Kasse 126  1858 til 1861

Mpr nr. A126000
Dato : 18590401
Emnegruppe: Læg: Håndværksarbejder
Tekst: Fra bygningskommissionens nedsættelse 1. april 1859.

Mpr nr. A126001
Emnegruppe: Hovedconditioner
Tekst: Hovedconditioner for udførelsen af håndværkerarbejder ved den jydske sindssyge anstalt ved Aarhus.

Mpr nr. A126002
Dato : 18591115
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Bygningsplan
Tekst: Plan efter hvilken den resterende bygnings arbejder bliver at.

Mpr nr. A126003
Dato : 18610626
Forfatter:Poulsen
Emnegruppe: Regning
Tekst: Regnning til sindssygeanstalten ved Århus.

Mpr nr. A126004
Forfatter:Chr. Timmermann
Emnegruppe: U. Wohlyburn hos Selmer
Tekst: U. Wohlyburn hos professer Selmer og Meldahl.

Mpr nr. A126005
Dato : 18610530
Forfatter:I. Petersen/Chr. Bang
Emnegruppe: Brev
Tekst: Hermed følger.

 

    126-000-005

Mpr nr. A126006
Dato : 18590514
Emnegruppe: Læg til licitationsmateriale.
Tekst: Læg til materiale over licitation over håndværkerarbejderne pr 14. maj 1859.

Mpr nr. A126007
Forfatter:J. Jensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelse af glarmesterarbejde.

Mpr nr. A126008
Emnegruppe: Læg til tilbud
Tekst: Læg - Til tilbud til køkkenbygningen.

Mpr nr. A126008A
Forfatter:Chr. Christensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jernstøbearbejdet til udvidelsen af køkkenbygningen på sindssygeanstalten ved Aarhus.

Mpr nr. A126008B
Forfatter:I. W. Meyer
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet ved udvidelsen af køkkenbygningen på sindssygeanstalten ved Aarhus.

Mpr nr. A126008C
Forfatter:K. Nielsen
Emnegruppe: Hovedkonditioner
Tekst: Hovedkonditioner for udførelsen af håndværkerarbejderne ved udvidelsen af køkkenbygningen.

Mpr nr. A126009A
Forfatter:I. W. Meyer
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet ved udvidelsen af contoirbygningen.

Mpr nr. A126009B
Forfatter:Chr. Christensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet til udvidelsen contoirbygningen.

Mpr nr. A126009C
Forfatter:Mengel
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet ved udvidelsen af contoirbygningen.

Mpr nr. A126009D
Forfatter:K. Nielsen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet ved udvidelsen af contoirbygningen.

Mpr nr. A126010
Emnegruppe: Læg
Tekst: Læg til tilbud på cellebygningen.

 

   

126-006 -010

Mpr nr. A126011A
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr. nr. A126011B
Tekst: (ingen).

Mpr nr. A126011C
Forfatter:J. C. Petersen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af smedearbejde.

Mpr nr. A126011D
Forfatter:P. C. Holm
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelse af smedearbejde.

Mpr nr. A126011E
Forfatter:N. H. Berniskov
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelse af smedearbejde.

Mpr nr. A126011F
Forfatter:F. Sivertsen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelse af smedearbejde.

Mpr nr. A126011G
Forfatter:A. Sørensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelse af smedearbejde.

Mpr nr. A126011H
Forfatter:F. E. Ibsen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelse af smedearbejde.

Mpr nr. A126011I
Dato : 18590309
Forfatter:N. J. Møller
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelse af smedearbejdet.

Mpr nr. A126011J
Forfatter:William Nielsen junior
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelse af smedearbejdet.

Mpr nr. A126011K
Forfatter:M. A. Landvell
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udgørelse af smedearbejdet.

Mpr nr. A126011L
Dato : 18590512
Forfatter:R. Schou
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A126011M
1859
Forfatter:H. Hansen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A126011N
Dato : 18590512
Forfatter:S. L. Andersen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A126011O
Dato : 18590510
Forfatter:J. Jørgensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A126011P
Forfatter:E. Meisner
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A126011Q
Dato : 18590511
Forfatter:P. J. Lusberg
Emnegruppe: Titel
Tekst: Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

 

    126-011A-011Q

Mpr nr. A126012
Emnegruppe: Læg
Tekst: Læg til tilbud på stald- og ladebygning.

Mpr nr. A126013A
Forfatter:I. Hansen og W. Gamst
Emnegruppe: Hovedconditioner
Tekst: Hovedconditioner for udførelsen af håndværkerarbejderne.

Mpr nr. A126013B
Dato : 18590923
Forfatter:V. H. Hansen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af glarmesterarbejdet.

Mpr nr. A126013C
Dato : 18590925
Forfatter:I. Waas
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbus på udførelsen af glarmesterarbejdet.

Mpr nr. A126013D
Forfatter:Q. Q. Urban
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af glarmesterarbejdet.

 

    126-012-013D

Mpr nr. A126014A
Dato : 18590511
Forfatter:C. Ibsen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126014B
Emnegruppe: Malerarbejdet overslag
Tekst: Malerarbejdet overslag.

Mpr nr. A126014C
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126014D
Forfatter:L. Hansen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelse af malerarbejdet.

Mpr nr. A126014E
Dato : 18590511
Forfatter:J. C. Odense
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126014F
Forfatter:A. L. Nielsen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126014G
Forfatter:L. F. Dresler
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126014H
Forfatter:J. E. Høgh
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126014I
Forfatter:J. Johansen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

Mpr nr. A126014J
Forfatter:Lelbadsen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af malerarbejdet.

 

    126-014A-014J

Mpr nr. A126015A
Dato : 18591217
Forfatter:P. Christensen
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Jørgensen fra gørtler P. Christensen.

Mpr nr. A126015B
Dato : 18591214
Forfatter:A. Hald, N. Hald, P. Christensen, S. Larsen.
Emnegruppe: brev
Tekst: Brev til bygningsadministrationen.

Mpr nr. A126015C
Dato : 18591214
Forfatter:P. Prahll
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud fra gørtler Poul Phahl Viborg.

Mpr nr. A126015D
Forfatter:B. C. Møller
Emnegruppe: Følgebrev
Tekst: Følgebrev til prøve af messinghåndtag.

Mpr nr. A126015E
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud.

 

    126-015A-015E

Mpr nr. A126016
Emnegruppe: Læg
Tekst: Læg til tilbud på blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126016A
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126016B
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126016C
Dato : 18590511
Forfatter:J. W. Meyer
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126016D
Forfatter:O. Meyer
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126016E
Dato : 18590312
Forfatter:O. Meyer
Emnegruppe: Følgebrev
Tekst: Følgebrev til tilbud på blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126016F
Forfatter:M. Dandler
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126016G
Forfatter:J. L. Mortensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126016H
Forfatter:M. Pers
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126016I
Forfatter:F. Engelund
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126016J
Dato : 18590513
Forfatter:H. P. Gertstrøm
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

Mpr nr. A126016K
Dato : 18590513
Forfatter:J. Hiernøe
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af blikkenslagerarbejdet.

 

    126-016A-016K

Mpr nr. A126017
Dato : 18590513
Forfatter:P. Jensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbus på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr nr. A126017A
Dato : 18590423
Emnegruppe: Licitation
Tekst: Licitation over håndværkerarbejder maj 1859.

Mpr nr. A126017B
Dato : 18590404
Forfatter:C. Boye
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra C. Boye (f. Meldahl) til Selmer.

Mpr nr. A126017C
Dato : 18590509
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Meldahl.

Mpr nr. A126017D
Dato : 18590512
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Telegram
Tekst: Telegram fra Meldahl til Selmer.

Mpr nr. A126017E
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126017F
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af grusleverancer.

Mpr nr. A126017G
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jordarbejdet.

Mpr nr. A126017H
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af kalkleverancerne.

Mpr nr. A126017I
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126017J
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126017K
Emnegruppe: Specielle konditioner
Tekst: Specielle konditioner for udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126017L
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af smedearbejdet.

Mpr. nr. A126017M
Tekst: (ingen).

Mpr nr. A126017N
Dato : 18590515
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Selmer.

 

    126-017A-017O

Mpr nr. A126018A
Emnegruppe: Bekræftelse
Tekst: Bekræftelse på at ville udføre jordarbejde.

Mpr nr. A126018B
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag over tilbud på jordarbejde.

Mpr nr. A126018C
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jordarbejdet.

Mpr nr. A126018D
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jordarbejdet.

Mpr nr. A126018E
Dato : 1859 05
Forfatter:Frederik Sørensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jordarbejdet.

 

    126-018A-018E

Mpr nr. A126019
Emnegruppe: Læg
Tekst: Læg til tilbud på snedkerarbejde.

Mpr nr. A126019A
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag over tilbud på snedkerarbejde.

Mpr nr. A126019B
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019C
Dato : 18590509
Forfatter:F. F. Bech
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019D
Dato : 18590511
Forfatter:Bøtterup
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019E
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019F
Dato : 18590512
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019G
Dato : 18590511
Forfatter:Ring
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019H
Dato : 18590512

Forfatter:Th. Schytte m. fl.
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019I
Dato : 18590510
Forfatter:Dreves
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019J
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019K
Forfatter:L. P. Beik
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019L
Dato : 18590511
Forfatter:H. J. Petersen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019M
Dato : 18590512
Forfatter:I. Petersen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019N
Dato : 18590511
Forfatter:A. Fischer
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tulbud på udførelsen af snedkerarbejdet.

Mpr nr. A126019O
Dato : 18590510
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev der anbefaler snedkermester A. Fischer.

 

    126-019A-019O

Mpr nr. A126020A
Dato : 18590510
Forfatter:B. Mengel
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020B
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag over tilbud på tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020C
Dato : 18590512
Forfatter:L. Bøggild
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen ag tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020D
Forfatter:N. Nielsen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020E
Forfatter:N. Glan
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra N. Glan ang. Tømmermester N. Nielsen.

Mpr nr. A126020F
Forfatter:F. C. Madsen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020G
Forfatter:R. Hansen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020H
Forfatter:Andersen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020I
Dato : 18590510
Forfatter:J. W. Unmark
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020J
Dato : 18590512
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020K
Dato : 18590512
Forfatter:C. Steinbrenner
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020L
Dato : 18590511
Forfatter:I. Petersen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020M
Dato : 18590509
Forfatter:H. Brenner
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

Mpr nr. A126020N
Dato : 18590511
Forfatter:C. G. Lendorf
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af tømmerarbejdet.

 

    126-020A-020N

Mpr nr. A126021A
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag over murarbejdet.

Mpr nr. A126021B
Dato : 18590511
Forfatter:J. L. Bernsteen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021C
Dato : 18590511
Forfatter:J. L. Bernsteen
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev vedr. tilbud. 3 breve indlagt som ingen mpr nr har.

Mpr nr. A126021D
Dato : 18590510
Forfatter:K. Nielsen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021E
Dato : 18590504
Forfatter:H. A. Wendelboe
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr. nr. A126021F
Tekst: (ingen).

Mpr nr. A126021G
Dato : 18590511
Forfatter:C. Seidelin
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021H
Dato : 18590513
Forfatter:N. Baehe
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021I
Dato : 18590513
Forfatter:C. Jensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021J
Dato : 18590513
Forfatter:H. Langberg
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021K
Dato : 18590509
Forfatter:C. Klein
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

Mpr nr. A126021L
Forfatter:I. W. Frohne
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af murarbejdet.

 

    126-021A-021L

Mpr nr. A126022
Emnegruppe: Læg
Tekst: Læg til tilbud på kalkleverancerne.

Mpr nr. A126022A
Emnegruppe: Hovedcondirioner
Tekst: Hovedconditioner til udførelse af håndværkerarbejder.

Mpr nr. A126022B
Dato : 1859
Forfatter:A. Preis
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på kalkleverance.

Mpr nr. A126022C
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag over tilbud på kalkleverancer.

Mpr nr. A126022D
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af kalkleverancer.

Mpr nr. A126022E
Dato : 18590512
Forfatter:Chr. Lund
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af kalkleverancer.

 

    126-022A-022E

Mpr nr. A126023A
Dato : 18590512
Forfatter: Jens
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af grusleverancer.

Mpr nr. A126023B
Dato : 18590512
Forfatter:Jens Rasmussen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på grusleverancer.

Mpr nr. A126023C
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag over tilbud på grusleverancer.

Mpr nr. A126023D
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på grusleverancer.

Mpr nr. A126023E
Forfatter:P. Berder
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af grusleverancen.

Mpr nr. A126023F
Dato : 18590512
Forfatter:Chr. Nielsen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af grusleverancen.

Mpr nr. A126023G
Dato : 18590512
Forfatter:Marius Hansen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af grusleverancen.

Mpr. nr. A126023H
Tekst: (ingen).

Mpr nr. A126023I
Dato : 1859 05
Forfatter:Frederik Sørensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af grusleverancen.

Mpr nr. A126023J
Forfatter:A. Mikkelsen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af grusleverancen.

 

    126-023A-023J

Mpr nr. A126024
Emnegruppe: Læg
Tekst: Læg til tilbud på jernstøberarbejde.

Mpr nr. A126024A
Dato : 18590511
Forfatter:Chr. Christensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jernstøberiarbejdet.

Mpr nr. A126024B
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag over tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126024C
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126024D
Dato : 18590511
Forfatter:H. Boye
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126024E
Dato : 18590510
Forfatter:L. Lange
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126024F
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126024G
Dato : 18590511
Forfatter:D. Sørensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126024H
Dato : 18590511
Forfatter:D. Sørensen
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126024I
Dato : 18590511
Forfatter:J. Frich
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

Mpr nr. A126024J
Dato : 18590513
Forfatter:I. M.
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af jernstøberarbejdet.

 

    126-024A-024J

Mpr nr. A126025
Emnegruppe: Læg
Tekst: Læg til materiale vedr. bygningekommisionens nedsættelse.

Mpr nr. A126026
Dato : 18610518
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til justitsministeriet til kommisionen for opførelsen at en plejeanstalt.

Mpr nr. A126027
Dato : 18610628
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til bygningskommisionen.

Mpr nr. A126028
Dato : 18610628
Forfatter:Poulsen
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Københavns Vandværk til Meldahl vedr. brønd.

Mpr nr. A126029
Dato : 18610308
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag over udgifter til bygningsarbejder.

Mpr nr. A126030
Dato : 18610218
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag over udgifter til bygningsarbejder.

 

    126-025-030

Mpr nr. A126031
Emnegruppe: Sammenstilling
Tekst: Sammenstilling af udgifter til bygningsarbejder.

Mpr nr. A126032
Dato : 18610809
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev til justitsministeriet.

Mpr nr. A126032A
Dato : 18610816
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet vedr. køb af jord.

Mpr nr. A126033A
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Meldahl.

Mpr nr. A126034A
Dato : 18610605
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til bygningskommisionen.

 

    126-031-034A

Mpr nr. A126035
Dato : 18610810
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til bygningskommisionen.

Mpr nr. A126036
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag over virus.

Mpr nr. A126037
Dato : 18610606
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Dahl til direktionen.

Mpr nr. A126038
Dato : 18600731
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til bygningskommisionen.

Mpr nr. A126039A
Dato : 18590611
Forfatter:Schmith
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Schmith til direktionen.

Mpr nr. A126039B
Dato : 18590519
Tekst: Ingen.

Mpr nr. A126039C
Dato : 18590601
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Selmer.

 

    126-035-039C

Mpr nr. A126040A
Dato : 18600608
Forfatter:Meldahl/Jørgensen
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl/Jørgensen til direktionen.

Mpr nr. A126040B
Dato : 18600524
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Selmer.

Mpr nr. A126040C
Dato : 18600525
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Selmer til ?.

Mpr nr. A126040D
Dato : 18600525
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Selmer.

Mpr nr. A126040E
Dato : 18600521
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev til Meldahl måske fra Selmer.

Mpr nr. A126040F
Dato : 18600306
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til direktionen.

Mpr nr. A126040G
Dato : 18600606
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Selmer til direktionen.

Mpr nr. A126040H
Dato : 18601006
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev til Meldahl fra Selmer.

Mpr nr. A126040I
Dato : 18600622
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til direktionen.

 

    126-040A-040I

Mpr nr. A126041A
Dato : 18560212
Emnegruppe: Udgiftsordre
Tekst: Udgiftsordre fra Justitsministeriet.

Mpr nr. A126041B
Dato : 18591100
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet.

Mpr nr. A126041C
Dato : 18591029
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Selmer med besvarelse fra ?.

 

    126-041A-041C

Mpr nr. A126042A
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til Selmer.

Mpr nr. A126042B
Dato : 18600524
Forfatter:J. M. I.
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra J. M. I. bygningskommisionen til Justitsministeriet.

 

    126-042A-042B

Mpr nr. A126043
Forfatter:J. T.
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra J. I. bygningskommisionen til B. Borch.

Mpr nr. A126044A
Tekst: Ingen.

Mpr nr. A126045A
Dato : 18610101
Forfatter:J. P. Olsen
Emnegruppe: Forpligtelse
Tekst: Forpligtelse til at udføre kørsel.

Mpr nr. A126045B
Dato : 18610112
Forfatter:J. Funk/J. P. Olsen
Emnegruppe: Forpligtelse
Tekst: Forpligtelse til at udføre grusleverancer.

 

    126-043-045B

Mpr nr. A126046
Dato : 18610304
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til bygningskommisionen.

Mpr nr. A126046A
Dato : 1861
Forfatter:M. Jensen
Emnegruppe: Plan
Tekst: Plan for haveanlæg.

Mpr nr. A126047
Dato : 1859
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag for de nye bygninger.

 

    126-046-047

Mpr nr. A126048AB
Dato : 18590702
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til bygningskommisionen.

Mpr nr. A126048AC2
Emnegruppe: Oversigt
Tekst: Oversigt over priser.

Mpr nr. A126048AD
Dato : 18590407
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen.

Mpr nr. A126048AE
Dato : 18590429
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev.

Mpr nr. A126048AF
Dato : 18590429
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Oversigt
Tekst: Oversigt over indtægter og udgifter.

Mpr nr. A126048AG
Dato : 18590323
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen.

Mpr nr. A126048AH
Dato : 18590325
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Selmer til direktionen besvaret af ?.

 

   

126-048A til 048AH

Mpr nr. A126048AI
Dato : 18590328
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev til justitsministeriet.

Mpr nr. A126048AJ
Dato : 18590408
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen fra Justitsministeriet.

Mpr nr. A126048AK
Dato : 1859
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen fra ?.

Mpr nr. A126048AL
Dato : 18590419
Forfatter:H. L. Frølik m.fl.
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen fra Nationalbanken.

Mpr nr. A126048AM
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Selmer til direktionen.

Mpr nr. A126048AN
Dato : 18590423
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til bygningskommisionen.

Mpr nr. A126048AO
Dato : 18590429
Tekst: Ingen.

Mpr nr. A126048AP
Dato : 18590508
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Selmer til direktionen.

Mpr nr. A126048AR
Dato : 18590510
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen.

Mpr nr. A126048AS
Dato : 18590511
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen fra Selmer.

Mpr nr. A126048AT
Dato : 1859 05
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev til Nationalbanken.

 

    126-048AI-048AT

Mpr nr. A126048AU
Dato : 18590516
Forfatter:Flere
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Nationalbanken ti direktionen indbetaler 50.000 Rd.

Mpr nr. A126048AV
Dato : 18590608
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Justitsministeriet til kommisionen for opførelse af….

Mpr nr. A126048AW
Dato : 18590622
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev til Justitsministeriet.

Mpr nr. A126048AX
Dato : 18590708
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Justitsministeriet.

Mpr nr. A126048AY
Dato : 18590715
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev til direktionen.

Mpr nr. A126048AZ
Dato : 18590719
Forfatter:Flere
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen fra Nationalbanken.

Mpr nr. A126048AÆ
Dato : 1859
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev til Justitsministeriet vedr. Nationalbanken.

Mpr nr. A126048AØ
Dato : 18590723
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Meldahl.

Mpr nr. A126048AÅ
Emnegruppe: Kuvert
Tekst: Kuvert.

 

    126-048AU-048AÅ

Mpr nr. A126048BA
Dato : 18590228
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde med priser til Justitsministeriet.

Mpr nr. A126048BC
Dato : 1858
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet.

Mpr nr. A126048BD
Dato : 18581119
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev vedr. priser mm til Justitsministeriet.

Mpr nr. A126048BE
Dato : 18581111
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen.

Mpr nr. A126048BF
Dato : 18580903
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Justitsministeriet til direktionen.

Mpr nr. A126048BG
Dato : 19580820
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet vedr. udgifter.

 

    126-040BA-048BG

Mpr nr. A126048C
Dato : 18610411
Forfatter:M. I. B.
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet. Oversigt over udgifter.

Mpr nr. A126048D
Dato : 18610405
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet. Vedr januar kvartal.

Mpr nr. A126048D1
Dato : 18610405
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Oversigt
Tekst: Oversigt over arbejder og udgifter der resterede d. 24/3 - 1861.

Mpr nr. A126048D2
Dato : 18610405
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Status
Tekst: Status d. 24/3 - 1861.

Mpr nr. A126048D3
Dato : 18610405
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Fortegnelse
Tekst: Fortegnelse over genstande til auktion og foreløbig vurdering.

Mpr nr. A126048E
Dato : 18610323
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Justitsministeriet til byggekommisionen angående betaling.

Mpr nr. A126048F
Dato : 18610116
Emnegruppe: Indberetning
Tekst: Indberetning til Justitsministeriet vedr. udgifter på arbejder.

Mpr nr. A126048G
Dato : 18610101
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til bygningskommisionen.

Mpr nr. A126048H
Dato : 18601203
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Justitsministeriet til bygningskommisionen.

Mpr nr. A126048I
Dato : 18601003
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet. Priser på arbejder.

Mpr nr. A126048I1
Dato : 18600930
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til bygningskommisionen.

Mpr nr. A126048J
Dato : 18600704
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet. Priser på arbejder.

Mpr nr. A126048J1
Dato : 18600630
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til bygningskommisionen.

 

    126-048C-048J

Mpr nr. A126048K
Dato : 18600404
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet. Priser på arbejder.

Mpr nr. A126048L
Dato : 18600331
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til bygningskommisionen.

Mpr nr. A126048M
Dato : 18600303
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev om udbetaling på 63.000 Rd.

Mpr nr. A126048M1
Dato : 18600319
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Justitsministeriet vedr overførelse af 63.000 Rd til bygningskommisionen.

Mpr nr. A126048N
Dato : 18600321
Forfatter:Lemming
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Justitsministeriet vedr beløb på 18.000 Rd til Meldahl og beløb på 100.000 Rd.

Mpr nr. A126048O
Dato : 18600328
Forfatter:Frost
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev vedr 63.000 Rd til direktionen.

Mpr nr. A126048P
Dato : 1860
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen vedr 50.000 Rd.

Mpr nr. A126048Q
Dato : 1860 04
Forfatter:Selmer m.fl.
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev om betaling/tilbagebetaling.

Mpr nr. A126048R
Dato : 18600118
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag over priser på arbejder til Justitsministeriet.

Mpr nr. A126048S
Dato : 18600110
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet ang betaling.

 

    126-048K-048S

Mpr nr. A126048T
Dato : 18600114
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Selmer til direktionen.

Mpr nr. A126048U
Emnegruppe: Note
Tekst: Note vedrørende difference.

Mpr nr. A126048V
Dato : 18590210
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet vedr. priser på arbejder.

Mpr nr. A126048W
Dato : 18590711
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet.

Mpr nr. A126048X
Dato : 18590708
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen.

Mpr nr. A126048Y
Dato : 18590712
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev.

Mpr nr. A126048Z
Dato : 18590713
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Beløb
Tekst: Vedr beløb på 47.000 Rd.

Mpr nr. A126048Æ
Emnegruppe: Overslag
Tekst: Overslag over modtagne betalinger.

Mpr nr. A126048Ø
Dato : 18590721
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev til Justitsministeriet vedr. modtagne betalinger.

Mpr nr. A126048Å
Dato : 18600807
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev til Justitsministeriet vedr. finansplan 1860/61.

 

    126-048T-048Å

Mpr nr. A126048AA
Dato : 18590703
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev til Justitsministeriets beretning.

    126-048AA

Mpr nr. A126049A
Dato : 18570115
Forfatter:Simoney
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Justitsministeriet til direktionen.

Mpr nr. A126049B
Dato : 18581213
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev fra Meldahl til Justitsministeriet.

Mpr nr. A126049C
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde vedr Meldahl.

Mpr nr. A126049D
Dato : 18590124
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen fra Selmer.

Mpr nr. A126049E
Dato : 18590123
Forfatter:Friedemann
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev vedr bygningsarbejder til/fra Selmer.

 

    126-049A-E

Mpr nr. A126049F
Dato : 18590126
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen.

Mpr nr. A126049G
Dato : 18590205
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde til brev til Justitsministeriet.

Mpr nr. A126049H
Dato : 18590512
Forfatter:J. P. Langleu
Emnegruppe: Tilbud
Tekst: Tilbud på udførelsen af grusleverencen.

Mpr nr. A126049I
Forfatter:Meldahl
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Selmer.

Mpr nr. A126049J
Dato : 18610718
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til direktionen vedr udbetaling for 61/62.

Mpr nr. A126049K
Dato : 1861
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet vedr betaling.

Mpr nr. A126049L
Dato : 18611012
Emnegruppe: Brev
Tekst: Brev til Justitsministeriet vedr betaling mm.

Mpr nr. A126049M
Dato : 1861
Emnegruppe: Kladde
Tekst: Kladde muligvis skrevet af Selmer.

Mpr. nr. A126048N
Tekst: Ingen.

    126-049F-0409N