Stikordsregister

Skoletjenesten

Skoletjenesten på Museum Ovartaci tilbyder et  forløb i vores to udstillinger – Kunstmuseet og Psykiatrisk Historisk Museum for skoleklasser og andre institutioner.

For de yngste børn foregår besøget i Kunstmuseet, hvor vi kommer rundt om udvalgte kunstneres værker og børnene deltager med egne iagttagelser.

Med de større børn besøger vi både Kunstmuseet og /eller Psykiatrisk Historisk Museum, hvor børn og unge får mulighed for at lytte, stille spørgsmål og løse opgaver. Besøget kan slutte  med, at børnene arbejder kreativt i børneatelieret. Derudover er der udarbejdet undervisnings- og inspirationsmateriale til brug før og efter besøget.

Skolebesøg på Museet

Skoletjenesten tilbyder:

- Dialogbaserede rundvisninger. I Museets kunstudstilling og psykiatrihistoriske udstilling. Vi informerer og motiverer børnene til selv at bidrage med spørgsmål og egne erfaringer.

- Besøg og arbejde i børneatelieret. Børn og voksne får her et frirum til selv at udtrykke sig kunstnerisk i børneatelieret efter rundvisningen. ...mere her

- Ideer og inspiration til diskussioner, opgaver m.v. på klassen før og efter besøget.

- Information om psykiatri, psykisk sygdom og en overset gren af kunsten. Behovet for information om dette tabubelagte emne er stort. Antallet af børn og unge, der i det daglige har berøring med psykiske lidelser, bliver større og større. Vi informerer fordomsfrit og direkte.

Praktiske oplysninger:

Forløbet kan efter eget ønske bestå af 4 faser:

- På skolen før besøget: Introduktion og opgaver til børnene.

- Rundvisning:  40 minutter pr. udstilling

- Besøg på børneatelier.

- På skolen efter besøget: Inspiration til videre arbejde.

Forløbet er for skoleklasser fra 0. - 10. klasse og er aldersdifferentieret.

Varer ca. 2½ timer.
Pris: 450,- kr. pr klasse for op til  24 elever.

Børnehaveforløb.
Pris: 250,- kr. op til 12 børn; varer ca. 90 minutter

Kontakt: Elaine Møller Jackson, (ansvarlig for børneatelier), telefon 7847 0442, eller mail boern@ovartaci.dk