Kasse 129  1860 til 1862

Mpr. nr. A129001
Tekst: Læg til Inventarium.

Mpr. nr. A129002
Tekst: Læg til møbeltegninger.

Mpr. nr. A129003
Tekst: Conditioner vedr møbler.

Mpr. nr. A129004
Forfatter: Selmer/Ingerslev
Tekst: Brev til direktionen vedr senge, borde, stole mm.

Mpr. nr. A129005
Tekst: Læg til Møbellicitation.

Mpr. nr. A129006
Forfatter: Aarhus Stifts-Tidende
Tekst: Licitation over møbler og inventar.

 

    129-001-006

Mpr. nr. A129007
Dato:1860 10
Tekst: Oversigt over fornøden møbelinventar

    129-007

Mpr. nr. A129008
Dato: 18601129
Forfatter: H. Petersen/F. Ogholm m.fl.
Tekst: Fortegnelse over genstande til bortlicitation.

    129-008

Mpr. nr. A129009
Dato: 18601129
Forfatter:Selmer
Tekst: Arbejdsanvisning for møbler mm.

Mpr. nr. A129010
Dato:18601101
Forfatter:Ingerslev
Tekst: Brev til Selmer.

Mpr. nr. A129011
Dato: 18601102
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Tekst:Brev til Ingerslev.

Mpr. nr. A129012
Dato:18601121
Forfatter:Selmer, Arbejdsanvisning
Tekst:Arb.anvisning for genstande til bortlicitation.

Mpr. nr. A129013
Dato:18601105
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Tekst: Brev til Ingerslev vedr licitation.

Mpr. nr. A129014
Dato:18601116
Forfatter:F. M. Heinricsen
Tekst:Brev til kommissionen vedr licitation.

Mpr. nr. A129015
Dato:18601124
Tekst: Fortegnelse over genstande til bortlicitation.

 

    129-009-015

Mpr. nr. A129016
Dato:18601129
Tekst:Læg til møbellicitation fremlagt hos Meldahl i København.

Mpr. nr. A129017
Dato:18601129
Tekst:Fortegnelse over møbler.

 

    129-016-017

Mpr. nr. A129018
Dato:18601203
Forfatter:Fleiseher
Tekst:Fortegnelse (Auktionsdokument) fra Hermann Reinhold Fleiseher og arbejdsanvisning.

    129-018

Mpr. nr. A129019
Dato:18601203
Forfatter:Ingerslev
Tekst:Brev vedr bla.a. H. I. Petersen, Engholm.

Mpr. nr. A129020
Dato:18601202
Forfatter:J. Jensen C.
Tekst:Brev vedr auktion og Engholm og Pedersen.

Mpr. nr. A129021
Dato:18601127
Forfatter:S. Jensen
Tekst:Brev vedr tilbud.

Mpr. nr. A129022
Dato:18601202
Forfatter:Helmicke
Tekst:Brev til Ingerslev.

Mpr. nr. A129023
Dato:18601205
Forfatter:Helmicke
Tekst:Brev til Ingerslev Bla.a. vedr Hansen, P. G. Lund og P. Nielsen.

Mpr. nr. A129024
Forfatter:C. B. Hansen m.fl.
Tekst:Vedr betaling for licitation 1096 Rsd.

 

    129-019-024

Mpr. nr. A129025
Dato:18601216
Forfatter:Helmicke
Tekst:Brev til direktionen vedr detailtegninger.

Mpr. nr. A129026
Dato:18610509
Forfatter:Schytte
Tekst:Brev til direktionen vedr glas til kontorbygning.

Mpr. nr. A129027
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Fremlagt ved licitation den 29. nov. 1860.

Mpr. nr. A129028
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af bord.

Mpr. nr. A129029
Dato:18520108
Tekst:Tegning af bord (se bagside m navne og årstal).

Mpr. nr. A129030
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af gavl til seng (se bagside med navne og årstal).

Mpr. nr. A129031
Tekst:Tegning af seng.

Mpr. nr. A129032
Tekst:Tegning,18519915.

Mpr. nr. A129033
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af bænk fremlagt v licitation.

Mpr. nr. A129034
Tekst:Tegning, Bænk med ryglæn.

 

    192-025-034

Mpr. nr. A129035
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning,Bænk med ryglæn.

Mpr. nr. A129036
Dato:18610708
Forfatter:Selmer
Tekst:Fortegnelse over møbler.

Mpr. nr. A129037
Dato:18611126
Tekst:Fortegnelse over møbler.

Mpr. nr. A129038
Tekst:Fortegnelse over modtagne møbler.

Mpr. nr. A129039
Tekst:Fortegnelse over modtagne møbler.

Mpr. nr. A129040
Dato:18610307
Tekst:Fortegnelse over inventar bl.a. rullegardiner.

Mpr. nr. A129041
Dato:18610715
Forfatter:Bøggild
Tekst:Kalkullation over udgifter til bla.a. sengetøj.

Mpr. nr. A129042
Tekst:Kalkullation over inventar.

Mpr. nr. A129043
Dato:18600127
Forfatter:Carl Bench
Tekst:Brev til Selmer vedr invitation.

 

    129-035-043

Mpr. nr. A129044
Tekst:Tegning over seng.

Mpr. nr. A129045
Tekst:Tegning over seng.

Mpr. nr. A129046
Tekst:Tegning oner lysekroner.

Mpr. nr. A129047
Tekst:Tegning over glas til lysekroner.

Mpr. nr. A129048
Tekst:Tegning over dele til lysekroner.

Mpr. nr. A129049
Tekst:Tegning af lysekroner.

Mpr. nr. A129050
Tekst:Tegning af lysekrone.

Mpr. nr. A129051
Tekst:Tegning af lysekrone.

Mpr. nr. A129052
Forfatter:M. Toffer
Tekst:Bilag: 1. Sort.

Mpr. nr. A129053
Tekst:Skitse, Borterne på Fruentimmer tæpperne.

Mpr. nr. A129054
Tekst:Tegning over indgang med flag.

 

    129-044-054

Mpr. nr. A129055
Dato:18601129
Tekst:Fortegnelse over møbler mm.

Mpr. nr. A129056
Dato:18600726
Forfatter:Selmer
Tekst:Fortegnelse over inventar mm.

Mpr. nr. A129056-1
Dato:18610730
Forfatter:Selmer
tekst:Fortegnelse over inventar mm.

Mpr. nr. A129057
Dato:17820901
Forfatter:Brdr. Dahl
Tekst:Priis-Liste fra Brdr Dahl over artikler til dampmaskiner mm.

Mpr. nr. A129058
Dato:18720601
Forfatter:Brdr. Dahl
Tekst:Pris-Liste fra Brdr Dahl over trukne jernrør og smedede fittings.

Mpr. nr. A129059
Dato:18720701
Forfatter:Brdr. Dahl
Tekst:Pris-Liste over støbte jernrør og forbindelsesstykker.

Mpr. nr. A129060
Forfatter:Brdr. Dahl
Tekst:Pris-Liste over støbte jernrør og forbindelsesstykker.

Mpr. nr. A129061
Dato:18720201
Forfatter:Brdr. Dahl
Pris-Courant over galvaniserede jernrør og fittings.

Mpr. nr. A129062
Dato:18720201
Forfatter:Brdr. Dahl
Tekst:Pris-Liste over trukne jernrør og smedede fittings.

Mpr. nr. A129063
Dato:1871 12
Forfatter:Brdr. Dahl
Tekst:Pris-Liste fra Brdr Dahl over støbte jernrør og forbindelsesstykker.

Mpr. nr. A129064
Dato:18720701
Forfatter:Brdr. Dahl
Tekst:Pris-Liste fra Brdr Dahl over trukne jernrør og smedede fittings.

 

    129-055-064

Mpr. nr. A129065
Dato:18720901
Forfatter:Brdr. Dahl
Tekst:Pris-Liste fra Brdr Dahl over vandhaner.

Mpr. nr. A129066
Dato:18720901
Forfatter:Brdr. Dahl
Tekst.Pris-Liste fra Brdr. Dahl over dele til dampmaskiner.

Mpr. nr. A129067
Dato:18720901
Forfatter:Brdr. Dahl
Tekst:Pris-Liste fra Brdr. Dahl over støbte jernrør og forbindelsesstykker.

 

    129-065-067

Mpr. nr. A129068
Tekst:Læg - møblement.

Mpr. nr. A129069
Dato:18601122
Forfatter:Selmer/Ingerslev/Bang
Tekst:Fortegnelse over leverancer af senge- og manufakturvarer.

 

    129-068-069

Mpr. nr. A129070
Dato:18610315
Forfatter:C. Bovin?
Tekst:Skriftligt licitation.

Mpr. nr. A129071
Dato:18610310
Forfatter:C. Bovin?
Tekst:Skriftlig licitation af over inventar.

 

    129-070-071

Mpr. nr. A129072
Dato:18610525
Forfatter:C. Bovin
Tekst:Skriftlig licitation over bødkerarbejde.

Mpr. nr. A129073
Dato:18610302
Forfatter:C. Bovin
Tekst:Fortegnelse over leverancer af manufakturvarer mm.

 

    129-072-073

Mpr. nr. A129074
Forfatter:Lith. Af W. Hølbeling, Randers
Tekst:Tegning af jernhegn.

Mpr. nr. A129075
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af seng antaget ved licitation.

Mpr. nr. A129076
Tekst:Tegning af lille skab.

Mpr. nr. A129077
Tekst:Tegning af komode.

Mpr. nr. A129078
Tekst:Tegning af stort skab.

Mpr. nr. A129079
Tekst:Tegning af stort hjørneskab med overdel.

Mpr. nr. A129080
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af gardinbuer antaget ved licitation.

Mpr. nr. A129081
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af bænk antaget ved licitation.

Mpr. nr. A129082
Dato:18601129
Foraftter:Schmidt
Tekst:Tegning af hjørneskab med overdel antaget ved licitation.

Mpr. nr. A129083
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af komode antaget ved licitation.

Mpr. nr. A129084
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af lille skab antaget ved licitation.

Mpr. nr. A129085
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af lille bord med skuffe.

Mpr. nr. A129086
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af bord med 2 klapper og en skuffe antaget ved licitation.

Mpr. nr. A129087
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af rundt bord antaget ved licitation.

Mpr. nr. A129088
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af bord antaget ved licitation.

 

    129-074-088

Mpr. nr. A129089
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af lille rund bord antaget ved licitation.

Mpr. nr. A129090
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af bord med skuffe antaget ved licitation.

Mpr. nr. A129091
Dato:18601129
Forfatter:Schmidt
Tekst:Tegning af oval bord med skuffe antaget ved licitation.

Mpr. nr. A129092
Dato:18601129
Forfattre:Schmidt
Tekst:Tegning af sofa antaget ved licitation.

Mpr. nr. A129093
Tekst:Tegning af sengegavl.

Mpr. nr. A129094
Tekst:Tegning af sengebord.

Mpr. nr. A129095
Tekst:Tegning af gardinbuer.

Mpr. nr. A129096
Tekst:Tegning af sybord.

Mpr. nr. A129097
Tekst:Tegning af lille bord man skuffe.

Mpr. nr. A129098
Tekst:Tegning af lille bord med skuffe.

Mpr. nr. A129099
Tekst:Tegning af sengebord.

Mpr. nr. A129100
Tekst:Tegning af lille rund bord.

Mpr. nr. A129102
Tekst:Tegning af sofa.

Mpr. nr. A129103
Tekst:Tegning af bænk.

Mpr. nr. A129104
Tekst:Tegning af bænk.

 

    129-089-104

Mpr. nr. A129105
Tekst:Læg til sengeinventarium.

Mpr. nr. A129106
Tekst:Fortegnelse over sengesteder.

Mpr. nr. A129107
Tekst:Ingen

Mpr. nr. A129108
Dato:18601118
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Tekst:Brev til Ingerslev.

Mpr. nr. A129109
Dato:18601122
Tekst:Fortegnelse oner sengeinventar.

Mpr. nr. A129110
Dato:18601212
Forfatter:Aarhus Stiftstidende
Tekst:Annonce vedr leverance af sengeinventar.

Mpr. nr. A129111
Dato:18601209
Forfatter:Christensen
Tekst:Brev til direktionen vedr manufakturvarer fra Christensen Flensborg.

 

    129-105-111

Mpr. nr. A129112
Dato:18601128
Forfatter: Christensen
Tekst:Brev til direktionen.

Mpr. nr. A129113
Dato:18601120
Forfatter:Christensen
Tekst:Brev vedr P. J. Lorenzen.

Mpr. nr. A129114
Dato:1860 12
Forfatter:Haagensen/Halling
Tekst:Brev vedr. licitation af tøj mm.

Mpr. nr. A129115
Tekst:Læg til tilbud på sengeinventarium.

Mpr. nr. A129116
Dato:18601122
Tekst:Fortegnelse oner leverancer.

 

    129-112-116

Mpr. nr. A129117
Dato:18601130
Forfatter:J. Matlou
Tekst:Brev til direktionen.

Mpr. nr. A129118
Dato:18601129
Forfatter:B. Petersen
Tekst:Brev til Selmer.

Mpr. nr. A129119
Dato:18601124
Forfatter:Jacobsen
Tekst:Brev.

Mpr. nr. A129120
Dato:18601207
Forfatter:J. Matlou
Tekst:Priskourant.

Mpr. nr. A129121
Dato:1860
Forfatter:J. Matlou
Tekst:Brev til direktionen.

Mpr. nr. A129122
Dato:18601210
Forfatter:J. Jensen
Tekst:Fortegnelse.

Mpr. nr. A129123
Dato:18601206
Forfatter:N. P. Christensen
Tekst:Brev til direktionen.

Mpr. nr. A129123-1
Dato:18601207
Forfatter:N. Grimstrup
Tekst:Fortegnelse over sengeudstyr mm.

Mpr. nr. A129124
Dato:18601214
Forfatter:Halling/Haagensen
Tekst:Fortegnelse over leverancer af sengeudstyr.

 

    129-117-124

Mpr. nr. A129125
Dato:18601124
Forfatter:Lind
Tekst:Fortegnelse over tilbud på sengeudstyr.

Mpr. nr. A129126
Dato:18601214
Forfatter:Hansen
Tekst:Fortegnelse over sengeleverancer.

Mpr. nr. A129127
Dato:18601208
Forfatter:P. E. Sauermann/I. C. Schrøder
Tekst:Fortegnelse over tilbud på sengeinventar.

Mpr. nr. A129128
Dato:18601214
Forfatter:W. T.
Tekst:Tilbud fra sadelmager.

Mpr. nr. A129129
Dato:1860
Tekst:Tilbud om leverancer.

 

    129-125-129

Mpr. nr. A129130
Dato:18601214
Forfatter:H. C. Hansen
Tekst:Tilbud sengeinventar til direktionen.

Mpr. nr. A129131
Dato:18601207
Forfatter:N. P. Møller
Tekst:Tilbud sengeinventar til direktionen.

Mpr. nr. A129132
Forfatter:A. M. Rossel
Tekst:Tilbud sengeinventar til direktionen.

Mpr. nr. A129133
Dato:18601213
Forfatter:A. M. Rossel
Tekst:Brev til direktionen opfølgning af leverancer af sengeinventar.

Mpr. nr. A129134
Dato:18601213
Forfatter:Scholten
Tekst:Brev fra Scholten.

Mpr. nr. A129135
Dato:18601212
Forfatter:Haunstrup
Tekst:Overslag over sengeinventar fra Haunstrup.

 

    129-130-135

Mpr. nr. A129136
Forfatter:Haunstrup
TekstVisitkort fra Jacob Chr. Haunstrup.

Mpr. nr. A129137
Tekst: Fortegnelse over sengeinventar.

Mpr. nr. A129138
Dato:18610325
Forfatter:Selmer/Ingerslev/Bang
Tekst:Brev til direktionen fra Selmer vedr overslag på sengeinventar.

Mpr. nr. A129139
Tekst:Fortegnelse mm over inventar.

Mpr. nr. A129140
Dato:18610220
Forfatter:Carl Chr. Møller/Nybølle/Bøggild
Tekst:Overslag over sengetæpper.

Mpr. nr. A129141
Dato:18610402
Forfatter:J. C. Nylbølle
Tekst:Brev til direktionen vedr sengeudstyr.

Mpr. nr. A129142
Dato:18610320
Forfatter:J. C. Nybølle
Tekst:Brev til Bøggild.

Mpr. nr. A129143
Dato:18610330
Tekst:Brev til J. C. Nybølle vedr tilbud på sengeinventar.

Mpr. nr. A129144
Dato:18610614
Forfatter:J. C. Nybølle
Tekst:Brev til direktionen.

 

    129-136-144

Mpr. nr. A129145
Tekst:Læg til linned- og beklædningsinventarium.

Mpr. nr. A129146
Tekst:Læg - angående licitation over manufakturvarer i dec. 1860 (også tekst på bagsiden).

Mpr. nr. A129147
Tekst:Fortegnelse over manufakturvarer.

Mpr. nr. A129148
Dato:18601222
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Tekst:Brev til Ingerslev vedr licitation.

Mpr. nr. A129149
Tekst:Fortegnelse over bortliciterede udstyr.

Mpr. nr. A129150
Dato:18601122
Tekst:Fortegnelse over manufakturvarer.

Mpr. nr. A129151
Dato:18600826
Tekst:Læg - Spiseseddel med fortegnelse på bagsiden.

Mpr. nr. A129152
Dato:18600331
Tekst:Fortegnelse over sengeudstyr.

Mpr. nr. A129153
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129154
Dato:1860 12
Tekst:Fortegnelse over sengeudstyr - se bagsiden!.

 

    129-145-154

Mpr. nr. A129155
Dato:18601217
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Tekst:Skriftlig licitation over manufakturvarer og sengeinventar.

Mpr. nr. A129156
Dato:1861 02
Forfatter:Selmer
Tekst:Fortegnelse over sengeudstyr.

Mpr. nr. A129157
Dato:18610306
Forfatter:Bøggild
Tekst:Prisliste over syning af beklædning.

Mpr. nr. A129158
Dato:18610314
Forfatter:Bøgglid
Tekst:Fortegnelse over sengeinventar.

Mpr. nr. A129159
Tekst:Fortegnelse over sengeinventar.

 

    129-155-159

Mpr. nr A129160
Tekst:Læg til tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129161
Dato:18601122
Tekst:Fortegnelse over leverancer af manufakturvarer.

Mpr. nr. A129162
Tekst:Fortegnelse over sengelinned mm.

 

    129-160-162

Mpr. nr. A129163
Dato:18601007
Forfatter:Richtel? m.fl.
Tekst:Brev med prøver af håndklæder mm.

Mpr. nr. A129164
Dato:18601204
Forfatter:C. H. Hestermann
Tekst:Brev.

Mpr. nr. A129165
Dato:18601215
Forfatter:J. C. Seidelin
Tekst:Brev vedr manufakturvarer.

Mpr. nr. A129166
Dato:18601206
Forfatter:Jacob Møller
Tekst:Brev til direktionen.

Mpr. nr. A129167
Dato:18601214
Forfatter:R. Andersen
Tekst:Brev til direktionen vedrprøver af lærred.

Mpr. nr. A129168
Dato:18601213
Forfatter:F. A. Winkelmann
Tekst:Brev til direktionen.

Mpr. nr. A129169
Dato:18601210
Forfatter:V. Thomsen
Tekst:Brev til direktionen vedr prøver på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129170
Dato:18601212
Forfatter:R. B. Knudsen
Tekst:Brev til direktionen vedr. varer.

Mpr. nr. A129171
Dato:18601212
Forfatter:R. B. Knudsen
Tekst:Prisliste til direktionen.

Mpr. nr. A129172
Dato:18601202
Forfatter:Jacob Meyer & Co.
Tekst:Brev til direktionen vedr vareprøver.

 

    129-163-172

Mpr. nr. A129173
Dato:18601212
Forfatter:Vistinghausen
Tekst:Brev til direktionen.

Mpr. nr. A129174
Forfatter:Vistinghausen
Tekst:Prisliste/fortegnelse over varer.

Mpr. nr. A129175
Dato:18601213
Forfatter:H. Clausen
Tekst:Brev til direktionen vedr prøver på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129176
Dato:18601214
Forfatter:S. M. Henius
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129177
Dato:18601204
Forfatter:C. R. Andersen
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129178
Dato:18610210
Forfatter:Petersen
Tekst:Brev med prøver på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129179
Tekst:Brev til direktionen vedr tilbud.

Mpr. nr. A129180
Dato: 18601211
Forfatter:Niels Hansen
Tekst:Brev til direktionen med prøver af manufakturvarer.

 

    129-173-180

Mpr. nr. A129181
Dato:18601213
Forfatter:Crome & Goldsmit
Tekst:Brev til direktionen med tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129182
Dato:18610221
Forfatter: Crome & Goldsmit
Tekst:Brev til direktionen vedr. varer der sendes.

Mpr. nr. A129183
Forfatter:Crome & Goldsmit
Tekst:Notat til Cromr & Goldsmit vedr. et parti lærred.

Mpr. nr. A129184
Dato:18610224
Forfatter:Selmer/Ingerslev/Bang
Tekst:Brev til direktionen vedr. licitation.

Mpr. nr. A129185
Dato:18610228
Forfatter:Selmer/Ingerslev
Tekst:Brev til direktionen vedr. bla.a. Crome & Goldsmit.

Mpr. nr. A129186
Dato:18610226
Forfatter:Crome & Goldsmit
Tekst:Brev til direktionen vedr. varer sendt med fragtmand.

Mpr. nr. A129187
Dato:18610304
Forfatter:Crome & Goldsmit
Tekst:Brev til direktionen vedr. lærred.

Mpr. nr. A129188
Dato:18601230
Forfatter:Ingerslev
TekstBrev til direktionen vedr. bestilling af manufakturvarer.

Mpr. nr. A129189
Dato:18601211
Forfatter:I. Møller
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129190
Dato:18601211
Forfatter:Simonsen m.fl.
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129191
Dato:18601213
Forfatter:M. Høi m.fl.
Tekst:Brev med prøver.

 

    129-181-191

Mpr. nr. A129192
Tekst:Brev vedr. sengetæpper.

Mpr. nr. A129193
Dato:18601211
Forfatter:Trier
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129194
Dato:18601214
Tekst:Brev til direktionen vedr. prøver.

Mpr. nr. A129195
Dato:18601210
Forfatter:Schneider
Tekst:Tilbud til direktionen vedr. manufakturvarer.

Mpr. nr. A129196
Dato:18601215
Forfatter:C. B. Christensen
Tekst:Tilbud vedr. manufakturvarer.

Mpr. nr. A129197
Dato:18601214
Forfatter:Noyer m.fl.
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129198
Tekst:Sprunget over (lægbagside).

 

    129-192-198

Mpr. nr. A129199
Tekst:Læg til licitationer.

Mpr. nr. A129200
Dato:18610430
tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129201
Dato:18610403
Forfatter:C. B. Christensen
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129202
Dato:18610429
Forfatter:I. Møller
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129203
Dato:18610430
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129204
Dato:18610430
Forfatter:A. Christensen
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129205
Dato:18610427
Tekst:Tilbud med prøve.

Mpr. nr. A129206
Dato:18610427
Forfatter:Johs. J. Brinng
Tekst:Tilbud med prøver.

Mpr. nr. A129207
Dato:18610429
Tekst:Tilbud med prøver.

Mpr. nr. A129208
Dato:18610430
Tekst:Tilbud med prøver.

Mpr. nr. A129209
Dato:18610430
Tekst:Tilbud med prøver.

Mpr. nr. A129210
Dato:18610429
Forfatter:J. P. Jensen/A. Christensen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129211
Dato:18610330
Forfatter:T. Bøhne
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129212
Dato:18610428
Forfatter:Brendstrup
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129213
Dato:18610429
Forfatter:E. Green
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129214
Dato:18610430
Forfatter:T. Andersen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129215
Dato:18610430
Forfatter:J. Andersen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129216
Forfatter:P. Værum/S. Berng
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129217
Dato:18610429
Forfatter:N. Mathiasen
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129218
Dato:18610429
Forfatter:J. Mikkelsen
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129219
Dato:18610425
Forfatter:J. P. Svendsen
Tekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129220
Dato:18610427
Forfatter:Crome & Goldsmit
ekst:Tilbud på manufakturvarer.

Mpr. nr. A129221
Tekst:Konvolut.

 

    129-199-221

Mpr. nr. A129222
Tekst:Læg til nedenstående.

Mpr. nr. A129223
Dato:18610512
Forfatter:Bøggild
Tekst:Brev vedr licitation over manufakturvarer.

Mpr. nr. A129224
Forfatter:Selmer/Ingerslev/Bang
Brev til direktionen vedr licitation over manufakturvarer.

Mpr. nr. A129225
Dato:18610504
Forfatter:Bøggild m.fl.
Tekst:Brev vedr licitation over manufakturvarer.

Mpr. nr. A129226
Dato:18610502
Tekst:Fortegnelse vedr licitation.

Mpr. nr. A129227
Dato:18610426
Forfatter:Ingerslev
Tekst:Brev til Selmer.

Mpr. nr. A129228
Tekst:Kalkullation.

Mpr. nr. A129229
Tekst:Fortegnelse over manufakturvarer.

Mpr. nr. A129230
Dato:18610525
Tekst:Læg til licitation over bødkerarbejde.

Mpr. nr. A129231
Tekst:Fortegnelse.

Mpr. nr. A129232
Dato:18610520
Forfatter:N. Jørgensen/N. Andersen/T. Thomsen/P. Møller

Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129233
Dato:18610520
Forfatter:K. Danielsen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129234
Dato:18610520
Forfatter:H. ?
Tekst:Tilbud.

 

    129-222-234

Mpr. nr. A129235
Dato:18601030
Tekst:Læg over forvalterens inventariumoverslag. Læget omfatter akter frem til A129266.

Mpr. nr. A129236
Dato:1860
Tekst:Fortegnelse over det havende og det tilkommende inventar 1860/61.

Mpr. nr. A129237
Tekst:Fortegnelse over inventar - rekapitulation.

 

    129-235-237

Mpr. nr. A129238
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129239
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129240
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129241
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129242
Tekst:Bilag I til inventar fortegnelse.

 

    129-238-242

Mpr. nr. A129243
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129244
Tekst:Bilag II til inventar fortegnelse.

Mpr. nr. A129245
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129246
Tekst:Bilag III til inventar fortegnelse.

Mpr. nr. A129247
Tekst:Fortegnelse over inventar.

 

    129-243-247

Mpr. nr. A129248
Tekst:Fortegnelse over inventar, VII glasvarer.

Mpr. nr. A129249
Tekst:Fortegnelse over inventar VIII Sølv og nysølv.

Mpr. nr. A129249-2
Tekst:Note.

Mpr. nr. A129249-3
Tekst:Note.

Mpr. nr. A129250
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129251
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129252
Tekst:Fortegnelse over inventar.

 

    129-248-252

Mpr. nr. A129253
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129254
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129255
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129256
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129257
Tekst:Fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129257-1
Tekst:Note til fortegnelse over inventar.

Mpr. nr. A129258
Tekst:Fortegnelse over inventar.

 

    129-253-258

Mpr. nr. A129259
Tekst:Note til fortegnelse.

Mpr. nr. A129260
Dato:18610402
Tekst:Inventar status.

Mpr. nr. A129261
Dato:18610513
Forfatter:Selmer
Tekst:Brev vedr. licitation fra Selmer.

Mpr. nr. A129262
Dato:18610619
Forfatter:Selmer
Tekst:Brev vedr. licitation fra Selmer.

Mpr. nr. A129263
Tekst:Oversigt over inventarsummen.

Mpr. nr. A129264
Dato:18619897
Forfatter:Selmer
Tekst:Værdifastsættelse af inventar - Selmer.

Mpr. nr. A129265
Dato:18610207
Forfatter:Melgård
Tekst:Brev til Selmer vedr. gardiner mm..

Mpr. nr. A129266
Dato:18610124
Forfatter:Jacobsen
Tekst:Brev til direktionen vedr. børstenbinder varer.

 

    129-259-266

Mpr. nr. A129267
Dato:18610331
Tekst: Licitation den 31.marts 1861.

Mpr. nr. A129268
Dato:18610331
Tekst:Licitation den 31. marts 1861.

Mpr. nr. A129269
Tekst:Licitation oversigt.

 

    129-267-269

Mpr. nr. A129270
Tekst:Læg indeholdende nedenstående (271 til 288).

Mpr. nr. A129271
Dato:18610324
Forfatter:H. P. Kristensen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129272
Dato:18610324
Forfatter:M. Sørensen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129273
Dato:18610325
Forfatter:A. Thomsen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129274
Dato:18610505
Forfatter:J. P. Nielsen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129275
Dato:18610523
Forfatter:P. C. Schrøder
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129276
Dato:18610522
Forfatter:Slechter & Hansen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129277
Forfatter:R. P. Negendahl
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129278
Forfatter:N. Kronoff
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129279
Forfatter:M. Guldbransen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129280
Dato:18610526
Forfatter:J. L. Rasmussen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129281
Dato:18610524
Forfatter:J. Lund
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129282
Dato:18610525
Forfatter:C. Petersen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129283
Dato:18610524
Forfatter:L. Petersen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129284
Dato:18610524
Forfatter:J. Lundum
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129285
Dato:18610525
Forfatter:C. Kragh
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129286
Dato:18610523
Forfatter:J. Lundum
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129287
Dato:18610523
Forfatter:C. Friis
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129288
Dato:18610523
Forfatter:L. V. Toudahl
Tekst:Tilbud.

 

    129-270-288

Mpr. nr. A129289
Dato:18610711
Forfatter:Meyer
Tekst:Brev til Selmer.

Mpr. nr. A129290
Tekst:Skitse over bruser og ovn.

Mpr. nr. A129291
Dato:18610510
Forfatter:Selmer, Ingerslev, Bang
Tekst:Den skriftlige licitation - opgørelse.

Mpr. nr. A129292
Dato:18610510
Tekst:Licitation beregninger.

Mpr. nr. A129293
Dato:18610726
Forfatter:Selmer
Tekst:Licitation opgørelse.

 

    129-289-293

Mpr. nr. A129294
Tekst:Læg indeholdende nedenstående ( 295 til 308).

Mpr. nr. A129295
Dato:18610504
Forfatter:O. A. Hahn
Tekst:Brev vedr leverancer a fajance, glas mm..

Mpr. nr. A129296
Dato:18610504
Forfatter:O. A. Hahn
Tekst:Prisliste over fajance, glas mm..

Mpr. nr. A129297
Dato:18610505
Forfatter:M. Baadgaard
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129298
Dato:18610502
Forfatter:Seidelin
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129299
Dato:18610503
Forfatter:P. A. Grarup
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129300
Dato:18610510
Forfatter:P. A. Grarup
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129301
Dato:18610510
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129302
Dato:1861 05
Forfatter:C. E. Jacobsen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129303
Dato:1861 05
Forfatter:A. F. Noeld
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129304
Dato:18610507
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129305
Dato:18610504
Forfatter:P. Meyer
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129306
Forfatter:C. Christensen
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129307
Dato:18610504
Forfatter:A. P. Cursten
Tekst:Tilbud.

Mpr. nr. A129308
Dato:18610507
Forfatter:R. Quist og H. P. Jensen
Tekst:Tilbud.

    129-294-308