Stikordsregister

Museet i europæisk selskab.      

Om Museet - Konference i Prag -  Expert Meeting i Gent   - Ovartaci på rejse i Europa -  ”Connecting the European Mind”  

Hospitalsarkitektur:
Michael Gottlieb Bindesbölls
karakteristiske gotiske trappegavle,
gule sten og røde murstensbånd
er detaljer i hans
historicistiske  hospitalsbyggeri  
til glæde for øje og sind
hos syge og raske.
(fotos: Helle Lorenzen)

Samarbejdsprojekt

I juni 2009 fik Museet, Psykiatrisk Hospital i Risskov den gode nyhed, at et samarbejdsprojekt med nogle af de væsentligste europæiske museer og samlinger inden for området: psykiatrihistorie og outsiderkunst/l’art brut var blevet godkendt i Bruxelles af ”Education, Audiovisual and Culture Exeecutive Agency”. Det er ensbetydende med en europæisk medfinansiering af en række tiltag, både lokalt i den enkelte deltagende kulturinstitution og på tværs af landegrænser i en række fælles projekter. Det er den foreløbige kulmination for os på et samarbejde, der tog sin begyndelse i efteråret 2008.

”Connecting the European Mind”

Samarbejdet er døbt ”Connecting the European Mind”, og den overordnede koordinator på ”Connecting the European Mind” er Museum Dr. Guislain i Gent. Medarrangører er: Museet, Psykiatrisk Hospital, Het Dolhuys i Haarlem og Wellcome Collection i London. Associerede partnere er Prinzhorn Collection i Heidelberg og Museele i Göppingen. Projektet er del af ”Culture Programme 2007-13” i EU-regi. Indeværende modul er af 2 års varighed, fra 2009-11.

Ovartacis udsigt: Her ser vi
kunstnerens måde at gengive
hospitalsarkitekturen på.

Guislain Museet og Het Dolhuys deltog også i første fase, 2007-2009, under overskriften ”Exploring the European Mind”, og herefter blev Museet, Psykiatrisk Hospital så budt indenfor. På sigt vil en kommende fase, 2011-13, også kunne blive aktuel.

”Connecting the European Mind” vil over de næste to år udmønte sig i en lang række konkrete fælles manifestationer af samarbejdet: En række udstillinger, som belyser aspekter af den europæiske psykiatrihistorie og kunst af psykiatribrugere skal ”rejse” mellem deltagerne. Vi bidrager også gennem en række møder og symposier til samtlige museers planlægning af lokale aktiviteter.

Desuden vil samarbejdet udmønte sig i en række udgivelser, hvor Museet bidrager med to, en om vores store kunstner, Ovartaci, som skal følge en europæisk vandreudstilling af hans værker. Den anden udgivelse har som emne kunsten, arkitekturen og ”det skønnes” betydning for det psykiatriske miljø. Et af udgangspunkterne er lægen Harald Selmers dannelsesrejse i 1847-48 til en række europæiske sindssygeanstalter for at samle indtryk til opførelsen af anstalten i Risskov, eller Jydske Asyl. Museumsleder Mia Lejsted og Eddie Danielsen er forfattere til de to udgivelser, som udkommer på engelsk/dansk.

Museet vil også belyse emnet i en psykiatrihistorisk særudstilling, som åbner i efteråret 2010.

Store udfordringer, store muligheder

Ovartacis udsmykning af
sengestue beskriver, hvordan han
havde befolket sit eget rum på
hospitalet. Billedet giver også et godt
indtryk af, hvordan Ovartaci
ønskede at udsmykke hele hospitalet
til glæde for patienter og personale.

Det er ressourcemæssigt en ganske stor opgave for Museet at deltage i et samarbejde af denne karakter, men gevinsten er væsentlig.

Naturligvis er muligheden for en opprioritering af en række relevante aktiviteter, som vi i forvejen arbejdede på at integrere i vores planlægning for de kommende år, af stor betydning. Af endnu større betydning er nok den europæiske platform, vi får, og selve det kulturelle møde, som vi allerede har følt og oplevet i den indledende fase.

Vi forventer at få stor gavn af samarbejdet og inspiration til en række væsentlige overvejelser om funktion og formidling af Museets område og anliggende. At fungere regionalt og orientere sig europæisk er en frugtbar situation.

Endelig kan vi nu med en vis ret fastslå, at Museet, Psykiatrisk Hospital indtager sin plads som en af de mest betydende europæiske museer inden for området.