Kasse 124  1854 til 1858

Mpr nr. A124019B
Dato : 18580131
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: I morgen indgiver jeg til justitsministeriet plan og tegninger til plejeanstalten og de vil meget snart komme til Deres gennemsyn og forklaring.

 

   

124-019B

Mpr nr. A124044AB
Dato : 18561209
Forfatter:Christen Balle
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: (ingen).

Mpr nr. A124044AC
Dato : 18561203
Forfatter:Wilhelm Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Agter at køre 100 cubikfavne grus.

 

   

124-044AB til AC

Mpr nr. A124044S
Dato : 1857 01
Forfatter:Wilhelm Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Mpr nr. A124044T
Dato : 18570102
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Til direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge ved Århus.

Mpr nr. A124044V
Dato : 18561215
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: .. ved underskrift at overføre 1) Indstillingen til ministeriet angående.. lader jeg tillige medfølgende.. 2) Det i går omtalte.. tilbud fra Ålborg.

Mpr nr. A124044U
Dato : 18561211
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: I dag har der meldt sig en.

Mpr nr. A124044W
Dato : 1856
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Ålborg Stiftstidende.

Mpr nr. A124044X
Dato : 18561220
Forfatter:Wilhelm Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: (navne..) tillader sig hermed, at ansøge den høje direktion om at overdrage.

Mpr nr. A124044Y
Dato : 18561209
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Ålborg den 9. december 1956. Til den ærede direktion for helbredelsesanstalten for sindssyge ved Århus. I henhold til.. Af 20. november 1856, angående leverancen af grundsten.

Mpr nr. A124044Z
Dato : 18561203
Forfatter:Wilhelm Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Vejlby den 3. december. At jeg undertegnede vil levere 8 cubikfavn grundsten til 30 Rd hver cubikfavn.

Mpr nr. A124044Æ
Dato : 18561205
Forfatter:Jacob Andersen
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Den ærede direktion for helbredelsesanstalten ved Århus. Jeg tillader mig hermed at gøre.. på leverance af.

Mpr nr. A124044Ø
Dato : 1856 12
Forfatter:Langhu
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Da jeg vil se mig i stand til i løbet af sommeren 1857, at.

Mpr nr. A124044Å
Dato : 18561129
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Gennem.. Har jeg.. At De i næste år skal forbruge en grundsum af 4.500.000 Rd.

 

   

124-044S til Å

Mpr nr. A124044AA
Dato : 18561201
Forfatter:Frederik Sørensen
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Tilbud. Til direktionen for helbredelsesanatalten for sindssyge ved Århus. Angående.. i avisen annoncerede mur.. og grundsten til den nye plejeanstalt.

 

   

124-044AA

Mpr nr. A124045
Dato : 18561029
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Efterat i behagelig skrivelse af 8. d.m. fra direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørre Jylland, at have modtaget nærmere forslag angående udførelsen af.

Mpr nr. A124046
Dato : 18561021
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: At ministeriet i anledning af direktionens begæring i behagelig skrivelse af 8. d.m., under dags dato har anmodet Indenrigsministeriet om.

Mpr nr. A124047
Dato : 18561008
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: (ingen).

Mpr nr. A124048
Dato : 18561008
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Efterat direktionen.. Til det høje ministeriums skrivelse af 26. april d.aa., har den til anstalten udvidelse.

Mpr. nr. A124049
Tekst: (ingen).

 

   

124-045 til 049

Mpr nr. Mpr nr. A124050A
Dato : 18560527
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Til opførelsen af en plejeanstalt for uhelbredelig sindssyge.

Mpr nr. A124050B
Dato : 18560531
Forfatter:Thorsen
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: I ærbødigst.

Mpr nr. A124050C
Dato : 18560609
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Ved at have gennemgået det.

 

   

124-050A til C

Mpr nr. A124051
Dato : 18560426
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Til direktionen for helbredelsesanstalten ved Nørre Jylland. At ministeriet i anledning af direktionens begæring i behagelig skrivelse af 8. d.m.

Mpr nr. A124052
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Program for opførelse af en plejeanstalt for indtil 270 uhelbredelige sindssyge i forbindelse med den nørrejydske helbredelsesanstalt, overenstemmende med loven af 16. februar 1836.

Mpr nr. A124053
Dato : 18560810
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Overslag.

Mpr nr. A124054
Dato : 1856
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Overslag.

 

   

124-051 til 054

Mpr nr. A124055A
Dato : 18561124
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Efterat bygningeinspektør Thielemann under 14. januar, har tilstillet direktionen den af dem udarbejdede plan.

Mpr nr. A124055B
Dato : 18561122
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Hermed.. Til en skrivelse i anledning af byggeplanens.

 

   

124-055A til B

Mpr nr. A124056A
Dato : 1856
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Hermed tilstilles direktionen tegninger til udvidelse af helbredelsesanstalten.

Mpr nr. A124056B
Dato : 18561114
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Overslag.

 

   

124-056A til B

Mpr nr. A124057A
Dato : 18560813
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Til Justitsministeriet. Under 23. f.m. har det høje ministerium bragt direktionen.

Mpr nr. A124057B
Dato : 18560811
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Hoslagt tilstilles direktionen det under 13. marts d.å. Forelagte udkast til en udvidelse af bygninger.

 

   

124-057A til B

Mpr nr. A124058
Dato : 18560723
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Til direktionen. Da ministeriet ikke har modtaget den.

Mpr nr. A124059
Dato : 18560716
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Til Selmer Hoslagt tilstilles her med .. Det foreløbige og reviderede udkast.

Mpr nr. A124060A
Dato : 18560513
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Til Thielemann.

Mpr nr. A124060B
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Program for opførelse af en plejeanstalt.

 

   

124-058 til 060B

Mpr nr. A124061
Dato : 18560425
Emnegruppe: Bygninger og inventar.
Tekst: Med under 12. f.m. at overdrage udarbejdet projekt for anstalt til ophold for uhelbredeligt sindssyge.

Mpr nr. A124062
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Avisudklip.

Mpr nr. A124063A
Dato : 18560215
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Efterat det vedlagt til lov om opførelse af en anstalt til ophold for uhelbredeligt sindssyge i Nørrejylland.

Mpr nr. A124063B
Dato : 18560223
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Jeg har taget mig den frihed at.

Mpr nr. A124063C
Dato : 18560227
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Under 15. d.m. at meddele direktionen at.. Opførelsen af en anstalt til ophold for uhelbredeligt sindssyge.

Mpr nr. A124063D
Dato : 18560312
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Efter i behagelig skrivelse af 27. f.m., at have modteget direktionens betænkning om.

 

   

124-061 til 063 D

Mpr nr. A124064A
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: .. Forhandlinger i justitsministeriet har samlinger(?) for Nørrejylland.

Mpr nr. A124064B
Dato : 18561215
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Da justitsministeriet har udbedt sig direktionens mening angående.

Mpr nr. A124064C
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Blyantskitse.

Mpr nr. A124064D
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Blyantskitse.

Mpr nr. A124064E
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Farvelagt blyantskitse.

Mpr nr. A124064F
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Plantegning.

Mpr nr. A124064G
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Plantegning.

 

   

124-064A til G

Mpr nr. A124065
Dato : 18540116
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: I anledning af direktionens behagelige skrivelse af 15. december.

Mpr nr. A124066
Dato : 1854
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Jeg har fået Thielemann´s svar.

Mpr nr. A124067
Dato : 18540209
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: I skrivelse af 6. oktober f.aa. Har justitsministeriet anmodet direktionen om at.

Mpr nr. A124068
Dato : 18540419
Forfatter:Dahlerup
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Justitsministeriet har tilstillet (navn) den af direktionen for den Jyske Helbredelsesanstalt for Sindssyge afgivne forklaring.

Mpr nr. A124069
Dato : 18540512
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Det høje kollegium har i anledning af en anmodning fra justitsministeriet om at.

Mpr nr. A124070A
Dato : 18540601
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Højtærede kollega. I anledning af den af Sundhedskollegiet forelagte sag om ombygning.

Mpr nr. A124070B
Dato : 18540607
Emnegruppe: Bygninget og inventar
Tekst: Det er mig en fornøjelse hermed at meddele Dem.

Mpr nr. A124071
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Til direktionen for helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland..

    124-065-071