124 061-63D 1854 til 1858

 

Mpr nr. A124061
Dato : 18560425
Emnegruppe: Bygninger og inventar.
Tekst: Med under 12. f.m. at overdrage udarbejdet projekt for anstalt til ophold for uhelbredeligt sindssyge.

Mpr nr. A124062
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Avisudklip.

Mpr nr. A124063A
Dato : 18560215
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Efterat det vedlagt til lov om opførelse af en anstalt til ophold for uhelbredeligt sindssyge i Nørrejylland.

Mpr nr. A124063B
Dato : 18560223
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Jeg har taget mig den frihed at.

Mpr nr. A124063C
Dato : 18560227
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Under 15. d.m. at meddele direktionen at.. Opførelsen af en anstalt til ophold for uhelbredeligt sindssyge.

Mpr nr. A124063D
Dato : 18560312
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Efter i behagelig skrivelse af 27. f.m., at have modteget direktionens betænkning om.

 

Kasse 124

A 124061.jpg A 124062.jpg A 124063 A.jpg A 124063 B.jpg A 124063 C.jpg
A 124063 D.jpg