Stikordsregister

Museumsprofil

Om Museet - Årsberetning 2004-2008 - Museet i europæisk samarbejde: ”Connecting the European Mind”   


Museumsstatus

Museet drives af  Region Midtjylland, og ligger på Århus Universitetshospital, Risskov. Museet består af to afdelinger: Kunstmuseet og Psykiatrisk Historisk Museum. Desuden rummer Museet Åbent Atelier, De Kreative Værksteder og en række atelierer, som stilles til rådighed for udøvende. Atelierer og værksteder er fortrinsvis rettet mod psykiatribrugere. Derudover findes et børneatelier, som er en del af tilbuddet i Museets Skoletjeneste.  Endelig driver Museet eget forlag , som udgiver titler inden for kerneområderne: kunst og psykiatrihistorie, samt en Museumscafe med gallerivirksomhed.

Museets protektor er kunstneren Per Kirkeby.

Personale

Museet har ca. 35 ansatte, foruden et stort hold frivillige medarbejdere. Museet er bemandet med 1 kunsthistoriker, 1 historikere, 3-6 omvisere – heraf 3 faste samt eksterne, 1 informationsmedarbejder og redaktør, 1 grafiker, 1 fotograf og 3 håndværkere, en række mellemledere i de enkelte museumsaktiviteter, hvor en bred vifte af faggrupper er repræsenteret, og desuden teknisk og administrativt personale. En andel af medarbejderne er ansat i støttede stillinger som en del af Museets socialpsykiatriske og holdningsbårne profil.

Turismesamarbejde

Vi medvirker bl.a. i Århus-Passet/Visit Århus, Feriemagasinet, Bemærk Byen, magasinet ”8240”, Risskov og Århus Turistinformation.

Uddannelsessamarbejde

Vi modtager studerende fra Århus Universitet og andre uddannelsesinstitutioner i forbindelse med uddannelse/specialer.  Folkeskolen gør brug af Museet i forbindelse med praktik/opgaver. I vores Skoletjeneste og Børneatelier tilbyder vi kreative forløb, kombineret med formidling af viden på området. Museets rundvisninger er bredt benyttet af Social- og Sundhedsområdet samt de pædagogiske uddannelser som en væsentlig kilde til viden om psykiatrien samt vores specialer: psykiatrihistorie og L’Art Brut. Endelig indgår besøg og rundvisninger på Museet også som et tilbud til psykiatrien som en del af den medicinske uddannelse/praktik.

''Morskabsbiblioteket'' i Psykiatrisk Historisk Museum

Samarbejde i Europa

Museet deltager i det fælleseuropæiske projekt: ”Connecting  the European Mind”, som forløber fra 2009-2011. I dette projekt  samarbejder  vi med en række af  Europas førende psykiatrihistoriske museer og samlinger af L’Art Brut oog outsiderkunst med formålet at sætte fokus på psykiatri, kunst, arkitektur og vores fælles historie, hvad angår sindssygens historie. Vi deltager endvidere i det europæiske bogprojekt: ”Locating the Soul”, som også indbefatter fremtidige møder/samarbejdsvirksomhed, med henblik på at samle og formidle viden om psykiatrihistoriske museer og L’Art Brut.

Museets styrkeområder


Formidling lokalt, regionalt og nationalt af væsentligt speciale, stærk autenticitet i funktion, historie, arkitektur og omgivelser. Stor L’Art Brut kunstsamling. Kunstneren, patienten og eneren Ovartaci. Arbejdende atelierer, kreative værksteder, opsøgende virksomhed.

Besøgstal

Museet har ca. 15.000 besøgende årligt (seneste opgørelse).

Aktiviteter

2-3 årlige særudstillinger om året, foredragsarangementer, musik og events.