Stikordsregister

Selmers rejse 1847-48

Læs Harald Selmers rejseberetning: "Daareanstalternes Bygningsforhold i Tydskland og England" som .pdf-fil
Se også udstillingen Rejsende i psykiatri - om Harald Selmers rejse  -  Bogen  om rejsen - Om Selmer forfatterskab - Publikationer af Selmer"
Video fra ANTV: "Fra sindssyg ... til psykiatrisk bruger. Fortællingen om Harald Selmer

Hjuldamperen Ægir af Korsør.
Maleri af Heinrich Reimers (1824-1895)
Ægir besejler på Reimers maler oprørte
vande. Man kan vælge at se det som en
metafor for psykiatriens  tilstand i 1847,
såvel som i dag;
Den psykiatriske debat er stadig stormfuld.

”Daareanstalternes Bygningsforhold i Tydskland og England”

Harald Selmer foretog i slutningen af 1847 og begyndelsen af 1848 en stor studierejse i Europa. Han skrev en omfattende,  80 sider lang rejsedagbog: “Om Daarevæsenets Indretning i Tydskland og England”, hvori han nedfælder sine overvejelser omkring anstalternes indretning og behandlingsformer i Europa. Beretningen blev udgivet i Ugeskrift for Læger og kan læses ved at følge linket ovenfor. Med udgangspunkt i Selmers dagbogsoptegnelser tager vi med på rejsen.

Rejsen

I vinteren 1847-48 besøger Harald Selmer i løbet af få måneder en række sindssygeanstalter på kontinentet og i Storbritannien – et sandt maraton i en tid, hvor lokomotivet afløser hesten og dampkraften tager over fra sejlet. Vi giver et signalement af det Danmark, som Selmer forlader, såvel som et tidsbillede af den verden, han begiver sig ud i.

Rejsens indtryk indgår i planlægningen af opførelsen af den nye Helbredelsesanstalt for Sindssyge i Risskov, nord for Århus.

Han beskriver i rejsedagbogen  de besøgte anstalter i detaljer og redegør for sine synspunkter. Det er rejsen og tiden, som er hovedanliggende for udstillingen " Harald Selmer - rejsende i psykiatri", og bogudgivelsen med samme titel. Udstillingen åbner 4. april 2014, og bogen " Harald Selmer - rejsende i psykiatri" udkommer ved samme lejlighed.


Anstalten Illenau ved Achern i
Baden-Württemberg i det sydvestlige
Tyskland. Selmer besøger Illenau i
januar 1848.
 

200-året for psykiateren Harald Selmers fødsel

Museum Ovartaci fejrer 200-året for psykiateren Harald Selmers fødsel, 18. marts 1814, ved at indkredse Selmer, hans vision og den samtid, den rundedes af.

Harald Selmer blev den første leder af den nye helbredelsesanstalt for sindssyge ved Aarhus, som åbnede i 1852. Han fremstår som den væsentligste skikkelse i dansk psykiatri i 1800-tallet.

Hospital til tiden

Udstillingen og bogen “Harald Selmer – rejsende i psykiatri” trækker flere tråde og knytter an til begivenheder i byen og regionen i disse år. I forbindelse med en kommende udflytning af psykiatrien fra hospitalet i Risskov til Skejby nord for Aarhus er det af væsentlighed ikke kun at se frem, men også tilbage på de større paradigmeskift i dansk psykiatri og dens institutioner gennem årene. Diskussionen af, hvordan man udformer et “humant” psykiatrisk hospital er ikke mindre relevant i 2014.

Gentænkning af psykiatrien

“Rethink” – Aarhus som europæisk Kulturhovedstad 2017 er et andet eksempel: Selmers rejse og det, der fulgte, afføder tanker om Europa i Aarhus/Aarhus i Europa – kulturel udveksling kontrasterende dansk selvbevidsthed – og det udsyn, det kan give at hæve blikket mod fjernere horisonter.

Demokratisering af viden

“Harald Selmer – rejsende i psykiatri” er også en rejse ind i den verden, vi på Museum Ovartaci medvirker til at åbne op ved digitalisering af “Selmers Bibliotek”, Harald Selmers videnskabelige bogsamling, og efterfølgende gøre værkerne tilgængelige på nettet. Museum Ovartaci har modtaget fondsstøtte til projektet i samarbejde med AU Library. Med det yder vi vores bidrag til demokratisering af viden, lettere adgang til kilder og nye forskningsværktøjer. “Harald Selmer – Rejsende i psykiatri” dokumenterer potentialet i Museets samling. Den understreger væsentligheden af at bevare de specialiserede arkiver og biblioteker intakte og under ét tag.