Til toppen af Museets hjemmeside

 

Museet Psykiatrisk Hospital i Århus
The Museum at the Psychiatric Hospital in Århus

  Stikordsregister

  Museet og gallerierne 2005

  Aktuelle udstillinger  -  2007 -  2006  -  Ældre udstillinger

  

Ministerbesøg på Museet på Psykiatrisk Hospital

Kulturminister Brian Mikkelsen besøgte Museet på Psykiatrisk Hospital mandag den 28. november 2005. Det var  første gang, Museet får ministerbesøg.

se indslag på TV 2 Østjylland om ministerbesøget

 

Livsduelig - i det sorte - i det hvide - i alle farverne

Udstilling med "Komprimerede selvportrætter bygget op af brudstykker fra den virkelige verden." af Ulla Kroghsgaard

Museet, Psykiatrisk Hospital glæder sig over at vise Ulla Krogsgaards værker på Galleri Selmer og Galleri Hollensted. Ulla er debutant, og det er første gang, et publikum har mulighed for at udforske hendes verden.

Ullas verden er komprimeret, hun ruller en livshistorie ud i hvert eneste billede. Hendes værker er konkrete, skabt af de ting, hun finder på sin vej – fotos, påklædningsdukker, udklip og det vi andre ser som affald – plaster og karamelpapir. Hun skaber collager af de små ting og tegner og maler på dem. De små brudstykker fra virkeligheden bliver til selvportrætter. 

Ulla skriver om sine værker:

(Det er en) "Tidsrejse fra barndom – Ungdom til sammenbruddet i 2003 og til NU – ALT har mere eller mindre Sammenknytningspunkter. Meget af det på billederne, navnlig URO, synes jeg slet ikke, jeg har lavet – men indimellem har det været sjovt og rart, bare at lege uden afbrydelser, – indimellem Angstvækkende og stressende. Jeg kunne ikke holde op. Alle følelser i spil."

Ulla ser selv sine første billeder som "livløse". Nu oplever hun sit liv på en anden måde – eksplosionsagtigt, uroligt, krakeleret og fragmenteret. Hun håber, at der kan bygges noget godt op af kaos, – at noget er anderledes på en god måde.

Ullas arbejder er anderledes end det, der findes i Museets samlinger, og det der ellers vises i Gallerierne. Museet har derfor valgt at vise hendes værker i både Galleri Selmer og Galleri Hollensted.

Ulla Krogsgaards værker vises fra d. 28. november og året ud.

Fernisering fredag d. 28. oktober kl. 16. Alle er velkomne. Ulla Krogsgaard vil være til stede.

 

GÅ IND I DIN CIRKEL

I Museumscaféen kan du mandag den 31.okt. kl. 17.00 - 20.30 komme "Rundt om mandalaen" med journalist og forfatter Birgit Kragh, som tidligere på året udstillede sine egne mandalaer i Museumscaféens Galleri, Museet Psykiatrisk Hospital.

Hvad er en mandala?

En mandala er et billede i en cirkel. Ved dette arrangement vises et program, Birgit Kragh har lavet til DR2, med facts om det verdensomspændende symbol, som cirklen er. De medvirkende i programmet er jungianeren Pia Skogemann, som fortæller om Jung og hans opdagelse af mandalaen som arketypen for selvet. Billedkunstner og massageterapeut Anne Neess fortæller om sit arbejde med den kristne mandala. Og billedkunstner Sonny Foltmar beretter om den buddhistiske mandala og viser, hvordan hun bruger den terapeutisk.

Mal selv
Denne aften bliver der også mulighed for selv at tegne og male. Birgit Kragh viser, hvordan du kan lave en geometrisk mandala. Hensigten er at give et redskab, til at "slå en ring" omkring os i vores ofte stressede tilværelse. Mandalaen er et fri- og pusterum. At arbejde med den giver mulighed for koncentration, fordybelse og for at finde glæden ved at skabe noget smukt med former og farver.

Alle er velkomne

Arrangementet koster kr. 50,-. Beløbet dækker materialer og en sandwich. Af hensyn til materialer og mad er vi taknemmelige for tilmelding, men det er også muligt at komme uden.

Tilmelding til Museet på tlf. 7789 3680

 

Jan Erik Hansen udstiller sine billeder på Museumscaféen under titlen:
Naturens eventyrlige spejl

2. november til  31. december 2005

Jan Erik Hansens billeder er et udtryk for de indre stemninger, der er i det øjeblik, de bliver malet; men Jan Erik henter indtrykkene og inspirationen i lysets, formernes og farvernes vidunderlige sammenspil.

Den tætte kontakt til naturen og hele det musiske felt er for Jan Erik en vigtig faktor i det at blive et afbalanceret menneske.

Jan Erik fortæller selv om sit billedmageri:
“ ... Nogle gange, når man oplever sorgen – smerten, er det ikke altid sådan, at det er det reelle billede, der kommer til udtryk: for eksempel kan de negative indre følelser blive transformeret som det fuldstændige modsatte af den sindsstemning, man er i: et smukt og harmonisk billede ...”

 

Elisabeth Ravn Misser udstiller  på Galleri Ovartaci  2. november - 31. december 2005

Elisabeth fortæller om sine billeder: “Jeg har arbejdet med billedet i mange år. Grafik, akvarel og oliemaleri. Jeg har uddannet mig på Århus Kunstakademi og mange andre kurser. Farverne og formerne har været det primære i mit udtryk.

Min inspiration henter jeg fra naturen, musikken og menneskene, som jeg ser og kender.

Jeg har altid været glad for at tegne mennesker og er i de seneste år begyndt at kaste mig ud i at portrættere folk “i olie”. Det er en stor udfordring for mig og bliver mere og mere en del af min måde at arbejde på ..."
 

 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

Galleri Hollensted
6. juli-25.  august

Moritani Labied:
Retrospekt

Labied arbejder med brede, enkle og umiddelbare strøg i sine værker. Farverne er ofte dæmpede som baggrund, men med lysende, til tider næsten selvlysende partier. Det kan være en stærk gul kontur omkring et ansigt, eller det stærke lys der lægger sig bag et hoved som en lysende glorie, der fortsætter ud i himlen.

Der er typisk ansigter i Labieds motiver– uudgrundelige. De ser intenst og direkte tilbage på os, og man tænker uvilkårligt, at der er langt, langt mere inde bag dette ansigts udtryk, end man kan forestille sig. Ikke opgivende, ikke ulykkelig - de udstråler nærmest en ro.

I andre værker er der mere dramatik. Rummet er mørkt, brudt af store penselstrøg i klare farver hvor ansigtet glider ud i ét med det omgivende. Dog er der stadig lysende felter, som understreger mørket – til tider er det øjnene, der lyser.

Det er vanskeligt at løsrive sig fra Labieds motiver. De kalder på os på deres egen stille facon – de beder os om at tænke dybere fordi der i farverne, bevægelserne i motiverne er så følsomme og intense.

Selv siger Labied: ” Jeg ønsker at give udtryk for de følelser, jeg har oplevet igennem mit liv og min udvikling”.

Udstillingen viser værker fra Museets egen samling samt nyere værker, der ikke tidligere har været udstillet.

Mia Lejsted,
Museumsleder


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PIA TRANKJÆR

udstiller på Museumscaféen
2. JULI-25. AUGUST 2005

Museumscafeen ved Museet, Psykiatrisk Hospital viser i juni og juli måned værker af Århus-kunstneren Pia Trankjær Pia har efterhånden malet i en længere årrække, tidligere har hun både malet akva­rel- og akrylmaleri, men de senere år har hun især interesseret sig for silkemaleri, og på udstillingen i Museumscafeen vises udelukkende silkemaleri. Pia henter sin inspiration i sin dagligdag, i naturen, i musikkens og arkitekturens ver­den. Hendes billeder er nærmest impressionistiske med stærke klare farver, malet i brede strøg. Motiverne er ofte, men ikke altid, blomster. Det er tydeligt, at Pia er godt tilpas, når hun maler. Cafeen er åben mandag til torsdag fra klokken 10-15, fredag fra 10-16, lørdag fra 12-16 og tirsdag endvidere fra 15-21.

 

;

OLE RØGILD
udstiller
Billeder fra Min Verden

1. juli-28. august
Galleri Ovartaci

Ole Røgild har blandt andet en baggrund som arkitektstuderende. Og vist er der fragmenter af bygninger i flere af hans værker, men i kunstneriske sammenhænge som her, viser de hen til det rum, der beskytter os – til rammerne, hvori vi udspiller en stor del af vores liv. De viser hen til kul­tur – det menneskeskabte. Bygninger er omgivelser og historie. De er en del af den verden, der står tilbage, når vi er borte.

Ole Røgilds værker er også dynamik. Med antydninger af bygninger, landskaber, menneskefigurer – og koloristiske lyskilder i billedet placerer han vores blik ind i sin verden. Vi ser de mange udsnit fra flere vinkler – for lyset er mørkets forudsætning, og lys skaber dybde og rum.

Til to af sine værker har Ole Røgild anvendt et par gamle vinduesrammer fra hospitalet. I ramm­merne har han placeret dagbogssider med skitser, tekst og ord, der understøtter de hudløse teg­ninger. Man kan vælge at tolke vinduesrammerne symbolsk – som eksempelvis den transparente membran mellem mennesket og omverdenen – mellem inde og ude.

   Museumsleder Mia Lejsted

 

Kunstnerisk workshop 

Museet, Psykiatrisk Hospital inviterer til kunstnerisk workshop i Museums­caféen, Det Åbne Atelier og i Museets udstillinger. Alle er velkomne - både udøvere og publikum.

Tirsdag den 7. juni kl. 18.30 til ca. 22.30

Gratis adgang

Workshoppen er et tværkulturelt arrangement, arrangeret i samarbejde mellem Poetklub, Århus og Museet, Psykiatrisk Hospital. Her bliver musik og poesi i caféen og i Kunstmuseets samlinger. Alle er velkommen til at digte og spille med.

Kunstnerne Jan Erik Hansen og ”Mimse og Co.” alias Marianne Freske Jensen byder på musik og poesi i caféen og på museet denne aften. Der bliver mulighed for at male og diskutere udvikling af egne værker med bl.a. kunstneren Preben Stig Madsen. Du skal selv medbringe materialer til dine kreative udfoldelser.

Workshoppen bliver dækket af tidsskriftet M gasin, der vil beskrive workshoppen og gengive nogle af de skabte værker i næste temaudgave.

Kik indenfor

Har du lyst til at deltage i fællesspisning og/eller workshop, kan du tilmelde dig til Malene Fryd på tlf. 26 24 35 67 eller på 7789 3680. Fællesspisningen starter kl. 17.30 og koster 25 kr. I anledning af workshoppen er der gratis adgang til Museets udstillinger, der er åbne til lejligheden


 

 

Galleri Bindesböll
Udstillingsperiode: 1. marts-24. august 2005

De første 50 år
Jydske Asyl og psykiatrien 1852-1902
Det første nygrundlagte “moderne” sindssygehospital i Danmark

Udstillingen giver indblik i dagligdagen og behandlingen på et stort sindssygehospital i en periode, hvor samfundet forandredes fra et stift standssamfund til et ustabilt klassesamfund.

Hospitalets grundlægger, Harald Selmer lagde både vægt på ”sjælens” ufordærvelighed og de nedbrydende sociale faktorer.

I denne 50 års-periode udviklede psykiatrien sig. Den frigjorde sig fra religion og filosofi og blev til en ”eksakt” videnskab, grundet på biologi, især med stor interesse for hjernens funktion.

Var det muligt, på et efterhånden overfyldt sindssygehospital, at imødekomme patienters menneskelige behov, at adsprede dem fra deres triste lidelse?

Var anstaltens høje mure omkring år 1900 en beskyttelse af de sindssyge mod et turbulent samfund, eller var det samfundet, der isolerede de sindssyge?

Frygten for degeneration ud fra, at sindssygdom  (som åndssvaghed) var arvelig, bredte sig uden for murene. Netop omkring år 1900 begyndte nye – eller gamle – retninger at banke på:  Freuds psykoanalyse, der igen gjorde den enkeltes sind til kampplads for gode og onde kræfter. Burde dette ikke i det 20. århundrede fremhæve det enkelte individs særpræg og værdi?

 

 

 

 

Galleri Hollensted
8. maj-30. juni

Maj og juni måneds udstiller, Lief Vedel Sørensen fortæller, at hans interesse for billedmageri startede med fotografering. Siden sin tidligste ungdom har 51-årige Leif Vedel Sørensen fotograferet en del. I starten af firserne var han gennem en periode, hvor han tegnede en del croquis. Grundet studier og erhverskarriere gled det kunstneriske i nogle år i baggrunden indtil 2002, hvor han dels genoptog croquis, dels tog oliemaleriet op.

Leif Vedel Sørensens motivverden er kvindekroppen, store damer, små damer, tykke og tynde, hvide og sorte – Leif Vedel elsker dem alle og skildrer dem i varme former og farver.

Leif Vedel Sørensen, som i sit professionelle liv arbejder som psykiater, skriver i anledning af udstillingen: ”… Det vigtigste for mig i tegne- og maleprocessen er at se. Det er fascinerende at se – Specielt er det fascinerende at se på mennesker, og allermest at se på kvinder. Det at tegne er at se – og en ‘undskyldning’ for at se...”

 

 

Museumscaféen::

“MANDALA”

6. maj-30. juni 2005

Da journalisten og forfatteren Birgit Kragh
for efterhånden 5 år siden skulle producere et DR dokumentarprogram om Nordlys Centret i Silkeborg, indgik der bl.a. et mandala-kursus i Centrets program.

Dengang vidste hun nærmest intet om, at en mandala er et billede i en cirkel, som beviseligt går igen i alle religioner og kulturer som et symbol på helhed.

Egentlig var det Birgits plan blot at følge kurset som en flue på væggen, men så let slap hun ikke - underviseren forlangte, at den erfarne journalist deltog i kurset på lige fod med de øvrige kursister.

Birgit Kragh havde aldrig tidligere udfoldet sig som billedkunstner, men efter at have overvundet den første panikangst, opstået ved tanken om skoletidens geometritimer med passer, vinkelmåler, retvinklede trekanter og Pythagoras læresætning, blev hun alligevel så grebet af kurset, at hun i dag selv underviser i mandala-fremstilling og efterhånden har opnået så stor færdighed i fremstillingen af de cirkelformede billeder, at hun gerne viser dem frem for en større kreds.

Derfor inviterer cafeen ved Museet på Psykiatrisk Hospital frem til udgangen af juni på mandala-udstilling med udvalgte værker af Birgit Kragh, hvor der, udover de udstillede værker, bliver rig anledning til at stifte nærmere bekendtskab med mandala'ens mystik.

Cafeen er åben mandag til torsdag fra klokken 10-15, fredag fra 10-16, lørdag fra 12-16 og tirsdag endvidere fra 15-21

 

 

 

Ny åbningstid i weekenden:

Fra 17. april 2005 er der søndagsåbent på museet.

Weekendåbningstiderne er:
Lørdag og søndag fra kl. 12.-  til 16.-

Galleri Ovartaci

Ole Juhl Østergaard udstiller i Galleri Ovartaci, Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus i tiden fra d. 8. april til d. 30. maj 2005.

Ole Juhl Østergaard beskriver sin tilgang til kunsten:

"Gennem mit maleri søger jeg at beskrive detaljerigdommen og samhørigheden mellem landskabet og den høje himmel, med mine billeder prøver jeg at formidle naturens poesi. Jeg har altid arbejdet med landskaber som det centrale i mit maleri. For tiden arbejder jeg mig hen imod en forenkling af farvens flade og dybde, samt den høje himmel og den lave horisont.

Jeg forsøger hermed at få en blødhed, en dybde frem, som beskriver dette univers".

Ole Juhl har udstillet på følgende censurerede udstillinger:

Kunstnernes Påskeudstilling (KP), 2 gange
Billund Sommerudstilling
Limfjords Udstillingen

Ole Juhl har solgt værker til bl.a. Århus Kommune, kunstforeninger, diverse gallerier og udstillingssteder. Han har modtaget Frankl's kunstnerlegat.

 

 

 

 

 

 

 

Galleri Hollensted
1. marts – 30. april 2005 

En anderledes portrætudstilling - Johnny Madsen som Jesus!

En  portrætudstilling af Djursland-kunstneren Tove Sørensdatter.

61-årige Tove Sørensdatter har efterhånden haft en lang og broget kunstnerisk løbebane med udstillinger i gallerier, cafeer og sognegårde over det meste af det østjyske område.

Uanset om det har drejet sig om akvareller, collager, blyantstegninger eller, som på den aktuelle udstilling, akryl-malerier, har der altid været et gennemgående tema i Sørensdatters billedmageri: Den stærke religiøse overbevisning, har for den autodidakte kunstner altid været både en inspiration og et genkendeligt element i hendes billedunivers.

Gennem de seneste år har Tove Sørensdatter interesseret sig en del for portrætmaleri. Til udstillingen i Galleri Hollensted har hun malet kendte og ukendte danskere ind i en serie med Jesus og hans apostle.

At male kendte og ukendte personer ind i historiske og/eller religiøse sammenhænge er en kunstnerisk tradition, der går tilbage til Leonardo da Vinci's tid, og som som man finder utallige eksempler på op gennem kunsthistorien.
 

Tove Sørensdatters udstilling kan ses i Museets åbningstid, mandag til lørdag klokken 10-16

 

Museumscaféen::
26. februar -30. april 2005

Museumscafeen ved Museet på Psykiatrisk Hospital viser i marts og april måned værker af den debuterende Århus-kunstner Isabella Busk. 20-årige Busk har altid holdt af at tegne og male, men det var først efter en depression, at hun for alvor kom i gang med at udfolde og udfordre sin kunstneriske åre. I forbindelse med sin sygdom har Isabella Busk deltaget i et kunstterapeutisk kursusforløb på daghøjskolen Gimle, det er der kommet nogle underfundige og til tider humoristiske værker ud af, som vidner om en søgende sjæl og en kunstnerisk nysgerrighed.

 

Galleri Ovartaci
fra den 7. februar og frem til udgangen af marts  præsenteres værker af den københavnske billedkunstner
Anna Marie Folker.

Anne Rigmor Folker (f. 1963) har en større udstillingsvirksomhed bag sig, bl.a. har hun udstillet på anerkendte censurerede udstillinger som Kunstnernes Påskeudstilling, Kunstnernes Forårsudstilling, Kunstnernes Sommerudstilling og Kunstnernes Efterårsudstillinger. hun har deltaget i gruppeudstillinger på Galleri Gammel Strand, Galleri Rud, Galleri Balle, Galleri Yagdrassil m.fl. og har haft separat-udstillinger bl.a. på Kulturspinderiet o Silkeborg; Galleri Krudttønden, århusianske Galleri Gallo, hos Novo Nordisk på Lerchenborg Slot etc. Hendes kunstneriske uddannelse har hun fået på Gerrit Rietveld Akademiet i Holland.

 

 

Folker skriver i anledning af udstillingen om sig selv og sin kunst bl.a.: ”……Jeg udtrykker mig abstrakt i et sensuelt formsprog med vægt på energi i stregen, lysfølsomhed og farvemæssig balance. Jeg synes livet er smukt og det forsøger jeg at udtrykke gennem min kunst…..Jeg prøver at give mine billeder en æstetisk form og et afklaret udtryk. Jeg er et kristent menneske, hvilket giver mig en uudtømmelig kilde af inspiration….”

Udstillingen kan ses i museets åbningstid, mandag – lørdag, fra klokken 10 til 16.
Nærmere information om udstillingen kan indhentes hos Per Hviid på telefon 7789 3676
 

Museumscaféen::
3. januar – 26. februar 2005 


Birthe Nygaard Pedersen: 
"Figurligt og abstrakt finurligt”
oliepastel og grafik

 Museumscafeen ved Psykiatrisk Hospital viser i januar og februar værker af Århus-kunstneren Birthe Nygaard Pedersen.
Udstillingens titel er Figurligt og abstrakt finurligt derom fortæller kunstneren: ”….Nogle gange har billedet valgt hvad der dominerer, andre gange står det mere åbent. Figurerne er aldrig naturalistiske, men sluppet løs i fantasiens streg. Ligesom i livet, har billedet en legende streg som giver rammen om fordybelsen i dagens farver. Alle billeder rummer både det abstrakte og det figurative……”
Birthe Nygaard Pedersen har tidligere arbejdet med klare pangfarver, en stadig stigende fascination af naturens knækkede farver og en deraf følgende fordybelse i farvevalget har imidlertid ført til et ændret farvesprog i billederne på denne udstilling….


 

Galleri Bindesböll
3. Januar - 28. Februar 2005 

Fotoudstilling af Rose Murray
Bagsiden af Kingston - portrætter fra Jamaica

46 fotografier taget af Rose Murray. Rose var ambassadørfrue på Jamaica. Hun kedede sig og gik igang med at arbejde i et socialt kulturelt projekt i den fattigste del af byen Kingston på Jamaica. Her hjalp hun bl.a. med at undervise børn i børne-havealderen, mens deres mødre var på arbejde.

Rose Murray havde ikke tidligere fotograferet, men hun begyndte at fotografere børnene i dette center. Mødrene syntes godt om disse fotos og ville gerne have kopier af dem, og de spurgte Rose Murray, om hun også ville fotografere deres børn, der ikke kom i det nævnte projekt. På denne baggrund blev Rose Murray ret kendt i kvarteret, man anerkendte, at hun gik rundt med sit kamera og fotograferede, hvad der ellers ikke ville have været muligt i et slumkvarter med megen vold. Børnene kaldte ofte på hende: »Mrs Murray, Mrs Murray, please, vil du ikke godt fotografere mig«, og efterhånden kunne Rose Murray tage fotografier hvor som helst i kvarteret.I juli 1975 havde Rose Murray den første udstilling i et nyt galleri, der hed Focal Image i Kingston. En del af fotografierne blev købt af National Gallery, og andre institutioner bestilte også fotos på denne udstilling.

I 1976 udstillede Rose Murray i et fotogalleri tilknyttet universitetet i Southampton i England.

Rose Murray fungerede i 1970'erne som kunstnerisk leder for Burnbake Art Society, en organisation der skaffer indsatte i engelske fængsler pensler, maling, lærred, papir m.v. og endvidere hjælper med udstillinger og salg af kunst lavet af de indsatte.


 Galleri Hollensted
3. januar – 28. februar 2005 

Xueping Jin:
Kinesiske billeder”
maleri

Galleri Hollensted præsenter fra den 4. januar 2004 værker af den kinesiske billedkunstner Xueping Jin.
Jin har en traditionel kinesisk kunstuddannelse, dvs hun allerede som 6 årig blev udvalgt til at følge en særlig kunstskole, hvor hun ved siden af almindelige skolemæssige færdigheder lærte den klassiske kinesiske malemetode med mange symboler, ofte træer og fugle, stor detaljerigdom og klare farver. Som 19 årig blev Jin færdiguddannet og arbejdede herefter nogle år med reklametegning og kinesisk skiltemaleri, I 1990 blev hun udvalgt til at repræsentere sin provins ved en stor udstilling på det nationale kunstmuseum i Beijing.

Jin flyttede i midten af 90’erne til Danmark, hvor hun indgik ægteskab. Der gik herefter nogle år, hvor hun ikke var beskæftiget med billedmageri, men i forbindelse med en længere hospitalsindlæggelse er Jin igen kommet i gang med at male, udstillingen på Galleri Hollensted er Jins første udstilling i Danmark.

Udstillingen forventes at vare til udgangen af februar 2005


 

 

 


sidetop  


powered by FreeFind

 

 

 

 

 

 

  

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic