Forfatter:Justitsministeriet /Møller
Emnegruppe: Bevillinger
Tekst: Til Direktionen på Helbredelsesanstalten Efterbevilling af 4000 Rbd.

Mpr nr. A122006
Dato : 18520703
Forfatter:Finantsministeriet
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Til Direktionen Da Indrømmelse af portofrihed …. Vil komme i strid med de grundsætninger … for det i Rigsdagen fremsatte udkast til lov … vil Ministeriet ikke kunne opfylde den i skrivelsen fremsatte begjæring. Indlagt 3 noter/breve a-c.

Mpr nr. A122007
Dato : 18520622
Forfatter:Justitsministeriet /Bech
Emnegruppe: Administration
Tekst: Til Direktionen ang. Åbningstidspunkt for Hospitalet.

 

    122-005-007

Mpr nr. A122008
Dato : 1852
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Spisereglement. Reglement for Bespisningen for Helbredelsesanstalten. Delt op i de 3 forplejningsklasser, med nenu for hele ugen. + Reglement for Patienter i Sygepleje. +Tillæg af 29 september 1852.

 

    122-008

Mpr nr. A122010
Dato : 1852
Emnegruppe: Ansøgninger og lønninger mm
Tekst: Læg vedr besættelse af Forvalterstillingen indh. Brev fra Justitsministeriet og 43 ud af 46 ansøgninger med bilag.

Mpr nr. A122011
Dato : 18520608
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Følgebrev til Direktionen med 46 ansøgninger til stillingen som forvalter og Husmand (?).

Mpr nr. A122012
Dato : 18510602
Forfatter:Frederith Anthon
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

Mpr nr. A122013
Dato : 18520707
Forfatter:P. Arnesen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. +5 bilag.

 

    122-010-013

Mpr nr. A122014
Dato : 18520605
Forfatter:M. Bjørn , Tvilumgård
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag.

Mpr nr. A122015
Dato : 18520529
Forfatter:Christian Blangstrup
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag.

Mpr nr. A122016
Forfatter:C. Blicher, Nordborg
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

 

    122-014-016

Mpr nr. A122017
Forfatter:J. F. Boesen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. +3 bilag.

Mpr nr. A122018
Dato : 18520603
Forfatter:Thedor Brüel, Præstø
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. +1 bilag.

Mpr nr. A122019
Dato : 18520524
Forfatter:Johs. Bøgild
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag.

Mpr nr. A122020
Dato : 18520528
Forfatter:LMB Johansen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

 

    122-017-020

Mpr nr. A122021
Dato : 18520601
Forfatter:F. Classen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

Mpr nr. A122022
Dato : 18520602
Forfatter:Fritz Conradsen, Mejlgård
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

Mpr nr. A122023
Dato : 18520525
Forfatter:A. H. Dige
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag.

Mpr nr. A122024
Dato : 18520531
Forfatter:Carsten Andreas Dolberg, Flensborg
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag.

Mpr nr. A122025
Dato : 18520521
Forfatter:Jacob Esmann, Aalykkegård ved Odense
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

 

    122-021-025

Mpr nr. A122026
Dato : 18520530
Forfatter: H. von Essen, Skanderborg
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 10 bilag.

Mpr nr. A122027
Dato : 18520601
Forfatter:Johannes Peter Gad, Stubbekøbing
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

Mpr nr. A122028
Dato : 18520520
Forfatter:Capitain Haffner
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

Mpr nr. A122029
Dato : 18520524
Forfatter:Christian Hansen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag.

 

    122-026-029

Mpr nr. A122030
Dato : 18520601
Forfatter:Fredrik Hasselbalch
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 5 bilag.

Mpr nr. A122031
Dato : 18520520
Forfatter:Herskind
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 3 bilag.

Mpr nr. A122032
Dato : 18520529
Forfatter:H A Jensen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

 

    122-030-032

Mpr nr. A122033
Dato : 18520529
Forfatter:Carl Wilhelm Jacobsen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

Mpr nr. A122034
Dato : 18520529
Forfatter:Morten Jensen, Horsens
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

Mpr nr. A122035
Dato : 18520517
Forfatter:G B Ihle
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

 

    122-033-035

Mpr nr. A122036
Dato : 18520530
Forfatter:G J Koch
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

Mpr nr. A122037
Dato : 18520523
Forfatter:Wrarup
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag.

Mpr nr. A122038
Dato : 18520520
Forfatter:Carl Theodor Kruger
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 3 bilag.

 

    122-036-038

Mpr nr. A122039
Dato : 18520520
Forfatter:C. Lindbach
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

Mpr nr. A122040
Dato : 18520521
Forfatter:Carl Severin Luplau
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

Mpr nr. A122041
Dato : 18520614
Forfatter:Meilinger
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag.

 

    122-039-041

Mpr nr. A122042
Dato : 18520524
Forfatter:Stig Mygind
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag.

Mpr nr. A122043
Dato : 18520529
Forfatter:Ole Norr
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag.

Mpr nr. A122044
Dato : 18520527
Forfatter:Niels Jensen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

 

    122-042-044

Mpr nr. A122045
Dato : 18520524
Forfatter:Niels Rasmussen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

Mpr nr. A122046
Dato : 18520604
Forfatter:P Richardt
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

Mpr nr. A122047
Dato : 18520528
Forfatter:Carl Roosen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag.

 

    122-045-047

Mpr nr. A122048
Dato : 18520601
Forfatter:Sigvard Rasmussen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag.

Mpr nr. A122049
Dato : 18520524
Forfatter:Fredrik Jørgen Salomon
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag.

Mpr nr. A122050
Dato : 18520521
Forfatter:Fritz Sannorn
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

 

    122-048-050

Mpr nr. A122051
Dato : 18520524
Forfatter:C C Schmidth
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

Mpr nr. A122052
Dato : 18520527
Forfatter:Erik Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 1 bilag.

Mpr nr. A122053
Dato : 18520605
Forfatter:F Walther
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 2 bilag.

 

    122-051-053

Mpr nr. A122054
Dato : 18520627
Forfatter:Viersing
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. På vegne af bror, vedlagt anbefalinger af Paludan Møller, stilet til Selmer med indledningen: Kære fætter. 3 bilag.

Mpr nr. A122055
Dato : 18520530
Forfatter:Jens Peter Wittusen
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. 1 bilag.

Mpr nr. A122056
Forfatter:Johan Frederich Bliver oppenTimmermann
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen. + 4 bilag.

 

    122-054-056

Mpr nr. A122057
Dato : 18520526
Forfatter:Julius Zöerga
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

    122-057

Mpr nr. A122058
Dato : 1852
Tekst: 34 ansøgninger med bilag til Bogholderposten. Enkelte med reference til Bygningscommisionens protokol: nr, 24, 785, 787, 789.

    122-058-1

Mpr nr. A122058
Dato : 1852
Tekst: 34 ansøgninger med bilag til Bogholderposten. Enkelte med reference til Bygningscommisionens protokol: nr, 24, 785, 787, 789.

    122-058-2

Mpr nr. A122058A
Dato : 18520703
Emnegruppe: ansøgninger
Tekst: 20 ansøgninger til stillingen som Oldfrue. Nogle med henv til Bygningscommisionens Protokol : Nr:688, 693, 607, 605, 579, 779.

    122-058A

Mpr nr. A122059
Dato : 18520711
Forfatter:L P Blichert, Almindelig Hospital i København
Tekst: Ansøgning til Reservelægestillingen, med følgebrev til Selmer (a122059a).

Mpr nr. A122060
Dato : 18520717
Forfatter:S. Levin
Tekst: Ansøgning til Reservelægestillingen, med følgebrev til Selmer (a122060a).

Mpr nr. A122061
Dato : 18520718
Forfatter:Selmer, Dahl , Jespersen
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Brev fra Selmer, hvvor han meddeler at han har indbudt dr. Jespersen til Direktionsmøde for at få afklaret nogle regnskabmæssige uklarheder omkring det af Simony insendte regnskab. Med påtegninger af Jespersen og Dahl.

Mpr nr. A122062
Dato : 1853
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Overslag over Indtægter og Udgifter for Finansåret 1853/54 Indtægter : 18040 rbd Baseret på 10 patienter på 1. Forplejningeklasse , 30 på 2. Og 90 på 3. Forplejningsklasse. Udgifter på 36051. Rbd 44 M, med en underballance på 18011. 44 Der nævnes bl.a at der afsat 800 rbd til opførelse af en gartnerbolig.

 

    122-059-062

Mpr nr. A122063
Dato : 18520729
Forfatter:A. M. Schee / Bech Justitministeriet
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Justitsministerriet udbeder sig oplysninger om anstaltens drift til næste års budget . Se 122062 Læg indeholdende akterne 122064 - 122089.

Mpr nr. A122064
Dato : 18531119
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Kladde til brev til Justitsministeriet vedr. budgettet. Indlagt i lægget : 122065.

Mpr nr. A122089
Dato : 18540403
Forfatter:Selmer
Tekst: Skrivelse til justitsministeriet vedr. driftsudgifterne.

 

    122-063-064

Mpr nr. A122064
Dato : 18531119
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Kladde til brev til Justitsministeriet vedr. budgettet. Indlagt i lægget : 122065.

Mpr nr. A122066
Dato : 18531021
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Brev til Direktionenmed gennemgang af overslaget nr. 122062 , som man beskærer med knap 2000 rbd.

 

    122-065-066

Mpr nr. Mpr nr. A122067
Dato : 18540207
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Kommenterer Skrivelse af 18531119 vedr. Budgettet. (mpr 122064).

Mpr nr. A122068
Dato : 18520811
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Læg påskrevet følgebrev til overslag mpr. 122062. Indeholdende motivation og bilag: mpr 122069 - 122083.

Mpr nr. A122069
Dato : 1852
Forfatter:Selmer
Tekst: Motivation til overslaget.

Mpr nr. A122070
Dato : 1852
Tekst: Bilag 1 til budgetoverslaget Overslag over det Aarlige Forbrug af Victualieer for hver Patient i Asylet ved Aarhus.

 

    122-067-070

Mpr nr. A122071
Dato : 18511112
Forfatter:Selmer
Tekst: Bilag B Beregning over Merudgiftern for den Jydske Daareanstalt ved en af Sundhedskollegiet foreslået Forandring ve tredje Forplejningsklasses Suppe.

Mpr nr. A122072
Dato : 1853
Forfatter:Selmer
Tekst: Bilag C Overslag over Brændselsforbruget i den Jydsske Helbredelsesanstalt for Sindssyge i Finansåret 1853/54.

Mpr nr. A122073
Dato : 1853
Forfatter:Selmer
Tekst: Overslag over det aarlige forbrug af brænde i Asylet ved Aarhus studerbilag 1.

Mpr nr. A122074
Dato : 1854
Forfatter:Selmer
Tekst: Studerbilag 2 Beregning om Omkostningen ved Belysningen i Asylet ved Aarhus.

Mpr nr. A122075
Dato : 1852
Forfatter:Selmer
Tekst: Bilag E Beregning over den aarlig udgift ved Vaskeri.

 

    122-071-075

Mpr nr. A122076
Dato : 1852
Forfatter:Selmer
Tekst: Bilag F Overslag over det aarlig Medicamentforbrug i Asylet ved Aarhus.

Mpr nr. A122077
Dato : 1852
Forfatter:Selmer
Tekst: Kladde til Overslaget mpr. 122062.

Mpr nr. A122078
Dato : 1852
Forfatter:Selmer
Tekst: Bilag G Overslag over udgifterne til Patienternes Beskjæftigelse Adspredelse og Opmuntring i Helbredelsesanstalten ved Aarhus.

Mpr nr. A122079
Dato : 1852
Forfatter:Selmer
Tekst: Bilag H Beregning overf aarligt Slid på Beklædningsinventarium (?) I den Jydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge.

Mpr nr. A122080
Dato : 1852
Forfatter:Selmer
Tekst: Bilag k Overslag over Bekostningerne paa en Patients Underholdning i Asylet ved Aarhus.

 

    122-076-080

Mpr nr. A122081
Dato : 1852
Forfatter:Selmer
Tekst: Bilag J Overslag over Udgifterne til Hegns og Vejenes Vedligeholdelse ved den Jydske Helbredelsesanstalt.

Mpr nr. A122082
Dato : 18530401
Forfatter:Johs Bøgild
Tekst: Bilag K Overslag over Udgifterne ved Daareanstaltens Avlsbygning.

Mpr nr. A122084
Dato : 18530310
Forfatter:Selmer
Tekst: Brev til Justitsministeriet vedr. budgetoverslaget.

Mpr nr. A122085
Dato : 18540209
Forfatter:Johs. Bøgild, Forvalter
Tekst: Til Direktionen: Notat og overslag om Viktualieforbruget.

 

    122-081-085

Mpr nr. A122086
Dato : 18540228
Forfatter:Selmer
Tekst: Brev til Bøgild med svar på forespørgsel i skrivelsen af 18540209.

Mpr nr. A122087
Dato : 18540322
Forfatter:Justitsministeriet
Tekst: Til direktionen. Vedr. udgifterne i de sidste måneder af indeværende finansår. A122088 indlagt i skrivelsen.

Mpr nr. A122088
Dato : 18540325
Forfatter:Selmer
Tekst: Notat med påtegning af Dahl om ministeriets bevillinger.

Mpr nr. A122089
Dato : 18540403
Forfatter:Selmer
Tekst: Skrivelse til justitsministeriet vedr. driftsudgifterne.

 

    122-086-089

Mpr. nr. A122090-098
Tekst: Ingen dokumenter i arkiv kasse.

Mpr nr. A122099
Dato : 1852
Tekst: Læg med titlen: Forskellige Andragender, tilbud og deslige 1852 indeholdende mpr : A122099 - A122104

Mpr nr. A122100
Dato : 18520918
Tekst: Brev til Selmer vedr. 2 mænd fra Erslev Sogn.

Mpr nr. A122101
Dato : 18520912
Forfatter:L Olesen Kløbenhavn
Tekst: Brev til Selmer hjørne mangler.

Mpr nr. A122102
Dato : 18520828
Forfatter:J H Christoffersen
Tekst: Brev til Selmer vedr. ansættelse.

Mpr nr. A122103
Dato : 18520619
Forfatter:Navn forsvundet (frimærkesamler ?) Skjellerup, poststemplet Odense
Tekst: Til Selmer Ansøgning om stilling som Opsynsmand.

Mpr nr. A122104
Dato : 18520802
Forfatter:Niels Gieersen
Emnegruppe: Ansøgninger mv.
Tekst: Til Direktionen Ansøgning om stilling som opsyns karl.

 

    122-099-104

Mpr nr. A122105
Dato : 18520820
Forfatter:Jens Hansen Voldum
Tekst: Til Direktionen Ansøger om stillingen som Skomager.

Mpr nr. A122106
Dato : 18511002
Forfatter:M Warberg
Tekst: Til Selmer Tilbyder Barbering på anstalten for 100 rd. Ref. Til Bygningscommisionen protokol nr : 615.

Mpr nr. A122107
Dato : 18510924
Forfatter:M Warberg
Tekst: Til Selmer om barbering på anstalten med påtegning af Selmer, om evt at få den udført i Aarhus. Ref. Til Bygningscommisionen protokol nr : 616.

Mpr nr. A122108
Dato : 18520812
Forfatter:B Bygballe
Emnegruppe: Ansøgninger mv.
Tekst: Tilbyder sin tjeneste som Barber.

Mpr nr. A122109
Dato : 18520820
Forfatter:Jens Hansen Voldum
Tekst: Til Direktionen Ansøger også om stillingen som Barber. Se mpr 122105.

Mpr nr. A122110
Dato : 18520531
Forfatter:Teodora Grönsund
Emnegruppe: Ansøgninger mv.
Tekst: Til Prokurator Dahl Forespørger om der er noget Gardiinarbeide…

 

    122-105-110

Mpr nr. A122111
Dato : 18520609
Forfatter:Peter Andersen, Brønsholm , v. Hirchholm
Emnegruppe: Ansøgning
Tekst: Til Overlægen Ansøgning om stilling som Overopsynsmand, vedl. anbefaling. 122111A.

Mpr nr. A122112
Dato : 18520616
Forfatter:L Jacobsen
Emnegruppe: Ansøgninger mv.
Tekst: Til Cancellieraad Dahl Reflekterer på annonce i Aarhus Stifts Tidende hvor der søges bogholder og oldfrue. Forespørger om det trods man søger ugifte folk er muligt for en familie at kommi i betragtning…

Mpr nr. A122113
Dato : 18520620
Forfatter:Röse & Gender
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Til Landsoverretsprocurator Dahl … anbefaler sig med Leverancer af Colonialvarer.

Mpr nr. A122114
Dato : 18520621
Forfatter:Søren L Molboe
Emnegruppe: Ansøgninger
Tekst: Til Jespersen Ansøgning om stilling som opsynsmand tilf. Notat: … saa meget fordrukken ud.

Mpr nr. A122115
Dato : 18520622
Forfatter:Jens Jørgensen Benning
Emnegruppe: Ansøgninger mv.
Tekst: til Direktionen Ansøgning om job på contoir. Notat af Selmer om returnerede anbefalinger.

 

    122-111-115

Mpr nr. A122116
Dato : 18520515
Forfatter:P B Rasmussen
Tekst: Ansøgning om stilling som snedker mv. Vedlagt ansøgninger 122116A og B.

Mpr nr. A122117
Dato : 18520614
Forfatter:Jens Larsen og Margrete Steffensen
Emnegruppe: Ansøgninger mv.
Tekst: Ansøgning om arbejde bl.a. madlavning. Ingen hjemmeværende børn.

Mpr nr. A122118
Dato : 18520712
Forfatter:A.N Schmidt
Emnegruppe: Ansøgninger mv.
Tekst: ansøgning (?).

Mpr nr. A122119
Dato : 18520522
Forfatter:Jens Larsen Mollerup
Emnegruppe: Ansøgninger mv.
Tekst: Ansøgning om stilling som Portner, med 5 anbefalinger.

 

    122-116-119

Mpr nr. A122120
Dato : 1852 07
Forfatter:Caroline Werling
Emnegruppe: Ansøgninger mv.
Tekst: Ansøgning til plejestilling. Med 3 anbefalinger.

Mpr nr. A122121
Dato : 18520713
Forfatter:Thomsen
Emnegruppe: ansøgninger mv.
Tekst: Under 28de Marts S(?) A(?) har jeg tilskrevet Overretsprocurator(?) Dahl saaledes: Herr Rigsdagsmand! Om De end ikke er bekjendt med min Forfatning i hele dens Udstrækning og de Savn der tynge saa f nedtrykkende paa min Existents - uden at jeg ved al min Granskning kan finde nogensomhelst l Bevæggrund dertil hos mig selv - er De dog ikke aldeles uvidende om hvorlunde(?) Byrdeif?) paa flere Maader hviler med svær(?) Vægt paa mig. Jeg har af yderste Evne søgt at danne et Modværn(?) mod Trykket(?), men endnu er Øiemedet ei opnaaet og om det nogensinde vil ske, staar i Guds Haand. I 12 Aar har jeg levet som jeg bedst har kunnet fordi det var mig en Umulighed længere at have fast Tjeneste(?); jeg har slaaet ind paa flere Veie men min Attraa(?) og min 25 Aars Anvendelse ved Contoirforretninger(?) bar hidtil aldeles ingen Frugter(?) til Fordeel for mig - O hvor tungt er det ikke at see Fremtiden saaledes imøde naar den uden Bevidsthed(?) afmaler os Tingen(?) med saa sorte Farver: Du har slidt og slæbt til ingen Nytte At en borgerlig Næringsvej(?) ikke engang har kunnet blive mig til Deel, der er forsynet med sjældent gode Anbefalinger ligger uden for min Synskreds, I den Anledning har jeg taget under Overvejelse om der muligvis ikke blandt de flere Forretningsgrene(?), hvortil den underbygning værende Daareanstalt giver Anledning kunde findes Een der egnede sig enten for mit, eller Kones(?) Vedkommende, da vi som to eenlige Folk kan nøies med saare Lidet Deres behagelige Svar og godhedsfulde Medvirkning til Opnaaelsen af en i saa Fald passende Betjening, udbedes. Forsaavidt der skulle kunne findes en for mig passende Betjening er jeg i Henhold til mit tidligere Andragende hermed saa fri at anbefale mig i den ærede Direktions gunstige Bevaagenhed. Aarhuus den 13de Juli 1852 ærbødigst Thomsen Fiskergade(?) No 475 til Direktionen for Helbredelsesanstalten for Sindssyge ved Aarhus.

Mpr nr. A122122
Dato : 1853 01
Forfatter:Borch (?)
Emnegruppe: Indtægts og udgiftsiden
Tekst: Kasseekstrakter for Regnskabsåret 1852/53 indlagt : a: januar 1853 b: februar 1853 c: September og October 1852 d: November 1852 e: December 1852

 

    122-120-122

Mpr nr. A122123
Dato : 18520716
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: Til Bygningsinspekteur Bindesböll oprindeligt mrk: 1852/9 Brev / Læg indholdende 15 stk akter mpr: 122124 - 122138 . Vedr. Anstaltens vandforsyning, varmeanlæg til cellerne og køkkenets dampvarmeapparat. Ligeledes nogen diskussion om vilkårene forBindesbölls ansættelse.

Mpr nr. A122124
Dato : 18520720
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: ad. 122123 1852/9 - Brev til Selmer. Om celleopvarming. Kære Doctor Selmer Først paa loverdag kan Lunde{?) og jeg mødes på Daare Asylet men han skal undersøge saa danne Spiel(?) som ere(?) fornødne til Celle ovnene(?) og der med tænker jeg den Sag er end(?) Jeg har som de ved ikke kunnet udrette(?) noget de sidste gange jeg har været hos Dem ellers ville jeg Hgesaa gjerne som nogen have en Ende paa Sagen. jeg(?) stoler nu som forhen paa deres gode Medvirken deres hengivne G. Bindesbøl.

Mpr nr. A122125
Dato : 18520722
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: ad. 122123 1852/9 - er sur, og tilbyder / truer med at træde tilbage.

Mpr nr. A122126
Dato : 18520724
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: ad. 122123 1852/9 Til H. Selmer. Sender den skrivelse ( mpr 122127 og 122128) som er basseret på Bindesbölls forslag til de vilkår, hvorunder han ville påtage sig arbejdet. - Selve forslaget fra Bindesböll er forlagt og kan ikke findes. … han skal skaffe Bygningerne saaledes fuldførte , at de kunne lade sig opvarmede og Forsynede med vand paa den Projekterede maade, havde hørt at Daareanstalten havde vundet Hans Majestætrs og Følges Bifald og Anderkendelse, som smukt og hensigtsmæssigt indrettet. Navnlig roste Bang Trapperne - Kongens Livlæge, Lund var uudtømmelig i Lovtaler om den.

 

    122-123-126

Mpr nr. A122127
Dato : 18500227
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: ad. 122123 1852/9 Extract Gjenpart indlagt i mpr 122126 vedr. Bindesbölls ansættelse.

Mpr nr. A122128
Dato : 18500617
Forfatter:Justitministeriet
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: ad. 122123 1852/9 Extract Gjenpart indlagt i mpr 122126 vedr. Bindesbölls ansættelse.

Mpr nr. A122129
Dato : 18500227
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: ad. 122123 1852/9 - Brev til Selmer Uddyber uoverensstemmelser.

Mpr nr. A122130
Dato : 18520729
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: ad. 122123 1852/9 - Brev til Selmer - Fremsender erklæring fra Bindesböll med hensyn til Varmeapparatet. … … Derimod er Bindesbölls Forslag til Bestemmelse af hans Salair mm endnu ikke kunne tistedes, da der stadig mangler nogle Bilag…. … meddeler ar Bindesböll i dag er reist til Aarhus og jeg paatvivler ikke at han nu gjør alt, hvad der paahviler ham, i Orden, og træffer fornøden aftale med Dem derom...

Mpr nr. A122131
Dato : 18520801
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: ad. 122123 1852/9 Brev til Bindesböll.

 

    122-127-131

Mpr nr. A122132
Dato : 18520804
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: ad. 122123 1852/9 Brev til Simony.

Mpr nr. A122133
Dato : 18520813
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: ad. 122123 1852/9 Brev til Selmer sender Bindesbölls Forslag til Daareanstaltens Forsyning med Vand, navnlig ved at led samme fra Bækken ind i Anstaltens Bygninger, idet jeg bemærker , at Forhandlingsprotokollen Intet derom indeholder , uden at det blev besluttet at tage Forslaget Nr. 1 tilfølge. Udbeder sig i øvrigt diverse Bilag til regnskabet. Det er mig bekendt at Sundhedskollegie forrige uge reiste til Aarhus for at Besee Daareanstalten; jeg tvivler ikke paa , at Det jo var Veltifreds med indretningen.

Mpr nr. A122134
Dato : 18520813
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: ad. 122123 1852/9 ret ulæselig, men formodentig B's kommentarer til vandledningsforslaget.

Mpr nr. A122135
Dato : 18520807
Forfatter:Bindesböll (?)
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: ad. 122123 1852/9 Skitse over Vandforsyningen - med kommentarer. Rørledning fra Dammen til en sandkiste ved Porten, og ledninger rundt.

 

    122-132-135

Mpr nr. A122136
Dato : 18520815
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: ad. 122123 1852/9 Brev til Selmer.

Mpr nr. A122137
Dato : 18520816
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: ad. 122123 1852/9 Brev til Selmer.

Mpr nr. A122139
Dato : 18520722
Forfatter:Commisionen . Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: oprindeligt journalnr. 1852/10 Til Direktionen. vedr. Købesummen på anstaltens Jorder.

Mpr nr. A122140
Dato : 18520817
Forfatter:J S Hoppe
Emnegruppe: administration
Tekst: Brev til Selmer ang overførsel af papirer i forbindelse med indlæggelse af patienter på anstalten. Ligger som læg for akterne 122141 - 145 (?). opr. Journ. Nr ad JN 73/1852.

 

    122-136-140

Mpr nr. A122140
Dato : 18520817
Forfatter:J S Hoppe
Emnegruppe: administration
Tekst: Brev til Selmer ang overførsel af papirer i forbindelse med indlæggelse af patienter på anstalten. Ligger som læg for akterne 122141 - 145 (?). opr. Journ. Nr ad JN 73/1852.

Mpr nr. A122142
Dato : 18521114
Forfatter:B Jespersen
Emnegruppe: Bevillinger
Tekst: Jespersens indstilling til Selmers forslag. opr. Journ. Nr ad JN 73/1852.

Mpr nr. A122143
Emnegruppe: Bevillinger
Tekst: opr. Journ. Nr ad JN 73/1852.

Mpr nr. A122144
Emnegruppe: Bevillinger
Tekst: opr. Journ. Nr ad JN 73/1852.

 

    122-141-144

Mpr nr. A122145
Emnegruppe: Bevillinger
Tekst: opr. Journ. Nr ad JN 73/1852.

Mpr nr. A122146
Dato : 18521020
Forfatter:Justitsministeriet, / Dahlstining
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Udbeder sig opgjørelse over resternde betalinger i forbindelse med opførelsen af Daareanstalten. JN66/152 Læg med akterne122147 - 122157 indlagt.

Mpr nr. A122148
Dato : 18521228
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: notat til ? ad. JN66/152.

 

    122-145-148

Mpr nr. A122149
Dato : 18530114
Forfatter:Justitsministeriet A N Scheel
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: til Direktionen. Vedr. udbetalinger til anstaltens drif i 1. Kvartal 1853 ad. JN66/152.

Mpr nr. A122150
Dato : 18530223
Forfatter:Justitsministeriet A N Scheel
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Til Direktionen Vedr. driftsomkostninger for resten af Finansåret. ad. JN66/152.

Mpr nr. A122051
Dato : 18520524
Forfatter:C C Schmidth
Emnegruppe: Ansøgninger, Lønninger mm-
Tekst: Ansøgning vedr. Forvalterstillingen.

Mpr nr. A122152
Dato : 18530228
Forfatter:Bøgild (formentl)
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Fortegnelse over Indtægter og Udgifter ved den Jydske Helbredelsesanstalt fra 1. Sept 1852 til 28 Febr. 1853 Der er indtægter for 12124 rbd, hvoraf de 9600 er tilskud. Udgifterne er på 13358 rbd 3 M nedlagt i 122151 ad. JN66/152.

 

    122-149-152

Mpr nr. A122153
Dato : 18530323
Forfatter:Justitsministeriet A N Scheel
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: til Direktionen: Anviser 3400 rbd på Århus Amtsstue ad. JN66/152.

Mpr nr. A122154
Dato : 18530515
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: anmoder om anvisning af 6000 rbd.

Mpr nr. A122155
Dato : 18530524
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: ( indlagt i 122154 ) Meddeler at førnævnte beløb - 6000 rbd formentlig er på vej. Lykønsker med de opnåede gunstige resultater med behandlingerne.

Mpr nr. A122156
Dato : 18530611
Forfatter:Justitsministeriet Dahlsting(?)
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: … har invendinger mod udbetalingen af 6000 rbd. ad. JN66/152.

Mpr nr. A122157
Dato : 18530911
Forfatter:Justitsministeriet Dahlsting(?)
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Har afsluttet sine undersøgelser og udbetaler beløbet - 6000 rbd ad. JN66/152.

 

    122-153-157

Mpr nr. A122158
Dato : 18520927
Forfatter:Simony og Friis
Emnegruppe: Administration
Tekst: Fra Bygningscommisionen til Direktionen oprindeligt JournalNo. JN 54/1852 Følgebrev til genpart af Skrivelse indlagt- til Justitsministeriet mpr 122159.

Mpr nr. A122059
Dato : 18520711
Forfatter:L P Blichert, Almindelig Hospital i København
Tekst: Ansøgning til Reservelægestillingen, med følgebrev til Selmer (a122059a).

Mpr nr. A122160
Dato : 18521011
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Følgebrev til regnskab (indlagt mpr 122161) oprindeligt Jornal: JN 61/1852 vedr. Udgifter i Juli Quartal 1852.

Mpr nr. A122061
Dato : 18520718
Forfatter:Selmer, Dahl , Jespersen
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Brev fra Selmer, hvvor han meddeler at han har indbudt dr. Jespersen til Direktionsmøde for at få afklaret nogle regnskabmæssige uklarheder omkring det af Simony insendte regnskab. Med påtegninger af Jespersen og Dahl.

 

    122-158-161

Mpr nr. A122162
Dato : 18520806
Forfatter:Baumgarten & Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: Læg indeholdnde A122162 - a122176 opr. JN 1852/13.

Mpr nr. A122163
Dato : 18520810
Forfatter:Baumgarten & Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: til Forvalter Bøgild Diskuterer Tilbudet opr: Ad JN 1852/13.

Mpr nr. A122164
Dato : 18520824
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: Brev til Baumgarten ig Burmeister Udkast til contrakt opr: Ad JN 1852/13.

Mpr nr. A122165
Dato : 1852 08
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: Notat vedr. kontrakten (nb ikke afsendt) indlagt i 122164 opr: Ad JN 1852/13.

Mpr nr. A122166
Dato : 18520904
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: indlagt i 122164 Kontrakt på levering af rør og etablering af ledningen. opr: Ad JN 1852/13.

 

    122-162-166

Mpr nr. A122167
Dato : 18520823
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: til Bestyrelsen for Daareanstalten diskuterer tidsfrister og dimensioner på anlægget. opr: Ad JN 1852/13.

Mpr nr. A122168
Dato : 18520828
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: Til Helbredelsesanstalten for Sindssyge ved Aarhus. Bekræfter kontrakten, men udsætter underskriften til 4 september, pga at Albæk, som skal forestå arbejdet er optaget andetsteds. opr: Ad JN 1852/13.

Mpr nr. A122169
Dato : 18520828
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: svar på skrivelse af 24 dennis. opr: Ad JN 1852/13.

Mpr nr. A122170
Dato : 18521228
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: notat/ kladde til brev vedr regulering af betalingen for vandledningen opr: Ad JN 1852/13.

Mpr nr. A122171
Dato : 18530121
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: opr: Ad JN 1852/15 til Direktionen.

 

    122-167-171

Mpr nr. A122172
Dato : 18521223
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: Brev til Selmer - hvori man udbeder sig en hurtig afvikling af mellemværendet, eller i det mindste et aconto-beløb. opr: Ad JN 1852/15.

Mpr nr. A122173
Dato : 18521211
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: Til Direktionen - påstår arbejdet færdigt , og udbeder sig betaling. opr: Ad JN 1852/15.

Mpr nr. A122174
Dato : 18521116
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: Brev til Selmer fremsender Requisition til (herredsfoged) Brorson forsynet med udnævnelser af Weis og Schrøder indlagt 122175.

Mpr nr. A122075
Dato : 1852
Forfatter:Selmer
Tekst: Bilag E Beregning over den aarlig udgift ved Vaskeri.

 

    122-172-175

Mpr nr. A122162
Dato : 18520806
Forfatter:Baumgarten & Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: Læg indeholdnde A122162 - A122176 opr. JN 1852/13.

Mpr nr. A122177
Dato : 18521001
Forfatter:Baumgarten og Burmeister
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: til Bestyrelsen Skriver om materialernes afsendelse opr: Ad JN 1852/15.

Mpr nr. A122178
Dato : 18520805
Forfatter:Marie Sedawitz f. Holm
Emnegruppe: Ansøgninger
Tekst: Ansøger om ansættelse som økonoma (?), og i tilfælde af afslag om en lille godgørenhed. 122178a : Selmer afslår begge anmodninger.

Mpr nr. A122179
Dato : 18520812
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske Anlæg
Tekst: opr: Ad JN 1852/15 og /13 Henvender sig til andet Ingeineurfirma - English Hanssen og Walenn vedr. problemerne med vandledningen i glasseret stentøjsrør, som projekteret af Bindesböll.

 

    122-176-179

Mpr nr. A122180
Dato : 18520820
Forfatter:English Hanssen og Walenn
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: opr: Ad JN 1852/15 og /13 Foreslår at udskifte lerrørene med jernrør. Fremsætter tilbud om at at levere og nedlægge rørene og indestå for dem i 12 måneder for 1 rbd 3 M og 8 sk . Pr løbende Alen.

Mpr nr. A122181
Dato : 18520813
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Administration
Tekst: opr jn ad 16/1852 (anstaltens åbning) notater bla. Vedr. regulativets § 23 og Meddelelse til [sundheds]kollegiet og Vedr. avertissement i Aarhus Stiftstidende.

Mpr nr. A122182
Dato : 18520816
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: opr jn ad 19/1852 Vedrørende optagelse af Patienter i henhold til § 23 i regulativet.

Mpr nr. A122183
Dato : 18520820
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Administration
Tekst: Opr : JN 20/1852 til Amtmanden over Svendborg Amt Følgeskrivelse til patientoptagelsesblanket.

Mpr nr. A122184
Dato : 1852
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Administration
Tekst: indlagt i 122183 Liste over udsendelse af skemaer til patientoptagelsse.

 

    122-180-184

Mpr nr. A122185
Dato : 18520830
Forfatter:Apothekerne Aagard og Wolf
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Opr. JN 23/1852 Til Overlæge Selmer :meddeler at de ved lodtrækning har fordelt medicinleverancen mellem sig. Og om vikårene.

Mpr nr. A122186
Dato : 18520823
Forfatter:Bødkermester Jørgensen
Emnegruppe: Inventar
Tekst: opr: JN 54/1852 Ref til Bygningscommisiones protokol No. 811 Regning for udarbejdelse af Overslag- 5 rbd.

Mpr nr. A122187
Dato : 18521010
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Inventar
Tekst: opr: JN 54/1852 - til Selmer.

Mpr nr. A122188
Dato : 18521009
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Inventar
Tekst: opr: JN 54/1852 til Selmer mener ikke bødker Jørgensen er berettiget til salair.

 

    122-185-188

Mpr nr. A122189
Dato : 18520916
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: opr. JN 38/1852 Til Selmer vedr. tegninger. Notat på bagsiden: De forlangte tegninger overført 11 Sept. Forlangt tilbage under 12 Januar 1853 JN 87/1852.

Mpr nr. A122090
Dato : 18521209
Forfatter:Bindesböll
Tekst: Til Direktionen. Opgørelse over udgifterne til opførelsen. Opgjort til 138213 rbd 2 mark 8 3/4sk. Notat, formentlig Kladde til brev af Selmer d. 18530112 vedr. Bindesbölls tegninger Læg indeh. Korrespondance mpr 122091 - 122098.

Mpr nr. A122191
Dato : 18760325
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 Fremsendelse af Depositummet til Advokat Liebe vedhæftet postkvitering.

Mpr nr. A122192
Dato : 18670829
Forfatter:Justitsministeriet - Advokat Liebe
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 Liebe fremsender kvittering som er påtegnet Justitsministeriets meddelelse om cautionen. Med optælling af rentecuponner.

 

    122-189-192

Mpr nr. A122193
Dato : 18670323
Forfatter:Emma Sass
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 (vedr 122190) Gjenpart af stemplet Generalfuldmagt.

Mpr nr. A122194
Dato : 18760823
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 (vedr 122190) Brev til Direktionen. Påtegning af (?) H Luun.

Mpr nr. A122195
Dato : 18760309
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 (vedr 122190) Til Enkefru Bøgild - Helsingør Meddeler at man har modtaget obligationer fra Justitsministeriet.

Mpr nr. A122196
Dato : 18760930
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 (vedr 122190) Brev om tilbagebetaling af Obligationerne som har været deponeret i Justitsministeriet.

 

    122-193-196

Mpr nr. A122197
Dato : 18760306
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 (vedr 122190) Til Justitsministeriet. Kvittering for modtagelsen af obligationer.

Mpr nr. A122198
Dato : 18760831
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 til Justitsministeriet anmoder om fremsendelse af 3 obligationer á 1000 rbd.

Mpr nr. A122199
Dato : 18520806
Forfatter:Grosserer Sass
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 I anledning af hr J Bøgilds Ansættelse som Forvalter ….. Skal jeg meddele, at jeg er villig til at Cautionered for det Beløb af 3000 rbd. Som er gjort til Betingelse for hans Embedsførelse.

Mpr nr. A122200
Dato : 18520810
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 Udkast til breve til Grosserer Sass og til Justitsministeriet.

 

    122-197-200

Mpr nr. A122201
Dato : 18520827
Forfatter:Grosserer Sass
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 til Direktionen Udbeder sig påtegning på obligationerne før deponering i Justitsministeriet.

Mpr nr. A122202
Dato : 18520828
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 til Procurator Dahl Søger råd i sagen er tilføjet Dahls svar og en påtegning fra Jespersen, begge dateret 29/8.

Mpr nr. A122203
Dato : 18520829
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 til grosserer Sass diskuterer vilkårene for cautionen.

Mpr nr. A122204
Dato : 18520914
Forfatter:Grosserer Sass
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 til Direktionen Erklærer at have indsendt de ønsked erklæringer og stillet den forlangte sikkerhed for Bøgild.

 

    122-201-204

Mpr nr. A122205
Dato : 1852 09
Forfatter:Grosserer Sass
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 Kautions-erklæringen.

Mpr nr. A122206
Dato : 18521009
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 til Justitsministeriet Vedr. deponeringen af 3 obligationer af 1000 rbd.

Mpr nr. A122207
Dato : 18521020
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 til Direktionen ved deponeringen af Depositum for Bøgild. Henviser til § 47 i Forordningen af 8 Jujli 1840.

Mpr nr. A122208
Dato : 18521223
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opr: Ad 12/1852 Til Direktionen Kvittering for Modtagelsen af Obligationer.

    122-205-208