124 065-071 1854 til 1858

 

Mpr nr. A124065
Dato : 18540116
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: I anledning af direktionens behagelige skrivelse af 15. december.

Mpr nr. A124066
Dato : 1854
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Jeg har fået Thielemann´s svar.

Mpr nr. A124067
Dato : 18540209
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: I skrivelse af 6. oktober f.aa. Har justitsministeriet anmodet direktionen om at.

Mpr nr. A124068
Dato : 18540419
Forfatter:Dahlerup
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Justitsministeriet har tilstillet (navn) den af direktionen for den Jyske Helbredelsesanstalt for Sindssyge afgivne forklaring.

Mpr nr. A124069
Dato : 18540512
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Det høje kollegium har i anledning af en anmodning fra justitsministeriet om at.

Mpr nr. A124070A
Dato : 18540601
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Højtærede kollega. I anledning af den af Sundhedskollegiet forelagte sag om ombygning.

Mpr nr. A124070B
Dato : 18540607
Emnegruppe: Bygninget og inventar
Tekst: Det er mig en fornøjelse hermed at meddele Dem.

Mpr nr. A124071
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Til direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland..

 

Kasse 124

A 124065.jpg A 124066.jpg A 124067.jpg A 124068.jpg A 124069.jpg
A 124070 A.jpg A 124070 B.jpg A 124071.jpg