Stikordsregister

Udstillinger 2006

Aktuelle udstillinger  -  2007 -  2005  -  Ældre udstillinger

Jørgen B. Rud

HERTIL – 1989 - 2006 Maleri, tusch, litografi og installation 3. NOVEMBER 2006 TIL 31. JANUAR 2007

Ny større særudstilling på Museet Psykiatrisk Hospital i Århus. Mange af værkerne har ikke tidligere været vist i udstillingssammenhænge – så hovedvægten er dermed lagt på: “den seneste Rud”. Udstillingen giver et blik ind i det ståsted og afsæt, hvor Jørgen B. Rud netop nu befinder sig, men den er tillige et blik ind i hans baggrund og erfaringer, set ud fra tidligere værker – tekster, skitser og dagbogsblade. Udstillingen repræsenterer således en form for tidslinie, som man tilmed ofte finder indlejret i det enkelte værk – litterært som kunstnerisk.

Jørgen Rud arbejder i et dialektisk felt. Han bevæger sig i alle lag, fra mikrokosmos til verdensaltet. På en science fiction-agtig måde trækker han i en enkel form – krukken, klokken, hvalen som urelementer, en streg, et strøg – tråde gennem universets tid og liv. Jørgen Rud er født 1960 i Esbjerg. Han er som maler hovedsagelig autodidakt. Virkefeltet er også grafik, skulptur og tekst. Siden 1991 medlem af BKF, siden 1997 medlem af COAST.

UDVALGTE UDSTILLINGER:

ULLA STAACH DEGN


udstiller på MuseumsCaféen

1. NOVEMBER - 31. DECEMBER 2006

 

– Efter ca 40 år på arbejdsmarkedet, meget af tiden i den danske handelsflåde, har jeg nu taget hul på min pensionisttilværelse på en lystejendom nær Silkeborg, hvor jeg i form og farver har fået mulighed for at udtrykke noget af den livsglæde, jeg har oplevet rundt om i den ganske verden. Det hele startede med, at jeg fandt et par gamle lærreder med noget tryksværte på. Det ene var tværet ud, men det andet lignede en berømt trappe på Montmartre i Paris. Jeg købte noget maling og fyldte nogle flere farver på. Det var ikke let, men min interesse for at male var vakt. Jeg har nu malet gennem 30 år og finder stor inspiration i, via maling, pensel og spartel, at udtrykke mange af mine oplevelser på lærredet.

Ulla Staach Degn

 


Festugeudstilling 2006:
   NÅR KVINDER MØDES OM KUNSTEN

    1. september - 31. oktober 
    Conny Maxwell Nørgaard - Trine Birkenfeldt - 
Tina Angel

 

 


 Maleri af Marie Christine Middelboe

Festugeudstilling i Museumscaféen:

"Kvinde i tiden"

Marie Christine Middelboe
   30. august - 31. oktober 


"De fingersnildes kreativitet"
er titlen på sommerens udstilling i Galleri Bindesbøll .
1 . juni - 30 . september 2006

På udstillingen vises 70 værker af patienter, indlagt på Psykiatrisk Hospital i perioden fra 1885-1949. Det særlige ved udstillingen er de personlige kreative udtryk, skabt igennem enkle og ofte kasserede eller forhåndenværende materialer. Materialets velkendte anvendelse er ændret igennem uventet brug og udformning. De fingersnilde kunstneres håndelag, leg med teknik, materiale, form og genstand er fyldt med "øjeblikke" af nyglimt. Der venter gæsterne en positiv oplevelse, idet kreativitetens mangfoldighed og uudtømmelige muligheder her er sat i spil.

Bemærkninger til udstillingen
– Da Psykiatrisk Hospital i Århus indviedes i 1852, hed det Helbredelsesanstalten for Nørrejylland. Senere fik det andre navne.
Uanset indlæggelsestidspunktet for de på udstillingen nævnte personer er der brugt det nutidige navn, Psykiatrisk Hospital i Århus.

 


Tanker om udstillingen
Samlingerne i Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus rummer mange tekstiler, broderier, husflidsarbejder, legetøj, opfindelser m.v., som alle er lavet af patienter under deres indlæggelse.

2004 begyndt Museet en række temaudstillinger med disse patientarbejder. Første udstilling var “Tekstile Fabuleringer” og drejede sig om håndbroderi. Anden udstilling dækkede temaet “Dukker”. Tredje udstilling var “Legetøj”. Denne sommers udstilling tager igen udgangspunkt i patienternes opfindsomme og spændende arbejder og er alle skabt i tiden, inden beskæftigelsesterapien blev indført, og før der gik produktion i det. Det drejer sig om ting skabt af “ingenting”, forstået som skabt på patientens eget initiativ og uden indblanding fra andre.

De mange unikke ting har en særlig skabelsesbaggrund, idet de alle er blevet til i overgangen, inden man i psykiatrien rådede over psykofarmaka. Det betyder, at de fleste patienter ikke kunne hjælpes særlig godt, og at indlæggelserne dengang for de omtalte personers vedkommende strakte sig fra 26 til 49 år, en enkelt dog kun 3 måneder. Deres liv har i lange perioder været præget af en psykisk ubamhjertig pine, lange manier, depressioner, psykoser o.s.v., hvor næsten ingen lindring kunne gives. På baggrund og på trods af denne uforståelige og urimelige tilstand har de fundet sig et frirum igennem arbejdet med de kreative aktiviteter, der er kommet til udtryk i de udstillede genstande.

I dag ved vi, at kreativitet er en stor ressource for alle mennesker, og i forhold til mennesker med en psykisk lidelse er der ved at være en indstilling og accept til netop kreativitetens indbyggede hjælp til selvhjælp.

Denne udstilling, med de meget forskellige figurer, billeder og arbejder, emmer af den dobbelthed, der er baggrund for tilblivelsen. En dobbelthed, hvor det uforståelige og ubegribelige sind skaber en billedlig virkelighed, som er til at være i. – Netop det frirum, hvor pine, lidelse og uvirkelighed må vige for kreativitetens befriende muligheder.

Det særlige ved “De kreatives fingersnilde” er de mange personlige udtryk skabt igennem enkle og ofte kasserede eller forhåndenværende materialer. Her er materialets ellers velkendte anvendelse ændret igennem uventet brug og udfordring. De fingersnildes særkende er håndelag, respektløs leg med teknik, materialer, form og genstand, tilsat ideer og tanker af øjeblikkets indfald og nyglimt.

Der venter gæsterne en positiv oplevelse, idet kreativitetens mangfoldighed og uudtømmelige muligheder her er sat i spil, befriet for fornuftens nytte- tanke!

Gyda Nielsen Århus, den 21. maj 2006

Tidligere udstillinger og arrangementer 2006
 

 

Musikarrangement  på MuseumsCaféen
søndag 15. oktober 2006 kl 13-15

DUO CAPPUCINO underholder
Special guest star:
Jazzsangerinden Nana Baun

Der er gratis adgang Mød op og få en dejlig musikalsk oplevelse!

Sindets dag
Åbent Hus på Museet, Psykiatrisk Hospital

10. oktober 2006 kl. 16.00-20.00

Der er mulighed for både at se og lytte når Museet byder indenfor til “Åbent Hus”. Der vil være “spring-på”-rundvisninger i Psykiatrisk Historisk Museum og Kunstmuseet.

Museets Kreative Værksteder vil være åbne for alle interesserede – til et kig og en snak. Værkstederne er et kreativt fristed uden nogen form for behandling, hvor alle psykiatribrugere er velkomne.

MuseumsCaféen sørger for god stemning, kaffe, kage og lune retter.

Vi har fri entre fra kl. 16-20. Der vil være levende musik i MuseumsCaféen og udstillingerne. – Alle fra nær og fjern er velkomne!

 

"Alt det jeg så på min vej"  - Udstilling af værker  af Wiliam Skotte Olsen

21. juli - 31. august 2006

Det fortælles om Skotte, at han malede i selv de mørkeste perioder af sit liv. Han malede sig ud af det svære – lidelserne; men han malede også en “Glædespige”.

Skotte opnåede stor anerkendelse. Han malede sig ind på adskillige udstillinger og er repræsenteret i utallige private samlinger hos inkarnerede Skotte-beundrere – såvel som på større danske museer.

Skotte brugte sit liv hårdt og fuldt ud. Han skånede ikke sig selv, han var den rastløse type – eksperimenterede med stoffer – og altid på vej eller til stede, hvor der skete noget. Men stofferne gjorde skade, som tiden i fængslet og den alvorlige nervelidelse – og Skotte lukkede næsten af for omverdenen. Selv sagde han: ”Mal dig ud af det – det er det eneste, det handler om”. Så det gjorde han, indtil han døde af alvorlig sygdom en februardag i 2005.

Ole Lindboe citerer i sin bog ”Som en rullesten – Wiliam Skotte Olsen og hans kunst” William Blake med et godt billede på Skotte: ... En smuk sommerfugl med brændte vinger, der stadig flyver ... Skotte fløj i sin rus, i sine malerier, i alt det han troede på, men han faldt også, til tider langt, langt ned. Han er ikke længere fysisk iblandt os, men han lever stærkt videre i alle sine malerier – i alle os, der ikke kan lade være med at holde af Skotte-billeder.

 

 

 

Søren Romby udstiller malerier på Museumscaféen
26. juni - 31. august

“Meget ofte maler jeg under indtryk af naturen, dog ofte med en ekspressiv penselføring og farve. Billederne er naturalistiske, uden at de redegør for alle detaljer. Nogle af de materialer, jeg anvender, er olie, akryl, kridt, blyant og kul."

Uddannelse:

Siden mine tidlige teenageår har jeg malet med olie og tegnet. ”Maleriet ” blev lagt på hylden til fordel for sporten. I 1997 fandt jeg igen farver og pensel frem. I den periode har jeg deltaget i en række kurser hos forskellige kunstnere på Århus Kunstakademi. Maleren og grafikeren Inge Lise Ravn har betydet meget for min maleriske udvikling. I juni måned deltager jeg i et kursus på Færøerne hos kunstneren Bardur Jakupsson”.

Udstillinger:

2003       Aarhus Kunstakademi – censureret udstilling.     
2005       Danske Bank, Århus.    
2006       Danske Bank, Højbjerg     
2006       Aarhus Kunstakademi – censureret – udstilling.

 

"Hænderne vinder sandheden hjem"

Udstillinger af Karoline og Glarmesteren fra Sct. Hans

5 . maj - 17. juni  2006

Det er med stor fornøjelse, at Museet, Psykiatrisk Hospital nu kan præsentere værker af Karoline (1852-1936) og Glarmesteren (1878-1955), der begge levede det meste af af deres liv på Skt. Hans Hospital ved Roskilde.

Udstillingens titel fortæller, med Karolines ord om betydningen af at udtrykke sig billedligt.

Skønt adskilt i hver deres lukkede rum, delte Karoline og Glarmesteren en fælles nøgle til frigørelse gennem en utrolig skaberkraft og skaberevne – på én gang begrænset og beriget af deres psykiske og sjælelige konstitution.

I det kunstneriske udtryk er Karoline og Glarmesteren dog yderst forskellige. I Karolines værker finder man sjældent realistiske elementer, men derimod utallige engle i hvide kåber samt symboler, såsom kærlighedslygter, måne og stjerner. Endvidere formede hun sin egen særprægede skrift – måske fordi hun fandt skriften smuk, eller fordi hun blot valgte at gøre, hvad hun selv ville. Hun var en selvbevidst kvinde.

 

Glarmesteren er mere direkte fortællende i sine motiver. Det kan være umiddelbare scener fra hverdagslivet – arbejdere i haven, bondeliv eller en smedje, men i de tilsyneladende dagligdags scener er der også her indlejret symbolske elementer. Glarmesteren malede ikke blot de skønneste motiver, rammerne er i sig selv usædvanlige kunstværker.

Som navnet antyder, skabte han fine glasmosaikker, som ofte blev monteret øverst som en del af rammen. Men også muntre og funktionelle træskulpturer fremstillede han lige til det sidste.

Fælles for de to er en særegenhed i deres kunstneriske motivverden. Som man også ser det hos Ovartaci her på Museet i Risskov, overførte de fantasi, tanker og indre oplevelser i deres værker. De fremstillede noget, de selv kunne og havde brug for, men arbejdede også “... til menneskehedens bedste ...”, som Glarmesteren udtalte.

 

 

Historiens Dag 2006


Børns leg i historien
30. april 2006

MESTER JAKEL TEATER

I Museets enestående samling af fantasifulde og kreative værker har vi fundet ideen til at præsentere Mester Jakels verden. Vi har forskellige slags dukker, som fortæller en historie om de tanker og følelser, som har ligget bag dukkernes tilbliven.

Dukketeater GULDLOK viser en forestilling for alle aldre fra 3 til 90 år.
Forestillingen vises kl. 14.00 og varer ca. en time.

Teaterdukker kan laves på mange forskellige måder og af alle slags materialer. Kun fantasien sætter grænserne.

Har du lyst til at lave dine egne teaterdukker, er du velkommen til at komme og få inspiration og vejledning.

Læs mere om Historiens Dag på  linket HER

 

 

ET RARITETSKABINET ANNO 2006


Lone Pedersen udstiller på Galleri Hollensted
21. april-17. juni 2006

En enkelt pragtpokal fra barokken, Skatkammeret og det Grønne Kabinet på Rosenborg. – Min forkærlighed for rariteter og forestillinger om tidligere tiders raritetskabinetter er den store inspiration for mine værker, fortæller Lone Pedersen. Raritet betyder sjældenhed, kostbarhed eller kuriositet, og et raritetskabinet er et rum med en samling af mærkværdigheder. – I dag er der ganske lidt, der er sjældent, men meget kan gå hen og blive det, hvis man kun ejer et enkelt eksemplar – eller det rummer sin egen historie. Traditionen ved fyrstehofferne med at integrere juveler og skabe værker ud af kostbarheder har Lone Pedersen med sine egne midler taget op. Hun har arbejdet i det lys, at de juveler, der skinner, ikke nødvendigvis er de eneste af slagsen. Smukke og sjældne nautiluskonkylier får deres velfortjente værdighed, når Lone indarbejder og fremhæver dem i sit eget formudtryk. Andre af naturens egne vidundere, såsom fossiler og stenarter, bliver i Lones hænder respektfuldt til en krop eller ryg af nye skulpturer – Lone Pedersens egne rariteter. Kabinettet tager udgangspunkt i historien og vil gerne fortælle sin egen.

Der er fernisering på Lone Pedersens “Kabinet anno 2006”
 fredag d. 21. april, kl. 15.00
alle interesserede er velkomne.

 

 

 

Anders Bundgaard udstiller på Museumscaféen
5.april til  31. maj

Hos Anders Bundgaard kommer inspirationen til at male ofte som et lyn fra en klar himmel. Uafhængigt af tidspunkt og situation bliver pensel og maling fundet frem. Så sætter han sig og maler, til det indre billede er realiseret.

Anders Bundgaard stiftede først bekendtskab med maleriet under et ophold på Psykiatrisk Hospital i Århus, hvor beskæftigelsen med at udtrykke noget kreativt for ham var en hjælp til at lysne de mørke tanker.

Efter adskillige års pause har Anders Bundgaard nu genopdaget farvernes og lærredets fortryllelse. Hans ønske er først og fremmest at give sin inspiration videre til glæde for andre, og muligheden for dette er nu til stede ved udstillingen i Museumscafeen.

 


 

 

”Ikke lutter lagkage” - Psykiatrien og Sindssygehospitalet ved Aarhus 1902-1952

GALLERI BINDESBÖLL
10. FEBRUAR TIL 28. MAJ 2006

Alvorligere emner end hospitalets jubilæumsfester i 1952 afgrænser denne 50 års-periode.

Det var  ”anstalts-psykiatriens” tidsalder, hvor sindssyge isoleredes fra samfundet ved indlæggelse på store, afsides, ofte smukt beliggende institutioner. Det var nærmest opbevaring på overfyldte ”anstalter”.

Den nye udstilling søger at vise dagligdagen på sådan et stort hospital i et overordentlig stabilt, dansk samfund. Behandlingspessimismen rådede – i modsætning til optimismen omkring helbredelsesmulighederne ved hospitalets åbning i 1852.

Fra 1900 var langvarigt sengeleje på 10-20 mands-stuer obligate. Beskæftigelsesterapi var nok det, der havde en reel positiv effekt. Man forsøgte sig frem – I 20-erne og 30-erne med de fysiske behandlinger, såsom malariafeber mod syfilis i 3. stadie, krampe- og elchok og lobotomi
(“Det hvide snit”), der gav nogle øjeblikkelige bedringer, men var meget ubehageligt for patienterne. Lobotomi blev senere fordømt. Ellers foregik det hele bag de høje mure. Lange dage og sammenpresset leben. Først fra 1950- erne kom der et rigtig virksomt middel: Psykofarmaka. Samtidig begyndte en kraftig ændring af samfundet. Uforanderlig afsondrethed gik til ende.

Simonsens mange ansigter– spontane streger og brede penselstrøg –

Galleri Selmer og  Galleri Hollensted viser en særudstilling af kunstneren Henning Egebjerg Simonsen (1936-1989).
fra d.
6. januar til 30 april 2006

Henning Simonsen tilbragte næsten halvdelen af sit liv på psykiatriske institutioner. Han arbejdede meget seriøst og intensivt med kunsten både under sine indlæggelser og hjemme i sin lejlighed. Han var en stor kunstner.

Udstillingen viser flere sider af Simonsen: Hans vitale spontane streg og de mere konkrete malerier, hvor prikker og brede penselstrøg – hovedsageligt i primærfarver – fylder billedfladen med en konstant spænding. Spændingen opstår mellem farverne og mellem det rolige og det dynamiske. Typisk for Henning Simonsen er tillige de korte, brede penselstrøg, der, som hans levende tuschstreger, samler sig til nye figurer. I tuschtegningerne bliver de typisk til ansigter med markante udtryk og til mennesker samlet i fælles rum. Penselstrøgene bliver til større prikker – prikker på farveflader, der viser øjet rundt i værket.

Simonsen havde endvidere en forkærlighed for maskemotiver, som han maler, såvel i konkret som i mere spontan form. Nogle masker har stængede øjne og mund, hvor symbolikken kan tolkes direkte som det, man ikke kan eller vil se eller udtrykke, eller som et udtryk for det at være lukket inde med sit indre, der hvor kampene kæmpes, og hvor masken kommer til at dække over et lidende sind.

Op gennem kunstens historie har masken inspireret kunstnere, hvor den i værkerne er tildelt forskellige betydninger. Til maskerade dækker man sit daglige jeg og smykker sig med et andet ansigt og identitet, der måske tillader andre handlinger. Masken skjuler således, men blottermåske samtidig nye sider af mennesket.

 

 

 

Elisabeth Bondesen udstiller i Museumscaféen
6. januar til 31 marts 2006

Elisabeth skriver om sin udstilling: "Heldige omstændigheder gør det nu muligt for mig at vise en bredere offentlighed, hvad jeg har gået og arbejdet med de sidste par år – hvad angår farve og form på lærred og papir.

Jeg arbejder planlagt planløst og lader billedet finde sin endelige form i løbet af maleprocessen.

Mit udtryk er bredt og afspejler vel det sammensatte i min egen personlighed. Genkendelige former veksler med mere nonfigurative tilgange.

Jeg håber, I vil tage godt imod mine billeder"