Stikordsregister

Fondene omkring Museet

Hollensted og Heinerik Fondene  Overtaci Fonden  Kunstfonden ved Psykiatrisk Hospital.  Johannes Nielsen Fonden af 1/9 1991.

Der er skabt en række fonde der støtter aktiviteterne på og omkring Museet og Gallo-bevægelsen.

Hollensted og Heinerik fondene

Hans Heinerik
John Hollensted
Historien om Hollenstedfonden

... er begge stiftet som en hyldest til de to meget talentfulde kunstnere, og som fonde der kunne tage imod samtlige af disse to kunstneres billeder ved deres død. Samtlige billeder er placeret på Museet.

Hollensted Fonden ejer 155 originale arbejder, malerier, akvareller, tegning og grafik. For 36 grafiske arbejders vedkommende, er der godt 600 tryk, men mange af dem er desværre ikke signerede

Ovartaci Fonden

... er stiftet med henblik på at skaffe penge til at støtte og stimulere kunstnere med psykiske lidelser i form af at købe deres kunst til Museet, støtte dem med henblik på udgivelser, udstillinger m.v. i den udstrækning, der er behov for det og også støtte driften af museet, udover hvad vi har kunnet få fra hospitalet.

Ovartaci Fonden har bl.a. udgivet bøger om Psykiatrisk Hospital, om Museet og om nogle af de kunstnere der er repræsenteret på Museet nemlig Ovartaci og Baukje Zijlstra samt en serie om "stegkunstnere" der er repræsenteret på museet.

Se siden om  Museet bogudgivelser og Bogbestilling

Kunstfonden ved Psykiatrisk Hospital.

Er stiftet specielt med henblik på sammen med Museet at tage sig af udsmykning af hospitalets  udearealer. Kunstfondens bestyrelse har repræsentanter fra Administrationen, Samarbejdsudvalg og Museet. Udsmykning af udearealerne kan kun ske efter behandling i Kunstfondens bestyrelse. Der er foreløbig følgende udsmykning af hospitalet:

Skulptur i parken af kunstnergruppen Ravnox (1990)

 • "Livstræet" keramikskulptur af Erik Nyholm (1990)

 • 5 jern-sten skulpturer af kunstnergruppen Ravnox (1990)

 • Et 24 m langt keramikrelief af kunstnerne Vibeka Andersen og John Stephansen (1993)

 • Et keramikrelief af Lise Blåbjerg Sonnichsen (1992)

 • To fiberbetonskulpturer af billedhuggeren Bjørn Poulsen.

 • Johannes Nielsen Fonden af 1/9 1991.

  Denne fond , som blev oprettet da Johannes Nielsen blev pensioneret i 1991 er også tilknyttet Museet. Fonden har til formål at tage initiativ til og støtte følgende formål :

 • At skaffe meningsfuldt arbejde og undervisning, der kan medvirke til bedre livskvalitet for mennesker, der er eller har været langvarigt psykisk syge.

 • Udgivelse af informationsmateriale om psykiske sygdomme. I et sådant materiale bør der også være bidrag fra patienter og pårørende samt oplysninger om patient/pårørende kontaktgrupper eller foreninger.

 • Oprettelse eller støtte af patient/pårørende kontaktgrupper eller foreninger.

 • Til forsiden Klik for at forstørre
  JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic