Stikordsregister

Om Museet

Museumsprofil - Årsberetning 2004 - 2008   -  Museet i europæisk samarbejde: ”Connecting the European Mind”   

Museum Ovartaci,  ligger på Århus Universitetshospital, Risskov. Det rummer Psykiatrisk Historisk Museum og Kunstmuseet. Museet driver også en række aktiviteter rettet mod psykiatribrugere, blandt andet et åbent atelier og en række kreative værksteder. Børn & Unge Atelier og en Museumscafe er også aktiviteter i museumsregi.

Museum Ovartaci har til huse i en af det psykiatriske hospitals smukke, gamle bygninger, tegnet af Michael Gottlieb Bindesbøll, en af Danmarks væsentligste arkitekter. Hospitalet åbnede i 1852 og kaldtes også “Jydske Asyl”. Det var et udtryk for tidens tanker om en human sindssygebehandling.

Den psykiatrihistoriske udstilling bidrager til afmystificering af psykisk sygdom gennem et tankevækkende indblik i menneskeskæbner i en ellers lukket verden. Den fortæller et kapitel af Danmarkshistorien, set gennem psykiatriens optik.

Kunstmuseet findes i stueetagen i Museet. Alle værker er skabt af kunstnere med psykiske lidelser, langt de fleste har været indlagt her på hospitalet. Kunstmuseet råder over en samling på ca. 12.000 værker, hvoraf 850 kan ses i udstillingen

Centralt i udstillingen møder vi Ovartaci, som var patient på Hospitalet fra 1929 til sin død i 1985. Her levede og arbejdede han med sin kunst i 56 år. På denne måde inkarnerer Ovartaci den psykiatriske institution. Samtidig rækker han, gennem spændvidden af sin kunst, langt ud over institutionens snærende rammer. Ovartaci er et ikon for den marginaliseredes ret til at bidrage til verden på egne præmisser.

Nøgleord: Formidling af viden om psykiatriens historie – perspektivering af forholdene for psykiatriske patienter – at modvirke stigmatisering – høj autenticitet i historie og arkitektur – stor L’art Brut samling.