Stikordsregister

Nyt - omkring Museet

”Andetsteds ”  Fællesudstilling med 13 forskellige kunstnere.. Fernisering d. 19 juni  2016  Udstillingen  varer til 14. august

Rejsende i psykiatri Harald Selmers europæiske studierejse.

MuseumsCaféen: Elisabeth Wegger udstiller fra 3. juni til 31. august.
Kalender  -  Tidligere udstillinger og begivenheder  

”Andetsteds” er en fællesudstilling med 13 forskellige kunstnere, der fra hver sit sted undersøger, hvad forbindelse er. Selve udstillingen er på den måde et kunstnerisk eksperiment, der undersøger de forbindelser, der opstår imellem de forskellige kunstneres udtryk på stedet. Udstillingen bliver på denne måde også en undersøgelse af selve udstillingsstedets betydning, der med udstillingens navn, ”Andetsteds” aftegner Museum Ovartaci som et andet sted, du kan besøge, hvis du har lyst. Museets fysiske og historiske forbindelse til det psykiatriske hospital i Risskov er også en kobling til det, vi i dag forstår som psykiatri.

Grafik af Jonna Olsen

Den franske filosof, Michel Foucault, beskriver i 'Galskabens Historie' hvordan psykiatri som begreb har udviklet sig til et helt væsen, der beskriver og behandler psykisk lidelse ud fra en akademisk og videnskabelig definition af, hvad der sker inde i det menneske, der oplever lidelse. Med en videnskabelig forståelse menes der også en rationel forklaring, der fx definerer psykose som noget dybt irrationelt, noget end ikke den lidende kan forklare, for vedkommende lever i en verden, der ikke eksisterer i rationel forstand. Det er præcis denne forståelsesmæssige isolation, der føles så smertefuld for det lidende menneske, fordi stedet for forståelse mangler. Foucault peger på, at psykiatri er et moderne begreb, der fx ikke eksisterede i Middelalderen, fordi vi dengang havde en helt anden begrebsverden. I middelalderen blev de mennesker, der ikke passede ind i billedet sendt ud på såkaldte narreskibe, der først måtte anmode om adgang til fastlandet. Alt det Andet eksisterede et helt andet sted. Narreskibet var en verden uden fysisk grund under fødderne, et evigt flydende og rumsterende og andetstedseksisterende sted.

Måske vi som moderne kunstnere har fået Narreskibets position at udtrykke os fra. Det endnu ukendte, de skæve vinkler, det uforklarlige?
Er det en kliché, at kunst og lidelse ofte følges ad? Og hvad nu med det gale og det geniale? Engang var det de gale, der var de store stjerner. I Antikken blev den gale udstyret med små gnister fra guderne, selveste inspirationen! På udstillingen Andetsteds undersøger vi forbindelser fra andre steder. Måske fra ukendte egne, måske fra et sted, som endnu ingen kender. Måske forbindelser, der ikke lader sig forstå, og som må stå hen som noget Andet. Måske forbindelsen giver sig selv i det øjeblik, du træder Andetsteds.

Alle kender nogen, der har været i kontakt med psykiatrien, og vi ved, hvor vigtigt det er, at der også fremover er åbenhed og fokus på dette ofte oversete område.

Museum Ovartaci, mål og formål

Museum Ovartacis kunst i genren Art Brut, og de historiske effekter vidner om psykiatriens forhold, metoder og det levede liv på hospitalet fra 1850'erne til nutiden.

Støtteforeningens formål

Støtteforeningen skal styrke arbejdet for det nye Museum Ovartaci, så man også fremover har mulighed for at lære om og blive klogere på psykiatri – kunst og historie. Formålet er endvidere at bidrage til at afvikle de projekter, museet har indskrevet i sin 4-års plan og fortsætte arbejdet med at udvikle og synliggøre Museet.
Støtteforeningen består af en bestyrelse samt alle, der ønsker at bakke op om Museet.
Støtteforeningens bestyrelse: Hanne Teglhus, Per Vestergaard, Ole Sonne, Peter S. Meyer, Bente M. Nielsen, Carsten Gjørtz.

Fremtidig placering

Støtteforeningen arbejder for en fremtidig placering af museet: –

Museum Ovartaci har brug for dig

Meld dig ind i Støtteforeningen, bliv ambassadør og medaktør, og vær med til at sikre Museum Ovartacis fremtid. Medlemskabet koster 200,- kr. pr. person om året, husstandsmedlemsskab 300,- kr. og giver gratis adgang til museet samt abonnement på Museets tidsskrift “Helikopter”, invitation til events og ferniseringer, samt gratis adgang for én ledsager.

Støtteforeningens konto: Jyske Bank 7565-1009898

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til: stoetteforeningen@ovartaci.dk

Vel mødt til mødet mandag den 4.april 2016 kl. 19.


Portræt af Ole Norge

Byen bag skoven”
Udvalgte værker fra Museets egen samling

Fernisering d. 12. februar, 2016.

Vi fortæller ofte og gerne om vores omfattende og uvurderlige kunstsamling, derfor har vi kigget dybt i magasinerne, når vi åbner vores nye særudstilling i begyndelsen af 2016. Flere anerkendte kunstnere har opdaget de særlige kvaliteter, som Museets samling repræsenterer – bl.a. Per Kirkeby, senest Tal R og nu billedkunstner Albert Grøndahl, som kuraterer denne udstilling.

Om arbejdet med Museum Ovartacis  kunstværker siger Grøndahl:

“I min tilgang til kurateringen af udstillingen finder jeg ære og værdi i, at livet og kunsten i høj grad ikke er adskilt, det udspringer fra den samme kilde, kunsten tager afsæt i livet hos den individuelle kunstner og omvendt.


Grafik af John Hollendsted

I museets arkiv eksisterer en flade – en kontrast til den etablerede kunstscene, her er ikke forudfattede ideer, som forsøgsvis prøver at blive konkretiseret i form af understøttende tekst eller konceptuelle akademiske strategier. Her findes ømheden, drømmen, det inderlige - og den intuitive drivkraft leder kunstneren på vej. Kunsten har fundet den psykiatriske bruger, her er ikke blevet ansøgt om ophold, og her har ikke været optagelsesprøver eller jury.


Maleri af Hans Heinerik

Kunsten og dens udøvere har fundet vejen til lyset via kælderen og sindets ofte lange, krogede og mørke gange.

Byen er metaforisk for værkerne.

Patienterne på hospitalet har i min opfattelse  beskæftiget sig med en rejse i værket – rejser de på mange måder ikke har kunnet tage del i ud fra samme privilegier som f.eks. du og jeg.

Værkerne (Byen) repræsenterer for mig bevægelsen, denne indre rejse, som både kan være mørk og grusom, men også lys og lindrende, det finder jeg meget værdifuldt.”

Rejsende i psykiatri
- Harald Selmers rejse til en række europæiske
psykiatriske anstalter i vinteren 1847-48

Udstilling og bogudgivelse i anledning af 200-året for Harald Selmers fødsel
Udstillingen åbner 11. april kl. 14, samtidig med bogens udgivelse

Om rejsen og rejsedagbogen ”Daareanstalternes Bygningsforhold i Tydskland og England”

 

Den 11. april 2014 markerede vi på Museum Ovartaci 200-året for psykiateren Harald Selmers fødsel d. 18. marts 1814. Det skete med åbningen af særudstillingen: ”Rejsende i psykiatri” med undertitlen: ”Harald Selmers rejse til en række europæiske, psykiatriske anstalter i vinteren 1847-48”.

Samtidig udgav vi en publikation med samme titel. I udstilling og udgivelse indkredser vi Selmer, hans vision og den samtid, den rundedes af.

Harald Selmer blev den første leder af den nye helbredelsesanstalt for sindssyge her i Risskov, som åbnede i 1852. Han fremstår som den væsentligste skikkelse i dansk psykiatri i 1800-tallet.

Først og sidst er udstilling og udgivelse dog båret af en fascination af rejsen og bevægelsen i sig selv – mod nye horisonter, det være sig med sneglefart eller lynets hast – til lands eller til vands; på Harald Selmers tid dog endnu ikke i luften …

Kalender

MuseumsCaféen

Museet

Aktiviteter 2016: