Til toppen af Museets hjemmeside

Museet Psykiatrisk Hospital i Århus
The Museum at the Psychiatric Hospital in Århus

  Stikordsregister


Publikationer omkring Museet
Se også : Museets og Ovartacifondens udgivelser

afstand.gif - .837 K 1. afstand.gif - .837 K Lund, P.& J. Nielsen: Albert Lunds Dagbog 1892-1940. Udgivet af Museet i 1977, 45 p.

afstand.gif - .837 K 2.afstand.gif - .837 K Nielsen, J. (red.), personale og patienter: 125 års jubilæum. Fra Jydske Asyl 1852 til Psykiatrisk Hospital i Århus 1977. Udgivet af Museet i 1977. Udgivet af Museet 1977. 139 p.

afstand.gif - .837 K 3. Nielsen, J. (red.): Psykiatrisk hospital i Århus 1977-1980,. Udgivet af Museet i 1980, 40 p.

afstand.gif - .837 K 4.afstand.gif - .837 K Nielsen, J.& H. Skov: Kallerup-præstens tragiske skæbne, Psykiatrisk undersøgelse af sognepræst Sofus Holm, der blev indlagt i Asylet ved Århus den 31. maj 1877 efter at have kritiseret Christian den Niende for godkendelse af den provisoriske finanslov af 12. april 1877. I: Mette Astrup (ed.); Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herreds. I: Historisk Samfund for Thy, Mors og Vester Han Herred, 35-36 (1981).

afstand.gif - .837 K 5.afstand.gif - .837 K Nielsen, J. & H. Skov: Beretning om Kallerup-præstens tragiske skæbne. Psykiatrisk undersøgelse af sognepræst Sofus Holm, der blev indlagt i Asylet ved Århus den 31. maj 1877 efter at have kritiseret Christian den Niende for godkendelse af den provisoriske finanslov af 12. april 1877. I: Mette Fastrup (ed.): Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred. II: Historisk Samfund for Thy, Mors og Vester Han Herred, 9-39 (1982).

afstand.gif - .837 K 6.afstand.gif - .837 K Nielsen, J.: Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus, Risskov. Udgivet af museet i 1982, 142 p.

afstand.gif - .837 K 7.afstand.gif - .837 K Nielsen, J. & H. Skov: Rekrut-psykose. I: Mette Fastrup (ed.); Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred. Historisk Samfund for Thisted amt, 7-21 (1983).

afstand.gif - .837 K 8.afstand.gif - .837 K Jacobsen, J.L.: Et telt som Epidemihospital. Lægebibliotekets julehæfte, 7-9 (1984)

afstand.gif - .837 K 9.afstand.gif - .837 K Jacobsen, J.L. & J. Nielsen: Fanny Selmer. Fra Chile til Risskov 1912. Personale Nyt, november-december, 3-7 (1984).

afstand.gif - .837 K 10.afstand.gif - .837 K Skov, H.& J. Nielsen:En præste skæbne fra Salling. I: Skivebogen. Historisk årbog for Skive og omegn. Lokalhistorisk Forlag - Skiveegnen, 75, 5-27 (1984).

afstand.gif - .837 K 11.afstand.gif - .837 K Madsen, C.C & J. Nielsen: Fra Museet. Personale Nyt, juli, 4-5 (1985).

afstand.gif - .837 K 12.afstand.gif - .837 K Jacobsen, J.L & J. Nielsen: Nyt fra Museet, Personale Nyt, juni, 6-7 (1985).

afstand.gif - .837 K 13.afstand.gif - .837 K Nielsen, J.; Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus. Astra-Draco Information 8, 4-6 (1985).

afstand.gif - .837 K 14.afstand.gif - .837 K Laffal, f.: Outsider art at Risskov, Denmark. Folk Art Finder 6, 10-13, (1985).

afstand.gif - .837 K 15.afstand.gif - .837 K Nielsen, J.; Præsten, der ikke kunne få et godt embede, fordi han havde en manio- depressiv lidelse. Medicinsk Forum 39, 115-125 (1986).

afstand.gif - .837 K 16.afstand.gif - .837 K Nielsen, J. & J. Rasmussen: Flammenennesket Ovartaci. Pist Protta. Tidsskrift for kunst og folk. Forlaget Space Poetry nr. 12. 18-32 (1986).

afstand.gif - .837 K 17.afstand.gif - .837 K Nielsen, J.: Ovartaci. Udgivet af Museet i 1986, 16 p.

afstand.gif - .837 K 18.afstand.gif - .837 K Jacobsen, J.L.: Fra Museet. Personale Nyt, maj, 6-8 (1986).

afstand.gif - .837 K 19.afstand.gif - .837 K Jacobsen, J.L. & J. Nielsen: Skrivelse nr. 213/1884. Fra overlæge Rasmus Anton Holm til politimesteren i Århus. Personale Nyt, juli, 6 (1985).

afstand.gif - .837 K 20.afstand.gif - .837 K Nielsen J. & J.L. Jacobsen: Om umyndiggørelse. Personale Nyt, juli, 7 (1985).

afstand.gif - .837 K 21.afstand.gif - .837 K Jacobsen, J.L.: Biskoppens læge. Lægebibliotekets julehæfte, 13-15 (1985).

afstand.gif - .837 K 22.afstand.gif - .837 K Jacobsen, J.L. & J. Nielsen: Resolution. Vedtaget på generalforsamlingen i Plejer foreningen den 27. juni 1919. Personale Nyt, december, 10-12 (1985).

afstand.gif - .837 K 23.afstand.gif - .837 K Jacobsen, J.L. & J. Nielsen: Og om lidt er kaffen klar. Personale Nyt, august, 4-5 (1985).

afstand.gif - .837 K 24.afstand.gif - .837 K Jacobsen, J.L.: Skriften på væggen - historisk graffiti. Personale Nyt, september, 4-7 (1987).

afstand.gif - .837 K 25.afstand.gif - .837 K Nielsen, J. & J.L: Jacobsen: Museums and art collections connected with psychiatric hospitals. Bulletin European Association of Museums of the History and Medical Sciences nr. 6, 8-14 (1987).

afstand.gif - .837 K 26.afstand.gif - .837 K Madsen, C.C.: Træskomysteriet. Personale Nyt, marts, 18-19 (1988).

afstand.gif - .837 K 27. afstand.gif - .837 K Hansen, J.: F.G. Howitz. En banebryder i 1824. Sind 17, 16-18 (1988).

afstand.gif - .837 K 28.afstand.gif - .837 K Madsen, C.C.: Kirkesalen på Museet. Personale Nyt, nr. 4, 30-31 (1988).

afstand.gif - .837 K 29.afstand.gif - .837 K Hansen, J.: Hvorfor virker psykofarmaka i visse tifælde? - Et forslag til tolkning. Personale Nyt, nr. 4, 17-18 (1988).

afstand.gif - .837 K 30.afstand.gif - .837 K Nielsen, J.: Ovartaci. En kunstners billeder, tanker og visioner. Udgivet af Ovartaci Fonden i 1988, 289 p.

afstand.gif - .837 K 31.afstand.gif - .837 K Jacobsen, J.L.: Celleafdelingen på Vejle Sygehus. Personale Nyt, nr. 6, 29-33 (1988).

afstand.gif - .837 K 32.afstand.gif - .837 K Hansen, J.: Kancellisprog: Et eksempel fra Statshospitalet i 1915. Personale Nyt, nr. 6. 42 (1988).

afstand.gif - .837 K 33.afstand.gif - .837 K Jacobsen, J.L.: Kosttproblemer, klasseskel og reformmekanik. Personale Nyt, nr. 7, 19-22 (1988).

afstand.gif - .837 K 34.afstand.gif - .837 K Hansen; J.: Chokbehandling. Personale Nyt, nr. 7, 31-32 (1988).

afstand.gif - .837 K 35.afstand.gif - .837 K Nielsen, J.: Julen på Jydske Asyl i 1890'erne. Jydske Asyl 1852-1902. Jydske Asyl's aftenlæsning 1900. Personale Nyt nr. 8, 3-6 (1988).

afstand.gif - .837 K 36.afstand.gif - .837 K Madsen, C.C.: Julebudskabet. Personale Nyt, nr. 8, 20-21 (1988).

afstand.gif - .837 K 37.afstand.gif - .837 K Nielsen, J., H. Skov, J.L. Jacobsen & E. Hjørnholm: Kapellanen, der blev indlagt på Jydske Asyl i 1853, fordi præsterne på hans hjemegn i Vendsyssel ønskede ham fjernet. I; O. E. Rasmussen (ed.); Handicaphistorie 1989. Dansk Psykologisk Forlag, 134-137 (1989).

afstand.gif - .837 K 38.afstand.gif - .837 K Nielsen, J.: Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus. I: O. E. Rasmussen (ed.): Handicaphistorie (1989). Dansk Psykologisk Forlag, 134-137 (1989).

afstand.gif - .837 K 39.afstand.gif - .837 K Nielsen, J. (red.): Psykiatrisk Hospital i Århus 1980-1989. Udgivet af Ovartaci Fonden i 1991, 79 p.

afstand.gif - .837 K 40.afstand.gif - .837 K Mortensen, A.: Det hoved vil jeg have. En frenologisk episode af Carl Otto. Handicaphistorie, Dansk Psykologisk Forlag, 97-103 (1990).

afstand.gif - .837 K 41.afstand.gif - .837 K Zijlstra, B.; ,,Hvad kan man gøre selv?". Udgivet af Ovartaci Fonden 1994, 59 p.

afstand.gif - .837 K 42.afstand.gif - .837 K Pedersen, P. B. & J. Nielsen: ,,Morskabsbiblioteket. Udgivet af Ovartaci Fonden 1996, 34 p.

afstand.gif - .837 K 43 afstand.gif - .837 K Gallo Aktiviteterne, Specialpædagogik, 292-297 (1994).

afstand.gif - .837 K 44.afstand.gif - .837 K Jensen, K. P.: Vildmanden, en fortælling, en fortælling om folkemindesamleren Søren Knudsen, gyldendal 1991, 233.

 

 

  

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic