Stikordsregister

Støtteforeningen for Museum Ovartaci
(tidligere Museet venner)

Resuméer af Museumsmagasinet Helikopter og nyhedsbreve


I 2006 tog vi på Museet konsekvensen af et længe næret ønske blandt vore gæster om at få mulighed for at engagere sig i og følge Museets arbejde. Vi besluttede at oprette en Museets vennekreds.

Museets Venner har efterfølgende vokset sig stor og stærk, og vi har den glæde næsten dagligt at registrere nye medlemmer.

Til dette forum har vi gennem en kvartårlig udsendelse af medlemsbladet ”Helikopter” samt udsendelse af invitationer mm. kunnet imødekomme interessen for regelmæssig orientering om nye tiltag, udstillinger, særarrangementer, publikationer mm.

Museets berømte kunstner, Ovartacis helikopter,
som han konstruerede
og forsøgte at få i luften i 1973.

Vi henvender os ikke blot til den enkelte gæst, men i det hele taget til personer og institutioner med et interessesammenfald eller berøringsflade med vores emnekreds – det sociale, historiske og kunstneriske rum, som er Museets anliggende.