Stikordsregister

Særudstillinger 2009

Aktuelle udstillinger - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - ældre udstillinger


 

"Crazy Horse"  

Udstillingsperiode: 14. august til 23. december 2009

Kunstneren Johnny Horn er til daglig præsenteret på Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus med nogle få værker. Ved denne udstilling er det en fornøjelse at vise et langt større spænd af Johnny Horns kunst, såvel tidsmæssigt som i motiver og udtryk, ved at præsentere en stor del af Museets egen samling.

Johnny Horn

Om det er den meget konkrete side eller det spontant abstrakte, så er der altid en fantastisk energi i Horns værker. Motiverne er i opbygningen indbegrebet af stor dynamik og kraft – blandt andet begrundet i, at farverne i Horns værker går fra de mere dæmpede blandfarver til de stærke primærfarver – i sig selv et modigt vovestykke i et og samme maleri.

Uanset om Horn bevæger sig i den løse eller stramme form, er hans kompositioner sikre. Motivet kan være kraftfuldt og overvældende, men balancen er til stede i en sikker fordeling af farvekon- traster samt i synergien, der opstår imellem bevægelse og fastholdelse. Uden udførlige beregninger står maleriets opbygning optimalt, altid spændt ud i lærredets dimen- sioner til bristepunktet.

Horns værker er groteske, påtrængende og forløsende fandenivoldske ...

Livskraft

Udstilling i Kirkesalen på Koldinghus

Værker fra  Museets samling vises i kirkesalen på Koldinghus fra 6. november til 22. november 2009 i forbindelse med arrangementet "Er du sindssyg eller bare tosset" 6. og 7. november 2009

Psykiatridage på Koldinghus
Om udstillingen

 

Julekoncert

MARTIN STENTEBJERG

“Broken Images”

Udstillingsperiode: 15. maj til 21. juli 2009

Forfølges udstillingstitlen, er der tale om brudte eller ituslåede malerier, man kunne endog gå så langt som til i flere tilfælde at kalde dem eksplosionsagtige. Der er bogstaveligt talt en splintret effekt i flere af værkerne, og det uanset om de er opbygget delvist som mosaikker af bemalede glasstykker og spejlglas, eller de er skabt som rene malerier.

Man kan sagtens forestille sig, at udgangspunktet har været et helt og definérbart emne, der er blevet udsat for en påvirkning, der således har splintret emnet i mange stykker. Det er som et af principperne fra den atomare verden: uanset om der er tale om fission eller fusion, så frigøres der energi. Sådan er det tilsvarende i Stentebjergs værker – der er et sandt mylder og udstråling af energi.

Energien i værkerne kommer endvidere af kontrasten imellem eksempelvis de hårde og rene kanter fra mosaikfelterne og blødheden i de malede flader. Blødheden i maleteknikken har Stentebjerg desuden afsondret og anvendt alene i enkelte værker Og endelig er der jo en ekstra kraft i den bevidste leg med lyset, der kastes tilbage af spejlstykkerne. Stykkerne skinner og glimter og spejler rummets elementer – male- riet tager omgivelserne til sig og sender dem ud påny.

Se også: Martin Stentebjergs webside

Natlig vandring

Kærlighedens væsen

Bag om...

Mette N. Steensberg
13. marts til 11. maj 2009

Med denne titel foranlediges man meget hurtigt til at spørge sig selv - bagom hvad? Det er naturligvis en del af hensigten, at vække omverdenens nysgerrighed på kunstneren og på udstillingens værker.

I Mette N. Steensbergs udstilling kommer man bagom Mette N. Steensberg som kunstner, håndværker og menneske. Udstillingen er i sin helhed og i sin karakter udtryk for de forskellige områder indenfor kunsthåndværket samt variationerne i udtryk og materialer som Mette N. Steensberg har benyttet i sin produktion gennem de seneste næsten 30 år. Med to skridt frem og et tilbage får vi lejlighed til at se værker af ældre dato, arbejder der er helt nye og dugfriske, samt eksempler på det som Steensberg selv kalder "undervejs-arbejder". Det er eksempler fra processen og vejen, der går forud for det færdige billede eller genstand. Det er et indblik i teknikker - hvordan er værkerne bygget op, indblik i 'ufærdige tanker' - et 'måske' som aldrig blev til mere.

Og der er mange kapitler i Mette N. Steensbergs kunstneriske løbebane. Kapitler der hver for sig går ind på forskellige sider af det hele menneske. Steensberg fremstiller dem i værkerne som stemninger, groteskheder, fantasier - i en stor følsomhed for farver og æstetik - og i kontrastrige billeder på følelsesliv og psyke. Sider af det hele liv.

Udstillingen kan ses fra fredag d. 13. marts - fernisering kl. 15.00, hvor alle er velkomne.

SÅDAN SET
Udstilling med
ERIK RALUND og HANNAH BINDESBØLL
16. januar til 9. marts 2009

To kunstnere – Hannah Bindesbøll og fotograf Erik Ralund – supplerer hinanden i den kommende kunstudstilling under titlen “Sådan Set”.

Der ligger et fælles anslag hos dem begge i og med det opmærksomme øje for den nære virkelighed. Det, vi opfatter som virkeligheden – omverdenen, omsætter de med hver deres teknik, pensel og fotografiapparat, i en form for forenkling af det sete. En forenkling, der på samme tid udvider oplevelsen af eksempelvis et stykke natur.

Hannah Bindesbøll er uddannet som grafisk formgiver fra Skolen for Brugskunst, Kbh., og i 1986 modtog hun et legat, der gav hende mulighed for at studere japansk tuschmaleri i Tokyo. Arbejdet med penselteknikker og papir (helst japansk ) er en væsentlig del af baggrunden for hendes værker – de meget nære og lette akvareller. Hannah Bindesbøll har en lang række udstillinger og illustrationsopgaver bag sig.

Erik Ralund ser træer og himmel, lys og vand som kulturens spor. Alt er foranderligt og i bevægelse. “Der står jeg og venter, kigger – til alle sider. Med lidt held fanger jeg et øjeblik, der får lov til at leve videre – på papiret.

Udstillingen viser overvejende disse glimt fra Erik Ralunds daglige verden.

 

Uffe Becker

7. november 2008 – 13. januar 2009

Udstillingen viser mange nye værker i nye teknikker sammenstillet med enkelte af Uffe Beckers tidligere produktion. Hvis man forestiller sig … Det er ikke ligetil at beskrive Uffe Beckers værker – måske det er én væsentlig årsag til, at de er interessante. Skal man alligevel gøre forsøget, så er Uffe Beckers billeder fastholdelse af et splitsekund i et ellers dybt kig ned i underbevidstheden – som hvis man forestiller sig at kunne fremstille et ultratyndt tværsnit af underbevidsthedens hukommelse med utallige kombinationer af oplevet stof, viden og følelser.

Tværsnittene eller fastholdelsen bliver i Uffes billeder til små kontrollerede eksplosioner, der viser sig som et flyvsk virvar af hastigt nedfældede, men præcist formulerede udtryk. Billederne er som fastholdte nanosekunder af en evolutionær tidsrejse fra universets begyndelse og ind i fremtiden. På rejsen møder man i Uffe Beckers billeder beskrivelser af rum og menneske – mennesket i og som en del af rummet samt ansigter som fragmenter af menneskelignende væsener. Billedet er kontrastrigt – følsomt, men tillige kontant, der er sorthed og lys – og det er tungt, men også flygtigt. Uffe Becker er hertil, og naturligt nok, inspireret af Ovartacis figurer og univers – som Uffe Becker selv formulerer det: “Har man først oplevet kunstneren Ovartaci, glemmer man det aldrig ...”.