Stikordsregister

Hvorfor "Museum Ovartaci"?

Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus bliver til Museum Ovartaci

Om Ovartaci
Der er flere gode grunde til, at vi på Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus har taget en så grundlæggende beslutning som at skifte navn til ”Museum Ovartaci”. En af dem er, at Psykiatrisk Hospital i Århus blev omdøbt til Århus Universitetshospital; Risskov. Det kan på længere sigt være vanskeligt at fastholde navnet: Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus, når Hospitalets navn, som vi relaterer til, ikke længere er i brug. Ovartacis værker indtager her en helt central placering og er en dynamisk og udløsende faktor i Museets tilblivelse.

Ovartaci – Kunstner og patient på psykiatrisk hospital i 56 år.

Ovartaci – eller Louis Marcussen, som han var døbt, var indlagt på hospitalet i Risskov fra 1929 til sin død i 1985. Her levede han og arbejdede med sin kunst i 56 år. På den måde inkarnerer han den psykiatriske institution. Samtidig løfter han sig, ved sine værkers spændvidde, langt ud over institutionens snærende rammer. Ovartaci personificerer viljen til skønhed og kampen mod svære betingelser, som er en vigtig del af Museets drivkraft og berettigelse. Han er et ikon for den marginaliseredes ret til at bidrage til verden på egne præmisser.

Ovartaci og Museet i Europa.

En anden motiverende faktor for navneskiftet er, at Museet fra oktober 2009 er partnere i et samarbejde med nogle af de største aktører i Europa inden for psykiatrihistorie og outsiderkunst. Dette er af stor værdi for vores fremtidige identitet, regionalt, nationalt og europæisk. I denne sammenhæng er: ”Museum Ovartaci ” funktionelt og fremsynet. Navnet klinger godt og er gangbart på alle sprog. Projektet, som har opnået støtte fra EU, er udformet i samarbejde med bl.a. Museum Dr. Guislain i Gent, Het Dolhuys i Haarlem, Prinzhorn Collection i Heidelberg og Wellcome Trust i London. En del af programmet for de kommende to år er netop at introducere Ovartaci på den europæiske kunstscene. Dette sker bl.a. gennem en vandreudstilling af hans værker i dette regi.

I relationen til vores partnere er Ovartaci et lokomotiv for en europæisk branding, både i kraft af hans skæbne og hans åbenlyse kunstneriske kvalitet.

Kært barn har mange navne

Regionalt og nationalt forventer vi ikke, at navneskiftet vil volde problemer: Ovartaci er allerede i folkemunde en vital del af Museets identitet. Navneskiftet er kalkuleret til at foregå glidende over en periode, så for alle, der måtte ønske det, kan de stadig søge og finde os under navnet Museet, Psykiatrisk Hospital, på hjemmeside og ved søgninger. På et velvalgt, senere tidspunkt vil vi markere ”dåben” med et festligt indslag, hvor vi også præsenterer vores nye logo.