Kasse 193  1923 til 1929

Mpr nr. A193001
Dato : 19230616
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet ønsker hospitalets udtalelse angående en eventuel nedsættelse af lønnen for arbejdet som sygeplejerske under supplerende uddannelse i sindssygepleje. Hospitalet mener, at spørgsmålet kræver drøftelse med Dansk sygeplejeråd. Efter at have læst hospitalets indstilling vedtager direktoratet at nedsætte lønnen til 100 kr pr måned.

Mpr nr. A193002
Dato : 19230609
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fødevarer. Annoncetekst angående leverancer af brød og mælk til sindssygehospitalet ved Århus i juli kvartal 1923. annoncen indrykkes i de lokale dagblade en gang.

Mpr nr. A193003
Dato : 19230609
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fødevareleverance. Konditioner for leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus fra 1. juli til 31. december 1923.

Mpr nr. A193004
Dato : 19230615
Forfatter:Andelsmejeri, Mundelstrup
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Tilbud fra Mundelstrup Andelsmejeri på levering af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

 

    193-001-004

Mpr nr. A193005
Dato : 19230615
Forfatter:Versterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Tilbud fra Merjriet Vesterbro på levering af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193006
Dato : 19230614
Forfatter:Aarhus, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Tilbud fra Mejeriet Aarhus på leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193007
Dato : 19230619
Forfatter:forenede Mejerier, De
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Tilbud fra De forenede Mejerier på leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193008
Dato : 19230615
Forfatter:Stjerneholm, Andelsmejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Tilbud fra Andelsmejeriet Stjerneholm på leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193009
Dato : 19230619
Forfatter:Lund, A, forvalter Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Forvalter Lund anbefaler overfor direktionen for sindssygehospitalet ved Århus at tilbudet om levering af mælk og fløde fra mejeriet Vesterbro antages.

 

    193-005-009

Mpr nr. A193010
Dato : 19230620
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler mejeriet Vesterbro, at man har accepteret dettes tilbud på leverancen af mælk og fløde til hospitalet i perioden 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193011
Dato : 1923 06
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Oversigt over tilbud om leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193012
Dato : 19230704
Forfatter:Andelsmejeri, Mundelstrup
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Mundelstrup Andelsmejeri anmoder i et brev til hospitalet om at få oplyst, hvem der har modtaget leverancen på mælk og fløde for halvåret 1. juli - 31. december 1923, brevet besvares den 7/7 1923.

Mpr nr. A193013
Dato : 19231204
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fødevarer. Udkast til annonce om leverancen af brød i januar kvartal og mælk i januar og april kvartaler 1924. Ansøgningsfristen er 12. december. Konditionerne ligger til eftersyn på hospitalets kontor.

Mpr nr. A193014
Dato : 19231211
Forfatter:Mejerier, De Forenede
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. De Forenede Mejerier afgiver tilbud på leverancen af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus for halvåret 1. januar - 30 juni 1924.

 

    193-010-014

Mpr nr. A193015
Dato : 19231206
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Mejeriet Vesterbro afgiver tilbud på levering af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus for halvåret 1. januar - 30 juni 1924.

Mpr nr. A193016
Dato : 19231213
Forfatter:Lund, A, forvalter Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Forvalter Lund anbefaler i et brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at mejeriets Vesterbros tilbud på levering af mælk og fløde i halvåret 1. januar - 30 juni 1924 antages.

Mpr nr. A193017
Dato : 19231219
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Det meddeles mejeriet Vesterbro at hospitalet har antaget dettes tilbud på levering af mælk og føde i halvåret 1. januar - 30 juni 1924.

Mpr nr. A193018
Dato : 19231204
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Konditioner for leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus fra 1. januar til 30. juni 1924.

Mpr nr. A193019
Dato : 19240228
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mejeriprodukter. Direktoratet ønsker oplyst, hvorvidt der er foretaget ændringer i de konditioner, som gælder for leverancen af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere ønskes den tidsmæssige længde af den nuværende kontrakt for levering af mejeriprodukter oplyst. De samme oplysninger ønskes angående Råmosegård. Hospitalets svar.

 

    193-015-019

Mpr nr. A193020
Dato : 19230526
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Fødepumpe. Forvalter Lund skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at et tilbud om levering af en ny fødepumpe til dampkedlen vil stige på grund af kursstigning på den engelske valuta. Endvidere er spørgsmålet om reparation af den ældste fødepumpe undersøgt, og reparationsprisen er opgivet.

Mpr nr. A193021
Dato : 19230602
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Fødepumpe. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktioratet angående en eventuel anskaffelse af een ny fødepumpe til dampkedlen. En skrivelse fra forvalteren, med et tilbud fra Frichs A/S er vedlagt.

Mpr nr. A193022
Dato : 19230725
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Fødepumpe. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler direktoratet resultatet af et eftersyn af hospitalets dampkedel. Heraf fremgår, at denne kun betjenes af en fødepumpe, da den anden er revnet i ventilhuset. Skaden skal afhjælpes inden 1. september 1923. Følgelig andrager man om tilladelse til af anskaffe en ny fødepumpe, da det vil være for kostbart at reparere den gamle.

Mpr nr. A193023
Dato : 19230806
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Fødepumpe. Direktoratet bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at anskaffe en ny fødepumpe til hospitalets dampkedel, idet ufgiften skal afholdes af kontoen til vedligeholdelse af øvrige ingeniøranlæg. Tilbud på levering af fødepumpen skal indsendes til direktoratet til gokendelse.

Mpr nr. A193024
Dato : 19230811
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Fødepumpe. Brev fra Frichs A/S angående prisen og leveringstiden på en fødepumpe af engelsk fabrikat. Til sindssygehospitalet ved Århus.

 

    193-020-024

Mpr nr. A193025
Dato : 19230814
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Fødepumpe. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus sender et tilbud om levering af en ny fødepumpe fra Frichs A/S til direktoratet. Det menes ikke at kunne lade sig gøre at finansiere købet ved at trække på kontoen for vedligeholdelse af øvrige ingeniøranlæg, hvorfor købsprisen ønskes givet som tillægsbevilling.

Mpr nr. A193026
Dato : 19230817
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Fødepumpe. Direktoratet godkender købet af en ny fødepumpe til dampkedlen i overensstemmelse med det hos Frichs A/S indhentede tilbud. Derimod ser man sig ikke i stand til at give særlig bevilling hertil. Hvorfor vedligeholdelseskontoen for øvrige ingeniøranlæg skal bære købet.

Mpr nr. A193027
Dato : 19230820
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Fødepumpe. Frichs A/S bekræfter hermed hospitalets bestilling af en ny fødepumpe.

Mpr nr. A193028
Dato : 19230531
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: I forbindelse med opslaget af stillingen som natoverplejer ske på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland anmoder direktoratet hospitalet om at gøre personalet opmærksom herpå. Dette sker ved opslag den 4. juni 1923, som cirkulerer blandt personalet.

Mpr nr. A193029
Dato : 19230530
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regninger. Regninger på leverancer til hospitalet bedes fremtidig indsendt i to eksemplarer. En liste over firmaer, som har modtaget denne meddelelse medfølger.

 

    193-025-029

Mpr nr. A193030
Dato : 19230425
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Skov. Cirkulæreskrivelse til landbrugsministeriets tilsynsførende med de private skove.

Mpr nr. A193031
Dato : 19230522
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Direktoratet har dags dato skrevet til sindssygehospitalet i Viborg angående transportudgifter i forbindelse med overflytningen af patienter fra Viborg til Vedsted. Udgifterne afholdes af Konto b.13..

Mpr nr. A193032
Dato : 19230523
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forsørgerpligt. Finansministeriet har skrevet til justitsministeriet angående forståelsen af begrebet forsørgerpligt. Udtrykket dækker fraseparerede og fraskilte tjenestemænds forpligtigelse til at sørge for vedkommendes børn. Hvis ægtefælle har giftet sig igen, er der kun sudbsidiær forsørgerpligt.

Mpr nr. A193033
Dato : 19230519
Forfatter:Margarinefabrik, A/S Den Danske
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Direktoratet meddeler herved, at det har antaget et fra A/S Den Danske Margarinefabrik, Slagelse, modtaget tilbud på levering af margarine af mærket Vegetabilsk til statens sindssygehospitaler for tidsrummet fra 1. juni til 30 november 1923. Afskrift af en tidligere foretagen analyse af margarine af det nævntet mærke vedlægges.

Mpr nr. A193034
Dato : 19230523
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Følgebrev til kontrakten om levering af margarine mellem sindssygehospitalet ved Århus og A/S Dansk margarinefabrik Slagelse. Kontrakten ønskes underskrevet og tilbagesendt. Kontrakten vedlægges. Svar fra margarinefabrikken dateret den 24. maj 1923. En genpart af kontrakten tilsendes margarinefabrikken den 4. juni.

 

    193-030-034

Mpr nr. A193035
Dato : 19230821
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine fra og med den 20. august er nedsat med 6 øre.

Mpr nr. A193036
Dato : 19230904
Forfatter:Raahauge, forstanderinde
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til forstanderinde Frøken Raahauge på råmosegård angående leverancen af margarine til plejeanstalten. Direktoratets brev af 19. maj vedlægges. Forbruget af margarine på Råmosegård skal hentes på fabrikkens depot i Århus.

Mpr nr. A193037
Dato : 19230917
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine fra og med den 17. september er forhøjet med 6 øre pr kg.

Mpr nr. A193038
Dato : 19230917
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Direktoratet meddeler herved, at det har antaget et tilbud fra H. Stensens Margarinefabrik A/S om levering af margarine til statens sindssygehospitaler i perioden fra 1. december 1923 til 31. maj 1924.

Mpr nr. A193039
Dato : 19231123
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Direktoratet meddeler herved, at afregningsprisen for margarine fra Den danske Margarinefabrik fra og med den 22. november er forhøjet med 6 øre pr kg.

 

    193-035-039

Mpr nr. A193040
Dato : 19231129
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Direktoratet meddeler, at grundprisen for margarine til levering i tiden 1 december 1923 - 31. maj er blevet forhøjet med 6 øre pr kg.

Mpr nr. A193041
Dato : 1923
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Prislister på margarine fra Den danske Margarinefabrik Slagelse og fra H. Steensens Margarinefabrik A/S.

Mpr nr. A193042
Dato : 19240124
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine fra og med den 24. januar er forhøjet med 6 øre pr kg.

Mpr nr. A193043
Dato : 19240215
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine fra og med den 15. februar er forhøjet med 4 øre pr. kg.

Mpr nr. A193044
Dato : 19240908
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine er nedsat med 4 øre pr kg fra og med den 7. april.

 

    193-040-044

Mpr nr. A193045
Tekst: Ingen.

Mpr nr. A193046
Dato : 19230519
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Direktoratet udbeder sig oplysning om, efter hvilke regler understøttelser udbetales af hospitalet. Hospitalet svarer, at de fleste understøttelser betales månedsvist forud. Der er dog enkelte, som betales kvartalsvist bagud.

Mpr nr. A193047
Dato : 19230525
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Direktoratet bestemmer herved, at understøttelserne fremtidig vil være at udbetale månedlig forud med 1/12 af det årlige beløb mod kvittering med påtegnet leveattest.

Mpr nr. A193048
Dato : 19230621
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet vedrøende understøttelserne til de personer som er modtagere heraf. Hospitalet indstiller, at de nævnte beløb bevilges for tiden fra 1. juli til 30. september.

Mpr nr. A193049
Dato : 19230622
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Direktoratet spørger bogholderen på sindssygehospitalet ved Århus angående alderen på nogle tidligere ansatte, som oppebær understøttelse fra hospitalet. Hvis de er over 35 år. har de ret til at modtage konjunkturtillæg. Bogholderen svarer den 23. juni.

 

    193-045-049

Mpr nr. A193050
Dato : 19230625
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Direktoratet godkender, at hospitalet udbetaler nedennævnte personer de vedføjede beløb i pension. Beløbene dækker pensionen i juli kvartal 1923.

Mpr nr. A193051
Dato : 19230906
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus indstiller, at der for perioden fra 1. oktober 1923 til 31. marts 1924 udbetales nedennævnte personer de vedføjede beløb i pension. Direktoratet godkender beløbene.

Mpr nr. A193052
Dato : 1923
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Fortegnelse over personer, der oppebærer fast årlig understøttelse fra sindssygehospitalet ved Århus og om de dem i henhold til lovgivningen tilkommende midlertidige tillæg for tiden fra 1. juli til 30 september 1923.

Mpr nr. A193053
Dato : 1923
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Fortegnelse over parsoner, der oppebærer fast årlig understøttelse fra sindssygehospitalet ved Århus og over de dem i henhold til lovgivningen tilkommende midlertidige tillæg for tiden fra 1. oktober 1923 til 31. marts 1924.

Mpr nr. A193054
Dato : 1923
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Skema over pansioner og tillæg hertil for kvartalerne juli og oktober 1923 samt januar 1924.

 

    193-050-054

Mpr nr. A193055
Dato : 19230705
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Rengøringsmidler. Direktoratet meddeler, at den hidtil påbudte indsendelse af rapporter over forbruget af rengøringsmidler kan ophøre ved udgangen af denne måned. Det er dog en forudsætning, at der fortsat af forvalteren føres nøje kontrol med forbruget.

Mpr nr. A193056
Dato : 19230519
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Rengøringsmidler. Følgebrev til rapport over forbruget af rengøringsmidler ved hospitalet.

Mpr nr. A193057
Dato : 19230928
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. Direktoratets bemærkninger til prisindberetningen fra hospitalet for august måned. En række priser betalt af Råmosegård anses for at være for høje.

Mpr nr. A193058
Dato : 19231025
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. I anledning af direktoratets skrivelse af 28. september oplyser forvalter Lund, at der efter forhandling med den stedlige købmand er foretaget ændringer i nedadgående retning af de priser som Råmosegård skal betale for en række varer. Det påregnes, at en del af varerne er af en ringere kvalitet end tidligere.

Mpr nr. A193059
Dato : 19231221
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. Direktoratets bemærkninger til den fra hospitalet indsendte prisindberetning for november måned. Angående Råmosegård bemærkes, at priserne på nogle varer er højere en andre steder. Det forventes, at hospitalet vil bestræbe sig på at opnå lavere priser, idet direktoratet holders underrettet herom. Den 4. januar svarer hospitalet på kritikken ved at oplyse om nye lavere priser fra den stedlige købmand. Varerne er dog delvist af en anden kvalitet.

 

    193-055-059

Mpr nr. A193060
Dato : 19240223
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. Direktoratets bemærkninger til den fra hospitalet modtagne prisindberetning for januar måned. Angående Råmosegård konstateres, at en række priser på varer er for høje. Forvalteren konstaterer, at kun for nogle varers vedkommende er det muligt at indkøbe til lavere pris, hvis man vil accepterer en ringere kvalitet.

Mpr nr. A193061
Dato : 19240223
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. Direktoratets bemærkninger til den af hopspitalet modtagne prisindberetning for januar måned. Det konstateres, at hospitalet har købt til for høje priser for nogle varer. Forvalteren mener ikke, at varerne kan skaffes til en billigere pris kvaliteten taget i betragtning.

Mpr nr. A193062
Dato : 19240325
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. Direktoratets bemærkning til den af hospitalet modtagne prisindberetning for februar måned. Det konstatteres, at hospitalet har købt nogle varer for dyrt. Forvalteren svarer, at der for den ene af varerne er indtruffet en fejl i beregningen, således at prisen i virkeligheden har været lavere end anført i indberetningen.

Mpr nr. A193063
Dato : 19240505
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. Direktoratets bemærkninger til den af hospitalet modtagne prisindberetning for marts måned. Det konstateres at en vare er indkøbt for dyrt. Hospitalet svarer, at man ved næste licitation på leverance af varen vil bestræbe sig på at opnå et billigere tilbud.

 

    193-060-063

Mpr nr. A193064
Dato : 19231005
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Beretning om sindssygehospitalet ved Århus i kalenderåret 1922.

    193-064

Mpr nr. A193065
Dato : 19230509
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus angående en ansøgning om at få hævet forstanderinde Råhauges befordringsgodtgørelse fra 400 til 1200 kr. det har ved budgetforslagets behandlding ikke været muligt at få dette gennemført. Det kan evt. tages op igen ved næste års budgetbehandling.

Mpr nr. A193066
Dato : 19230511
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Befordringsgødtgørellse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus foreslår, at forstanderinde Råhauge ydes et beløb på 5 eller 6 øre pr patient besøgt i familiepleje samdig med at befordringsgodtgørelsen på 400 kr bortfalder. Direktoratet svarer, at man ikke i øjeblikket kan imødekomme en sådan omforandring.

Mpr nr. A193067
Dato : 19230509
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kasseeftersyn. Det i lovgivningen nævnte detaljerede kasseeftersyn skal indtil videre foretages af forvalteren efter direktoratets foranstaltning. Endvidere pålægges der direktionen mindst en gang årligt at foretage en summarisk kontrol af hospitalsforvalterens kasse og sende indberetning herom til direktoratet.

Mpr nr. A193068
Dato : 19231112
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Direktionen har i overensstemmelse med direktoratets skrivelse af 9. maj foretaget kassekontrol hos forvalteren, hvilket hermed meddeles direktoratet, idet de fremkomne tal er anført.

Mpr nr. A193069
Dato : 19230509
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Rente. Direktoratet henleder direktionens opmærksomhed på, at flere københavnske banker har hævet indlånsrenten, hvorfor man anmoder om, at hospitalet søger kontakt med sin bankforbindelse angående en eventuel forhøjelse på dettes indestående.

 

    193-065-069

Mpr nr. A193070
Dato : 19230606
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Rente. På direktoratets opfordring skriver hospitalet til sin bankforbindelse Århus Privatbank for at sondre mulighederne for at opnå en højere rente på indlånet. Banken svarer, at da de hidtil i en periode har givet hospitalet en højere rente end normalt, kan man ikke give nogen højere rente. Renten blev nemlig ikke sat ned efter den sidste diskontonedsættelse, hvorfor man nu, da diskontoen er hævet igen, ikke kan strække sig længere.

Mpr nr. A193071
Dato : 19230612
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Rente. Direktoratet bringer sin forespørgsel angående den rente, hospitalet får for sine bankindeståender, i erindring. Hospitalet svarer, at en rente-forhøjelse ikke kunne imødekommes, da renten ikke blev nedsat ved sidste diskontonedsættelse. Direktoratet godkender, at hospitalet lader sine bankindeståender forblive til samme indlånsrente som hidtil.

 

    193-070-071

Mpr nr. A193072
Dato : 1923
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Vaskeri. Månedlige rapporter over vaskeriets drift på sindssygehospitalet ved Århus samt tilsvarende rapporter over vaskeriets drift på Råmosegård. Endvidere samlede oversigter over vaskeriernes drift udarbejdet af direktotratet månede for måned på grundlag af de fra hospitalerne og Råmosegård indsendte rapporter.

 

    193-072

Mpr nr. A193073
Dato : 1923
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Sygelister. Månedlige oversigter over sygeligheden blandt personalet ved sindssygehospitalet ved Århus tilhørende bilag for året 1. april 1923 til 31. marts 1924.

 

    193-073

Mpr nr. A193074
Dato : 1924
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Sygdom. Fortegnelse over sygedage for samtilige funktionærer ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1923-24.

Mpr nr. A193075
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Formular. Skema til angivelse af regnskabsekstrakt for sindssygehospitalet ved Århus for en kalendermåned.

Mpr nr. A193076
Dato : 19230508
Forfatter:Høglund, Elly, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Erklæring. Sygeplejerske Elly Høglunds underskrevne erklæring ved ansættelsen på sindssygehospitalet ved Århus.

 

    193-074-076

Mpr nr. A193077
Dato : 19240416
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Direktoratet godkender nogle omlægninger i anvendelsen af hospitalets jordtilliggende samt havebrugets budget. Endvidere godkendes, at der sættes hegne op omkring et jordstykke, som inddrages til havebruget, men overslaget over udgifterne hertil findes for højt. Endvidere billiges det, at svineholdet bevares i sin nuværende skikkelse samt at hønseholdet opretholdes.

Mpr nr. A193078
Dato : 19240322
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Direktoratet tilsender direktionen for sindssygehospitalet ved Århus en betænkning udarbejdet af statskonsulent K. Hansen efter forhandlinger med hospitalet angående anvendelsen af jordtilliggendet. Hospitalets bemærkninger til denne betænkning udbedes.

Mpr nr. A193079
Dato : 19240402
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Overslag over udgifter vedrørende driften af jordbruget på sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193080
Dato : 19240407
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Hospitalets kommentarer til den af statskonsulent K. Hansen forfattede brtænkning specielt vedrørende det nye jordstykke, som skal inddrages i havebruget.

 

    193-077-080

Mpr nr. A193081
Dato : 19240311
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Statskonsulent K. Hansen meddeler hospitalet at han ønsker at aflægge besøg den 15. marts for at drøfte planen for driften af hospitalets jord i indeværende år.

Mpr nr. A193082
Dato : 1924
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Overslag over indtægter og udgifter i finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193083
Dato : 19240107
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Direktoratet sender hosfølgende udtalelse af statskonsulent K. Hansen og landstingsmand Hauch angående den fremtidige anvendelse af hospitalets jordtilliggende dateret den 27/12 1923.

 

    193-081-083

Mpr nr. A193084
Dato : 19240325
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus besvarer den udtalelse af statskonsulent K. Hansen og landstingsmand Hauch, som er tildendt fra direktoratet. En udtalelse af gartneren medfølger brevet, som sendes til direktoratet.

Mpr nr. A193085
Dato : 19230503
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Ekstraafskrift af den af landstingsmand Hauch og statskonsulent K. Hansen udarbejdede betænkning vedrørende den fremtidige anvendelse af jordtilliggendet under sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A193086
Dato : 19230711
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Direktoratet bringer sin skrivelse af 3. maj i erindring og udbeder dog svar snarest.

Mpr nr. A193087
Dato : 19230712
Forfatter:Lund, forvalter Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Skrivelse fra forvalter Lund til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den fremtidige drift af hospitalets landbrug. De af landstingsmand Hauch og statskonsulent K. Hansen stillede forslag kommenteres.

 

    193-084-087

Mpr nr. A193088
Dato : 19230719
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus svarer direktoratet, at der på et møde i direktionen er taget stilling til direktoratets skrivelse af 3. maj, hvorefter der snarest vil fremkomme en indstilling.

Mpr nr. A193089
Dato : 19230720
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Overlægen udtaler sig om den fremtidige drift af jordbruget på hospitalet herunder inddragelsen af patienter i arbejdet.

Mpr nr. A193090
Dato : 19230723
Forfatter:Jensen, B, redaktør
Emnegruppe: Administration
Tekst: Overlægen sender en række skrivelser til direktionsmedlemmet redaktør B. Jensen.

Mpr nr. A193091
Dato : 19230827
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Direktoratet bringer sin skrivelse af 3. maj i erindring overfor direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. I et svar hertil skriver direktionen, at brevet har været til behandling på et direktionesmøde den 25. august, men da direktionen ikke var fuldtallig, vil et endeligt svar først kunne indsendes til direktoratet i slutningen af næste måned.

 

    193-088-091

Mpr nr. A193092
Dato : 19230914
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Foranlediget ved det af statskonsulent K. Hansen og landstingsmand Hauch givne forslag om ændret drift af det til hospitalet hørende jordbrug kommer gartneren med denne udtalelse desangående.

Mpr nr. A193093
Dato : 19230917
Forfatter:Jensen, Bertel, redaktør direktionsmedlem
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Overlægen sender gartnerens forslag til ændret drift af hospitalets jord til direktionsmedlen redaktør Bertel Jensen.

Mpr nr. A193094
Dato : 19230922
Forfatter:Jensen, Bertel, redaktør direktionsmedlem
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Overlægen sender en række skrivelser vedrørende jordbruget til direktionsmedlem redaktør Bertel Jensen.

Mpr nr. A193095
Dato : 19230922
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående dettes skrivelse af 3. maj. Man kan går ind for afskaffelsen af kvægbruget, men vil i øvrigt senere komme med en fyldigere udtalelse desangående og de øvrige forslag i skrivelsen.

 

    193-092-095

Mpr nr. A193096
Dato : 19231013
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Direktoratet bringer sagen vedrørende hospitalets landbrug i erindring jvf. direktionens skrivelse af 22. september.

Mpr nr. A193097
Dato : 19231020
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Overlægen meddeler de øvrige direktionsmedlemmer, at et møde må udsæægen ttes, da forvalteren er på Råmosegård. Samtidig bringes et udkast til indstilling vedrørende direktoratets skrivelse af 3. maj i cirkulation blandt direktionsmedlemmerne.

Mpr nr. A193098
Dato : 19231024
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus svarer på direktoratets skrivelse af 3. maj. Man er enig i, at kvægholdet afskaffes. hvorimod man ikke ønsker at sælge eller bordtforpagte nogen del af jordtilligendet. Svineholdet ønskes opretholdt, da man ikke har fået et tilstrækkelig højt tilbud på madaffald.

Mpr nr. A193099
Dato : 1923
Forfatter:Jensen, Bertel, redaktør direktionsmedlem
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Et forslag til indberetning til direktoratet forfattet af direktionsmedlem redaktør Bertel Jensen.

 

    193-096-099

Mpr nr. A193100
Dato : 19240123
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Forvalter Lund skriver vedrørende svineholdet på hospitalet. Det giver et godt økonomisk resultat. Han har indhentet tilbud på køb af madaffaldet hos svineholdere i omegnen. og har som højeste bud modtaget prisen 2 kr pr. hl. Følgelig vil det fortsat kunne betale sig af holde svin til opfedning på madaffaldet. Hønseholdet har i en periode givet et ekstraordinært stort overskud på grund af de høje ægpriser.

Mpr nr. A193101
Dato : 19240129
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Overlægen tilstiller i anledning af landstingsmand Hauchs og statslonsulent K. Hansen fremsatte forslag direktionsmedlemmerne en række skrivelser.

Mpr nr. A193102
Dato : 19240301
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jordbrug. Overlægen tilstiller direktionsmedlemmerne en række skrivelser vedrørende jordbruget. De bedes tage stilling til svineholdets eventuelle afskaffelse.

Mpr nr. A193103
Dato : 19230503
Emnegruppe: Patientforhold.
Tekst: Arbejdsvæsen. Direktoratet sender hoslagt et særtryk af tabel 10 om arbejdsvæsenet fra beretningen om straffeanstalterne i Danmark i finansåret 1920-21. Heraf fremgår, hvilke arbejdsfag, der er taget op af fængselsvæsenet.

 

    193-100-103

Mpr nr. A193104
Dato : 19250120
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler direktoratet, at den sidste mandlige patient på venteliste ved udgangen af marts 1924 nu er indlagt.

Mpr nr. A193105
Dato : 19240506
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Direktoratet har tilbagesendt en venteliste på patienter og ønsker den ajourført m.h.t. anmærkninger om optagelse. Direktionen for sindssygehospitalet svarer i tilknytning hertil de specielle forhold, som gør sig gældende for nogle patienters optagelse.

Mpr nr. A193106
Dato : 1924
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Venteliste. Fortegnelse over kvinder, der ved udgangen af marts 1924 henstod på ventelisten for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A193107
Dato : 1924
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Venteliste. Fortegnelse over mænd, der ved udgangen af marts 1924 hanstod på ventelisten for sindssygehospitalet ved Århus.

 

    193-104-107

Mpr nr. A193108
Dato : 19240410
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Direktoratet ønsker nogle oplysninger til brug ved udarbejdelsen af årsberetningen for 1923/24 bilag 1 og bilag 3. Endvidere ønskes oplyst det gennemsnitlige antal mænd og kvinder, som var ansat i dette år.

Mpr nr. A193109
Dato : 19240412
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Direktoratet anmoder bogholderen på sindssygehospitalet ved Århus om at gennemse det medsendte bilag 2 til årsberetningen for derved at konstatere om tallene er korretkte. De manglende tal bedes indføget.

Mpr nr. A193110
Dato : 19240419
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Hospitalet sender hermed de af direktoratet forlagte oplysninger til brug for årsberetningen. En revision af patientbelægningen er igang sat, efter at en ny kontorist er ansat. Resultatet heraf vil blive tilstillet direktoratet.

Mpr nr. A193111
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Diektionen skriver til et sogneråd angående restance med hensyn til betalingen for en patients ophold og forplejning. Der er et års restance, og betalingen skal ske kvartalvist forud.

 

    193-108-111

Mpr nr. A193112
Dato : 1924
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Fortegnelse over det i fianansåret 1923-24 ved sindssygehospitalet ved Århus ansatte personale.

Mpr nr. A193113
Dato : 1924
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Sygdom. Sygeligheden iblandt personalet på sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1923/24 fordelt på årets måneder.

Mpr nr. A193114
Dato : 1924
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Personale. Fortegnelse over det i finansåret 1923-24 ved plejeanstalten Råmosegård ansatte personale.

Mpr nr. A193115
Dato : 1924
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Sygdom. Sygeligheden i Råmosegårds personale i finansåret 1923-24 fordelt på årets måneder.

Mpr nr. A193116
Dato : 19240415
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Hoslagt sendes de ønskede oplysninger jvf. direktoratets brev af 12. april bogholderen har ingen bemærkninge til bilag 2. Der har dog indsneget sig en fejl vedrørende tallene for decembers patienttal samt til og afgang heraf for plejeanstalterne. Tallene rettes hermed.

 

    193-112-116

Mpr nr. A193117
Dato : 1924
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. En patient, der ligeså godt kunne overføres til en forsørgelsanstalt, nævnes. I forbindelse med plejeanstalten Dalstrups udvidelse, kan der muligvis skaffes plads til ham der.

Mpr nr. A193118
Dato : 19240308
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Med indberetningen og pladsforholdene for marts bedes to fortegnelser, en for mænd og en for kvinder, affattet i overensstemmelse med vedlagte skema over de ved udgangen af marts på venteliste opførte.

Mpr nr. A193119
Dato : 1924
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter. Patienter udskrevet på prøve den 31. marts 1924.

 

    193-117-119

Mpr nr. A193120
Dato : 1923
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Patientbelægning. Til og afgang af patienter på de forskellige afdelinger på sindssygehospitalet ved Århus på de forskellige afdelinger på sindssygehospitalet ved Århus månedsvist for finansåret 1. april 1923 - 31. marts 1924.

 

    193-120

Mpr nr. A193121
Dato : 1923
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patinter. Indberetning fra sindssygehospitalet ved Århus for månederne fra april 1923 til og med marts 1924 angående pladsforholdende, begæringer om optagelse og ventetiden for de i månedens løb optagne. Belægningen er specifiseret på mænd og kvinder samt på afdelingstyper. På bagsiden af skemaerne er anført belægningen på Dalstrup og Råmosegård samt til- og afgange af patienter herfra.

 

    193-121

Mpr nr. A193122
Dato : 1923
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter. Patienter udskrevne på prøve måned for måned i finansåret 1923-24.

Mpr nr. A193123
Dato : 1925
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter. Patienter udskrevet på prøve m.v. pr 31. december 1924.

 

    193-122-123

Mpr nr. A193124
Dato : 1923
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Medicin til funktionærer i november-december 1922.

Mpr nr. A193125
Tekst: Ingen.

 

    193-124-125

Mpr nr. A193126
Dato : 19230509
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Gæsters bespisning i finansåret 1922-23 specifiseret på betalere, antal måltider og den erlagte betaling. Denne liste er suppleret med en liste over de funktionærer, som har købt kosten på hospitalet. Sendt til direktoratet.

Mpr nr. A193127
Dato : 1923
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Havesager. Fortegnelse over de til tjenestemænd m.fl. ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1922-23 udleverede havesager.

 

    193-126-127

Mpr nr. A193128
Dato : 1923
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Havesager. Værdiansættelse af de til funktionærerne ved sindssygehospitalet ved Århus udleverede grønsager i tiden fra 1. april 1922 til og med 31. marts 1923.

Mpr nr. A193129
Dato : 19231225
Forfatter:D, Sendt Gulstaad, afdelingslæge
Emnegruppe: Permission
Tekst: Orlov. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus beder om orlov fra arbejdet i tiden fra 30. august til og med 12. september på grund af rejse, mod at afdelingslæge Gulstad overtager tjenesten. D Sendt til direktoratet.

Mpr nr. A193130
Dato : 19230611
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet har meddelt direktoratet finansministeriets ovrvejelser vedrørende spørgsmålet om postering på statsregnskabet af fradrag for tjenestebolig, naturalydeklser m.v. Statsregnskabskommissionen har forslået indtægt for den pågældende institution, således at der evt. åbnes nye indtægtskonti for de pågældende fradrag. Nyordningen ønskes gennemført fra 1. april 1924.

Mpr nr. A193131
Dato : 19231113
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Tøj. Hospitalet opfordres til at opgive, hvor mange bomulds- og uldvarer. som skal anskaffes i løbet af det kommende år, idet priserne på disse varer er stigende frem mod næste høst om ca. 10 måneder. Følgelig kan varerne købes for året som helhed til levering i april. Hospitalet sender de ønskede oplysninger til direktoratet.

 

    193-128-131

Mpr nr. A193132
Dato : 19240114
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Direktoratet svarer på en forespørgsel om størrelsen af til hospitalet givne bevillinger til beklædning. Disse er ikke blevet forøget i forhold til de foregående år, således at det kun vil være muligt at opretholde de eksisterende beholdninger. Det påpeges, at tøj til familieplejepatienter er indkøbt for dyrt.

Mpr nr. A193133
Dato : 19240301
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus forespørger direktoratet, hvorvidt det vil være tilladeligt allerrede nu, at træffe dispositioner til at forøge personalet fra finansårets begyndelse, da dette ville være ønkeligt. Direktoratet svarer, at det ikke kan lade sig gøre at træffe bindende beslutninger, før finansloven med de øgede bevillinger.

Mpr nr. A193134
Dato : 19240624
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Direktoratet forespørger, om hospitalet har noget imod, at der af de bevilgede plejere, plejersker og sygeplejersker udskilles et antal, der opføres som honorarlønnede i regnskabet. Det drejer sig om sygelplejersker under supplerende udannelse og plejeelever. Hvis ordningen accepterees ønsker direktoratet oplyst, hvor mange det drejer sig om for budgettet 1925-26. Hospitalet svarer, at man finder en sådan regnskabsmæssig ordning uheldig, da personalets sammensætning varierer meget afhængigt af de ansøgninger, som hospitalet modtager til de ledige stillinger. Det er således ikke muligt at fiksere antallet af de forskellige katagorier i budgettet. Direktoratet anerkender denne indstilling blandt hospitalerne, og går ud fra, at det tilstræbes at ansætte honorarlønnet personale frem for fastansatte.

Mpr nr. A193135
Dato : 19250318
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Direktoratet meddeler, at det ikke har tilladt hospitalet at antage supplerende fyrbøder-tjeneste, hvilket er blevet det bekendt fra en tidligere skrivelse fra hospitalet. Sagens behandling er endnu ikke afsluttet.

 

    193-132-135

Mpr nr. A193136
Dato : 19250102
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående beklædning af 22 patienter, som skal overflyttes til Dalstrup, Hospitalet skal afholde udgiften til beklædning, men kan ikke gøre dette uden at overskride denne med et beløb, som så skal efterbevilges. Direktioratet svarer, at denne tilladelse er givet.

Mpr nr. A193137
Dato : 19230608
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1924 til 31. marts 1925 beregnet efter et patienttal af 962.

 

    193-136-137

Mpr nr. A193138
Dato : 19230608
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Anmærkninger til budgetforslaget for sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193139
Dato : 19240402
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Direktoratet sender det vedtagne forslag til finanslov for sindssygehospitalet ved Århus for året 1924-25. Beløbene på de enkelte konti må ikke overskrides uden direktoratets godkendelse. Der henvises i øvrigt til de trykte anmærkninger til finanslovforslaget.

Mpr nr. A193140
Dato : 19250420
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1924-25 er de til plejeanstalten Råmosegårds drift nævnte finansår givne bevillinger ændrede som angivet på vedlagte skema.

 

    193-138-140

Mpr nr. A193141
Dato : 19250420
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1924-25 er de til hospitalets drift i det nævnte finansår givne bevillinger ændrede som angivet på vedlagte skema.

Mpr nr. A193142
Dato : 19250110
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratet anmoder hospitalet om, at indsende oplysninger om, hvilke besparelser og overskridelser som kan forventers i det vedtagne budget for finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193143
Dato : 19250128
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. I anledning af direktoratets skrivelse af 1. januar tillader direktionen sig hoslagt at fremsende opgørelser over de sandsynlige indtægter og udgifter i finansåret 1924-25 henholdsvist for sindssygehospitalet og plejeanstalten Råmosegård og dertil knytte følgende bemærkninger.

 

    193-141-143

Mpr nr. A193144
Dato : 19250204
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Direktoratet ønsker en specifikation af hospitalets beklædningskonto og inventarkonto samt specifikation af overskridelser på kontoen for løs medhjælp. Hospitalet sender de ønskede oplysninger, som er vedlagt i kopi.

Mpr nr. A193145
Dato : 19250212
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratet ønsker nærmere oplysninger angående en række overskridelser af budgettet. Det drejer sig om løs medhjælp, lægemidler, familiepleje og for Råmosogård brændsel og lægemidler. Endvidere meddeles, at inventarkontoen i tillægsbevillingsloven vil blive begrænset til 2667 kr.. Hospitalet svarer, og sender en ny specifikation på kontoen for løs medhjælp.

 

    193-144-145

Mpr nr. A193146
Dato : 1925
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Udgifter i perionden 1. - 18. januar 1925 for hospitalet og Råmosegård for kontiene 3-13 samt lønninger for det underordnede personale.

Mpr nr. A193147
Dato : 1925
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Beregning over lønninger m.v. til tjenestemænd ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. Specifikation af grundløn og tillæg samt fradrag.

Mpr nr. A193148
Dato : 1925
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Beregning over lønninger m.v. til sygeplejersker ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. Specifikation af grundløn samt tillæg og fradrag.

 

    193-146-148

Mpr nr. A193149
Dato : 1925
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Beregning over lønninger m.v. til plejere ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. Specifikation af grundløn samt tillæg og fradrag.

Mpr nr. A193150
Dato : 1925
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Bergening over lønninger m.v. til plejersker ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. specifikation af grundløn samt tillæg og fradrag.

Mpr nr. A193151
Dato : 1925
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Beregning over lønninger m.v. til tjenestemænd ved plejeanstalten Råmosegård i finansåret 1924-25. Specifikation af grundløn samt tillæg og fradrag.

Mpr nr. A193152
Dato : 19241202
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af plejeanstalten Råmosegård aflagte regnskab for juni måned 1924, det ønskes opfyldt, hvornår en rejse er begyndt og afsluttet.

 

    193-149-152

Mpr nr. A193153
Dato : 19240917
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for juli måned 1924. Der bedes givet oplysning om udregningen af kursdifferencen på et kassebilag vedrørende kulindkøb, dette ønskes i fremtiden.

Mpr nr. A193154
Dato : 19241104
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for august måned 1924. Det fremgår af et udgiftsbilag, at hospitalet har købt et antal skovle hos et privat firma. Det henstilles, at man i fremtiden anskaffer skovle hos fængselsvæsenet.

Mpr nr. A193155
Dato : 19241104
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalets ved Århus aflagte regnskab for september måned 1924. Bemærkning 1: det fremgår af et udgiftsbilag, at der er indkøbt lamper andre steder end hos den faste leverandør af lamper til sindssygehospitalerne. Hospitalet svarer, at der var tale om specielle pærer, som den normale leverandør ikke leverer. Bemærkning 2: et udgiftsbilag ønskes forsynet med kvittering Bemærkning 3: Hospitalet har indkøbt læder andre steder end hos fængselsvæsenet. Grunden hertil bedes oplyst. Hospitalet svarer, at det var et spørgsmål om pris og kvalitet. Bemærkning 4: Hospitalet har indkøbt konvolutter andre steder end hos fængselsvæsenet. Købet undskyldes med, at det var en speciel slags.

Mpr nr. A193156
Dato : 19241201
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for oktober måned 1924. Bemærkning 1: Det fremgår af et indtægtsbilag, at hospitalet har leveret mad til gæster hos honorarlønnede. Bemærkning 2: hospitalet har ladet nogle kjoler sy hos et firma i byen i stedet for hos fængselsvæsenet. Der spørges om grunden hertil. Hospitalet svarer, at det var af tidnød samt et prisspørgsmål. Bemærkning 3: Hospitalet har betalt timepenge til nogle plejere, der er fast ansatte. Der spørges om grunden hertil. Hospitalet svarer, at de havde udført arbejde med eftersøgning af en patient udenfor tjenestetiden. Bemærkning 4: Hospitalet har indrykket en annonce om overlægens bortrejse i avisen. Der spørges om grunden hertil. Hospitalet svarer, at det var af hensyn til pårørende som måtte ønske en personlig samtale med overlægen.

 

    193-153-156

Mpr nr. A193157
Dato : 19241201
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Direktorates bemærkninger til det for plejeanstalten Råmosegård aflagte regnskab for oktober måned 1924. Bemærkning 1. Det konstateres, at der for anstaltens regning er foretaget reparationer i værkførens lejlighed, Direktoratet forespørger om, hvorvidt reglen om, at den ansatte selv betaler 40% af udgifterne, er gældende. Hospitalet svarer, at dette er tilfældet, og at beløbet vil blive indbetalt ved regnskabsårets udgang. Bemærkning 2. Hospitalet har købt 4 tørvekurve hos den stedlige købmand. Det henstilles, at fremtidige køb gøres hos fængselsvæsnet.

Mpr nr. A193158
Dato : 19250121
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for november måned 1924. Iflg. udgiftsbilag er der foretaget reparationer i forskellige funktionærlejligheder. Direktoratet forespørger om, hvorvidt funktionærene selv skal betale 40% af disse udgifter. Hospitalet svarer, at dette er tilfældet og at betalingen vil blive bogført i indeværende finansår.

Mpr nr. A193159
Dato : 19250214
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for december måned 1924. Bemærkning 1: Hospitalet har indkøbt nogle klædesko hos et firma i byen. Det henstilles, at fremtidige indkøb feraf finder sted hos fængselsvæsenet. Bemærkning 2: Flere udgiftsbilag er ikke forsynet med påtegning om, hvem der har foretaget efterregningen. Dette bør ikke ske for fremtiden.

Mpr nr. A193160
Dato : 19250214
Emnegruppe: REgnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratets bemærkning til det for plejeanstalten Råmosegård aflagte regnskab for december måned 1924. Det fremgår af regnskabet, at man har indkøbt en kulkasse hos den stedlige købmand. Det indskærpes, at sådanne indkøb skal ske hos fængselsvæsenet.

Mpr nr. A193161
Dato : 19250314
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratets bemærkning til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for januar måned 1925. Det fremgår af regnskabet at betaling af plejeværter for patienter i familiepleje sker kontant. Direktoratet ville finde det mere praktisk, hvis betalingen fandt sted ved postgiro. Hospitalet forklarer den fremgangsmåde, der er benyttet, som man finder mere praktisk end at benytte postgiro.

 

    193-157-161

Mpr nr. A193162
Dato : 19250403
Forfatter:straffeanstalt, Vridsløselille
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det for plejeanstalten Råmosegård aflagte, regnskab for febuar måned 1925. Bemærkning 1: Et intægts bilag bedes forsynet med underskrift i rubrikken eftterregnet. Bemærkning 2: Det fremgår af et udgiftsbilag, at man har betalt for transport af kulkaser fra Vridsløselille Straffeanstalt. Direktoratet spørger om, hvorvidt beløbet er blevet refunderet plejeanstalten.

Mpr nr. A193163
Dato : 19250430
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratets bemærkningr til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for marts måned 1925. Det fremgår af et udgiftsbilag, at hospitalet har betalt tredobbelt fragt for en vognladning juletræer. Grunden hertil bedes oplyst. Hospitalet svarer, at forsendelsen, der er sket på leverandørens ansvar, efter omvejning er sat til denne takst, hvoraf 2/3 er refunderet hospitalet.

Mpr nr. A193164
Dato : 19230608
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Hoslagt sendes tjenstligt hospitalets budgetforslag for finansåret 1924-25 ledsaget af en række nævnte bilag.

Mpr nr. A193165
Dato : 1925 02
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Der nævnes en tyveriforsikring tegnet den 4. februar 1914 af kontante penge under transport til og fra Århus og indenfor Århus bygrænse for et beløb på 8000 kr.

Mpr nr. A193166
Dato : 19240110
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Finanslovforslag. I anledning af det fra direktoratet modtagne trykte finanslovforslag på flere punkter afviger fra det af hospitalet indsendte budgetforslag, tillader direktionen sig at bemærke, at de bevilgede beløb i flg. forslaget vedrørende inventar og beklædning er alt for lave.

 

    193-162-166

Mpr nr. A193167
Dato : 19230628
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Hospitalet meddeler direktoratet, hvordan personalet er sammensat for øjeblikket og hvordan, man har tænkt sig, at skulle være i anledning af de ændrede bestemmelser vedrørende tjenestetid og ferier.

Mpr nr. A193168
Dato : 1925
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Beregning af årlige honorarer til tjenestemænd m.f. ved hospitalet og Råmosegård.

Mpr nr. A193169
Dato : 19230515
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet, at budgetforslaget vil blive udarbejdet ud fra den forudsætning, at hospitalet er normeret til 614 patienter undtagen for personalets vedkommende, hvor man venter direktoratets godkendelse af en personaleforøgelse.

Mpr nr. A193170
Dato : 19230622
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Direktoratet har konstateret en uoverensstemmelse mellem totalsummen og specifikationen under forskellige på konti , cll have- og landbrug. Hospitalet svarer, at det er totalsummen, som er forkert, hvilket hermed rettes.

Mpr nr. A193171
Dato : 19230526
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Smøræltemaskine. Specifikation af udgifter til at forsyne smøræltemaskinen med elektrisk kraft.

 

    193-167-171

Mpr nr. A193172
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ferie. Opgørelse over det underordnede personales ferier samt pengebeløb knyttet heril (feriepenge?).

Mpr nr. A193173
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Specifikation af udgifter til beklædning af personalet og patienter opdelt på mandlige og kvindlige. Specifikation af beklældningsdele og priser herpå.

Mpr nr. A193174
Dato : 1923
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Fortegnelse over beklædningsgenstande, der påregnes anskaffede ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. Specifiserede på mandlige og kvindlige patinter og funktionærer.

Mpr nr. A193175
Dato : 1923
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Fortegnelse over inventargenstande der påregnes anskaffede ved plejeansstalten Råmosegård i finansåret 1924-25.

 

    193-172-175

Mpr nr. A193176
Dato : 1923
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Fortegnelse over beklædningsgenstande, der påregnes anskaffede ved plejeanstalten Råmosegård i finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193177
Dato : 1923
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventar. Fortegnelse over de inventargenstande, der påregnes anskaffede ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193178
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Kladde med beskrivelse af beklædning samt priser og totalbeløb for mandlige og kvindlige funktionærer og mandlige og kvindlige patinter.

Mpr nr. A193179
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Udgifter. Daglig udgift pr patient efter budgetforslaget angivet i øre med 1 decimal.

 

    193-176-179

Mpr nr. A193180
Dato : 19240111
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Gartneri. Direktoratet anmoder om, at hospitalet sender en driftsplan og specifiseret driftsoverslag vedrørende gartneriet for finansåret 1924-25 inden udgangen af måneden.

Mpr nr. A193181
Dato : 19230424
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Direktoratet anmoder herved direktionen om at indsende hospitalets og plejeanstalten Råmosegårds budgetforslag for finansåret 1924-25, En redegørelse vedrørende budgetforslagets udformning medfølger.

Mpr nr. A193182
Dato : 19230511
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Direktoratet meddelser, at midlertidige tillæg til lønningerne ændres fra 15% til 20% i budgetforslaget for finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193183
Dato : 19240508
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Skrivelser til direktoratet vedrørende regnskabet for hospitalet i april måned 1924.

 

    193-180-183

Mpr nr. A193184
Dato : 19240607
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Hospitalet sender hermed regnskab for maj måned 1924. Senere følger konterede kassebøger og bilag for samme måned. I forbindelse hermed kommenteres nogle overskridelser af budgettet.

Mpr nr. A193185
Dato : 19240709
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Hospitalet sender hemed regnskab for juni måned til direktoratet. Senere følger konterede kassebøger samt bilag.

Mpr nr. A193186
Dato : 19240808
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Følgeskrivelser til indsendelse af regnskab for den enkelte måned i perioden fra juli 1924 til og med april 1925 samt indsendelse af konterede kassebøger og bilag. Kommentarer til budgetoverskridelser.

 

    193-184-186

Mpr nr. A193187
Dato : 19230623
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående personaleændringer i forbindelse med sydom. En plejer og en oversygeplejerske er er kommet i arbejde igen, mens en sygeplejerske og en plejerske er blevet sygemedt i stedet for. Følgelig ønsker hospitalet fortsat at beholde de to afdelingspiger, som blev ansat ved de to førstnævntes sygdom. Endvidere ønsker hospitalet ansat yderligere 8 personer til aflastning i forbindelse med afvikling af ferier og i øvrigt for at lette personalemanglen. Direktoratet ønsker i denne forbindelse nogle oplysninger angående nogle af de sygemeldte personer, på hvilket de modtager hospitalets svar.

Mpr nr. A193188
Dato : 19230718
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. I forbindelse med opnormering af patientantallet fra 549 til 614 beder direktoratet om, hvilken indflydelse de nye regler for tjenestetid og ferier samt patientforøgelsen har på et tidligere indsendt forslag til personaleforøgelsen Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A193189
Dato : 19230421
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patient. På grund af pladsforholdende afvises en patient først fra Middelfart sindssygehospital, siden fra sindssygehospitalet ved Århus, hvorpå patienten henvises til Viborg sindssygehospital.

Mpr nr. A193190
Dato : 19230424
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Direktoratet indskærper, at ændringsforslaget til det indsendte budgetforslag skal være direktoratet i hænde senest ved juletid.

 

    193-187-190

Mpr nr. A193191
Dato : 19230423
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I forbindelse med nogle lovændringer anmoder direktoratet hospitalet om at foranledige, at der udbetales konjunkturtillæg i overensstemmelse med de i den nye lov givne regler til tjenestemænd på hospitalet og Råmosegård samt til personer, som oppebærer understøttelse fra hospitalet.

Mpr nr. A193192
Dato : 19230423
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Direktoratet meddeler, at det årlige forårseftersyn af hospitalets bygninger finder sted den 2. naj og for Råmosegårds vedkommende den 3. maj.

Mpr nr. A193193
Dato : 19230423
Forfatter:Direktoratet
Emnegruppe: Administration
Tekst: Flagning. Direktoratet skal herved anmode direktionen om at foranledige, at der på deres majestæter kongens og dronningens sølvbryllupsdag, torsdag den 26. april 1923 flages fra hospitalet.

Mpr nr. A193194
Dato : 19230413
Forfatter:Sørensen, E, kontofuldmægtig
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenestebolig. Konstitueret kontorfuldmægtig E. Sørensen anmoder om direktionens tilladelse til at flytte ind i den østlige lejelihed i huset tilhørende hospitalet på hjørnet af Asylvej og Tretommervej og samtidig udgå af hospitalet forplejning, da han agter af gifte sig, men vanskeligt kan finde bolig i nærheden af hospitalet. Direktionen svarer, at det ikke er afgjort, hvem der skal ansættes, når konstitutions tiden er udløbet, hvorfor man ikke vil træffe bindende beslutninger på nuværende tidspunkt.

Mpr nr. A193195
Dato : 19230328
Forfatter:Arnholm, A Kontorist
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Ansøgning til stilling. A. Arnholm, p. t. patient på hospitalet, ansøger direktionen om at opnå ansættelse som kontorist ved kontoret på hospitalet.

 

    193-191-195

Mpr nr. A193196
Dato : 19230414
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelser. Kontorist A. Arnholm, p.t. patient ved hospitalet modtager hermed ansættelse ved hospitalets kontor. Dette meddeles ham og kontoret.

Mpr nr. A193197
Dato : 19230414
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Anbefaling. Kontorist A. Arnholm anbefales til arbejdet på hospitalets konto. Hans levnedsløb på hospitalet beskrives.

Mpr nr. A193198
Dato : 19230425
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Takkeskrivelse. Kontorist A. Arnholms forældre skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus, hvorunder de takker for sønnens konstitutions som kontorist ved kontoret på hospitalet. Angående kautionen for ansættelsen håber faderen, at hans underskrift er tilstrækkellig, men om nødvendigt vil beløbet 1000 blive tilvejebragt.

Mpr nr. A193199
Dato : 1923 05
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Kaution. Kontorist A. Arnholms far bedes indsende vedlagte erklæring med egen og to vitterlighedsvidners underskrift og forsynet med stempel. Hoslagt følger den nævnte erklæring i underskrevet stand og stemplet.

 

    193-196-199

Mpr nr. A193200
Dato : 19230929
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Det meddeles hermed Kontorist A. Arnholm at hans ansættelse som kontorist ved hospitalets kontor er forlænget med 6 måneder fra 1. oktober at regne. Der gives ham en lønforhøjelse. Dette meddeles desuden kontoret.

Mpr nr. A193201
Dato : 19231106
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Kontorist A. Arnholm forespørger direktionen om. hvorvidt han kan forvente ansættelse efter den 1. april 1924.

Mpr nr. A193202
Dato : 19231212
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Anbefaling. Overlægen giver en anbefaling af kontorist A. Arnholm.

Mpr nr. A193203
Dato : 19240218
Forfatter:Arhholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Kontorist A. Arnholm beder om at måtte fratræde sin stilling ved hospitalet den 25. marts, da han 1. april åbner egen forretning i Århus og godt vil have nogle dage fri til at indrette sig i. Han er villig til at yde hospitalet assistance unden for forretningstiden i forbindelse med finansårets afslutning. Hans anmodning imødekommes af direktionen.

Mpr nr. A193204
Dato : 19241212
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Anbefaling. Forhenværende kontorist A. Arnholm anbefales til en stilling ved Århus Kommune af hospitalet, hvor han tidligere var ansat.

 

    193-200-204

Mpr nr. A193205
Dato : 19240925
Forfatter:Arnholm, A
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Direktionen skriver til direktoratet angående en stillingsansøgning fra A. Arnholm, i hvilken anledning man fra direktoratets side ønsker en udtalelse.

Mpr nr. A193206
Dato : 19241017
Forfatter:Arnholm, A
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Direktoratet meddeler hospitalet, hvilket svar man har givet A. Arnholm på dennes stillingsansøgning. Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Mpr nr. A193207
Dato : 19241021
Forfatter:Arnholm, A overlæge
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Brev. Overlægen skriver til A. Arnholm som svar på et fra ham modtaget brev.

Mpr nr. A193208
Dato : 19281208
Forfatter:Arnholm, A
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Udtalelse. Direktoratet begærer en udtalelse i anledning af A. Arnholms skrivelse af 6. december til direktoratet. Den gives hermed.

 

    193-205-208

Mpr nr. A193209
Dato : 19281219
Forfatter:Arnholm, A Portner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Ansøgning. Direktoratet meddeler, hvilket svar man har givet A. Arnholm på dennes ansøgning om opnåelse af en stilling som portner ved et af sindssygehospitalerne. Direktoratet giver ham et afslag på enhver stilling under statens sindssygevæsen.

Mpr nr. A193210
Dato : 19291227
Forfatter:Rasmussen, N og kasserer, Bogholder Arnholm, A
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Anbefaling. N. Rasmussen Alderslyst ønsker en udtalelse fra sindssygehospitalet i anledning af en ansøgning om stilling som bogholder og kassere fra A. Arnholm, der i ansøgningen har nævnt sin tid som kontorist på hospitalet. Udtalelsen sendes den 27. august.

Mpr nr. A193211
Dato : 19230320
Forfatter:Laursen, S Å
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Ansøgning. S. Å. Laursen ansøger om ansættelse som kontorist ved sindssygehospitalets kontor. Der er vedlagt referencer, anbefalinger og afskrift af eksamensbevis.

Mpr nr. A193212
Dato : 19230324
Forfatter:Jensen, Thorvald
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Ansøgning. Thorvald Jensen ansøger hermed om at måtte komme i betragtning ved besættelsen af den ledige plads på sindssygehospitalets kontor. Tre udtalelser er vedlagt.

 

    193-209-212

Mpr nr. A193213
Dato : 1923
Forfatter:Nielsen, A B Kontorist
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Ansøgning. A. B. Nielsen ansøger hermed om at opnå ansættelse som kontorist ved sindssygehospitalets kontor. Afskrift af hans realeksamen samt udtalelse af skolens rektor er vedlagt tillige med et fotografi. Den 16. april modtaget han afslag på ansøgningen, idet fotografiet returneres samtidigt.

Mpr nr. A193214
Dato : 19240814
Forfatter:Herrstrøm, bogholder
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansøgning. Breve fra Århus Kæmnerkontor. Århus kommunes skattekontor og Århus Belysningsvæsen angående forespørgsler fra bogholder Herrstrøm sindssygehospitalet ved Århus vedrørende en eventuel ledig stilling til en kontorist Der er i alle tre tilfælde tale om negative svar.

Mpr nr. A193215
Dato : 19230417
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Blanket. Direktoratet henleder herved hospitalets opmærksomhed på, at der på postkontoret vil kunne fås udleveret et antal blanketter til attest for indkøb af frimærker m.v. til udfyldning af hospitalet ved indkøb af frigørelsesmidler, hvorved det tidligere gebyr af 10 øre for hver kvittering kan spares.

Mpr nr. A193216
Dato : 19230416
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Direktoreatet udbeder sig herved tjenstligt en udtalelse om, hvorvidt hospitalet har brug for midler til udryddelse af rotter i indeværende finansår, i bekræftende fald hvor meget der påtænkes anvendt.

 

    193-213-216

Mpr nr. A193217
Dato : 19230412
Forfatter:laboratorium Ratins, Bakteriologisk
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Bakterioologisk laboratorium Ratins salgskontor for Danmark dender hermed korrigeret faktura på restbeløbet for udlæning af gift i sidste finansår. Samtidig sendes tilbud på rottebekæmpelse i næste finansår for samme beløb.

Mpr nr. A193218
Dato : 19230417
Forfatter:Ratin, Bakteriologisk Laboratorium
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus anmoder hermed om bemyndigelse til i indeværende finansår at anvende 300 kr på rottebekæmpelse jvf. vedlagte tilbud fra Bakteriologisk Laboratorium Ratin.

Mpr nr. A193219
Dato : 19230511
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Direktoratet meddeler hospitalet, at justitsministeriet har godkendt, at der anvendes 300 kr til rottebekæmpelse. Beløbet vil blive refunderet af indenrigsministeriet.

Mpr nr. A193220
Dato : 19240519
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Direktoratet meddeler herved, at man fra indenrigsministeriet har modtaget meddelelse om, at der for finansåret 1923-24 til foranstaltning til rottebekæmpelse i løbet af nogle dage vil blive anvist hospitalet beløbet 300 kr. til udbetaling ved Århus Amtsstue.

 

    193-217-220

Mpr nr. A193221
Dato : 19230412
Forfatter:Hospitalsforvalteren
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning m.v. Ved at fremsende denhos følgende skrivelse af 9. april fra hospitalsforvalteren tillader direktionen for sindssygehospitalet ved Århus sig at anmode om, at der ved direktiorats foranstaltning må blive indkøbt 600 stk undertrøjer til mænd, 400 stk undertrøjer til kvinder, 400 stk underbenklæder til mænd og 400 stk uldne sengetæpper, idet man bemærker, at angivne kvantiteter sandsynligvis vil dække hospitalets forbrug i indeværende finansår. 2 prøver medsendes.

Mpr nr. A193222
Dato : 19230417
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. For så vidt hospitalet, udover hvad det har rekvireret i skrivelse af 12. april, måtte ønske anskaffet i indeværende finansår sådanne beklædningsgenstande, so,ifølge skrivelse fra direktioratet af 22. februar indkøbes ved direktoratets foranstaltning i den udstrækning, i hvilden de ikke forfærdiges af patienter, anmoder direktoratet om, snarest at sende rekvisition på de omhandlede genstande ledsaget af prøver af de sidst indkøbte tilsvarende sager, hvis sådanne ikke tidligere har været indsendt med angivelse af leverandørens navn og den betalte pris.

Mpr nr. A193223
Dato : 19230423
Forfatter:Hospitalsforvalteren
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning m.v. I anledning af direktoratets skrivelse af 17. april tillader direktionen sig hoslage at fremsende en skrivelse af 21. april fra hospitalsforvalteren indeholdende oplysning om hvilke beklædningsgenstande, henhørende til den gruppe som indkøbes ved direktoratets foranstaltning, og som ikke forfærdiges af patienter, hospitalet har brug for i indeværende finansår.

Mpr nr. A193224
Dato : 19230507
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning m.v. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus udbeder sig af direktoratet bemyndigelse til, at anskaffe 25 stk. uldne sengetæpper. Dierktoratet meddeler i denne anledning hospitalet, at de omhandlende tæpper er bestilt til levering.

 

    193-221-224

Mpr nr. A193225
Dato : 19230508
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning m.v. Direktoratet gør hospitalet opmærksom på, at der er bestilt 215 stk sjaler til hospitalerne, deraf 50 stk. til sindssygehospitalet ved Århus. Leverancen vil finde sted i løbet af de næste tre måneder.

Mpr nr. A193226
Dato : 19230509
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning m.v. Under henvisning til direktoratets skrivelse af 8. maj angående indkøb af sjaler meddeles, at enballagen skal returneres.

Mpr nr. A193227
Dato : 19230530
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning m.v. Direktoratet meddeler, at der til hospitalerne er bestilt undertrøjer til mænd, under benklæder til mænd og undertrøjer til kvinder til levering i løbet af 5 uger fra dato.

Mpr nr. A193228
Dato : 19230530
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning m.v. Direktoratet meddeler, at der er bestilt uldne sengetæpper til sindssygehospitalerne til levering i løbet af en måned fra dato.

Mpr nr. A193229
Dato : 19230604
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning.m.v.. Direktoratet meddeler, at der er bestilt 12 stk hvide waffelsengetæpper til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A193230
Dato : 19231005
Forfatter:Laboratorium, V Steins
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Sæbe. Resultatet af en prøve soda modtaget den 2/10 fra direktoratet. Analysen er foretaget af V. Steins Laboratorium.

 

    193-225-230

Mpr nr. A193231
Dato : 19231006
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Sæbe. Direktoratet meddeler, at der er bestilt sæbe til sindssygehospitalerne og Råmosegård for perioden 15. oktober 1923 til 15. januar 1924. Priser og vikår er nævnt.

Mpr nr. A193232
Dato : 19231006
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Sæbe. Til analyse afprøver af sæbe og soda har direktoratet haft en udgift af 105 kr, der vil være at fordele på sindssygehospitalerne og plejeanstalten Råmosegård. Beløbet vil være at føre til udgift under konto 13.

Mpr nr. A193233
Dato : 19231008
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Sæbe. Direktoratet meddeler, at der er bestilt calcinert soda til hospitalernes forbrug i tidsrummet 15. oktober 1923 til 15 januar 1924. Priser og leveringsbetingelser er nævnt.

Mpr nr. A193234
Dato : 19240109
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Sæbe. Direktoratet meddeler, at der er bestilt calcineret soda til sindssygehospitalernes forbrug i perioden fra 15. januar til 15. april. Priser og betingelser ved købet er nævnt.

Mpr nr. A193235
Dato : 19240103
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Sæbe. Direktoratet meddeler, at der er bestilt sæbe for perioden 15/1 til 15/4 1924 til sindssygehospitalerne og Råmosegård. Priser og kvaliteter er nævnt. Endvidere anmodes hospitalerne om at aftage forbruget af barbersæbe hos samme firma.

Mpr nr. A193236
Dato : 19240119
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Analyse. Til analyse af prøver af soda og eddike har direktoratet haft en udgift af 70 kr der vil være at repartere på sindssygehospitalerne og plejeanstalten Råmosegård med 10 kr til hver. Beløbet føres til udgift på konto nr 13.

Mpr nr. A193237
Dato : 19230409
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Peronsle. Direktoratet anmoder herved hospitalet om at ville henlede det gartnerpersonales opmærksomhed på bekendtgørelsen i Statstidende og Berlingske Tidende for den 11 april angående den ledigblivende stilling som gartner ved et af statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A193238
Dato : 19230407
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet henleder hospitalets opmærksomhed på nogle love vedrørende fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser, om midlertidige tillæg til ventepenge og pensioner samt vedrørende udbetaling af konjunkturtillæg.

Mpr nr. A193239
Dato : 1923
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Understøttelse. Fortegnelse over personer, der oppebærer fast årlig understøttelse fra sindssygehospitalet ved Århus og over de den efter loven tilkommende mideltidige tillæg for tiden fra 1. april til 30 juni 1923.

 

    193-231-239

Mpr nr. A193240
Dato : 19230526
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Understøttelse. Direktionen sender hermed en liste over de personer, som oppebærer understøttelse fra sindssygehospitalet ved Århus. til direktoratet med angivelse af, hvad der tilkommer den enkelte i understøttelse for april kvartal 1923.

Mpr nr. A193241
Dato : 19230529
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Understøttelse. Under henvisning til direktionens skrivelse af 26. maj godkender direktoratet herved, at hospitalet for april kvartal 1923 efter loven udbetaler efternævnte personer understøttelse med de vedføjede beløb.

Mpr nr. A193242
Dato : 19230328
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Lov nr 714 forlænges i gyldighed til udgangen af juni måned 1923. Loven drejer sig om midlertidige tillæg til ventepenge, pensioner og understøttelse.

Mpr nr. A193243
Dato : 19230620
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Opmærksomheden henledes på, at bestemmelserne vedrørende fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser forlæges i gyldighed for tiden 1. juli til 31. marts 1924. Sendt fra direktoratet.

Mpr nr. A193244
Dato : 19230723
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet sender et eksemplar af en oversigt over de månedlige beløb, som i tidsrummet fra 1. juli til 31. marts 1925 vil være at udbetale som konjunkturtillæg.

Mpr nr. A193245
Dato : 19230918
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Med hensyn til fradrag i tjenestemænds m.fl.'s løn for naturalydelser i henhold til tjenestemandslovens ss 36 jfr. det til enhver tid gældende fradragsreglement, følges af hospitalerne uensartede framgangsmåder. Da det er ønskeligt, at tjenestemænd i så henseende behandles ens, har direktoratet udarbejdet der nedenstående regler, over hvilke direktionens ytringer udbedes.

Mpr nr. A193246
Dato : 19231004
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Besvarende direktoratets skrivelse af 18. september tillader man sig at meddele, at direktionen intet har at bemærke til de af direktoratet udarbejdede regler for fradrag for naturalydelser til tjenestemænd.

Mpr nr. A193247
Dato : 19231016
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Efter modtagelsen af hospitalernes erklæringer over direktoratets skrivelse af 18. september angående fradrag for naturelydelser har direktoratet udarbejdet vedlagte ændrede udkast til fælles regler for der pågældende forhold. Forinden videre foretages udbedes bogholderens udtalelse om, hvorvidt den seneste formulering kan tiltrædes.

Mpr nr. A193248
Dato : 19231017
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Bogholderen på sindssygehospitalet ved Århus meddeler direktoratet, at har tiltræder det af direktoratet udarbejdede ændrede udkast til regler for fradrag i lønninger til tjenestemænd m.fl. for naturalydelser.

 

    193-240-248

Mpr nr. A193249
Dato : 19231024
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet fastsætter herved følgende regler med hensyn til fradrag i tjenesstemænds m.fl.'s løn for naturalydelser i henhold til tjenestemandslovens ss 36 jfr. det til enhver tid gældende fradragsreglement.

Mpr nr. A193250
Dato : 19230404
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Frugtsaft. Ved en af direktoratet afholdt licitation over levering til sindssygehospitalerne af frugtsaft indkom ikke sådanne tilbud, at der med fordel for tiden vil kunne foretages fællesindkøb, hvorfor direktoratet indtil 15. august har overladt det til det enkelte hospital at foretage indkøb af frugtsaft.

Mpr nr. A193251
Dato : 19230827
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Frugtsaft. Direktoratet har antaget et tilbud om levering af blandet frugtsaft til sindssygehospitalerne og Råmosegård for tidsrummet fra 1. september til 1. september 1924. til analysering af saftprøver har direktoratet haft en udgift af 90 kr., der fordeles på hospitalerne og Råmosegård.

Mpr nr. A193252
Dato : 1923
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Frugtsaft. Direktoratets meddelelser om prisændringer på blandet frugtsaft.

    193-249-252