Institut for psykiatrisk Demografi 50 år
Publikationsliste

I anledning af at Institut for Psykiatrisk Demografi, Risskov, blev etableret for 50 år siden - helt præcist den 1.4.1969 blev der sammen med et festskrift, udarbejdet en publikationsliste over udgivelser fra instituttet. Listen, der gengives herunder, er udarbejdet af Helene Sognstrup Bibliotekar d.b. 1990-1994
Ansat på Statsbiblioteket 1995
Ansat på Psykiatrisk Forskningsbibliotek 1996-2013
Ansat på AU Library, Psykiatri (Det Kgl. Bibliotek) 2013 -

"Der er anvendt følgende metode til at finde udgivelser fra ansatte i Demografisk Institut:
Ud fra en liste over ansatte i Demografisk Institut er hver forfatter søgt frem i databaserne: Scopus og Bibliotek.dk. Der er afgrænset med den årrække de var ansat, når vi har haft en sådan dato. Det seneste år, der er søgt er 2013.
Hver forfatter har fået en mappe i referencehånd-teringssystemet; RefWorks og deres referencer er overført, både når de har været førsteforfatter eller medforfatter på en artikel, bog, rapport el. lign.
Hver enkelt forfattermappe er gennemgået for dubletter, men der er ikke fjernet dubletter på tværs af mapperne.
Endelig er listen gennemgået manuelt og debatbidrag og lignende er frasorteret."

(1) De psykiatriske diagnoser. 2004.

(2) De psykiatriske diagnoser. 1999.

(3) Udviklingen i selvmordsdødelighed i Danmark 1955-1991. Kbh.: Sundhedsministeriet; 1994.

(4) Aagaard J. Psychosocial aspects of the negative/positive distinction in schizophrenia. Nord J Psychiatry 1994; 48 (S31):15-19.

(5) Aagaard J. Social Factors and Life Events as Predictors for Children's Health: A One-year Prospective Study after Discharge from Hospital. Scand J Public Health 1982; 10(3):87-93.

(6) Aagaard J. Social Background And Life Events Of Children Admitted To A Paediatric Department. Acta Paediatr Int J Paediatr 1979; 68(5):531-539.

(7) Aagaard J, Amdrup E, Aminoff C, Andersen D, Sørensen FH. A clinical and socio-medical investigation of patients 5 years after surgical treatment for duodenal ulcer: I. Behavioural consequences and psychological symptoms. Scand J Gastroenterol 1981;16(3):361-367.

(8) Aagaard J, Amdrup E, Aminoff C, Andersen D, Sørensen FH. A clinical and socio-medical investigation of patients 5 years after surgical treatment for duodenal ulcer: II. Association of social and psychological factors with surgical outcome. Scand J Gastroenterol 1981; 16(3):369-375.

(9) Aagaard J, Amdrup E, Aminoff C, Sørensen FH. A Predictor Analysis of Patients' Assessment of Outcome after Operation for Duodenal Ulcer: A One-year Prospective Study. Scand J Public Health 1984; 12(2):83-90.

(10) Aagaard J, Amdrup E, Aminoff C, Sørensen FH. A predictor analysis of clinical assessment of outcome among patients operated on for duodenal ulcer: A 1-year prospective study. Scand J Gastroenterol 1983; 18(8):1025-1035.

(11) Aagaard J, Andersen C. Overweight and psychiatric disease: Preliminary experiences from a psychoeducative weight reduction program. Ugeskr Laeg 2005; 167(21):2279-2281.

(12) Aagaard J, Freiesleben M, Foldager L. Crisis homes for adult psychiatric patients. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008; 43(5):403-409.

(13) Aagaard J, Freiesleben M, Mathiesen A, Foldager L. Crisis Homes for adult psychiatric patients: The first experiences from Denmark. Ugeskr Laeg 2005; 167(34):3174-3179.

(14) Aagaard J, Husfeldt P, Husfeldt V. Social factors and life events as predictors for children's health. A one-year prospective study within a general practice. Acta Paediatr Int J Paediatr 1983; 72(2):275-281.

(15) Aagaard J, Husfeldt P, Husfeldt V. Social factors and life events in children who consult the general practitioner. IV. Life-change-unit. Ugeskr Laeg 1980; 142(14):913-917.

(16) Aagaard J, Husfeldt P, Husfeldt V. Social factors and life events in children who consult the general practitioner I. Method, materials and the childhood environment. Ugeskr Laeg 1980; 142(13):845-850.

(17) Aagaard J, Maarbjerg K, Vestergaard P. Prædiktorer for non-respons af recidivforebyggende lithiumbehandling. Nord J Psychiatry 1987; 41(6):503-506.

(18) Aagaard J, Perto G. Database for ambulant psykiatrisk behandling. Ugeskr Laeg 2012; 174(42):2535.

(19) Aagaard J, Toftgaard C, Mikkelsen PMW, Nielsen J. Patients on the surgical waiting list. I. A historical prospective cohort investigation of 3.000 patients on a surgical waiting list. Ugeskr Laeg 1981; 143(13):833-839.

(20) Aagaard J, Vestergaard P. Predictors of outcome in prophylactic lithium treatment: a 2-year prospective study. J Affective Disord 1990; 18(4):259-266.

(21) Aagaard J, Vestergaard P, Maarbjerg K. Adherence to lithium prophylaxis: II. Multivariate analysis of clinical, social, and psychosocial predictors of nonadherence. Pharmacopsychiatry 1988; 21(4):166-170.

(22) Aagaard J. En ny klang i psykiatrien. Musikterapi i psykiatrien online [online] 2014; 9(2).

(23) Aagaard J. De sværest psykisk syge har det svært. Ugeskrift for læger 2013; 175(24):1752-1753.

(24) Aagaard J. Effekter af udbygningen af lokalt baseret psykiatri: et sundhedstjenesteforskningsprojekt. Kbh.: FADL's Forlag; 2008.

(25) Aagaard J. Distriktspsykiatri: en epidemiologisk undersøgelse fra Odder/Skanderborg mv. Kbh.: FADL's Forlag; 1992.

(26) Aagaard J. Prediction of educational achievement, behaviour and health at school using information from infancy health service. Scand J Prim Health Care 1986; 4(2):115-121.

(27) Aagaard J. Stressgivende begivenheder og sygdom: en oversigt med hovedvægt på kritik af life event metodikken. Agrippa 1981; 3(4):25-49.

(28) Aagaard J. Forskningsetiske problemer. Ugeskrift for læger 1977; 139(8):470-471.

(29) Aagaard J. Psykosocial belastning og sygdom hos børn : metodediskussion. Ugeskrift for læger 1977; 139(49):2961-2965.

(30) Aagaard J, Aarhus Universitet. Psykosocial belastning og sygdom. Kbh.: F.A.D.L.; cop. 1984.

(31) Aagaard J, Achton Nielsen J. Experience from the first ACT programme in Denmark II: servere mental illness: a register diagnosis. Nordic journal of psychiatry 2004; 58(2):171-174.

(32) Aagaard J, Achton Nielsen J. Experience from the first ACT programme in Denmark I: baseline evaluation 1981-2000. Nordic journal of psychiatry 2004; 58(2):165-169.

(33) Aagaard J, Achton Nielsen J. Experience from the first ACT programme in Denmark II: severe mental illness: a register diagnosis. Nordic journal of psychiatry 2004; 58(2):171-174.

(34) Aagaard J, Andersen C. Overvægt og psykisk sygdom: foreløbige erfaringer fra et psykoedukativt vægtreduktionsprogram. Ugeskrift for læger 2005; 167(21):2279-2281.

(35) Aagaard J, Andersen C, Mathiasen G, Distriktpsykiatrisk Center i Tønder. Overvægt og psykisk sygdom: manual til et psykoedukativt program. Tønder: Distriktspsykiatrisk Center i Tønder; 2002.

(36) Aagaard J, Bovet P. Psychosocial aspects of the negative/positive distinction in schizophrenia. Nordic journal of psychiatry 1993; 48(31):15-19.

(37) Aagaard J, Bro P. Psykosocial belastning og sygdom hos børn : foreløbig meddelelse. Ugeskrift for læger 1977; 139(49):2966-2970.

(38) Aagaard J, Freiesleben M, Mathiesen A, Foldager L. Aflastningsfamilier til voksne psykiatriske patienter: de første erfaringer fra Danmark. Ugeskrift for læger 2005; 167(34):3174-3179.

(39) Aagaard J, Holmgaard AG. Forældregruppearbejde - distriktspsykiatrisk baseret. [Aalborg]: Aalborg Psykiatriske Sygehus; 1993.

(40) Aagaard J, Husfeldt P, Husfeldt V. Sociale faktorer og socialbegivenheder for børn, der konsulterer den praktiserende læge. Ugeskrift for læger 1980; 142(14):909-917.

(41) Aagaard J, Lajer M, Kastrup M, Ipsen J. Tre socialmedicinske oversigtsartikler. Risskov: Institut for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; [1981].

(42) Aagaard J, Lien K, Laugesen HD. Psykiatriske tilsyn i Danmark. Ugeskrift for læger 1999; 161(10):1398-1402.

(43) Aagaard J, Maarbjerg K, Vestergaard P. Prædiktorer for non-respons af recidivforebyggende lithiumbehandling. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1987; 41(6):503-506.

(44) Aagaard J, Maarbjerg K, Vestergaard P. Prædiktorer for præmaturt ophør af recidivforebyggende lithiumbehandling: vurderet efter 2 års follow-up. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1987; 41(6):517-519.

(45) Aagaard J, Müller-Nielsen K. Clinical outcome of assertive community treatment (ACT) in a rural area in Denmark: a case-control study with a 2-year follow-up. Nordic journal of psychiatry 2011; 65(5):299-305.

(46) Aagaard J, Normann L, Perto G. Database for klinisk kvalitet i ambulant psykiatrisk behandling. DIPSY. Århus: Center for Psykiatrisk Forskning; 2009.

(47) Aagaard J, Psykiatrien i Sønderjyllands Amt. Opsøgende psykoseteam - assertive community treatment: erfaringer fra det første opsøgende psykoseteam i Danmark. [Tønder]: Det opsøgende Psykoseteam i Tønder, Psykiatrien i Sønderjyllands Amt; 2006.

(48) Aagaard J, Psykiatrien i Sønderjyllands Amt, Distriktspsykiatrisk Center i Tønder A1. Opsøgende Psykoseteam - et to-årigt kvalitetssikringsprojekt 2001-2003: midtvejsrapport. [Aabenraa]: Sønderjyllands Amt; 2002.

(49) Aagaard J, Toftgaard C, Mikkelsen PMW, Nielsen J. Kirurgiske ventelistepatienter 1: en historisk-prospektiv kohorteundersøgelse af 3.000 kirurgiske ventelistepatienter. Ugeskrift for læger 1981; 143(13):833-839.

(50) Achton Nielsen J, Reisby N. Dagspressen og psykiatrien. Agrippa 1984; 6(2):76-88.

(51) Adams W, Kendell RE, Hare EH, Munk-Jørgensen P. Epidemiological evidence that maternal influenza contributes to the aetiology of schizophrenia. An analysis of Scottish, English, and Danish data. Br J Psychiatry 1993; 163(OCT.):522-534.

(52) Adserballe H. Driving licence and mental disease. Ugeskr Laeger 1974; 136(4):215-222.

(53) Adserballe H. Referat fra retspsykiatri-symposium på rungstedgaard 8. - 10. November 1973. Nord J Psychiatry 1974; 28(5):365-376.

(54) Adserballe H. Nordisk retspsykiatrisk symposium. Rungstedgaard 8.-10. November 1973. Afsluttende synspunkter. Nord J Psychiatry 1974; 28(5):377-380.

(55) Adserballe H. Compulsory admission and traffic. Ugeskr Laeger 1973; 135(52):2875-2880.

(56) Adserballe H. Compulsory admissions during a 2-year period. Ugeskr Laeger 1973; 135(29):1541-1549.

(57) Adserballe H. Compulsory hospitalization of alcoholics according to social law. Ugeskr Laeger 1973; 135(19):877-883.

(58) Adserballe H. Commitments In Denmark. Acta Psychiatr Scand 1973; 49:35-35.

(59) Adserballe H, Dupont A, Nielsen JA. Commitment of mentally ill. Ugeskr Laeger 1982; 144(22):1622-1623.

(60) Adserballe H, Nielsen JA, Dupont A. Compulsory commitment to psychiatric hospitals during the period 1978-1983. Ugeskr Laeg 1985; 147(8):735-739.

(61) Adserballe H. De første psykiatriske underlæger i Danmark. Medicinsk forum 1975; 28(2):61-74.

(62) Adserballe H, Achton Nielsen J, Dupont A. Tvangsindlæggelser 1978-1983: . Ugeskrift for læger 1985; 147(8):735-739.

(63) Agerbo E, Mortensen PB, Wiuf C, Pedersen MS, McGrath J, Hollegaard MV, et al. Modelling the contribution of family history and variation in single nucleotide polymorphisms to risk of schizophrenia: A Danish national birth cohort-based study. Schizophr Res 2012; 134(2-3):246-252.

(64) Agerbo E. Unemployment and mental disorders: an empirical analysis. Århus: Centre for Labour Market and Social Research; 1998.

(65) Aggernaes H, Lindhardt A. Psychiatric training in Denmark. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1997-247 (6 SUPPL. 1):S9-S10.

(66) Albinus S, Lindhardt A, Rosenbaum B. Psykoterapeutisk kultur. Ugeskrift for læger 1989; 151(22):1413-1419.

(67) Albinus S, Munk-Jørgensen P. Det Psykiatriske Centralregister er nødvendigt for patientbehandling og forskning. Ugeskrift for læger 1989; 151(23):1491-1493.

(68) Allard KO, Thomsen JF, Mikkelsen S, Rugulies R, Mors O, Kærgaard A, et al. Effects of psychosocial work factors on lifestyle changes: A cohort study. J Occup Environ Med 2011; 53(12):1364-1371.

(69) Almind G, Arnfred AH, Christy M, Høorder K, Nystrup J, Tolstrup K, et al. Training in child psychiatry. An integrated education model for pre- and postgraduate training of physicians. Ugeskr Laeger 1974; 137(1):41-46.

(70) Als TD, Dahl HA, Flint TJ, Wang AG, Vang M, Mors O, et al. Possible evidence for a common risk locus for bipolar affective disorder and schizophrenia on chromosome 4p16 in patients from the Faroe Islands. Mol Psychiatry 2004; 9(1):93-98.

(71) Als TD, Jørgensen TH, Børglum AD, Petersen PA, Mors O, Wang AG. Highly discrepant proportions of female and male Scandinavian and British Isles ancestry within the isolated population of the Faroe Islands. Eur J Hum Genet 2006; 14(4):497-504.

(72) Andersen CL, Videbech P. Discontinuation of antidepressant serotonergic antidepressant. Ugeskr Laeg 2010; 172(4):296-298.

(73) Andersen C, Rich B, Bøjholm S. Torturens psykologi. Ugeskrift for læger 1994; 156(29):4266-4267.

(74) Andersen KL, Videbech P. Treatment of postictal delirium after electroconvulsive therapy. Ugeskr Laeg 2005; 167(35):3313-3314.

(75) Andersen KL, Videbech P. Behandling af postiktal (emergens) delirium i forbindelse med elektrokonvulsiv terapi. Ugeskrift for læger 2005; 167(35):3313-3314.

(76) Andersen LB, Melvaer LB, Videbech P, Lamont RF, Joergensen JS. Risk factors for developing post-traumatic stress disorder following childbirth: A systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2012; 91(11):1261-1272.

(77) Andreasen M, Lajer M, Lau M, Moesgaard K, Poulsen S, Ramsing P. [Debat]. Fakta og spekulationer. Psykolog nyt 2004; 58(19):12-15.

(78) Andreassen M, Lajer M, Lau M, Moesgaard K, Poulsen S, Ramsing P. Recovered memories--agreed and disagreed. Ugeskr Laeger 2004; 166(48):4394.

(79) Angst J, Mortensen PB, Munk-Jørgensen P, Strömgren E, Häfner H, Gattaz WF, et al. Is schizophrenia disappearing? - Introductory remarks of the chief-editor. Eur Arch Psychiatry Clin Nuerosci 1991; 240(6):373-378.

(80) Appleby L, Mortensen PB, Faragher EB. Suicide and other causes of mortality after post-partum psychiatric admission. British Journal of Psychiatry 1998; 173(SEPT.):209-211.

(81) Arendt M, Elklit A. Effectiveness of psychological debriefing. Acta Psychiatr Scand 2001; 104(6):423-437.

(82) Arendt M, Munk-Jørgensen P. Heavy cannabis users seeking treatment - Prevalence of psychiatric disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2004; 39(2):97-105.

(83) Arendt M, Rosenberg R, Fjordback L, Brandholdt J, Foldager L, Sher L, et al. Testing the self-medication hypothesis of depression and aggression in cannabis-dependent subjects. Psychol Med 2007; 37(7):935-945.

(84) Arendt M, Rosenberg R, Foldager L, Perto G, Munk-Jørgensen P. Psychopathology among cannabis-dependent treatment seekers and association with later substance abuse treatment. J Subst Abuse Treat 2007; 32(2):113-119.

(85) Arendt M, Rosenberg R, Foldager L, Perto G, Munk-Jørgensen P. Cannabis-induced psychosis and subsequent schizophrenia-spectrum disorders: Follow-up study of 535 incident cases. British Journal of Psychiatry 2005; 187(DEC.):510-515.

(86) Arendt M, Rosenberg R, Foldager L, Sher L, Munk-Jørgensen P. Withdrawal symptoms do not predict relapse among subjects treated for cannabis dependence. American Journal on Addictions 2007; 16(6):461-467.

(87) Arendt M, Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab. Psykologisk debriefing: en kritisk analyse af metoden og dens effekt med rekommandation for fremtidig anvendelse. [S.l.]: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab; 2000.

(88) Arngrim T, Arngrim TB. Distriktspsykiatribegrebet. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. 1986(Vol.64, 1986, nr.12).

(89) Arngrim T. Distriktspsykiatriske modeller. Odense: Odense Sygehus; ca. 1985.

(90) Arngrim T. Attempted suicide: Etiology and long term prognosis: A personal follow-up study. [Odense]: Odense University Press; 1975.

(91) Arngrim T, Fruensgaard K, Arngrim T. Kontrolleret drikkemønster hos tidligere alkoholmisbrugere. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1984; 62(12):703-710.

(92) Arroe M, Barner-Rasmussen P. Treatment of nocturnal enuresis by means of an alarm system worn by the patient. Ugeskr Laeg 1979; 141(11):729-731.

(93) Ashkanian M, Tehrani E, Videbech P. The effect of Vitamin D on neuropsychiatric conditions. Ugeskr Laeg 2010; 172(17).

(94) Ashkanian M, Tehrani E, Videbech P. D-vitamins betydning for neuropsykiatriske tilstande. Ugeskrift for læger 2010; 172(17):1296-1300.

(95) Astrup Madsen P. Geografiske variationer i førstegangsindlæggelser af psykiatriske patienter i Danmark 1971-1990. Ugeskrift for læger 1995; 157(13):1853-1857.

(96) Austin SF, Mors O, Secher RG, Hjorthøj CR, Albert N, Bertelsen M, et al. Predictors of recovery in first episode psychosis: The OPUS cohort at 10year follow-up. Schizophr Res 2013; 150(1):163-168.

(97) Baandrup L, Gasse C, Jensen VD, Glenthoj BY, Nordentoft M, Lublin H, et al. Antipsychotic polypharmacy and risk of death from natural causes in patients with schizophrenia: A population-based nested case-control study. J Clin Psychiatry 2010; 71(2):103-108.

(98) Bach C, Videbech P. Kampen for det lette liv. Sind bladet 2010; 39(4):14-15.

(99) Baldacchino A, Groussard-Escaffre N, Clancy C, Lack C, Sieroslavrska K, Hodges C-, et al. Epidemiological issues in comorbidity: Lessons learnt from a pan-European ISADORA project. Mental Health and Substance Use: Dual Diagnosis 2009; 2(2):88-100.

(100) Baptista T, Munk-Jørgensen P. Antipsychotic drugs and weight gain (multiple letters). Acta Psychiatr Scand 2001; 103(2):158.

(101) Barner Rasmussen P. Acceptance of deviant behaviour in somatic nursing-homes in the County of Aarhus. Ugeskr Laeg 1985; 147(20):1643-1647.

(102) Barner Rasmussen P, Lomborg K. Udvikling også fjernt fra universitetet. Sygeplejersken 1997; 97(36).

(103) Barner-Rasmussen P. Accept af psykisk afvigende adfærd på somatiske plejehjem i århus amt. Ugeskrift For Læger 1985(ÅRG. 147 NR. 20).

(104) Barner-Rasmussen P. Suicidier i psykiatriske hospitalsafdelinger. Ugeskrift For Læger 1984(ÅRG. 146 NR. 4).

(105) Barner-Rasmussen P. Servicekvalitet: - kan det måles?: Foreløbige erfaringer med måleredskabet "Servqual" tyder på det. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 2007; 83(9).

(106) Barner-Rasmussen P. Forskning og udvikling i sundhedsvæsenet : Erfaringer fra Ringkjøbing amt. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1990(Vol.68, 1990, nr.9).

(107) Barner-Rasmussen P. Suicide in psychiatric patients in Denmark, 1971–1981: Hospital utilization and risk groups. Acta Psychiatr Scand 1986; 73(4):449-455.

(108) Barner-Rasmussen P. Suicides in psychiatric hospital departments. Ugeskr Laeger 1984; 146(4):302-303.

(109) Barner-Rasmussen P, Bekmand L, Hjortbak ER, Weng M, Ringkjøbing Amt. Aggregeret analyse af medicineringsfejl i psykiatrien i Ringkjøbing Amt: Rapport. Herning: Ringkjøbing Amt; 2005.

(110) Barner-Rasmussen P, Dupont A, Bille H. Suicide in psychiatric patients in Denmark, 1971–81: Demographic and diagnostic description. Acta Psychiatr Scand 1986; 73(4):441-448.

(111) Barner-Rasmussen P, Jensen H, Lund J. Langtidsindlagte psykiatriske hospitalspatienter i Århus Amt. II Omsorgsniveauvurderinger. Ugeskr Læger 1987; 149:1552-5.

(112) Barner-Rasmussen P, Jensen H, Lund J. Langtidsindlagte psykiatriske hospitalspatienter i Århus Amt. I Sociale og kliniske karakteristika. Ugeskr Læger 1987; 146:1549-52.

(113) Barner-Rasmussen P, Jensen H, Lund J, Reisby N. Langtidsindlagte psykiatriske hospitalspatienter i Århus amt (sammenfatning af 4 artikler). Ugeskrift for læger 1987; 149(23).

(114) Barner-Rasmussen P. Working group on prevention and reduction of mental health problems in the elderly: WHO, Groningen, 29.IV.-3.V.1985. Ugeskrift for læger 1986; 148(1):38-39.

(115) Barner-Rasmussen P. Accept af psykisk afvigende adfærd på somatiske plejehjem i Århus amt. Ugeskrift for læger 1985; 147(20):1643-1647.

(116) Barner-Rasmussen P. Suicidier i psykiatriske hospitalsafdelinger. Ugeskrift for læger 1984; 146(4):302-303.

(117) Barner-Rasmussen P, Jensen H, Lund J. Langtidsindlagte psykiatriske hospitalspatienter i Århus amt: sociale og kliniske karakteristika. Ugeskrift for læger 1987; 149(23):1549-1552.

(118) Barner-Rasmussen P, Jensen H, Lund J, Institut for Psykiatrisk Demografi. Undersøgelse af langtidsindlagte psykiatriske patienter. Risskov: Institut for Psykiatrisk Demografi; 1984.

(119) Barr CE, Mednick SA, Munk-Jørgensen P. Exposure to Influenza Epidemics During Gestation and Adult Schizophrenia: A 40-Year Study. Arch Gen Psychiatry 1990; 47(9):869-874.

(120) Bayer Kristensen I, Runge Nielsen K. Selvmord hos ældre i Århus Amt: en 10-års retrospektiv undersøgelse af selvmord hos personer over 65 år. Ugeskrift for læger 1996; 158(5):579-583.

(121) Bechgaard B, Kyst E. "European association for psychotherapy". Nord Psykol 1992; 44(2):159-159.

(122) Beckmann J, Dupont A, Erling I, Jacobsen P, Mikkelsen M, Theilgaard A. Report of sex chromosome abnormalities in mentally retarded male offenders including a psychological study of patients with xyy and xxyy karyotypes. J Intellect Disabil Res 1974; 18(4):331-353.

(123) Bendixen K, Lindhardt A. En rigtig grundidé, men vi skal være på vagt: psykiateren om distriktspsykiatrien. Ergoterapeuten 1992; 53(19):22-24.

(124) Bengtsson-Tops A, Hansson L, Sandlund M, Bjarnason O, Korkeila J, Merinder L, et al. Subjective versus interviewer assessment of global quality of life among persons with schizophrenia living in the community: A Nordic multicentre study. Quality of Life Research 2005; 14(1):221-229.

(125) Benjaminsen S. Akut psykiatri: skadestuepsykiatri. 1. udgave ed. Kbh.: FADL; 2004.

(126) Bennedsen BE. Adverse pregnancy outcome in schizophrenic women: Occurrence and risk factors. Schizophr Res 1998; 33(1-2):1-26.

(127) Bennedsen BE, Juul-Nielsen S, Elsass P. A case of prolonged pseudo-dementia after treatment with tricyclic antidepressives and electro-convulsive therapy. Ugeskr Laeger 1996; 158(15):2134-2135.

(128) Bennedsen BE, Mortensen PB, Olesen AV, Henriksen TB. Congenital malformations, stillbirths, and infant deaths among children of women with schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2001; 58(7):674-679.

(129) Bennedsen BE, Mortensen PB, Olesen AV, Henriksen TB. Preterm birth and intra-uterine growth retardation among children of women with schizophrenia. British Journal of Psychiatry 1999; 175(Sept.):239-245.

(130) Bennedsen BE, Mortensen PB, Olesen AV, Henriksen TB, Frydenberg M. Obstetric complications in women with schizophrenia. Schizophr Res 2001; 47(2-3):167-175.

(131) Bennedsen BE, Mortensen PE, Frydenberg M. Do schizophrenic mothers have an increased incidence of obstetric complications? Nordic Journal of Psychiatry, Supplement 1998; 52(41):163.

(132) Bennedsen BE, Juul-Nielsen S, Elsass P. Langvarig pseudodemens efter behandling med tricykliske antidepressiva og elektrostimulationsbehandling. Ugeskrift for læger 1996; 158(15):2134-2135.

(133) Bertelsen A. Karl Jaspers (1883-1969) and the Centenary of 'Allgemeine Psychopathologie'. Acta Psychiatr Scand 2013; 127(6):438-439.

(134) Bertelsen A. Editorial: Strömgren remembered. Acta Psychiatr Scand 2009; 120(5):340-344.

(135) Bertelsen A. Erik Strömgren 1909-1993. Ugeskr Laeger 2007; 169(35):2891.

(136) Bertelsen A. Schizophrenia and related disorders: Experience with current diagnostic systems. Psychopathology 2002; 35(2-3):89-93.

(137) Bertelsen A. Wanted: Validation studies on the current diagnostic classifications. Acta Psychiatr Scand 2002; 106(2):81-82.

(138) Bertelsen A. Reflections on the clinical utility of the ICD-10 and DSM-IV classifications and their diagnostic criteria. Aust N Z J Psychiatry 1999; 33(2):166-173.

(139) Bertelsen A. The introduction of ICD-10 psychiatric diagnoses in Denmark. Nordic Journal of Psychiatry, Supplement 1998; 52(41):152.

(140) Bertelsen A. On non-null distributions connected with testing that a real normal distribution is complex. Journal of Multivariate Analysis 1990; 32(2):282-289.

(141) Bertelsen A. Controversies and Consistencies in Psychiatric Genetics. Acta Psychiatr Scand 1985; 71(319 S):61-75.

(142) Bertelsen A. A Danish twin study of manic-depressive disorders. Prog Clin Biol Res 1978; 24 A:119-124.

(143) Bertelsen A. A twin study of manic-depressive psychoses. Acta Psychiatr Scand 1973; 49:69-70.

(144) Bertelsen A, Bengtsson B, Rud B, Peitersen B. Follow-up investigation of children treated with assisted ventilation during the neonatal period. Ugeskr Laeger 1978; 140(36):2168-2173.

(145) Bertelsen A, Gottesman II. Schizoaffective psychoses: Genetical clues to classification. American Journal of Medical Genetics - Neuropsychiatric Genetics 1995; 60(1):7-11.

(146) Bertelsen A, Gottesman II. Genetics of schizoffective psychoses. Psychiatr Genet 1991; 1(2):5-8.

(147) Bertelsen A, Gottesman II. Offspring of Twins with Schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 1990; 47(10):977-978.

(148) Bertelsen A, Harvald B, Hauge M. A Danish twin study of manic depressive disorders. British Journal of Psychiatry 1977; 130(4):330-351.

(149) Bertelsen A, Munk-Jørgensen P. Jørgen Achton Nielsen. Ugeskr Laeger 2012; 174(50):3182.

(150) Bertelsen A, Skakkebaek NE, Mauritzen K. Intranasal administration of the gonadotropin-releasing hormone (LH-RH) in treatment in undescended testis. Ugeskr Laeger 1981; 143(25):1595-1597.

(151) Bertelsen A, Thorup J, Pedersen PV, Mauritzen K, Skakkebæk NE. Intranasal LH-RH treatment of cryptorchidism - A clinical trial and 5 years follow-up. Eur J Pediatr 1987; 146(2 Supplement):S40-S41.

(152) Bertelsen A. De psykiatriske diagnoser. 2007.

(153) Bertelsen A. Skizo-affektive lidelser. Risskov: PsykInfo T3; 1999.

(154) Bertelsen A. ICD-10 - en ny psykiatri? Månedsskrift for praktisk lægegerning 1997; 75(1):91-97.

(155) Bertelsen A. Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser: ICD-10 PH: bearbejdet oversættelse af WHO Field Trial udgave. 1. udgave ed. Bagsværd: Novo Nordisk Farmaka Danmark; 1994.

(156) Bertelsen A. Psykiatriske diagnoser efter ICD-10. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1992; 70(.):413-419.

(157) Bertelsen A, Mors O. Psykiatrisk udredning og diagnostik. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2007; 85(3):245-253.

(158) Bertelsen A, Munk-Jørgensen P. De psykiatriske diagnoser. Kbh.: Nota; 2013.

(159) Bertelsen A, Munk-Jørgensen P. De psykiatriske diagnoser. Kbh.: Nota; 2011.

(160) Bertelsen A, Munk-Jørgensen P. De psykiatriske diagnoser. Kbh.: Danmarks Blindebibliotek; 2007.

(161) Bertelsen A, Munk-Jørgensen P. De psykiatriske diagnoser. 1. udgave ed. Kbh.: Psykiatrifonden; 2002.

(162) Bertelsen A, Munk-Jørgensen P, Bech P. De psykiatriske diagnoser: om at stille diagnoser og måle sygdommenes sværhedsgrad. 2. udgave ed. København: Psykiatrifonden; 2010.

(163) Bertelsen A, Psyk-Info. Skizotypisk sindslidelse. Risskov: Psykinfo; 2003.

(164) Bertelsen A, Psyk-Info. Skizo-affektive sindslidelser. Risskov: PsykInfo; [1999].

(165) Bilenberg N. Erratum: The child behavior checklist (CBCL) and related material: Standardization and validation in Danish population-based and clinically based samples (Acta Psychiatrica Scandinavica (1999) 100:Supp 398 (1-52)). Acta Psychiatr Scand 2000; 101(4):339.

(166) Bilenberg N, Hørder K. Adfærdssymptomer hos børn og unge: Screening ved hjœlp af spørgeskemaer i en gruppe børn mellem fire og 17 år. Ugeskr Laeger 1998; 160(30):4423-4428.

(167) Bilenberg N. The child behavior checklist (CBCL) and related material: standardization and validation in Danish population based and clinically based samples. Cph.: Munksgaard; 1999.

(168) Bilenberg N, Acta Psychiatrica Scandinavica Sn3v1. The Child Behavior Checklist (CBLC) and related material: standardization and validation in Danish population based and clinically based samples. : Munksgaard; 1999.

(169) Bilenberg N, Hørder K. Adfærdssymptomer hos børn og unge: screening ved hjælp af spørgeskemaer i en gruppe børn mellem fire og 17 år. Ugeskrift for læger 1998; 160(30):4423-4428.

(170) Bilenberg N, Hørder K. Adfærdssymptomer hos børn og unge: screening ved hjælp af spørgeskemaer i en gruppe børn mellem 4 og 17 år. Psykologisk pædagogisk rådgivning 1998; 35(nr. 5-6):473-483.

(171) Bille M, Dupont A, Thrysøe-Nielsen O, Videbech T. Psychiatric problems of children of borderline intelligence. Investigation of a school home for children of subnormal intelligence. Ugeskr Laeger 1973; 135(6):309-316.

(172) Bille M, Kastrup M, Dupont A. Aspects of the interconnexion between psychiatric extramural and intramural departments. Ugeskr Laeg 1977; 139(26):1560-1564.

(173) Bille M, Kastrup M, Kyneb P. Patients attending a clinic for alcoholics. Ugeskr Laeg 1978; 140(47):2951-2953.

(174) Bille M, Lunde I, Weeke A. Patients without a corner of their own. Sleeping arrangements for hospitalized psychiatric patients in the County of Aarhus. Ugeskr Laeg 1981; 143(45):2989-2992.

(175) Bille M, Poulsen AS, Videbech T. Sheltered workshops in Randers (Danish). Ugeskr Laeg 1977; 139(13):781-788.

(176) Bille M, Salling-Poulsen A, Videbech T. Sheltered workshops and economy. Acta Psychiatr Scand 1980; 62(285 S):285-290.

(177) Bille M, Dupont A, Kastrup M, Rosenbaum B. [Debat]. Ugeskrift for læger 1985; 147(10):917-918.

(178) Bille M, Dupont A, Thyrsøe-Nielsen O, Videbech T. Psykiatriske problemer hos sinker: En undersøgelse af et skolehjem for svagt begavede. S.l.: s.n.; 1973.

(179) Bille M, Kastrup M, Dupont A. Ambulant psykiatri : træk af samspillet mellem psykiatriske ambulatorier og sengeafdelinger. Ugeskrift for læger 1977; 139(26):1560-1564.

(180) Bille M, Lunde I, Weeke A. Patienter uden et hjørne: sovestedet for indlagte psykiatriske patienter i Århus amt. Ugeskrift for læger 1981; 143(45):2989-2992.

(181) Bille M, Salling Poulsen A, Videbech T. De beskyttede værksteder i Randers. 1977 Ugeskrift for Læger 1977 139.

(182) Bjarkam CR, Corydon TJ, Olsen IML, Pallesen J, Nyegaard M, Fryland T, et al. Further immunohistochemical characterization of BRD1 a new susceptibility gene for schizophrenia and bipolar affective disorder. Brain Struct Funct 2009; 214(1):37-47.

(183) Bjerrum M. Da psykiatri blev en videnskab: om baggrunden for, at psykiatrien i løbet af 1800-tallet blev en del af lægevidenskaben. 1066 1996; 26(2):14-24.

(184) Bjerrum M, Bjerrum SA. Distriktspsykiatri som den opleves: en undersøgelse af samarbejdet i den sydlige del af Ringkøbing Amtskommune. [Ringkøbing]: Ringkjøbing Amtskommune, Den Medicinske Forskningsenhed; 1996.

(185) Bjerrum M, Psykiatrisk Hospital i Århus. Psykiatri i tidens perspektiv: Empiriske studier over dansk hospitalspsykiatri i 1930-1990: Med særlig henblik på organisatoriske og administrative forhold. Risskov: Psykiatrisk Hospital i Århus. Afdeling for psykiatrisk demografi. Institut for psykiatrisk grundforskning; 1998.

(186) Blinkenberg S, Dupont A. Integration of mentally handicapped pupils in normal schools with particular attention to assessment by their families. Ugeskr Laeger 1987; 149(4):248-251.

(187) Blinkenberg S, Vendsborg PB. Distriktspsykiatrien i Danmark: Status over dækningsgrad, struktur, modeller og normeringer, 20 år efter amterne overtog ansvaret for psykiatrien (1976-1996). Ugeskrift for læger. 1998(Vol. 160, 1998, nr. 13).

(188) Blinkenberg S. Distriktspsykiatri: en lærebog. Kbh.: Hans Reitzel; 2002.

(189) Blinkenberg S. Når forældre har en psykisk lidelse - hvad så med børnene? Psykiatri-information 2002; 9(2):8-9.

(190) Blinkenberg S. Afrapportering vedrørende projektet: "Voksne, som i deres barndom er vokset op med en psykisk syg forældre".: Odense 1996-97. Odense: Odense Universitets Hospital, Afd. P; 1999.

(191) Blinkenberg S. Distriktspsykiatrien, område Nord, Viborg Amt. Ugeskrift for læger 1991; 153(13):957-958.

(192) Blinkenberg S. Faglig læsning - hvordan? - om erfaringer fra et kursus i faglig læsning. Læsepædagogen 1990; 38(5):204-208.

(193) Blinkenberg S. Psykiatrifonden. Når børn lever sammen med psykisk syge forældre. Kbh.: Nota; 2013.

(194) Blinkenberg S, Dupont A. Skoleintegration af psykisk handicappede især med henblik på familiernes vurdering. Ugeskrift for læger 1987; 149(4):248-251.

(195) Blinkenberg S, Dupont A. Undersøgelse af unge med vidtgående psykisk handicap i Århus Amt, skoleforløb og dermed forbundne problemer af psykologisk, social og lægelig art. Risskov: Institut for Psykiatrisk Demografi; 1983.

(196) Blinkenberg S, Vendsborg P, Lindharth A, Reisby N. Distriktspsykiatri: en lærebog. København: Hans Reitzels Forlag; 2001.

(197) Boel T, Kannegaard PN, Goldstein H, Andersen T. Smoking, alcohol overconsumption and obesity before elective surgery: Prevalence and patient motivation for risk reduction. Ugeskr Laeger 2004; 166(38):3297-3300.

(198) Bøgh EH, Rokkedal K, Valbak K. A 4-year follow-up on bulimia nervosa. Eur Eating Disord Rev 2005; 13(1):48-53.

(199) Bolvig Hansen J. Noget om psykoterapi: informationshæfte til patienter, pårørende og andre. Risskov: PsykInfo; 2002.

(200) Børglum AD, Kirov G, Craddock N, Mors O, Muir W, Murray V, et al. Possible parent-of-origin effect of dopa decarboxylase in susceptibility to bipolar affective disorder. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2003; 117 B(1):18-22.

(201) Borberg S, Lindhardt A, Laerum H, Jacobsen O, Sørensen T, Winther G. Reduced diagnosis of dementia--reduced legal rights. Ugeskr Laeger 1991; 153(15):1069.

(202) Borberg S, Lindhardt A. Problemer i sygehuspsykiatrien. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1998; 76(11):1401-1407.

(203) Borberg S, Lindhardt A, Lærum H, Jacobsen O, Sørensen T, Winther G. [Debat]. Ugeskrift for læger 1991; 153(15):1069-1069.

(204) Børglum A, Hampson M, Kjeldsen TE, Muir W, Murray V, Ewald H, et al. Dopa decarboxylase genotypes may influence age at onset of schizophrenia. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2001; 105(7):623-624.

(205) Børglum AD, Bruun TG, Kjeldsen TE, Ewald H, Mors O, Kirov G, et al. Two novel variants in the DOPA decarboxylase gene: Association with bipolar affective disorder. Mol Psychiatry 1999; 4(6):545-551.

(206) Børglum AD, Bruun TG, Kjeldsen TE, Kvistgård AB, Ewald H, Mors O, et al. Two novel variants in the DOPA decarboxylase gene: Genetic fine mapping and preliminary association with bipolar affective disorder. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 1998; 81(6):519.

(207) Børglum AD, Hampson M, Kjeldsen TE, Muir W, Murray V, Ewald H, et al. Dopa decarboxylase genotypes may influence age at onset of schizophrenia. Mol Psychiatry 2001; 6(6):712-717.

(208) Børglum AD, Kirov G, Bruun TG, Hampson M, Craddock N, Kjeldsen TE, et al. Is dopa decarboxylase (DDC) a minor susceptibility gene for bipolar affective disorder? Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2000; 96(4):492.

(209) Bork BR. Udskrivningsmønstret for ældre indlagt på psykiatriske hospitaler. Ugeskrift For Læger 1982(ÅRG. 144 NR. 29).

(210) Bork BR. Ældre på psykiatriske hospitaler: Prævalensstudier. Ugeskrift For Læger 1981(ÅRG. 143 NR. 26).

(211) Bork BR. Ændringer i indlæggelses-mønstret for senilt demente fra 1971 til 1979. Ugeskrift for læger 1980; 142(51):3407-3411.

(212) Bredkjær SR, Mortensen PB, Parnas J. Epilepsy and non-organic non-affective psychosis: National epidemiologic study. British Journal of Psychiatry 1998; 172(MAR.):235-238.

(213) Brock A, Mortensen PB, Mortensen BB, Roge HR. Familial occurrence of diminished pancreatic amylase in serum - a 'silent' Amy-2 allelic variant? Clin Chem 1988; 34(7):1516-1517.

(214) Brodersen A, Licht RW, Vestergaard P, Olesen AV, Mortensen PB. Mortality in patients with affective disorder who commenced treatment with lithium. A 16-year follow-up. Ugeskr Laeger 2001; 163(46):6428-6432.

(215) Brodersen A, Licht RW, Vestergaard P, Olesen AV, Mortensen PB. Sixteen-year mortality in patients with affective disorder commenced on lithium. British Journal of Psychiatry 2000; 176(MAY):429-433.

(216) Brodersen A, Vingård Olesen A, Licht RW, Vestergaard P, Mortensen PB. Dødeligheden blandt patienter med affektiv sygdom der påbegynder lithiumbehandling: en 16-års opfølgning. Ugeskrift for læger 2001; 163(46):6428-6432.

(217) Bruun LM, Ravnkilde B, Videbech P. Kognitive forstyrrelser ved depression - betydning for behandling og prognose. Ugeskrift for læger 2007; 169(16):1459-1462.

(218) Bruvik-Ruhlmann EG, Bayer Kristensen I, Runge Nielsen K. Selvmord hos ældre i Århus Amt i perioden 1993-2000. Ugeskrift for læger 2004; 166(46):4151-4154.

(219) Buchholtz Hansen PE, Videbech P, Rosenberg R, Vestergaard P. Low-frequency right prefrontal rTMS inferior to electroconvulsive therapy in treating depression on a short term? J ECT 2012; 28(1):54-55.

(220) Buchholtz Hansen PE, Videbech P, Clemmensen K, Sturlason R, Mørch Jensen H, Vestergaard P. Repetitive transcranial magnetic stimulation as add-on antidepressant treatment: the applicability of the method in a clinical setting. Nordic journal of psychiatry 2004; 58(6):455-457.

(221) Bukh JOD, Kessing LV, Bock C, Mors NPO. Genetiske variationers betydning for effekten af selektive serotoningenoptagelseshæmmere. Ugeskrift for læger 2007; 169(16):1439-1441.

(222) Buttenschøn HN, Foldager L, Flint TJ, Olsen IML, Deleuran T, Nyegaard M, et al. Support for a bipolar affective disorder susceptibility locus on chromosome 12q24.3. Psychiatr Genet 2010; 20(3):93-101.

(223) Buttenschøn HN, Flint TJ, Foldager L, Qin P, Christoffersen S, Hansen NF, et al. An association study of suicide and candidate genes in the serotonergic system. J Affective Disord 2013; 148(2-3):291-298.

(224) Buttenschøn HN, Jacobsen IS, Grynderup MB, Hansen AM, Kolstad HA, Kaerlev L, et al. An association study between the norepinephrine transporter gene and depression. Psychiatr Genet 2013; 23(5):217-221.

(225) Buttenschøn HN, Kristensen AS, Buch HN, Andersen JH, Bonde JP, Grynderup M, et al. The norepinephrine transporter gene is a candidate gene for panic disorder. J Neural Transm 2011; 118(6):969-976.

(226) Buttenschøn HN, Lauritsen MB, Daoud AE, Hollegaard M, Jørgensen M, Tvedegaard K, et al. A population-based association study of glutamate decarboxylase 1 as a candidate gene for autism. J Neural Transm 2009; 116(3):381-388.

(227) Buttenschön HN, Mors O, Ewald H, McQuillin A, Kalsi G, Lawrence J, et al. No Association between a Neuronal Nitric Oxide Synthase (NOS1) Gene Polymorphism on Chromosome 12q24 and Bipolar Disorder. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2004; 124 B(1):73-75.

(228) Byrne M, Agerbo E, Ewald H, Eaton WW, Mortensen PB. Parental age and risk of schizophrenia: A case-control study. Arch Gen Psychiatry 2003; 60(7):673-678.

(229) Campbell EB, Foley S, Eaton W, Mortensen PB, Agerbo E, Byrne M, et al. Coeliac disease and schizophrenia [3] (multiple letters). Br Med J 2004; 328(7446):1017.

(230) Castagnini A, Bertelsen A, Berrios GE. Incidence and diagnostic stability of ICD-10 acute and transient psychotic disorders. Compr Psychiatry 2008; 49(3):255-261.

(231) Castagnini A, Bertelsen A, Berrios GE. Incidence and diagnostic stability of ICD-10 acute and transient psychotic disorders. Psiquiatria Biologica 2008; 15(6):187-194.

(232) Castagnini A, Bertelsen A, Munk-Jørgensen P, Berrios GE. The relationship of reactive psychosis and ICD-10 acute and transient psychotic disorders: Evidence from a case register-based comparison. Psychopathology 2006; 40(1):47-53.

(233) Castagnini A, Foldager L. Variations in incidence and age of onset of acute and transient psychotic disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2013; 48(12):1917-1922.

(234) Castagnini A, Foldager L, Bertelsen A. Excess mortality of acute and transient psychotic disorders: Comparison with bipolar affective disorder and schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2013; 128(5):370-375.

(235) Castagnini A, Foldager L, Bertelsen A. Long-term stability of acute and transient psychotic disorders. Aust N Z J Psychiatry 2013; 47(1):59-64.

(236) Castagnini A, Foldager L, Bertelsen A. Excess mortality of acute and transient psychotic disorders: Comparison with bipolar affective disorder and schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2013; 128(5):370-375.

(237) Castagnini A, Foldager L, Bertelsen A. Long-term stability of acute and transient psychotic disorders. Aust N Z J Psychiatry 2013; 47(1):59-64.

(238) Castagnini AC, Bertelsen A. Mortality and causes of death of acute and transient psychotic disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2011; 46(10):1013-1017.

(239) Castagnini AC, Laursen TM, Mortensen PB, Bertelsen A. Family psychiatric morbidity of acute and transient psychotic disorders and their relationship to schizophrenia and bipolar disorder. Psychol Med 2013; 43(11):2369-2375.

(240) Christensen AF, Horwitz N, Kirk H, Kirkby H, Bak Nielsen P, Runge Nielsen K, et al. Planlægning af den 3. alder - muligheder og udfordringer. Ugeskrift for læger 1991; 153(31):2197-2199.

(241) Christensen AF, Horwitz N, Kirk H, Kirkby H, Runge Nielsen K, Nielsen K, et al. Kan sygehusindlæggelser blandt ældre undgås?: Hvis lægelige og sociale hjælpeforanstaltninger sættes tidligt ind, kan indlæggelser af gamle mennesker undgås. Ugeskrift for læger 1990; 152(20):1467-1469.

(242) Christensen AF, Horwitz N, Kirk H, Kirkby H, Runge Nielsen K, Nielsen K, et al. Ældre og fysisk aktivitet: motion i alderdommen anbefales i regeringens forebyggelsesprogram, og de ældres motionsvaner samt de aktiviteter der er sat i gang for at påvirke de ældres motionsvaner kortlægges nu. Ugeskrift for læger 1990; 152(20):1469-1471.

(243) Christensen AF, Horwitz N, Kirk H, Kirkby H, Runge Nielsen K, Nielsen K, et al. Forebyggelse af psykiske gener hos ældre. Ugeskrift for læger 1990; 152(20):1472-1473.

(244) Christensen E, Dahlgren L, Garde K, Kijne B, Lindhardt A. Kvinder og alkoholmisbrug. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1984; 62(1):1-13.

(245) Christensen HB, Bilenberg N. Behavior and emotional problems in children of alcoholic mothers and fathers. European Child and Adolescent Psychiatry 2000; 9(3):219-226.

(246) Christensen JH, Elfving B, Müller HK, Fryland T, Nyegaard M, Corydon TJ, et al. The Schizophrenia and Bipolar Disorder associated BRD1 gene is regulated upon chronic restraint stress. Eur Neuropsychopharmacol 2012; 22(9):651-656.

(247) Christensen KR, Valbak K, Weeke A. Premature termination in analytic group therapy: Dropout frequencies and pretherapy predictors. Nord J Psychiatry 1991; 45(5):377-382.

(248) Christensen O, Gottlieb P, Lindhardt A, Kramp P. Fjerndrab, et nyt fænomen. Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 1990; 77(1):1-12.

(249) Christiansen B, Mortensen M, Munk-Jørgensen P, AEP section epidemiology and social psychiatry. 11th symposium of the AEP section epidemiology and social psychiatry, 17-20 April 2002, Aarhus, Denmark. Copenhagen: Munksgaard; 2002.

(250) Dahl HA, Wang AG, Vang M, Østerø AE, Degn B, Mors O, et al. Search for susceptibility loci on selected chromosomes in patients with mental disorders from the Faroe Islands. Fróðskaparrit 2001(48):55-60.

(251) Dai N, Foldager L, Gallego JA, Hack LM, Ji Y, Lett TA, et al. Summaries from the XIX world congress of psychiatric genetics, Washington, DC, September 10-14, 2011. American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics 2012; 159 B(1):128-129.

(252) Dalby RB, Chakravarty MM, Ahdidan J, Sørensen L, Frandsen J, Jonsdottir KY, et al. Localization of white-matter lesions and effect of vascular risk factors in late-onset major depression. Psychol Med 2010; 40(8):1389-1399.

(253) Dalby RB, Elfving B, Poulsen PHP, Foldager L, Frandsen J, Videbech P, et al. Plasma brain-derived neurotrophic factor and prefrontal white matter integrity in late-onset depression and normal aging. Acta Psychiatr Scand 2013; 128(5):387-396.

(254) Dalby RB, Frandsen J, Chakravarty MM, Ahdidan J, Sørensen L, Rosenberg R, et al. Correlations between Stroop task performance and white matter lesion measures in late-onset major depression. Psychiatry Res Neuroimaging 2012; 202(2):142-149.

(255) Dalby RB, Frandsen J, Chakravarty MM, Ahdidan J, Sørensen L, Rosenberg R, et al. Depression severity is correlated to the integrity of white matter fiber tracts in late-onset major depression. Psychiatry Res Neuroimaging 2010; 184(1):38-48.

(256) Dalby RB, Rosenberg R, Stergaard L, Videbech P. Letter to the Editor: A rejoinder to Grool et al. Psychol Med 2011; 41(2):446-447.

(257) Daugaard J, Philip J, Friis-Hansen B, Tranøy KE, Dupont A, Müller B, et al. Lægelig vurdering af livskvalitet ved livets begyndelse: konsekvenser af prænatal og neonatal diagnostik. Ugeskrift for læger 1981; 143(49):3321-3333.

(258) Day Poulsen H, Munk-Jørgensen P, Aggernæs KH. Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien: En undersøgelse af registrering af tvangsbehandling, tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt. Ugeskrift for læger 1996(Vol. 158, 1996, nr. 38).

(259) Day Poulsen H. Coercion in psychiatry: the diagnostic pattern, patients' perceived coersion, and validation of the official statistics on involuntary commitments. [Aarhus]: Department of Psychiatric Demography, Institute for Basic Psychiatric Research, Psychiatric Hospital in Aarhus, Aarhus University Hospital; 2000.

(260) Day Poulsen H. Review of studies on committed patients: Methodologic problems when determining the diagnostic profile. Nordic journal of psychiatry 1999; 53(3):211-215.

(261) Day Poulsen H, Munk-Jørgensen P. Validering af data om tvangsindlæggelse: hvor mange tvangsindlægges om året? Ugeskrift for læger 1998; 160(29):4315-4318.

(262) Day Poulsen H, Munk-Jørgensen P, Aggernæs KH. Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien: en undersøgelse af registrering af frihedsberøvelser. Ugeskrift for læger 1996; 158(19):2687-2691.

(263) Day Poulsen H, Søndergaard L, Hansen C, Lindhardt A. Psykiatriske patienters oplevelse af ophold i skærmede enheder. Ugeskrift for læger 2005; 167(5):509-513.

(264) de Girolamo G, Grandi L, Ardigo W, Mors O, Munk-Jørgensen P. Admission to general hospital psychiatric wards in Italy: 2. Inpatient characteristics. Int J Soc Psychiatry 1988; 34(4):258-266.

(265) de Girolamo G, Grandi L, Ardigo W, Mors O, Munk-Jørgensen P, Rossi G. Admission to general hospital psychiatric wards in Italy: 1. A comparison between two catchment areas with differing provision of outpatient care. Int J Soc Psychiatry 1988; 34(4):248-257.

(266) Degn B, Lundorf MD, Bruun TG, McQuillin A, Lawrence J, Curtis D, et al. A search for the risk allele for bipolar affective disorder on chromosome 12q24.2. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2000; 96(4):545-546.

(267) Degn B, Lundorf MD, Wang A, Vang M, Mors O, Kruse TA, et al. Further evidence for a bipolar risk gene on chromosome 12q24 suggested by investigation of haplotype sharing and allelic association in patients from the Faroe islands. Mol Psychiatry 2001; 6(4):450-455.

(268) Degn B, Lundorf MD, Wang AG, Vang M, Mors O, Kruse TA, et al. Further evidence for a bipolar risk gene on chromosome 12q24 suggested by investigation of haplotype sharing and allelic association in patients from the Faroe Islands. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2001; 105(7):590.

(269) Degn B, Wang A, Vang M, Kruse TA, Ewald H. Search for susceptibility loci on selected chromosomes including a dinucleotide repeats polymorphism at the CCKBR locus in patients with panic disorder from the Faroe Islands. American Journal of Medical Genetics - Neuropsychiatric Genetics 1998; 81(6):486-487.

(270) Dehlholm B, Hansen D, Thomsen PH, Nielsen BB. Limited-time admissions for observation at the Psychiatric Hospital for Children in Risskov during the period 1 January 1984-31 December 1986. Ugeskr Laeger 1990; 152(13):919-922.

(271) Del-Favero J, Van Gestel S, Børglum AD, Muir W, Ewald H, Mors O, et al. European combined analysis of the CTG18.1 and the ERDA1 CAG/CTG repeats in bipolar disorder. Eur J Hum Genet 2002; 10(4):276-280.

(272) Del-Favero J, Van Gestel S, Børglum AD, Muir W, Ewald H, Mors O, et al. Developmental and social-contextual origins of depressive control-related beliefs and behavior (Cognitive Therapy and Research (August 2001) 25:4). Cogn Ther Res 2001; 25(6):839-840.

(273) Demontis D, Nyegaard M, Buttenschøn HN, Hedemand A, Pedersen CB, Grove J, et al. Association of GRIN1 and GRIN2A-D With schizophrenia and genetic interaction with maternal herpes simplex virus-2 infection affecting disease risk. Am J Med Genet Part B Neuropsychiatr Genet 2011; 156(8):913-922.

(274) Demontis D, Nyegaard M, Christensen JH, Severinsen J, Hedemand A, Hansen T, et al. The gene encoding the melanin-concentrating hormone receptor 1 is associated with schizophrenia in a Danish case-control sample. Psychiatr Genet 2012; 22(2):62-69.

(275) Devantier TA, Nørgaard BL, Sand NP, Mols RE, Foldager L, Diederichsen ACP, et al. Lack of correlation between depression and coronary artery calcification in a non-selected danish population. Psychosomatics 2013; 54(5):458-465.

(276) Dixon L, Lucksted A, Stewart B, Burland J, Brown CH, Postrado L, et al. Erratum: Outcomes of the peer-taught 12-week family-to-family education program for severe mental illness (Acta Psychiatrica Scandinavica (2004) 109 (207-215)). Acta Psychiatr Scand 2004; 110(2):159.

(277) Djernes JK, Gulmann NC, Abelskov KE, Juul-Nielsen S, Sørensen LU. A symptom profile in major geriatric depression inpatients related to clinical presentations of the disorder: A way of ameliorating case identification. Ugeskr Laeger 1998; 160(47):6820-6823.

(278) Djernes JK, Gulmann NC, Foldager L, Olesen F, Munk-Jørgensen P. 13 year follow up of morbidity, mortality and use of health services among elderly depressed patients and general elderly populations. Aust N Z J Psychiatry 2011; 45(8):654-662.

(279) Djernes JK, Gulmann NC, Ibsen M, Foldager L, Olesen F, Munk-Jørgensen P. A follow-up of elderly depressed patients. Nordic Journal of Psychiatry 2008; 62(3):233-241.

(280) Djernes JK, Gulmann NC, Abelskov KE, Juul-Nielsen S, Sørensen L. Psychopathologic and functional outcome in the treatment of elderly inpatients with depressive disorders, dementia, delirium, and psychoses. International Psychogeriatrics 1998; 10(1):71-83.

(281) Djernes JK, Kvist E, Gulmann NC, Munk-Jørgensen P, Olesen F, Møgelsvang S, et al. Prevalence of depressive disorders among frail elderly, assessed by psychogeriatricians, general practitioners and geriatricians. Ugeskr Laeger 2000; 162(16):2330-2334.

(282) Djernes JK, Kvist E, Olesen F, Munk-Jørgensen P, Gulmann NC. Validation of a Danish translation of the Geriatric Depression Scale-15 as a screening tool for depression among community living frail elderly. Ugeskr Laeg 2004; 166(10):905-909.

(283) Djernes JK, Munk-Jørgensen P, Olesen F, Foldager L, Gulmann NC. A nine-year controlled follow-up study of delirium inpatients after treatment in a psychogeriatric university department. Ugeskr Laeger 2006; 168(43):3718-3723.

(284) Djernes JK, Gulmann NC, Ibsen M, Foldager L, Olesen F, Munk-Jørgensen P. A follow-up of elderly depressed patients. Nordic journal of psychiatry 2008; 62(3):233-241.

(285) Djernes JK, Kvist E, Gulmann NC, Munk-Jørgensen P, Olesen F, Møgelsvang S, et al. Prævalens af depressionssygdom blandt svage ældre, vurderet ved gerontopsykiater, praktiserende læger og geriater. Ugeskrift for læger 2000; 162(16):2330-2334.

(286) Djernes JK, Kvist E, Munk-Jørgensen P, Gulmann NC. Validering af dansk oversættelse af Geriatric Depression Scale-15 som screeningsredskab for depression blandt hjemmeboende svage ældre. Ugeskrift for læger 2004; 166(10):905-909.

(287) Djernes JK, Munk-Jørgensen P, Olesen F, Foldager L, Gulmann NC. En niårs kontrolleret opfølgningsundersøgelse af deliriumpatienter udskrevet efter behandling på en gerontopsykiatrisk universitetsafdeling. Ugeskrift for læger 2006; 168(43):3718-3723.

(288) Drachmann Bukh JO, Bock C, Mors NPO, Kessing LV. The influence of genetic variations on the effect of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI). Ugeskr Laeg 2007; 169(16):1439-1441.

(289) Dreyer K, Dupont A. Befolkningens forbrug af psykiatriske sengepladser: en analyse i henhold til bopæl pr. 1. april 1976. [Kbh.]: Sundhedsstyrelsen; [1978].

(290) Dupont A. Den mentale retarderings epidemiologi. Tidsskrift For Den Norske Lægeforening 1983(ÅRG. 103 NR. 33).

(291) Dupont A. Epidemiologiens blomstring - og forfald? Ugeskrift For Læger 1981(ÅRG. 143 NR. 49).

(292) Dupont A. Amtsvis fordeling af åndssvage i Danmark: Aktuel medicinalstatistik. Ugeskrift For Læger 1979(ÅRG. 141 NR. 9).

(293) Dupont A., Videbech T., Weeke A. A cumulative national psychiatric register: Its structure and application. Acta Psychiatr Scand 1974(50).

(294) Dupont A. Additional handicaps. Upsala J Med Sci 1987; 92(SUPPL. 44):103-104.

(295) Dupont A. Socio-psychiatric aspects of the young severely mentally retarded and the family. Br J Psychiatry 1986; 148(MAR.):227-234.

(296) Dupont A. Utilization of beds in psychiatric departments and the development in alternative forms of treatment. Ugeskr Laeg 1985; 147(4):307-310.

(297) Dupont A. Epidemiological studies in mental retardation: Methodology and results. INT J MENT HEALTH 1981; 10(1):56-63.

(298) Dupont A. No control of treatment, epidemiologic research or rational planning for the severely psychiatrically handicapped? Ugeskr Laeger 1980; 142(14):917-919.

(299) Dupont A. A study concerning the time-related and other burdens when severely handicapped children are reared at home. Acta Psychiatr Scand 1980; 62(285 S):249-257.

(300) Dupont A. Mental retardation in different counties in Denmark. Ugeskr Laeger 1979; 141(9):588-589.

(301) Dupont A. Psychiatric epidemiologic research. Ugeskr Laeger 1977; 139(43):2589-2590.

(302) Dupont A. Mentally retarded in Denmark. An epidemiological study of 21,000 registered cases. Some results of a census, May 1974. Dan Med Bull 1975; 22(6):243-251.

(303) Dupont A. My subspecialty: Oligophrenology. Ugeskr Laeger 1969; 131(17):772-774.

(304) Dupont A, Bernsen AH, Eriksen K, Stürup T. Study concerning the time-consuming, economic and psychological stress connected with having a severely retarded, homebound child between 6 and 14 years of age. Basic needs met only through considerable family effort. Sygeplejersken 1979; 79(25):16-21, 38.

(305) Dupont A, Bernsen AH, Sturup T, Eriksen K. An investigation of the temporal, financial and mental stress involved when a severely mentally retarded child aged between 6 and 14 years lives at home. Ugeskr Laeg 1978; 140(45):2815-2820.

(306) Dupont A, Melchior M. A survey of the handicapped in Denmark. Ugeskr Laeger 1982; 144(40):2972-2973.

(307) Dupont A, Nielsen JA, Strömgren E. PREFACE. Acta Psychiatr Scand 1980; 62(285 S):3-3.

(308) Dupont A, Thysen MH. Rett syndrome. Dan Med Bull 1987; 34(6):334-335.

(309) Dupont A, Vaeth M, Videbech P. Mortality and life expectancy of Down's Syndrome in Denmark. J Intellect Disabil Res 1986; 30(2):111-120.

(310) Dupont A, Videbech T, Weeke A. A cumulative national psychiatric register: its structure and application. Acta Psychiatr Scand 1974; 50(2):161-173.

(311) Dupont A, Weeke A. Number of patients admitted to psychiatric institutions in Denmark (Danish). Ugeskr Laeg 1977; 139(21):1241-1242.

(312) Dupont A, Weeke A. Antallet af psykiatriske indlæggelser i danmark. Ugeskrift For Læger 1977(ÅRG. 139 NR. 21).

(313) Dupont A, Weeke A. Psykiatriske indlæggelser.: Fordeling efter alder, diagnose og geografi. Ugeskrift For Læger 1977(ÅRG. 139 NR. 24).

(314) Dupont A, Weeke A. Number of patients admitted to psychiatric institutions in Denmark (Danish). Ugeskr Laeg 1977; 139(21):1241-1242.

(315) Dupont A, Weeke A. Psychiatric admission. Distribution according to age, diagnosis and geography. Ugeskr Laeg 1977; 139(24):1432.

(316) Dupont A. Det Danske Psykiatriske Centralregisters historie. Bibliotek for læger 2001; 193(2):166-173.

(317) Dupont A. Journaler i lægens praksis - en kort historisk udredning. Handicaphistorie 1987(1987):121-123.

(318) Dupont A. Psykisk udviklingshæmning: status med hensyn til forskningsresultater og praktiske erfaringer. Med årb 1986(1986):129-137.

(319) Dupont A. Udnyttelsen af psykiatriske sengepladser og væksten i alternative behandlingsformer. Ugeskrift for læger 1985; 147(4):307-310.

(320) Dupont A. Forskningsmuligheder ved Institut for Psykiatrisk Demografi. In:Problemer i psykiatrisk forskning Kbh.: F.A.D.L.; 1984. p. 119-123.

(321) Dupont A. Kvinden som lægevidenskabelig forsker. Kvinde, læge, forsker [Kbh.]: FADL; 1982. p. 32-46.

(322) Dupont A. Hvad ved man i dag lægevidenskabeligt om det at være handicappet - diagnose - behandling - antal - årsager - forebyggelse. Socialpædagogen 1981; 1981(20):432-435.

(323) Dupont A. Tidlig stimulering af risikobørn. Skolepsykologi 1980; 17(5/6):498-512.

(324) Dupont A. Ingen behandlingskontrol, epidemiologisk forskning eller rationel planlægning for vidtgående psykisk handicappede? Ugeskrift for læger 1980; 142(14):917-919.

(325) Dupont A. Mental retardering: lægelige, sociale og pædagogiske aspekter ved åndssvaghed. 1. udgave ed. [Kbh.]: Munksgaard; 1979.

(326) Dupont A. Amtvis fordeling af åndssvage i Danmark. Ugeskrift for læger 1979; 141(9):588-589.

(327) Dupont A. Psykiatrisk epidemiologisk forskning. Ugeskrift for læger 1977; 139(43):2589-2590.

(328) Dupont A, Hjort Bernsen A, Stürup T, Eriksen K. Undersøgelse vedrørende de tidsmæssige, økonomiske og psykiske belastninger forbundet med at have et dybt åndssvagt, hjemmeboende barn mellem 6 og 14 år. Bibliotek for læger 1980; 172(3):95-132.

(329) Dupont A, Jacobsen E, Strömgren E. Psykiatri (1939). Kbh.: Munksgaard; 1977.

(330) Dupont A, Melchior M. Handicapforskning i Danmark. Ugeskrift for læger 1982; 144(40):2972-2973.

(331) Dupont A, Weeke A. Psykiatriske indlæggelser: fordeling efter alder, diagnose og geografi. Ugeskrift for læger 1977; 139(24):1432-1433.

(332) Dupont A, Weeke A. Antallet af psykiatriske indlæggelser i Danmark. Ugeskrift for læger 1977; 139(21):1241-1242.

(333) Dupont A, Weeke A, Kastrup M, Sørensen K, Ægidius R. Mogens Bille, 30.11.1922-29.9.1988. Ugeskrift for læger 1988; 150(49):3078-3079.

(334) Dupont. A, Vaeth M, Videbech P. Mortality, life expectancy and causes of death of mildly mentally retarded in Denmark. UPSALA J MED SCI 1987; 92(SUPPL. 44):76-82.

(335) Duysen L, Kristiansen ES, Sarauw Kristiansen E, Dupont A. Udtalelse fra dansk psykiatrisk selskabs to sektioner og dansk selskab for oligofreniforskning. Ugeskrift For Læger 1977(ÅRG. 139 NR. 36).

(336) Dybbro J, Lützhøft JH, Skadhede S, Welinder L. Ordinationsmønster for psykofarmaka i Århus Amt for førstegangsindlagte skizofrene. Ugeskrift for læger 1996; 158(15):2118-2122.

(337) Eagles JM, Munk-Jørgensen P, Mortensen PB. Incidence and epidemiology of schizophrenia in Denmark [3]. Br J Psychiatry 1993; 162(FEB.):268-269.

(338) Eaton W, Mortensen PB, Agerbo E, Byrne M, Mors O. Coeliac disease and schizophrenia. BMJ 2004; 328(7446):1017.

(339) Eaton WW, Bilker W, Haro JM, Herrman H, Mortensen PB, Freeman H, et al. Long-term course of hospitalization for schizophrenia: Part II. Change with passage of time. Schizophr Bull 1992; 18(2):229-241.

(340) Eaton WW, Byrne M, Ewald H, Mors O, Chen C-, Agerbo E, et al. Association of schizophrenia and autoimmune diseases: Linkage of Danish national registers. Am J Psychiatry 2006; 163(3):521-528.

(341) Eaton WW, Mortensen PB, Agerbo E, Byrne M, Mors O, Ewald H. Coeliac disease and schizophrenia: Population based case control study with linkage of Danish national registers. Br Med J 2004; 328(7437):438-439.

(342) Eaton WW, Mortensen PB, Frydenberg M. Obstetric factors, urbanization and psychosis. Schizophr Res 2000; 43(2-3):117-123.

(343) Eaton WW, Mortensen PB, Herrman H, Freeman H, Bilker W, Burgess P, et al. Long-term course of hospitalization for schizophrenia: Part I. Risk for rehospitalization. Schizophr Bull 1992; 18(2):217-228.

(344) Eiberg H, Ewald H, Mors O. Suggestion of linkage between manic‐depressive illness and the enzyme phosphoglycolate phosphatase (PGP) on chromosome 16p.
Clin Genet 1993; 44(5):254-257.

(345) Elfving B, Buttenschøn HN, Foldager L, Poulsen PHP, Andersen JH, Grynderup MB, et al. Depression, the Val66Met polymorphism, age, and gender influence the serum BDNF level. J Psychiatr Res 2012; 46(9):1118-1125.

(346) Elkjær Hansen B, Dupont A, Hansen E, Wulff K. [Debat]. Dan amtsråd 1985; 16(22):13-14.

(347) Elkjær Hansen B, Hansen E, Wulff K, Dupont A. [Debat]. Ugeskrift for læger 1986; 148(4):203-205.

(348) El-Nielsen NJ, Videbech T. Psykiatrisk tvillingforskning og nosologi. Nord J Psychiatry 1969; 23(4):331-351.

(349) Emborg C. Mortality and causes of death in patients with eating disorders in Denmark, 1970-1993. Ugeskr Laeger 2001; 163(25):3476-3480.

(350) Emborg C. Mortality and causes of death in eating disorders in Denmark 1970-1993: A case register study. Int J Eat Disord 1999; 25(3):243-251.

(351) Emborg C. Neuroleptic malignant syndrome after treatment with olanzapine. Ugeskr Laeger 1999; 161(10):1424-1425.

(352) Emborg C. Predictors of chronicity and death - A Danish register based study. Nordic Journal of Psychiatry, Supplement 1998; 52(41):128-129.

(353) Emborg C, Hallerbäck T, Jörgensen L, Carlborg A. A retrospective study of clinical usage of quetiapine XR and quetiapine IR in outpatients with schizophrenia in Denmark. Human Psychopharmacology 2012; 27(3):492-498.

(354) Emborg C, Jensen HM. Single-staff-modellen i italiensk psykiatri: Studierejse til Institut for Psykiatri, Verona Universitet, Italien. Ugeskr Laeger 1996; 158(10):1405.

(355) Emborg C. Dødelighed og årsager til død hos patienter med spiseforstyrrelser i Danmark, 1970-1993. Ugeskrift for læger 2001; 163(25):3476-3480.

(356) Emborg C. Malignt neuroleptikumsyndrom efter behandling med olanzapin. Ugeskrift for læger 1999; 161(10):1424-1425.

(357) Emborg C. Spiseforstyrrelser: dødelighed og faktorer af betydning for forløb: en dansk registerbaseret undersøgelse 1970-93. Risskov: Afdeling for psykiatrisk demografi, Institut for psykiatrisk grundforskning, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1997.

(358) Engberg M. Use of compulsory measures in psychiatry after introduction of the new psychiatric law. Ugeskr Laeger 1992; 154(26):1818-1822.

(359) Engberg M. Deprivation of liberty in psychiatry after introduction of the new psychiatric law. Ugeskr Laeger 1992; 154(26):1822-1825.

(360) Engberg M. Involuntary commitment in Greenland, the Faroe Islands and Denmark. Acta Psychiatr Scand 1991; 84(4):353-356.

(361) Engberg M. Commitment of the mentally ill. Ugeskr Laeger 1990; 152(40):2914-2916.

(362) Engberg M. Compulsory admissions. Ugeskr Laeger 1990; 152(7):484.

(363) Engberg M. Commitments to mental hospitals in Denmark, 1971-1987. Nordic Journal of Psychiatry 1990; 44(4):323-328.

(364) Engberg M. Tvangsanvendelse i psykiatrien efter den nye psykiatrilovs indførelse. Ugeskrift for læger 1992; 154(26):1818-1822.

(365) Engberg M. [Debat]. Ugeskrift for læger 1990; 152(36):2584-2584.

(366) Engberg M. Tvangsindlæggelser. Ugeskrift for læger 1990; 152(7):484-484.

(367) Engberg M. Frihedsberøvede psykiatriske patienter. Ugeskrift for læger 1990; 152(40):2914-2916.

(368) Eriksen B, Bertelsen A, Svensmark O. Statistical analysis of the measurement errors in the determination of fragment length in DNA-RFLP analysis. Forensic Sci Int 1992; 52(2):181-191.

(369) Eriksen GM, Wohlert M, Brogaard Hansen K, Hvidman L, Krag-Olsen B, Nielsen J, et al. Graviditets- og fødselsforløb hos førstegangsfødende i forskellige aldersgrupper. Ugeskrift for læger 1985; 147(40):3153-3157.

(370) European Symposium on Social Psychiatry, Strömgren E, Dupont A, Achton Nielsen J. Epidemiological research as basis for the organization of extramural psychiatry: proceedings of the "Second European Symposium on Social Psychiatry", Psychiatric Hospital in Aarhus 26.-28. September, 1979. Copenhagen: Munksgaard; 1980.

(371) Ewald H. The serotonin transporter gene: Function and psychopathology. Nordic Journal of Psychiatry 1998; 52(2):171-175.

(372) Ewald H, Degn B, Mors O, Kruse TA. Significant linkage between bipolar affective disorder and chromosome 12q24. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 1998; 81(6):540.

(373) Ewald H, Degn B, Mors O, Kruse TA. Support for the possible locus on chromosome 4p16 for bipolar affective disorder. Mol Psychiatry 1998; 3(5):442-448.

(374) Ewald H, Degn B, Mors O, Kruse TA. Significant linkage between bipolar affective disorder and chromosome 12q24. Psychiatr Genet 1998; 8(3):131-140.

(375) Ewald H, Degn B, Mors O, Kruse TA. Support for the possible locus on chromosome 4p16 for bipolar affective disorder. Mol Psychiatry 1998; 3(5):442-448.

(376) Ewald H, Eiberg H, Mors O. A search for genes predisposing to manic depressive illness on chromosome 20. Psychiatr Genet 1995; 5(3):105-111.

(377) Ewald H, Eiberg H, Mors O, Flint T, Kruse TA. Linkage study between manic-depressive illness and chromosome 21. Am J Med Genet Semin Med Genet 1996; 67(2):218-224.

(378) Ewald H, Flint T, Degn B, Mors O, Kruse TA. A functional variant of the serotonin transporter gene in families with bipolar affective disorder. J Affect Disord 1998; 48(2-3):135-144.

(379) Ewald H, Flint T, Kruse TA, Mors O. A genome-wide scan shows significant linkage between bipolar disorder and chromosome 12q24.3 and suggestive linkage to chromosomes 1p22-21, 4p16, 6q14-22, 10q26 and 16p13.3. Mol Psychiatry 2002; 7(7):734-744.

(380) Ewald H, Flint T, Kruse TA, Mors O. A genome-wide scan for risk genes in danish families with bipolar affective disorder. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2000; 96(4):468.

(381) Ewald H, Flint T, Wang A, Vang M, Mors O, Kruse TA. Evidence for a shared haplotype on chromosome 10q26 in patients with bipolar affective disorder on the Faroe Islands. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2000; 96(4):545.

(382) Ewald H, Flint TJ, Jørgensen TH, Wang AG, Jensen P, Vang M, et al. Search for a shared segment on chromosome 10q26 in patients with bipolar affective disorder or schizophrenia from the Faroe Islands. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2002; 114(2):196-204.

(383) Ewald H, Flint TJ, Wang AG, Jørgensen TH, Vang M, Kruse TA, et al. Search for a shared segment on chromosome 10q26 in patients with bipolar affective disorder or schizophrenia from the Faroe Islands. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2001; 105(7):591.

(384) Ewald H, Holm IE, Bülow J, Bünger C. Effect of indomethacin on regulation of juxta-articular bone blood-flow during joint tamponade. An experimental study in puppies. Scand J Clin Lab Invest 1989; 49(3):273-277.

(385) Ewald H, Kruse TA, Mors O. Genome wide scan using homozygosity mapping and linkage analyses of a single pedigree with affective disorder suggests oligogenic inheritance. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2003; 120 B(1):63-71.

(386) Ewald H, Mors O, Eiberg H. Linkage analysis between manic-depressive illness and 35 classical markers. Am J Med Genet 1994; 54(2):144-148.

(387) Ewald H, Mors O, Eiberg H, Flint T, Kruse TA. No evidence of linkage between manic depressive illness and the dopa decarboxylase gene or nearby region on chromosome 7p. Psychiatr Genet 1995; 5(4):161-169.

(388) Ewald H, Mors O, Flint T, Eiberg H, Eiberg H. Linkage analysis between manic depressive illness and the dopamine beta-hydroxylase gene. Psychiatr Genet 1994; 4(3):177-183.

(389) Ewald H, Mors O, Flint T, Friedrich U, Eiberg H, Kruse TA. Linkage analysis between manic-depressive illness and markers on the long arm of chromosome 11. AM J MED GENET NEUROPSYCHIATR GENET 1995; 60(5):386-392.

(390) Ewald H, Mors O, Flint T, Koed K, Eiberg H, Kruse TA. A possible locus for manic depressive illness on chromosome 16p13. Psychiatr Genet 1995; 5(2):71-81.

(391) Ewald H, Mors O, Flint T, Kruse TA. Linkage analysis between manic depressive illness and the region on chromosome 12q involved in darier’s disease. Psychiatr Genet 1994; 4(4):195-200.

(392) Ewald H, Mors O, Flint T, Kruse TA. Linkage analysis between manic-depressive illness and the region on chromosome 15q involved in Prader-Willi syndrome, including two GABA(A) receptor subtype genes. Hum Hered 1994; 44(5):287-294.

(393) Ewald H, Mors O, Flint T, Kruse TA. Linkage analysis between manic depressive illness and the region on chromosome 12q involved in darier’s disease. Psychiatr Genet 1994; 4(4):195-200.

(394) Ewald H, Mors O, Friedrich U, Flint T, Kruse T. Exclusion of linkage between manic depressive illness and tyrosine hydroxylase and dopamine d2 receptor genes. Psychiatr Genet 1994; 4(1):13-22.

(395) Ewald H, Mors O, Koed K, Eiberg H, Kruse TA. Susceptibility loci for bipolar affective disorder on chromosome 18? A review and a study of Danish families. Psychiatr Genet 1997; 7(1):1-12.

(396) Ewald H, Mortensen PB, Frydenberg M, Mors O. Schizophrenia, natural selection, and appendicitis. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 1998; 81(6):538.

(396) Ewald H, Mortensen PB, Mors O. Decreased risk of acute appendicitis in patients with schizophrenia or manic-depressive psychosis. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2001; 105(7):606.

(397) Ewald H, Mortensen PB, Mors O. Decreased risk of acute appendicitis in patients with schizophrenia or manic-depressive psychosis. Schizophr Res 2001; 49(3):287-293.

(398) Ewald H, Mortensen PB, Mors O. Decreased risk of acute appendicitis in patients with schizophrenia or manic-depressive psychosis. American Journal of Medical Genetics - Neuropsychiatric Genetics 2001; 105(7):606.

(399) Ewald H, Nyegaard M, Wang A, Vang M, Mors O, Kruse TA. A search for a shared segment of chromosome 18 in patients with bipolar affective disorder from the Faeroe Islands. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 1998; 81(6):541.

(400) Ewald H, Rogne T, Ewald K, Fink P. Somatization in patients newly admitted to a neurological department. Acta Psychiatr Scand 1994; 89(3):174-179.

(401) Ewald H, Wang AG, Vang M, Mors O, Nyegaard M, Kruse TA. Erratum: A haplotype-based study of lithium responding patients with bipolar affective disorder on the Faroe Islands (Psychiatric Genetics (1999) 9 (23-34)). Psychiatr Genet 1999; 9(4):208.

(402) Ewald H, Wang AG, Vang M, Mors O, Nyegaard M, Kruse TA. A halotype-based study of lithium responding patients with bipolar affective disorder on the Faroe Islands. Psychiatr Genet 1999; 9(1):23-34.

(403) Ewald H, Wikman FP, Teruel BM, Buttenschön HN, Torralba M, Als TD, et al. A genome-wide search for risk genes using homozygosity mapping and microarrays with 1,494 single-nucleotide polymorphisms in 22 eastern Cuban families with bipolar disorder. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2005; 133 B(1):25-30.

(404) Ewald HL. Psychiatric genetics. Ugeskr Laeger 2003; 165(9):925-927.

(405) Ewald HL, Kruse TA. Genetic mapping in relation to disease susceptibility. Ugeskr Laeger 2000; 162(31):4129-4133.

(406) Ewald HL, Mors NPO, Rosenberg R. Dopamine D4-receptor variants, schizophrenia and clozapine treatment. Ugeskr Laeger 1996; 158(25):3601-3603.

(407) Ewald HL, Rosenberg R, Mors NP. Panic anxiety, joint hypermobility and chromosome 15q changes. Ugeskr Laeger 2001; 163(45):6291.

(408) Ewald H. The serotonin transporter gene: Function and psychopathology. Nordic journal of psychiatry 1998; 52(2):171-175.

(409) Ewald H. Linkage analysis between bipolar affective disorder and autosomal candidate genes and regions. [Risskov]: Department of Psychiatric Demography, Institute for Basic Psychiatric Research, Psychiatric Hospital in Aarhus, University of Aarhus; 1997.

(410) Ewald HL, Rosenberg R, Mors NPO. Panikangst, fobier, hypermobilitet i led og forandringer på kromosom 15q. Ugeskrift for læger 2001; 163(45):6291-6291.

(411) Faccincani C, Mignolli G, Munk-Jørgensen P. Hospital admission as first-contact with a community-based psychiatric service - A 2 year study in Sourth-Verona. Eur Arch Psychiatr Neurol Sci 1987; 236(4):247-250.

(412) Falgaard Nielsen L, Midddelboe T, Werdelin G, Petersen L, Mackeprang T, Mortensen EL, et al. Need assessment in long-term psychiatric patients: inter-rater reliability and test-retest reliability of the Danish version of the Camberwell Assessment of Need. Nordic journal of psychiatry 1999; 53(5):371-376.

(413) Falgaard Nielsen L, Petersen L, Werdelin G, Hou BJ, Lindhardt A. The heavy users of a psychiatric hospital: a description of patient characteristics, admission patterns, and need for care. Nordic journal of psychiatry 2000; 54(5):311-317.

(414) Falgaard Nielsen L, Petersen L, Werdelin G, Hou BJ, Lindhardt A. Beskrivelse af en gruppe svært integrerbare psykiatriske patienter. Ugeskrift for læger 2001; 163(20):2786-2791.

(415) Falgaard Nielsen L, Petersen L, Werdelin G, Hou BJ, Lindhardt A. Patients who are difficult to place: a description of the patient characteristics, admission patterns, and need for care. Nordic journal of psychiatry 2000; 54(2):135-141.

(416) Falgaard Nielsen L, Werdelin G, Petersen L, Lindhardt A. Kontaktpersoners viden om psykiatriske patienters sociale funktion og behov: i forbindelse med udarbejdelse af udskrivningsplaner. Ugeskrift for læger 2000; 162(6):786-790.

(417) Farmer A, Breen G, Brewster S, Craddock N, Gill M, Korszun A, et al. The Depression Network (DeNT) Study: Methodology and sociodemographic characteristics of the first 470 affected sibling pairs from a large multi-site linkage genetic study. BMC Psychiatry 2004; 4.

(418) Farmer A, Cosyns P, Leboyer M, Maier W, Mors O, Sargeant M, et al. A SCAN-SADS comparison study of psychotic subjects and their first-degree relatives. Eur Arch Psychiatry Clin Neuro sci 1993; 242(6):352-356.

(419) Faurholt-Jepsen M, Brage S, Vinberg M, Christensen EM, Knorr U, Jensen HM, et al. Differences in psychomotor activity in patients suffering from unipolar and bipolar affective disorder in the remitted or mild/moderate depressive state. J Affect Disord 2012; 141(2-3):457-463.

(420) Fedders LE, Videbech P. Dansk psykiatrisk forskning i fare. Dagens medicin 2012; 2012(36, Tillæg):10-10.

(421) Felsby O, Videbech P. Gruppeterapi redder kvinder fra fødselsdepressioner. Dagens medicin 2009; 2009(23):20-20. (663) Fensbo C, Lien K, Nielsen KM, Sørensen BM, Sørensen LU. Elderly in general psychiatry. Ugeskr Laeger 1999; 161(19):2807-2810.

(422) Fink P. Somatization--beyond symptom count. J Psychosom Res 1996; 40(1):7-10.

(423) Fink P. Psychiatric illness in patients with persistent somatisation. British Journal of Psychiatry 1995; 166(JAN.):93-99.

(424) Fink P. From hysteria to somatization: A historical perspective. Nordic Journal of Psychiatry 1994; 50(5):353-363.

(425) Fink P. Admission patterns of persistent somatization patients. Gen Hosp Psychiatry 1993; 15(4):211-218.

(426) Fink P. Surgery and medical treatment in persistent somatizing patients. J Psychosom Res 1992; 36(5):439-447.

(427) Fink P. The use of hospitalizations by persistent somatizing patients. Psychol Med 1992; 22(1):173-180.

(428) Fink P. Physical complaints and symptoms of somatizing patients. J Psychosom Res 1992; 36(2):125-136.

(429) Fink P. Mental illness and admission to general hospitals: a register investigation. Acta Psychiatr Scand 1990; 82(6):458-462.

(430) Fink P. Physical disorders associated with mental illness. A register investigation. Psychol Med 1990; 20(4):829-834.

(431) Fink P. Admissions of persons aged 17-49 years to non-psychiatric departments. Ugeskr Laeger 1989; 151(5):307-310.

(432) Fink P, Borgquist L, Brevik JI, Dalgaard OS, Engberg M, Hansson L, et al. Psychiatric morbidity in primary health care: Prevalence, hidden psychiatric morbidity, and treatment: A Scandinavian multicentre investigation. Nord J Psychiatry Suppl 1998; 52(41):120.

(433) Fink P, Ewald H, Jensen J, Sørensen L, Engberg M, Holm M, et al. Screening for somatization and hypochondriasis in primary care and neurological in-patients: A seven-item scale for hypochondriasis and somatization. J Psychosom Res 1999; 46(3):261-273.

(434) Fink P, Jensen J. Clinical characteristics of the Munchausen syndrome. Psychother Psychosom 1989; 52(1-3):164-171.

(435) Fink P, Jensen J, Borgquist L, Brevik JI, Dalgard OS, Sandager I, et al. Psychiatric morbidity in primary public health care: a Nordic multicentre investigation. Part I: method and prevalence of psychiatric morbidity. Acta Psychiatr Scand 1995; 92(6):409-418.

(436) Fink P, Jensen J, Poulsen CS. A study of hospital admissions over time, using longitudinal latent structure of analysis. Scand J Soc Med 1993; 21(3):211-219.

(437) Fink P, Sørensen L, Engberg M, Holm M, Munk-Jørgensen P. Somatization in primary care: Prevalence, health care utilization, and general practitioner recognition. Psychosomatics 1999; 40(4):330-338.

(438) Fink PK. Consultation-liaison psychiatry--the clinical couterpart of psychosomatics. Ugeskr Laeger 1994; 156(41):6006-6010.

(439) Fink PK. Somatic symptoms and complaints of somatizing patients. Ugeskr Laeger 1993; 155(27):2133-2138.

(440) Fink P. Kronisk somatisering. [Risskov]: [Psyk-Info]; 1997.

(441) Fink P. Persistent somatization. Århus: Psychiatric Hospital; 1997.

(442) Fink P. From hysteria to somatization: a historical perspective. Nordic journal of psychiatry 1996; 50(5):353-363.

(443) Fink P. Psykiatrisk og somatisk comorbiditet: befolkningens forbrug af hospitalsindlæggelser. Risskov: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demokrafi, Psyk. Hospital i Århus; 1992.

(444) Fink P. 17-49-åriges indlæggelser på somatisk afdeling i en 8-årig periode: en patientregisterundersøgelse. Ugeskrift for læger 1989; 151(5):307-310.

(445) Fink PK. Konsultations-liaison psykiatri: psykosomatikkens kliniske pendant. Ugeskrift for læger 1994; 156(41):6006-6010.

(446) Fink PK. Somatiske symptomer og klager hos somatiserende patienter. Ugeskrift for læger 1993; 155(27):2133-2138.

(447) Fink P, Psykiatrisk Hospital i Århus. Psykiatrisk og somatisk comorbiditet: befolkningens forbrug af hospitalsindlæggelser. Risskov: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1992.

(448) Fischer M, Gottesman II, Bertelsen A. Investigation of children whose parents have both been hospitalized for psychiatric disorders. Ugeskr Laeger 1985; 147(4):327-330.

(449) Fischer M. Genetic and environmental factors in schizophrenia: a study of schizophrenic twins and their families. Munksgaard; 1973.

(450) Fischer M. Genetic and environmental factors in schizophrenia: a study of schizophrenic twins and their families. Acta psychiatrica Scandinavica Suppl.IS 1973.

(451) Fischer M, Gottesman II, Bertelsen A. Undersøgelse af børn hvis forældre begge har været indlagt for psykiatrisk lidelse. Ugeskrift for læger 1985; 147(4):327-330.

(452) Fogh K, Stender Hansen E, Herlin T, Knudsen V, Brink Henriksen T, Ewald H, et al. 15-Hydroxy-eicosatetraenoic acid (15-Hete) inhibits carragheenan-induced experimental arthritis and reduces synovial fluid leukotriene B4 (LTB4). Prostaglandins 1989; 37(2):213-228.

(453) Foldager L, Steffensen R, Thiel S, Als TD, Nielsen HJ, Nordentoft M, et al. MBL and MASP-2 concentrations in serum and MBL2 promoter polymorphisms are associated to schizophrenia. Acta Neuropsychiatr 2012; 24(4):199-207.

(454) Foldager L, Als TD. Schizophrenia and MBL deficiency: proper handling of MBL detection limit? Symposium i Anvendt Statistik 2007(2007):157-166.

(455) Foldspang A, Richelsen B, Jacobsen F. Sociale og medicinske prognoseindikatorer for forløb ved ophold på revalideringsklinik. Ugeskrift for læger 1980; 142(3):185-190.

(456) Francis A, Fink M, Appiani F, Bertelsen A, Bolwig TG, Bräunig P, et al. Catatonia in diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition. J ECT 2010; 26(4):246-247.

(457) Frederiksen V, Søgaard HJ. Distriktspsykiatri og indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Psykolog nyt 1987; 41(22):700-702.

(458) Frederiksen V, Søgaard HJ. Distriktspsykiatri og indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Kbh.: FADL; [1987].

(459) Freiesleben M, Aagaard J, Mathiesen A. En helle uden for psykiatrien. Socialrådgiveren 2004(6):20-21.

(460) Friedrich U, Mors O, Ewald H. Systematic chromosome examination of two families with schizophrenia and two families with manic depressive illness. Am J Med Genet Semin Med Genet 1996; 67(1):58-62.

(461) Gilling M, Lauritsen MB, Møller M, Henriksen KF, Vicente A, Oliveira G, et al. A 3.2Mb deletion on 18q12 in a patient with childhood autism and high-grade myopia. Eur J Hum Genet 2008; 16(3):312-319.

(462) Goldschmidt VV, Leroy B, Lindhardt A. Child psychiatry as community psychiatry--a review of the functions of child psychiatry in Denmark in 1988. Ugeskr Laeger 1988; 150(45):2722-2726.

(463) Goldstein H. Studies of various aspects of Down syndrome in Denmark, and their use as an epidemiological basis for a cost benefit analysis of genetic amniocentesis. Dan Med Bull 1992; 39(6):489-508.

(464) Goldstein H. Health and social security services for people with Down's syndrome in Denmark. Economic considerations. International Journal of Mental Health 1991; 20(2):29-46.

(465) Goldstein H. One year of health and social services for adolescents with Down's syndrome - A calculation of costs in a representative area of Denmark. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1989; 24(1):30-34.

(466) Goldstein H. Living conditions of an adolescent population with Down's syndrome during a one-year period. Res Dev Disabil 1989; 10(4):399-412.

(467) Goldstein H. Utilisation of health services over a one-year period by an adolescent population with Down syndrome. Dan Med Bull 1988; 35(6):585-588.

(468) Goldstein H. One year of health and social services for adults 40-50 years old with Down's syndrome - A calculation of costs in a delimited area of Denmark. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1988; 23(2):126-131.

(469) Goldstein H. Utilisation of health services over a one-year period by an adult population with Down syndrome. Dan Med Bull 1988; 35(1):100-104.

(470) Goldstein H. Menarche, menstruation, sexual relations and contraception of adolescent females with Down syndrome. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 1988; 27(4):343-349.

(471) Goldstein H. Living conditions of an adult population with Down's Syndrome. Res Dev Disabil 1988; 9(2):123-134.

(472) Goldstein H, Dupont A, Philip J. Handicap research and registers. An example of a search for a population in a concrete research project. Ugeskr Laeg 1986; 148(3):146-147.

(473) Goldstein H, Nielsen KG. Rates and survival of individuals with trisomy 13 and 18 Data from a 10-year period in Denmark. Clin Genet 1988; 34(6):366-372.

(474) Goldstein H, Philip J. A cost-benefit analysis of prenatal diagnosis by amniocentesis in Denmark. Clin Genet 1990; 37(4):241-263.

(475) Goldstein H, Philip J, Dupont A. One year of health and social services for children 3-7 years old with Down syndrome - A calculation of costs in two Danish counties. Soc Psychiatry 1986; 21(3):134-138.

(476) Goldstein H, Philip J, Dupont A. Children aged 3-7 years with Down's syndrome and their contacts with the social and health services in the course of one year. Ugeskr Laeg 1985; 147(32):2545-2549.

(477) Goldstein H, Tønnesen H. Preventive medicine in Danish hospitals. Ugeskr Laeger 2005; 167(10):1177-1180.

(478) Goldstein H. Kvinder med Down Syndrom: fertilitet og prævention. Familieplanlægning 1993; 1993(29):23-24.

(479) Goldstein H. Studies of various aspects of Down syndrome in Denmark, and their use as an epidemiological basis for a cost benefit analysis of genetic amniocentesis. Kbh.: Lægeforeningens Forlag; 1992.

(480) Goldstein H. Utilisation of health services over a one-year period by an adolescent population with Down syndrome. DMB 1988; 35(6):585-588.

(481) Goldstein H, Dupont A, Philip J. Handicapforskningen og registre. Ugeskrift for læger 1986; 148(3):146-147.

(482) Goldstein H, Philip J, Dupont A. 3-7 årige børn med Down's syndrom og deres kontakter til social- og sundhedsvæsenet i løbet af ét år. Ugeskrift for læger 1985; 147(32):2545-2549.

(483) Goldstein V, Ladefoged K, Goldstein H, Hegnhøj J, Jarnum S. Social conditions and quality of life of patients receiving prolonged parenteral nutrition in their homes. A questionnaire study. Ugeskr Laeger 1988; 150(25):1534-1537.

(484) Goodwin PJ, Torrey EF, Mortensen PB, Halbreich U. Breast cancer risk in psychiatric patients [15] (multiple letters). Am J Psychiatry 1997; 154(4):588-590.

(485) Gormsen K, Thimmer J, Munk-Jørgensen P. Database for measuring quality in a psychiatric clinic. Nord J Psychiatry Suppl 1998; 52(41):141.

(486) Gormsen L, Ribe AR, Raun P, Rosenberg R, Videbech P, Vestergaard P, et al. Pain thresholds during and after treatment of severe depression with electroconvulsive therapy. Eur J Pain 2004; 8(5):487-493.

(487) Gottesman II, Bertelsen A. Legacy of German psychiatric genetics: hindsight is always 20/20. Am J Med Genet 1996; 67(4):317-322.

(488) Gottesman II, Bertelsen A. Dual mating studies in psychiatry-offspring of inpatients with examples from reactive (psychogenic) psychoses. International Review of Psychiatry 1989; 1(4):287-295.

(489) Gottesman II, Bertelsen A. Confirming Unexpressed Genotypes for Schizophrenia: Risks in the Offspring of Fischer's Danish Identical and Fraternal Discordant Twins. Arch Gen Psychiatry 1989; 46(10):867-872.

(490) Gottesman II, Laursen TM, Bertelsen A, Mortensen PB. Severe mental disorders in offspring with 2 psychiatrically ill parents. Arch Gen Psychiatry 2010; 67(3):252-257.

(491) Gottlieb P, Lindhardt A, Thusholt F. XX nordiske psykiaterkongres: Bergen, Norge, 16.-19.VI.1982. Ugeskrift for læger 1982; 144(49):3701-3702.

(492) Gottlieb S, Møhl B, Lindhardt A. De forstyrrede personligheder. Psykiatri-information 2004; 11(1):4-5.

(493) Gouliaev G, Licht RW, Vestergaard P, Merinder L, Lund H, Bjerre L. Treatment of manic episodes: Zuclopenthixol and clonazepam versus lithium and clonazepam. Acta Psychiatr Scand 1996; 93(2):119-124.

(494) Gravesen CR, Bøggild H, Mortensen JT, Foldager L, Munk-Jørgensen P. Incidence of first contacts with the psychiatric hospital services in the County of North Jutland and the Municipality of Copenhagen, Denmark, 1 January 1994-31 December 2002. Ugeskr Laeger 2006; 168(8):790-793.

(495) Greacen T, Baldacchino A, Charzyñska K, Sorsa M, Groussard-Escaffre N, Clancy C, et al. Pathways through care for people with dual diagnosis in Europe: Results from the treatment options for dual diagnosis user zoom instrument. Mental Health and Substance Use: Dual Diagnosis 2011; 4(3):195-210.

(496) Gregersen N, Dahl HA, Buttenschøn HN, Nyegaard M, Hedemand A, Als TD, et al. A genome-wide study of panic disorder suggests the amiloride-sensitive cation channel 1 as a candidate gene. Eur J Hum Genet 2012; 20(1):84-90.

(497) Grynderup MB, Kolstad HA, Mikkelsen S, Andersen JH, Bonde JP, Buttenschøn HN, et al. A two-year follow-up study of salivary cortisol concentration and the risk of depression. Psychoneuroendocrinology 2013; 38(10):2042-2050.

(498) Grynderup MB, Mors O, Hansen AM, Andersen JH, Bonde JP, Kærgaard A, et al. Work-unit measures of organisational justice and risk of depression - A 2-year cohort study. Occup Environ Med 2013; 70(6):380-385.

(499) Grynderup MB, Mors O, Hansen AM, Andersen JH, Bonde JP, Kærgaard A, et al. A two-year follow-up study of risk of depression according to work-unit measures of psychological demands and decision latitude. Scand J Work Environ Health 2012; 38(6):527-536.

(500) Guldberg CA, Dahl AA, Bertelsen A, Hansen H, Haslerud J, Hytten K, et al. The reactivity of psychosis rating form (RPRF): Background, development and psychometrics. Acta Psychiatr Scand 1996; 93(2):113-118.

(501) Häfner H, An Der Heiden W, Behrens S, Gattaz WF, Hambrecht M, Löffler W, et al. Causes and consequences of the gender difference in age at onset of schizophrenia. Schizophr Bull 1998; 24(1):99-113.

(502) Häfner H, Fätkenheuer B, an der Heiden W, Löffler W, Maurer K, Munk-Jørgensen P, et al. Sex differences in age of onset, symptomatology and evolution of schizophrenia. Sante Ment Que 1991; 16(1):77-98.

(503) Häfner H, Hambrecht M, Löffler W, Munk-Jørgensen P, Riecher-Rössler A. Is schizophrenia a disorder of all ages? A comparison of first episodes and early course across the life-cycle. Psychol Med 1998; 28(2):351-365.

(504) Häfner H, Maurer K, Löffler W, An Der Heiden W, Munk-Jørgensen P, Hambrecht M, et al. The ABC schizophrenia study: A preliminary overview of the results. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998; 33(8):380-386.

(505) Häfner H, Riecher A, Maurer K, Fätkenheuer B, Löffler W, der Heiden W, et al. Sex Differences in Schizophrenic Diseases. Fortschr Neurol Psychiatr 1991; 59(9):343-360.

(506) Häfner H, Riecher A, Maurer K, Löffler W, Munk-Jørgensen P, Strömgren E. How does gender influence age at first hospitalization for schizophrenia? Psychol Med 1989; 19(4):903-918.

(507) Hahn IH, Grynderup MB, Dalsgaard SB, Thomsen JF, Hansen AM, Kærgaard A, et al. Does outdoor work during the winter season protect against depression and mood difficulties? Scand J Work Environ Health 2011; 37(5):446-449.

(508) Hampson RM, Malloy MP, Mors O, Ewald H, Flannery AV, Morten J, et al. Mapping studies on a pericentric inversion (18) (p11.31 q21.1) in a family with both schizophrenia and learning disability. Psychiatr Genet 1999; 9(3):161-163.

(509) Hansen ÅM, Thomsen JF, Kaergaard A, Kolstad HA, Kaerlev L, Mors O, et al. Salivary cortisol and sleep problems among civil servants. Psychoneuroendocrinology 2012; 37(7):1086-1095.

(510) Hansen H, Dahl AA, Bertelsen A, Birket-Smith M, von Knorring L, Ottosson J-, et al. The Nordic concept of reactive psychosis – a multicenter reliability study. Acta Psychiatr Scand 1992; 86(1):55-59.

(511) Hansen I, Barner-Rasmussen P. Fibromyalgi og psykologi: hvis noget ikke virker, prøv noget andet: kommentar. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1997; 75(4):511-512.

(512) Hansen LP, Schmidt J. Adult psychiatric day and night care patients. A cross sectional study in a Danish county with special reference to social, diagnostic and hospitalization conditions. Ugeskr Laeger 1983; 145(37):2880-2884.

(513) Hansen LP, Schmidt J. A cross-sectional investigation of the adult day or night psychiatric patients in a Danish county. Ugeskr Laeg 1982; 144(26):1947-1952.

(514) Hansen LP, Schmidt J. Voksenpsykiatriske deldøgnspatienter: en tværsnitsundersøgelse i et dansk amt med henblik på sociale, diagnostiske og indlæggelsesmæssige forhold. Ugeskrift for læger 1983; 145(37):2880-2884.

(515) Hansen LP, Schmidt J. En tværsnitundersøgelse i et dansk amt af de voksenpsykiatriske deldøgnspatienter. Ugeskrift for læger 1982; 144(26):1947-1952.

(516) Hansen MS. Somatisk slutenvård: Studie från Danmark. Psykisk sjukdom ligger ofta bakom upprepade intagningar. Lakartidningen 2001; 98(40):4326-4328.

(517) Hansen MS, Fink P, Frydenberg M, De Jonge P, Huyse FJ. Complexity of care and mental illness in medical inpatients. Gen Hosp Psychiatry 2001; 23(6):319-325.

(518) Hansen MS, Fink P, Frydenberg M, Oxhøj M, Søndergaard L, Eriksen M. Mental disorders in medical inpatients and the association to severity of illness, self-rated physical disability, and health perception. Psychosomatics 2001; 42(1):41-47.

(519) Hansen MS, Fink P, Frydenberg M, Oxhøj M-, Søndergaard L, Munk-Jørgensen P. Mental disorders among internal medical inpatients: Prevalence, detection, and treatment status. J Psychosom Res 2001; 50(4):199-204.

(520) Hansen PEB, Ravnkilde B, Videbech P, Clemmensen K, Sturlason R, Reiner M, et al. Low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation inferior to electroconvulsive therapy in treating depression. J ECT 2011; 27(1):26-32.

(521) Hansen PEB, Videbech P, Clemmensen K, Sturlason R, Jensen HM, Vestergaard P. Repetitive transcranial magnetic stimulation as add-on antidepressant treatment. The applicability of the method in a clinical setting. Nord J Psychiatry 2004; 58(6):455-457.

(522) Hansen SS. Stofmisbrug blandt patienter i det somatiske hospitalssystem. Ugeskr Laeger 1999; 161(46):6344-6350.

(523) Hansen SS. Drug abusers in Danish mental hospitals. Addiction 1997; 92(4):429-435.

(524) Hansen SS, Munk-Jørgensen P, Guldbæk B, Solgård T, Lauszus KS, Albrechtsen N, et al. Psychoactive substance use diagnoses among psychiatric in-patients. Acta Psychiatr Scand 2000; 102(6):432-438.

(525) Hansen SS, Perto G. Comparison of data on drug abuse diagnosed according to ICD-8 and ICD- 10, respectively. European Psychiatry 1998; 13(5):242-245.

(526) Hansen TL, Bülow HH, Lindhardt A. Quality development of continuing medical clinical education in the county of Roskilde. Ugeskr Laeger 2000; 162(8):1080-1085.

(527) Hansson L, Christiansen L, Sandlund M, Göstas G, Zandrén T, Lindhardt A, et al. The Nordic comparative study on sectorized psychiatry. Part V. Contact rates, contact patterns and care level at index contact. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1997; 32(1):12-18.

(528) Hansson L, Middelboe T, Merinder L, Bjarnason O, Bengtsson-Tops A, Nilsson L, et al. Predictors of subjective quality of life in schizophrenic patients living in the community. A Nordic multicentre study. Int J Soc Psychiatry 1999; 45(4):247-258.

(529) Hansson L, Middelboe T, Sørgaard KW, Bengtsson-Tops A, Bjarnason O, Merinder L, et al. Living situation, subjective quality of life and social network among individuals with schizophrenia living in community settings. Acta Psychiatr Scand 2002; 106(5):343-350.

(530) Hansson L, Saarento O, Gostas G, Kastrup M, Lindhardt A, Lonnerberg O, et al. The Nordic comparative study on sectorized psychiatry. Nord J Psychiatry Suppl 1998; 52(41):180.

(531) Hansson L, Sandlund M, Bengtsson-Tops A, Bjarnason O, Karlsson H, Mackeprang T, et al. The relationship of needs and quality of life in persons with schizophrenia living in the community. A Nordic multi-center study. Nordic Journal of Psychiatry 2003; 57(1):5-11.

(532) Haro JM, Eaton WW, Bilker WB, Mortensen PB. Predictability of rehospitalization for schizophrenia. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1994; 244(5):241-246.

(533) Hartmann T, Vandborg SK, Videbech P. Neurobiologien ved obsessiv kompulsiv tilstand. Ugeskr Laeg 2011; 173(16):1205-1207.

(534) Hastrup LH, Aagaard J, Albæk J, Hvenegaard A, Kistrup K, DSI - Institut for Sundhedsvæsen. Sammenhæng i tilbudene til psykisk syge: organisatorisk beskrivelse og økonomisk analyse af udvalgte danske eksempler. Kbh.: DSI - Institut for Sundhedsvæsen; 2004.

(535) Hauge M, Harvald B, Fischer M, Gotlieb-Jensen K, Juel-Nielsen N, Raebild I, et al. The Danish twin register. Acta Genet Med Gemellol (Roma) 1968; 17(2):315-332.

(536) Heissel A, Mors O. "Jeg har altid undret mig over, at vi ved så lidt om skizofreni". Dagens medicin 2010; 2010(34):21-21.

(537) Helleland H, Kyneb P, Kæmpe B. Alkoholpromillen hos skadestuepatienter. Ugeskrift for læger 1982; 144(51):3864-3867.

(538) Helverskov JL, Clausen L, Mors O, Frydenberg M, Thomsen PH, Rokkedal K. Trans-diagnostic outcome of eating disorders: A 30-month follow-up study of 629 patients. Eur Eating Disord Rev 2010; 18(6):453-463.

(539) Helverskov JL, Lyng B, Clausen L, Mors O, Frydenberg M, Thomsen PH, et al. Empirical support for a reclassification of eating disorders NOS. Eur Eating Disord Rev 2011; 19(4):303-315.

(540) Hjerl K, Andersen EW, Keiding N, Sawitz A, Olsen JH, Mortensen PB, et al. Breast cancer risk among women with psychiatric admission with affective or neurotic disorders: A nationwide cohort study in Denmark. Br J Cancer 1999; 81(5):907-911.

(541) Hjerrild S, Renvillard SG, Christian PD, Videbech P. Increased prevalence of depression in hepatitis C infection patients. Ugeskr Laeg 2010; 172(25).

(542) Hjerrild S, Bjerre J, Hjuler Pedersen R, Videbech P. Ketamin til akut depressionsbehandling. Ugeskrift for læger 2013; 175(37):2090-2093.

(543) Hjerrild S, Renvillard SG, Leutscher PDC, Videbech P. Øget forekomst af depression hos patienter med hepatitis C-infektion. Ugeskrift for læger 2010; 172(25):1889-1893.

(544) Hjøllund NH, Hjerrild S, Renvillard SG, Leutscher PDC, Videbech P. [Debat] ; Depression og træthed ved kronisk sygdom. Svar. Ugeskrift for læger 2010; 172(34):2327-2328.

(545) Hohagen F, Lindhardt A. Training in psychiatry: A European perspective. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1997; 247(6 SUPPL. 1):S1-S2.

(546) Hojgaard Rasmussen H, Bo Mortensen P, Jensen IW. Depression and magnesium deficiency. Int J Psychiatry Med 1989; 19(1):57-63.

(547) Holm M, Bunch V, Damsbo N, Bertelsen A, Kaltoft S, Bisgaard AT, et al. Diagnostik og behandling af depression i almen praksis. København: Dansk Selskab for Almen Medicin; 2001.

(548) Holmgaard AG, Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. Forældre og pårørende, familien til den psykiatriske patient: en medicinsk antropologisk indfaldsvinkel til forståelse af samarbejdet - konflikter og muligheder. [Århus]: Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet; 1995.

(549) Hougaard E, Rosenbaum B, Valbak K. Psykoterapeutiske forskningsresultater. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1992; 70(.):405-412.

(550) Hougaard E, Valbak K, Sommerlund B. Effektopgørelsesmetoder i naturalistisk psykoterapiforskning. Agrippa 1999; 19(1/2):53-70.

(551) Hove Thomsen P, Jørgensen J, Nedergaard NJ. ICD-10: A field study in a Danish child psychiatric unit. European Psychiatry 1992; 7(6):287-291.

(552) Hove Thomsen P. Når tanker bliver til tvang: børn og unge med tvangssymptomer. Kbh.: Hans Reitzel; 1997.

(553) Hove Thomsen P. Genetic aspects of obsessive-compulsive disorder: A review. Nordic journal of psychiatry 1997; 51(1):15-20.

(554) Hove Thomsen P. Ramt af tvangstanker. Samvirke 1997; 70(12):104-107.

(555) Hove Thomsen P. Depression hos børn og unge. Lægemagasinet 1997; 11(7):12-14.

(556) Hove Thomsen P. När tankar blir till tvång: barn och ungdomar med tvångssymptom. [Stockholm]: Natur och Kultur; 1997.

(557) Hove Thomsen P. Obsessiv-kompulsiv tilstand hos børn og unge: epidemiologi og klinisk billede. Ugeskrift for læger 1996; 158(34):4737-4740.

(558) Hove Thomsen P. Obsessiv-kompulsiv tilstand hos børn og unge: ætiologi og behandling. Ugeskrift for læger 1996; 158(34):4741-4745.

(559) Hove Thomsen P. Obsessiv-kompulsiv sygdom hos børn og unge: fænomenologiske aspekter. Ugeskrift for læger 1992; 154(31):2147-2150.

(560) Hove Thomsen P. Obsessiv-kompulsiv sygdom hos børn og unge: en oversigt. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1992; 70(12):1115-1119.

(561) Hove Thomsen P. Child and adolescent psychiatric inpatients in Denmark: demographic and diagnostic characteristics of children and adolescents admitted from 1970 to 1986: a register-based study. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1990; 44(4):337-343.

(562) Hove Thomsen P. Unge stofmisbrugere indlagt på psykiatrisk hospital 1975-1984: en retrospektiv epidemiologisk analyse. Ugeskrift for læger 1988; 150(8):466-469.

(563) Hove Thomsen P. Efterundersøgelse af 338 unge stofmisbrugere indlagt på psykiatrisk hospital i perioden 1975 til 1984. Ugeskrift for læger 1988; 150(19):1166-1170.

(564) Hove Thomsen P. Unge stofmisbrugere og praktiserende læger: en undersøgelse af 276 unge stofmisbrugeres anvendelse af praktiserende læge. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1988; 66(8):543-549.

(565) Hove Thomsen P. Unge stofmisbrugere på psykiatrisk hospital. Risskov: Institut for psykiatrisk demografi; 1986.

(566) Hove Thomsen P. Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: a clinical follow-up study. [Risskov]: Institute for Basic Psychiatric Research, Department of Psychiatric Demography, Psychiatric Hospital in Aarhus; [1996].

(567) Hove Thomsen P, Hagel Mikkelsen J. Brug af psykofarmaka, antiepileptika og centralstimulantia på en børnepsykiatrisk afdeling. Ugeskrift for læger 1986; 148(27):1700-1702.

(568) Hove Thomsen P, Strömgren LAS. Sengen tør - og hvad så?: efterundersøgelse af enuresisbørn behandlet med ringeapparat. Ugeskrift for læger 1991; 153(15):1063-1065.

(569) Høyer EH, Mortensen PB, Olesen AV. Mortality and causes of death in a total national sample of patients with affective disorders admitted for the first time between 1973 and 1993. British Journal of Psychiatry 2000; 176(JAN.):76-82.

(570) Høyer EH. Causes of death and risk factors for suicide in patients hospitalised during the period 1973-1995 with an affective disorder. [Aarhus]: Faculty of Health Sciences, University of Aarhus; 2002.

(571) Huezo-Diaz P, Perroud N, Spencer EP, Smith R, Sim S, Virding S, et al. CYP2C19 genotype predicts steady state escitalopram concentration in GENDEP. J Psychopharmacol 2012; 26(3):398-407.

(572) Huezo-Diaz P, Uher R, Smith R, Rietschel M, Henigsberg N, Marušič A, et al. Moderation of antidepressant response by the serotonin transporter gene. Br J Psychiatry 2009; 195(1):30-38.

(573) Huyse FJ, Herzog T, Lobo A, Lyons J, Slaets JPJ, Fink P, et al. Detection and treatment of mental disorders in general health care. European Psychiatry 1997; 12(SUPPL. 2):70s-78s.

(574) Hviid LB, Ravnkilde B, Ahdidan J, Rosenberg R, Stødkilde-Jørgensen H, Videbech P. Hippocampal visuospatial function and volume in remitted depressed patients: An 8-year follow-up study. J Affective Disord 2010; 125(1-3):177-183.

(575) Hybel U, Bak Mortensen P, Lindhardt A. Lægen og loven. 1. udgave ed. Kbh.: Munksgaard; 2015.

(576) Ibsen KK, Nielsen K, Barner-Rasmussen P, Rindel A, Vainer FM. Health care. Contact visits can be used as measurement methods for health care needs. Sygeplejersken 1984; 84(26):22-24.

(577) Jablensky A, Sartorius N, Cooper JE, Anker M, Korten A, Bertelsen A. Culture and schizophrenia. Criticisms of WHO studies are answered. The British journal of psychiatry : the journal of mental science 1994; 165(4):434-436.

(578) Jablensky A, Sartorius N, Ernberg G, Anker M, Korten A, Cooper JE, et al. Schizophrenia manifestations, incidence and course in different cultures. A World Health Organization ten-country study. Psychol Med 1992; 22(SUPPL. 20):1-97.

(579) Jablensky A, Sartorius N, Ernberg G, Anker M, Korter A, Cooper JE, et al. Erratum: (Psychological Medicine, 1992, 22, 4, 1093, 10.1017/S0033291700038757). Psychol Med 1992; 22(4):1093.

(580) Jacobsen LN, Lassen IS, Friis P, Videbech P, Licht RW. Bodily symptoms in moderate and severe depression. Nord J Psychiatry 2006; 60(4):294-298.

(581) Jacobsen L, Bjørnholt K. EMDR i tyve år. Psykolog nyt 2009; 63(15):22-25.

(582) Jacobsen V, Munk-Jørgensen P. Kan psykiatriske afdelinger og højskoler samarbejde? Højskolebladet 1982; 107(5):72-74.

(583) Jakobsen AH, Foldager L, Parker G, Munk-Jørgensen P. Quantifying links between acute myocardial infarction and depression, anxiety and schizophrenia using case register databases. J Affect Disord 2008; 109(1-2):177-181.

(584) Jensen H, Barner-Rasmussen P, Lund J. Langtidsindlagte psykiatriske deldøgnspatienter i Århus Amt. Ugeskr Læger 1987; 149:1556-9.

(585) Jensen HM. The need for psychiatric treatment. Ugeskr Laeger 1997; 159(29):4512-4516.

(586) Jensen HM, Grøn R, Lidegaard O, Pedersen LH, Andersen PK, Kessing LV. The effects of maternal depression and use of antidepressants during pregnancy on risk of a child small for gestational age. Psychopharmacology (Berl ) 2013; 228(2):199-205.

(587) Jensen HM, Grøn R, Lidegaard Ø, Pedersen LH, Andersen PK, Kessing LV. Maternal depression, antidepressant use in pregnancy and Apgar scores in infants. British Journal of Psychiatry 2013; 202(5):347-351.

(588) Jensen HM, Poulsen HD. Extralegal coercive measures in psychiatric wards: Patients' perspectives. Ugeskr Laeger 2006; 168(6):578-580.

(589) Jensen HM, Poulsen HD. Auto-vampirism in schizophrenia. Nordic Journal of Psychiatry 2002; 56(1):47-48.

(590) Jensen H, Barner-Rasmussen P, Lund J. Langtidsindlagte psykiatriske deldøgnspatienter i Århus amt. Ugeskrift for læger 1987; 149(23):1556-1559.

(591) Jensen J. Pain in non-psychotic psychiatric patients: life events, symptomatology and personality traits. Acta Psychiatr Scand 1988; 78(2):201-207.

(592) Jensen J. The Effect of Prolonged Lithium Ingestion on Morphine Actions in the Rat. Acta Pharmacol Toxicol 1974; 35(5):395-402.

(593) Jensen J, Jensen NB, Hagen S. Aprosody. Comprehension and expression of the emotional characterization of the spoken language after injuries to the right (non-dominant) hemisphere. Ugeskr Laeger 1984; 146(30):2235-2236.

(594) Jensen J, Jørgensen P. Borderlinebegrebet - fænomenologi eller metapsykologi en sammenstilling af Vanggaards og Kernbergs opfattelser. Nordic Journal of Psychiatry 1986; 40(3):201-205.

(595) Jensen J, Thomsen K, Olesen OV. Current determination of lithium-induced minimum sodium requirement in rats. Psychopharmacologia 1976; 45(3):295-299.

(596) Jensen JG, Lundh A, Videbech P. Screening af en million mennesker for depression. Er der evidens for screening for depression?. Ugeskrift for læger 2008; 170(17):1479-1482.

(597) Jensen PH, Urup J, Weeke A. Sociale forhold og drikkemønster hos alkoholmisbrugere. Ugeskrift For Læger 1984(ÅRG. 146 NR. 28).

(598) Jensen PH, Urup J, Weeke A. Social conditions and drinking patterns in alcoholics. Ugeskr Laeger 1984; 146(28):2109-2113.

(599) Jensen PN, Olesen OV, Bertelsen A, Linnet K. Citalopram and desmethylcitalopram concentrations in breast milk and in serum of mother and infant. Ther Drug Monit 1997; 19(2):236-239.

(600) Johannessen L, Strudsholm U, Foldager L, Munk-Jørgensen P. Increased risk of hypertension in patients with bipolar disorder and patients with anxiety compared to background population and patients with schizophrenia. J Affect Disord 2006; 95(1-3):13-17.

(601) Jordá-Moscardó E, Munk-Jørgensen P. A comparative census study of danish schizophrenic patients in 1977 and 1982. Eur Arch Psychiatr Neurol Sci 1986; 235(5):323-327.

(602) Jørgensen CR, Hougaard E, Rosenbaum B, Valbak K, Rehfeld E. The dynamic assessment interview (DAI), interpersonal process measured by structural analysis of social behavior (SASB) and therapeutic outcome. Psychother Res 2000; 10(2):181-195.

(603) Jørgensen J, Runge Nielsen K. Autoriteternes pres. Sygeplejersken 1997; 97(4):30-34.

(604) Jørgensen OS, Bertelsen A. Psykiatrisk ordbog. 1. e-bogsudgave, 1. oplag ed.: Hans Reitzel; 2007.

(605) Jørgensen OS, Bertelsen A. Psykiatrisk ordbog. 1. bogklubudgave ed. Kbh.: Gyldendals Bogklubber; 2001.

(606) Jørgensen P, Aagaard J. Clinical predictors of course and outcome in delusional psychosis. Acta Psychiatr Scand 1988; 77(3):332-337.

(607) Jørgensen P, Aagaard J. A multivariate predictor analysis of course and outcome in delusional psychosis. Acta Psychiatr Scand 1988; 77(5):543-550.

(608) Jørgensen P, Aagaard J, Jespersen JH, Mortensen L. Nonspecific psychological distress, psychosocial stressors and delusional psychosis: A comparison with psychiatrically symptom free surgical controls. Acta Psychiatr Scand 1987; 75(2):190-194.

(609) Jørgensen P, Bennedsen B, Christensen J, Hyllested A. Acute and transient psychotic disorder: A 1-year follow-up study. Acta Psychiatr Scand 1997; 96(2):150-154.

(610) Jørgensen P, Bennedsen B, Christensen J, Hyllested A. Acute and transient psychotic disorder: Comorbidity with personality disorder. Acta Psychiatr Scand 1996; 94(6):460-464.

(611) Jørgensen P, Jensen J. Delusional beliefs in first admitters: A clinical description. Psychopathology 1994; 27(1-2):100-112.

(612) Jørgensen P, Jensen J. How to understand the formation of delusional beliefs: A proposal. Psychopathology 1994; 27(1-2):64-72.

(613) Jørgensen P, Jensen J. What predicts the persistence of delusional beliefs? Psychopathology 1994; 27(1-2):73-78.

(614) Jørgensen P, Jensen J. Latent class analysis of deluded patients. Psychopathology 1990; 23(1):46-51.

(615) Jørgensen P, Jensen J. A dimensional approach to severe delusional psychoses. Psychopathology 1990; 23(1):9-14.

(616) Jørgensen P, Jensen J. An attempt to operationalize reactive delusional psychosis. Acta Psychiatr Scand 1988; 78(5):627-631.

(617) Jørgensen P, Jensen J. Introjektive og projektive processer ved psykotiske tilstande en pilotundersøgelse rned henblik på psykoterapeutisk tilnærmelse. Nordic Journal of Psychiatry 1986; 40(1):33-36.

(618) Jørgensen P, Mortensen PB. Prognosis in paranoid disorders and mortality in reactive psychoses. Psychopathology 1991; 24(5):293-296.

(619) Jørgensen P, Mortensen PB. Cause of death in reactive psychosis. Acta Psychiatr Scand 1992; 85(5):351-353.

(620) Jørgensen P, Mortensen PB. Reactive psychosis and mortality. Acta Psychiatr Scand 1990; 81(3):277-279.

(621) Jørgensen P, Mortensen PB. Admission pattern and diagnostic stability of patients with functional psychoses in Denmark during a two‐year observation period. Acta Psychiatr Scand 1988; 78(3):361-365.

(622) Jørgensen P, Munk‐Jørgensen P. Patients with delusions in a community psychiatric service: A follow‐up study. Acta Psychiatr Scand 1986; 73(2):191-195.

(623) Jørgensen P, Munk‐Jørgensen P. Paranoid psychosis in the elderly: A follow‐up study. Acta Psychiatr Scand 1985; 72(4):358-363.

(624) Jørgensen P, Nordentoft M, Abel MB, Gouliaev G, Jeppesen P, Kassow P. Early detection and assertive community treatment of young psychotics: The Opus study. Rationale and design of the trial. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2000; 35(7):283-287.

(625) Jørgensen P, Nordentoft M, Videbech P. Forebyggelse af psykiske sygdomme. 1. udgave ed. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2010.

(626) Jørgensen P, Nordentoft M, Videbech P. Håndbog i psykiatrisk forskning og evidens. Kbh.: FADL's Forlag; 2009.

(627) Jørgensen TH, Børglum A, Mors O, Wang AG, Pinaud M, Flint TJ, et al. A search for common haplotypes on 22q in patients with schizophrenia or bipolar disorder from the Faroe Islands. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2001; 105(7):600.

(628) Jørgensen TH, Børglum AD, Mors O, Wang AG, Pinaud M, Flint TJ, et al. Search for common haplotypes on chromosome 22q in patients with schizophrenia or bipolar disorder from the Faroe Islands. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2002; 114(2):245-252.

(629) Jørgensen TH, Butteschön HN, Wang AG, Als TD, Børglum AD, Ewald H. The origin of the isolated population of the Faroe islands investigated using Y chromosomal markers. Hum Genet 2004; 115(1):19-28.

(630) Jørgensen TH, Degn B, Wang AG, Vang M, Gurling H, Kalsi G, et al. Linkage disequilibrium and demographic history of the isolated population of the Faroe Islands. Eur J Hum Genet 2002; 10(6):381-387.

(631) Juel-Nielsen N, Videbech T. A twin study of suicide. Acta Genet Med Gemellol (Roma) 1970; 19(1):307-310.

(632) Juul S, Olsen J, Munk-Jørgensen P. Betænkningen om »Forskning på mennesket« glemte den observerende forskning. Ugeskrift for læger 1990; 152(35):2521-2525.

(633) Kaerlev L, Kolstad HA, Hansen SM, Thomsen JF, Kærgaard A, Rugulies R, et al. Are risk estimates biased in follow-up studies of psychosocial factors with low base-line participation? BMC Public Health 2011; 11.

(634) Kähler AK, Otnæss MK, Wirgenes KV, Hansen T, Jönsson EG, Agartz I, et al. Association study of PD E4B gene variants in Scandinavian schizophrenia and bipolar disorder multicenter case - control samples. Am J Med Genet Part B Neuropsychiatr Genet 2010; 153(1):86-96.

(635) Kalsi G, McQuillin A, Degn B, Lundorf MD, Bass NJ, Lawrence J, et al. Identification of the slynar gene (AY070435) and related brain expressed sequences as a candidate gene for susceptibility to affective disorders through allelic and haplotypic association with bipolar disorder on chromosome 12q24. Am J Psychiatry 2006; 163(10):1767-1776.

(636) Kastrup M. What do we know about the occurrence of psychiatric diseases in children. Ugeskr Laeger 1978 Oct 10; 140(40):2446-2447.

(637) Kastrup M. The clientele of clinics for alcoholics. Ugeskr Laeg 1978; 140(47):2949-2951.

(638) Kastrup M. Current knowledge on the incidence of mental disorders in children. Ugeskr Laeg 1978; 140(40):2446-2447.

(639) Kastrup M. Psychiatric out-patients in a geographically delimited area. Br J Psychiatry 1978; 132(3):259-264.

(640) Kastrup M. Prevalence of mental disorders in preschool children. II. Social background and treatment. Ugeskr Laeger 1976 Sep 20; 138(39):2391-2395.

(641) Kastrup M. Psychic disorders among pre-school children in a geographically delimited area of Aarhus county, Denmark. Acta Psychiatr Scand 1976 Jul; 54(1):29-42.

(642) Kastrup M. The prevalence of mental disturbances in pre school children. I. Behavior characteristics (Danish). Ugeskr Laeg 1976; 138(39):2385-2391.

(643) Kastrup M, Bille M, Dupont A, Weeke A. Psychiatric function in a geographically delimited region. I. Utilization of institutional psychiatric services illustrated by the use of the system by a cross-section of the population. Ugeskr Laeger 1984; 146(3):213-218.

(644) Kastrup M, Bille M, Dupont A, Weeke A. Psychiatric function in a geographically delimited region. I. Utilization of institutional psychiatric services illustrated by the use of the system by a cross-section of the population. Ugeskr Laeger 1984; 146(3):213-218.

(645) Kastrup M, Dupont A, Bille M, Lund H. Drunken drivers in Denmark. A nationwide epidemiological study of psychiatric patients, alcohol and traffic accidents. J Stud Alcohol 1983; 44(1):47-56.

(646) Kastrup M, Dupont A, Bille M, Lund H. Traffic accidents involving psychiatric patients: Characteristics Of Accidents Involving Drivers Who Have Been Admitted To Danish Psychiatric Departments. Acta Psychiatr Scand 1978; 58(1):30-39.

(647) Kastrup M, Dupont A, Bille M, Lund H. Traffic Accidents Involving Psychiatric Patients: Description Of The Material And General Results. Acta Psychiatr Scand 1977; 55(5):355-368.

(648) Kastrup M, Dupont A, Bille M, Nielsen JA, Nielsen J. A comparative study of psychiatric outpatient treatment in two geographically defined populations. Compr Psychiatry 1978; 19(2):103-108.

(649) Kastrup M, Nakane Y, Dupont A, Bille M. Psychiatric Treatment In A Delimited Population – With Particular Reference To Outpatients: A Memographic Study. Acta Psychiatr Scand 1976; 53(1):35-50.

(650) Kastrup M. Alkoholambulatoriers klientel. Ugeskrift for læger 1978; 140(47):2949-2951.

(651) Kastrup M. Hvad ved vi om - forekomsten af psykiske lidelser hos børn. Ugeskrift for læger 1978; 140(40):2446-2447.

(652) Kastrup M. Ambulant behandling og daghospitalsbehandling af psykiatriske patienter. Ugeskrift for læger 1977; 139(27):1600-1600.

(653) Kastrup M, Bille M, Dupont A, Weeke A. Den psykiatriske funktion i et geografisk afgrænset område: udnyttelsen af institutionaliseret psykiatrisk service belyst ved en tværsnitspopulations brug af systemet. Ugeskrift for læger 1984; 146(3):213-218.

(654) Kastrup M, Odense Universitet. Psykisk lidelse hos børn. Odense; 1973.

(655) Kessing LV, Andersen PK, Bolvig TG, Mortensen PB. Recurrence in affective disorder: A case register study. Nordic Journal of Psychiatry, Supplement 1998; 52(41):103.

(656) Kessing LV, Andersen PK, Mortensen PB. Predictors of recurrence in affective disorder: A case register study. J Affect Disord 1998; 49(2):101-108.

(657) Kessing LV, Andersen PK, Mortensen PB. Recurrence in affective disorder: I. Case register study. British Journal of Psychiatry 1998; 172(JAN.):23-28.

(658) Kessing LV, Andersen PK, Mortensen PB, Bolwig TG. Recurrence in affective disorder - A case register study. Ugeskr Laeger 1999; 161(10):1403-1406.

(659) Kessing LV, Jensen HM, Christensen EM. Differences in the ICD-10 diagnostic subtype of depression in bipolar disorder compared to recurrent depressive disorder. Psychopathology 2008; 41(3):141-146.

(660) Kessing LV, Mortensen PB. Recovery from episodes during the course of affective disorder: A case- register study. Acta Psychiatr Scand 1999; 100(4):279-287.

(661) Kessing LV, Mortensen PB, Bolwig TG. Clinical definitions of sensitisation in affective disorder: A case register study of prevalence and prediction. J Affect Disord 1998; 47(1-3):31-39.

(662) Kessing LV, Mortensen PB, Bolwig TG. Clinical consequences of sensitisation in affective disorder: A case register study. J Affect Disord 1998; 47(1-3):41-47.

(663) Kessing LV, Munk-Jørgensen P. Does type of first contact in depressive and bipolar disorders predict subsequent hospitalisation and risk of suicide? J Affective Disord 2004; 83(1):65-71.

(664) Kessing LV, Olsen EW, Mortensen PB, Andersen PK. Dementia in affective disorder: A case-register study. Acta Psychiatr Scand 1999; 100(3):176-185.

(665) Kessing LV, Videbech P. Depression - Disease load, diagnosis and treatment. Ugeskr Laeg 2003; 165(12):1252.

(666) Kessing LV, Kragh Andersen P, Mortensen PB, Bolwig TG. Sygdomforløbet ved de affektive tilstande: et registerstudium. Ugeskrift for læger 1999; 161(10):1403-1406.

(667) Kjeldsen-Kragh E, Bertelsen A. Hospitalized schoolchildren's knowledge of their bodies, illness and treatment. Ugeskr Laeger 1984; 146(6):457-460.

(668) Kläning U, Mortensen PB, Kyvik KO. Increased occurrence of schizophrenia and other psychiatric illnesses among twins. British Journal of Psychiatry 1996; 168(JUNE):688-692.

(669) Knop J, Kastrup M, Lindhardt A. World psychiatric association regional symposium: Helsinki, 18.-22.VI.1984. Ugeskrift for læger 1984; 146(41):3158-3159.

(670) Knud Larsen J, Bendsen BB, Foldager L, Munk-Jørgensen P. Prematurity and low birth weight as risk factors for the development of affective disorder, especially depression and schizophrenia: A register study. Acta Neuropsychiatrica 2010; 22(6):284-291.

(671) Knudsen VE, Hansen ES, Holm IE, Ewald H, Noer I, Christensen SB, et al. Tissue vitality in septic gonitis: 99mtc-DPD scintimetry in puppies. Acta Orthopaedica 1987; 58(4):354-360.

(672) Koefoed P, Andreassen OA, Bennike B, Dam H, Djurovic S, Hansen T, et al. Combinations of SNPs related to signal transduction in bipolar disorder. PLoS ONE 2011; 6(8).

(673) Koefoed P, Hansen TVO, Woldbye DPD, Werge T, Mors O, Hansen T, et al. An intron 1 polymorphism in the cholecystokinin-A receptor gene associated with schizophrenia in males. Acta Psychiatr Scand 2009; 120(4):281-287.

(674) Køster A, Lajer M, Lindhardt A, Rosenbaum B. Gender differences in first episode psychosis. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008; 43(12):940-946.

(675) Kramp P, Lunn V, Dupont A. Bent Borup Svendsen, 23.V.1920-8.III.1978. Ugeskrift for læger 1978; 140(16):942-943.

(676) Kristensen AS, Mortensen EL, Mors O. The association between bodily anxiety symptom dimensions and the scales of the Revised NEO Personality Inventory and the Temperament and Character Inventory. Compr Psychiatry 2009; 50(1):38-47.

(677) Kristensen AS, Mortensen EL, Mors O. Social phobia with sudden onset-Post-panic social phobia? J Anxiety Disord 2008; 22(4):684-692.

(679) Krogh J, Videbech P, Renvillard SG, Garde AH, Jørgensen MB, Nordentoft M. Cognition and HPA axis reactivity in mildly to moderately depressed outpatients. A case-control study. Nord J Psychiatry 2012; 66(6):414-421.

(680) Krogh J, Videbech P, Thomsen C, Gluud C, Nordentoft M. DEMO-II Trial. Aerobic Exercise versus Stretching Exercise in Patients with Major Depression-A Randomised Clinical Trial. PLoS ONE 2012; 7(10).

(681) Kruse J, Middelboe T, Eplov LF, Vange B, Kistrup KR, Svendsen A-B, et al. Health promotion and prevention in relation to mental disease [2] (multiple letters). Ugeskr Laeg 2002; 164(36):4198-4199.

(682) Kuzminskyte R, Kupers R, Videbech P, Gjedde A, Fink P. Increased sensitivity to supra-threshold painful stimuli in patients with multiple functional somatic symptoms (MFS). Brain Res Bull 2010; 82(1-2):135-140.

(683) Kvist E, Djernes JK, Møgelsvang S, Bjørn A, Gulmann NC, Munk-Jørgensen P, et al. Forekomst af depressionsygdom hos ældre og sygdommens kliniske fremtrædelsesformer. Sygeplejersken 2001; 101(45):34-47.

(684) Kyneb P., Bille M. Medicinforbruget i et alkoholambulatorium gennem 15 år. Ugeskrift For Læger 1979(ÅRG. 141 NR. 25).

(685) Kyneb P. Suicide among inhabitants of Arhus county 1960-68. Bibl Laeg 1977; 169-170(3):127-181.

(686) Kyneb P. Prescriptions for psychotropic agents for a limited Danish island population during the five year period 1968-1972 (Danish). Ugeskr Laeg 1976; 138(25):1531-1540.

(687) Kyneb P. Letter: Statistics on the use of psychotropic drugs. Ugeskr Laeger 1976; 138(11):695-696.

(688) Kyneb P. Consumption of psychotropic drugs in a defined population (Samso 1968-1973) (Danish). Manedsskr Prakt Laegegern 1975; 53(2):94-97.

(689) Kyneb P, Bille M. Medicine employed in an out-patient clinic for alcoholists during a 15 year period. Ugeskr Laeg 1979; 141(25):1720-1724.

(690) Kyneb P, Biørn Henriksen T, Bundgaard J. Consumption of psychopharmaca, psychiatric and general morbidity (Danish). Ugeskr Laeg 1975; 137(45):2645-2652.

(691) Kyneb P, Biørn-Henriksen T, Bundgaard J. Prescription of tranquillizers in a limited non-institionalized population illustrated by analysis or prescriptions. A preliminary account. Ugeskr Laeger 1975; 137(3):165-170.

(692) Kyneb P. Selvmord blandt Århus amts beboere 1960-68. Bibliotek for Læger 1977-1978 1977(Årg. 169-170).

(693) Kyneb P, Petersen M. Psykiske disharmonier hos vuggestuebørn : observation af 60 børn igennem deres vuggestuetid. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1979; 57(3):177-183.

(694) Kyst E. Psychotherapy in danish specialist training. Nord J Psychiatry 1995; 49(S34):123-125.

(695) Kyst E. Forandring i gruppeanalyse: forandring i supervision. Matrix 2000; 17(3):321-328.

(696) Kyst E. Holding og containing. Matrix 1994; 11(1):18-34.

(697) Kyst E. Nogle tanker om supervision. Agrippa 1993; 14(1/2):62-74.

(698) Kyst E. Psykoterapiens væsen. Agrippa 1983; 5(4):282-295.

(699) Kyst E, Ryberg I, Strömgren E, Weeke A. Rapport vedrørende en undersøgelse af det psykiatriske islæt i plejehjemspopulationen i Århus og Ringkøbing amter, foretaget på foranledning af en af indenrigsministeriet nedsat arbejdsgruppe. s.l.: s.n.; 1976.

(700) Kyst E, Ryberg I, Strömgren E, Weeke A. Rapport vedrørende en undersøgelse af det psykiatriske islæt i plejehjemspopulationen i Århus og Ringkøbing amter, foretaget på foranledning af en af indenrigsministeriet nedsat arbejdsgruppe. s.l.: s.n.; 1976.

(701) Laegsgaard MM, Kristensen AS, Mors O. Potential consumers' attitudes toward psychiatric genetic research and testing and factors influencing their intentions to test. Genet Test Mol Biomarkers 2009; 13(1):57-65.

(702) Laegsgaard MM, Mors O. Psychiatric genetic testing: Attitudes and intentions among future users and providers. Am J Med Genet Part B Neuropsychiatr Genet 2008; 147(3):375-384.

(703) Laegsgaard MM, Stamp AS, Hall EOC, Mors O. The perceived and predicted implications of psychiatric genetic knowledge among persons with multiple cases of depression in the family. Acta Psychiatr Scand 2010; 122(6):470-480.

(704) Lai Fong Ho, Lao T, Forman DN, Videbech P. Postpartum depression: Identification of women at risk [7] (multiple letters). Br J Obstet Gynaecol 2001; 108(7):774-775.

(705) Lajer M. Helbredsmæssige følger af arbejdsløshed.: En litteraturgennemgang. Ugeskrift For Læger 1980(ÅRG. 142 NR. 45).

(706) Lajer M. Personal therapy in group analytic education. Nord J Psychiatry Suppl 1998; 52(41):110.

(707) Lajer M. Unemployment and Hospitalization among Bricklayers. Scand J Public Health 1982; 10(1):3-10.

(708) Lajer M. The sequelae of unemployment on health. Review of the literature. Ugeskr Laeg 1980; 142(45):2997-3001.

(709) Lajer M. MMPI in a study of unemployment. Acta Psychiatr Scand 1980; 62(285 S):176-186.

(710) Lajer M. Investigation of symptoms in house painters at their work sites (Danish). Ugeskr Laeg 1976; 138(20):1225-1230.

(711) Lajer M. ...Når arbejdsløsheden rammer: skuffelse, magtesløshed og vrede - isolation og opgivelse er blandt arbejdsløshedens psykiske følger. Fagbladet 1981; 1981(4):31-32.

(712) Lajer M. Gruppeanalytiske grupper for skizofrene: ændret anvendelse af gruppeanalyse. Matrix 2000; 17(3):329-340.

(713) Lajer M. Kreativitet og kontrol fra en psykodynamisk synsvinkel. Agrippa 1993; 14(1/2):91-103.

(714) Lajer M. Arbejdsløshed og psykisk sygdom. Agrippa 1982; 4(2):173-195.

(715) Lajer M. Mange rammes hårdt af arbejdsløshed. Helse 1981; 27(3/4):16-17.

(716) Lajer M. Helbredsmæssige følger af arbejdsløshed: en litteraturgennemgang. Ugeskrift for læger 1980; 142(45):2997-3001.

(717) Lajer M. Selvmord og dødsulykker følger arbejdsløsheden. Forskningen & samfundet 1979; 5(6):7-8.

(718) Lajer M, Rosenbaum B. Behandlingsplanens psykodynamik. Agrippa 1993; 14(1/2):28-46.

(719) Lajer M, Tybjerg J, Poulstrup I, Straarup S, Achton Nielsen J. Effekt af psykoterapi: en vurdering af forskningsmetoder. Agrippa 1990; 12(1):79-92.

(720) Lange W, Munk-Jørgensen P, Bertelsen A, Schürmann A, Michels R, Malchow CP, et al. Comparison of psychiatric ICD-10 diagnoses in Denmark and Germany. Psychopathology 2002; 35(1):36-47.

(721) Larsen A, Bøggild H, Mortensen JT, Foldager L, Hansen J, Christensen A, et al. Mental health in the workforce: An occupational psychiatric study. Int J Soc Psychiatry 2010; 56(6):578-592.

(722) Larsen A, Bøggild H, Mortensen JT, Foldager L, Hansen J, Christensen A, et al. Psychopathology, defence mechanisms, and the psychosocial work environment. Int J Soc Psychiatry 2010; 56(6):563-577.

(723) Larsen E, Gothenborg B, Grønnegård Christensen J, Borg T, Lindhardt A, Kühlmann L, et al. Det Danske Symposium om Sygepleje, 7, 1993, Randers: Sygepleje i det tværfaglige samarbejde. s.l.: Symposiegruppen; 1993.

(724) Larsen H, Lindhardt A, Vetli V, la Cour L. Tværfaglig gruppe på studierejse til Dikemark psykiatriske afdeling Lien, Norge. Ergoterapeuten 1981; 42(11):358-359.

(725) Larsen JI, Andersen UA, Becker T, Bickel GG, Bork B, Cordes J, et al. Cultural diversity in physical diseases among patients with mental illnesses. Aust New Zealand J Psychiatry 2013; 47(3):250-258.

(726) Larsen JK, Holm P, Høyer E, Mejlhede A, Mikkelsen PL, Olesen A, et al. Moclobemide and clomipramine in reactive depression: A placebo-controlled randomized clinical trial. Acta Psychiatr Scand 1989; 79(6):530-536.

(727) Lauritsen M, Forglum AD, Betancur C, Philippe A, Kruse TA, Leboyer M, et al. Investigation of two variants in the DOPA decarboxylase gene in patients with autism. American Journal of Medical Genetics - Neuropsychiatric Genetics 2001; 105(7):633.

(728) Lauritsen MB, Als TD, Dahl HA, Flint TJ, Wang AG, Vang M, et al. A genome-wide search for alleles and haplotypes associated with autism and related pervasive developmental disorders on the Faroe Islands. Mol Psychiatry 2006; 11(1):37-46.

(729) Lauritsen MB, Børglum AD, Betancur C, Philippe A, Kruse TA, Leboyer M, et al. Investigation of two variants in the dopa decarboxylasse gene in patients with infantile autism. American Journal of Medical Genetics - Neuropsychiatric Genetics 2000; 96(4):543-544.

(730) Lauritsen MB, Brglum AD, Betancur C, Philippe A, Kruse TA, Leboyer M, et al. Investigation of two variants in the DOPA decarboxylase gene in patients with autism. American Journal of Medical Genetics - Neuropsychiatric Genetics 2002; 114(4):466-470.

(731) Lauritsen MB, Ewald H. The genetics of autism. Acta Psychiatr Scand 2001; 103(6):411-427.

(732) Lauritsen MB, Mors O, Mortensen PB, Ewald H. Medical Disorders among Inpatients with Autism in Denmark According to ICD-8: A Nationwide Register-Based Study. J Autism Dev Disord 2002; 32(2):115-119.

(733) Lauritsen MB, Mors O, Mortensen PB, Ewald H. Infantile autism and associated autosomal chromosome abnormalities: A register-based study and a literature survey. J Child Psychol Psychiatry Allied Discip 1999; 40(3):335-345.

(734) Lauritsen MB, Nyegaard M, Betancur C, Colineaux C, Josiassen TL, Kruse TA, et al. Analysis of transmission of novel polymorphisms in the somatostatin receptor 5 (SSTR5) gene in patients with autism. American Journal of Medical Genetics - Neuropsychiatric Genetics 2003; 121 B(1):100-104.

(735) Lauritsen MB, Obel C, Mortensen PB, Olsen J. Infantile autism--heredity or environment? Ugeskr Laeger 2000; 162(10):1403.

(736) Laursen TM, Labouriau R, Licht RW, Bertelsen A, Munk-Olsen T, Mortensen PB. Family history of psychiatric illness as a risk factor for schizoaffective disorder: A Danish register-based cohort study. Arch Gen Psychiatry 2005; 62(8):841-848.

(737) Leff JP, Fischer M, Bertelsen A. A cross national epidemiological study of mania. British Journal of Psychiatry 1976; 129(11):428-437.

(738) Licht RW, Gouliaev G, Vestergaard P, Dybbro J, Lund H, Merinder L. Treatment of manic episodes in Scandinavia: the use of neuroleptic drugs in a clinical routine setting. J Affect Disord 1994; 32(3):179-185.

(739) Licht RW, Kassow P. Venlafaxin for the treatment of psychotic depression [2]. European Psychiatry 1998; 13(5):276-277.

(740) Licht RW, Mortensen PB, Gouliaev G, Lund J. Mortality in Danish psychiatric long‐stay patients, 1972–1982. Acta Psychiatr Scand 1993; 87(5):336-341.

(741) Licht RW, Mortensen PB, Gouliaev GH, Lund J. Dødeligheden blandt langtidsindlagte psykiatriske patienter i Danmark, 1972-1988. Ugeskrift for læger 1994; 156(45):6699-6702.

(742) Lien K, Fensbo C, Eriksen N, Sørensen LU. Dementia and psychiatric service. Ugeskr Laeger 1999; 161(38):5313-5316.

(743) Lindhardt A. Ethical consequences of the diagnosis of psychosis. Ugeskr Laeg 2012; 174(9):563-565.

(744) Lindhardt A. Training in psychotherapy. Nord J Psychiatry Suppl 1998; 52(41):50.

(745) Lindhardt A. District psychiatry. Ugeskr Laeg 1997; 159(27):4278-4279.

(746) Lindhardt A. Psychiatric education of general practitioners and prescription of psychopharmaceuticals. Ugeskr Laeger 1990; 152(32):2281-2282.

(747) Lindhardt A, Faber B. Emergency psychiatry. I. An investigation of the function of the emergency psychiatric admission and the activity involved in a population of first referrals. Ugeskr Laeg 1985; 147(4):343-348.

(748) Lindhardt A, Faber B. Emergency psychiatry. II. An investigation of the problems associated with referral and the prevailing psychosocial factors in a population of first referrals to an acute psychiatric department. Ugeskr Laeg 1985; 147(4):349-353.

(749) Lindhardt A, Harvald B. Psychiatry--a medical specialty. Research, education, organization. Ugeskr Laeger 1992; 154(46):3251-3252.

(750) Lindhardt A, Reisby N. Development of hospital-based psychiatry in Denmark. Status from 1982 to 1987. Ugeskr Laeger 1988; 150(1):14-18.

(751) Lindhardt A, Reisby N. Udviklingen af den hospitalsbaserede distriktspsykiatri i: Danmark. Ugeskrift for læger. 1988(Vol.150, 1988, nr.1).

(752) Lindhardt A, Reisby N. District psychiatric projects in Denmark based on the hospital services. Description and current status. Ugeskr Laeg 1984; 146(23):1733-1740.

(753) Lindhardt A, Sogaard U. Physician time spent on training, supervision and research. Ugeskr Laeg 1997; 159(17):2554-2558.

(754) Lindhardt A, Valbak K, Hansted L, Munk-Jørgensen P, Nielsen JA. Methods of evaluating community psychiatric services. Outpatient and inpatient treatment in psychiatric hospital services. Ugeskr Laeger 1988; 150(39):2343-2347.

(755) Lindhardt Aoa. Distriktspsykiatrisk evalueringsmetodik. Ambulant og stationær behandling i det psykiatriske hospitalsvæsen. Ugeskrift for læger. 1988(Vol.150, 1988, nr.39).

(756) Lindhardt A. Organisering af kriseberedskab i Danmark. Psykiatri-information 2006; 13(4):6-7.

(757) Lindhardt A. Fokus på køn i analytisk gruppeterapi. Matrix 1995; 11(4):49-56.

(758) Lindhardt A. Distriktspsykiatri. Helse 1992; 38(10):26-27.

(759) Lindhardt A. Lægerollen i distriktspsykiatrien. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1992; 70(.):375-381.

(760) Lindhardt A. Prioritering i forbindelse med valg mellem forskellige behandlingsmuligheder. Nordic journal of psychiatry 1992; 46(3):163-167.

(761) Lindhardt A. Psykiatrien i Estland. Ugeskrift for læger 1990; 152(40):2945-2948.

(762) Lindhardt A. Psykoterapi og psykiatri i England: et rejsebrev. Matrix 1987; 4(1):61-71.

(763) Lindhardt A. Psykiaterens rolle år 2000 - uddannelsesmæssige konsekvenser. Agrippa 1985; 7(4):294-297.

(764) Lindhardt A. Kvinder og alkoholmisbrug. Alkohol-debat 1983; 1983(14):24-26.

(765) Lindhardt A. Om etik og medicinsk etik. Agrippa 1981; 3(3):30-57.

(766) Lindhardt A, Faber B. Akut psykiatri: en undersøgelse af en akut psykiatrisk optagelses funktion og aktivitet i relation til en population af førstegangshenvendelser. Ugeskrift for læger 1985; 147(4):343-348.

(767) Lindhardt A, Garde K. Hvad skal vi med kønsopdeling i Ugeskriftets artikler? Ugeskrift for læger 1987; 149(32):2176-2178.

(768) Lindhardt A, Harvald B. Psykiatri - et lægevidenskabeligt speciale: forskning, uddannelse, organisation. Ugeskrift for læger 1992; 154(46):3251-3252.

(769) Lindhardt A, Munk-Jørgensen P. Psykiatriens udvikling. Ugeskrift for læger 1991; 153(8):600-603.

(770) Lindhardt A, Reisby N. Udviklingen af den hospitalsbaserede distriktspsykiatri i Danmark: status fra 1982-87. Århus: Psykiatrisk Hospital Århus; 1987.

(771) Lindhardt A, Reisby N. Distriktspsykiatriske projekter i Danmark udgående fra sygehusvæsenet: beskrivelse og aktuel status. Ugeskrift for læger 1984; 146(23):1733-1740.

(772) Lings S, Aagaard J. Disease and traffic competence. A retrospective assessment of a phychiatric clientele. Ugeskr Laeg 1981; 143(20):1289-1290.

(773) Löffler W, Häfner H, Fätkenheuer B, Maurer K, Riecher-Rössler A, Lützhøft J, et al. Validation of Danish case register diagnosis for schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 1994; 90(3):196-203.

(774) Löffler W, Häfner H, Fätkenheuer B, Maurer K, Riecher‐Rössler A, Lützhøft J, et al. Validation of Danish case register diagnosis for schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 1994; 90(3):196-203.

(775) Lund J, Jensen J. Dimensional approach to infantile autism in mentally retarded adults. Acta Psychiatr Scand 1989; 80(4):389-394.

(776) Lund J. Retspsykiatriske funktioner efter åndssvageforsorgens udlægning. Gennemgang af nugældende regler og statistisk belysning. Ugeskr. F. læger 1983; 145:1896-9

(777) Lund J. Åndssvages forbrug af psykiatriske hospitalssenge. Besvarelse af prisopgave i psykiatri, Århus Universitet 1983 (Guldmedalje). Århus: Institut for psykiatrisk demografi, 1983.

(778) Lund J. Mentally retarded admitted to psychiatric hospitals in Denmark. Acta Psychiatr Scand 1985; 72:202-5

(779) Lund J. Epilepsy and psychiatric disorder in mentally retarded adults. Acta Psychiatr Scand 1985; 72:557-62

(780) Lund J. The prevalence of psychiatric morbidity in mentally retarded adults. Acta Psychiatr Scand 1985; 72:563-70

(781) Lund J. Behavioural symptoms and autistic psychosis in mentally retarded adults. Acta Psychiatr Scand 1986; 73:420-8

(782) Lund J. Treatment of psychiatric morbidity in the mentally retarded adult. Acta Psychiatr Scand 1986; 73:429-36

(783) Lund J. Psykisk afvigende lovovertrædere. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1987; 74:46-9

(787) Lund J. Psykisk afvigende lovovertrædere. Forskning og samfund 1987; 13/7:6-7

(788) Lund J. Dom til åndssvageforsorg og institution i Danmark 1970-1983. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1988; 75:24-32

(789) Lund J. Retspsykiatriske patienter. Ugeskr Læger 1988; 150:1209-12

(790) Lund J. Psychiatric aspects of Down´s syndrome. Acta Psychiatr Scand 1988; 78:369-74

(791) Lund J. Treatment of depression in mentally retarded adults, a multidimensional approach. In: Dosen A, Engelen P, eds. Depression in the mentally retarded. Procedings of the international Symposium. 1988 Ede, the Netherlands, PAOS.

(792) Lund J. Measuring behaviour disorder in mental handicap. Br J Psychiatry 1989; 155:379-83

(793) Lund J, Jensen J. Dimensional approach to infantile autism in mentally retarded adults. Acta Psychiatr Scand 1989; 80:389-94

(794) Lund J. Mentally retarded criminal offenders in Denmark. Br J Psychiatry 1990; 156:726-31

(795) Lund J. Psykiatriske aspekter ved mental retardering. Århus Universitet 1990. Disputats

(796) Licht RW, Gouliaev G, Lund J. Trends in long-stay hospitalization in Denmark: a descriptive registerstudy 1972-1987. Acta Psychiatr Scand 1991; 83:314-18.

(797) Lundorf MD, Buttenschon HN, Foldager L, Blackwood DHR, Muir WJ, Murray V, et al. Mutational screening and association study of glutamate decarboxylase 1 as a candidate susceptibility gene for bipolar affective disorder and schizophrenia. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2005; 135 B(1):94-101.

(798) Lundorf MD, Jørgensen TH, Mors O, Kruse TA, Ewald H. Investigation of a positional candidate gene for bipolar affective disorder on chromosome 1p21-31. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2001; 105(7):609.

(799) Lützhoft JH, Skadhede S, Fatkenheuer B, Hafner H, Loffler W, Riecher-Rossler A, et al. Symptom assessment in casenotes and the clinical diagnosis of schizophrenia. Psychopathology 1995; 28(3):131-139.

(800) Lützhøft JH, Welinder L, Dybbro J, Skadhede S. Prescription pattern of psychotropic drugs to first-admitted schizophrenic patients in Århus county. Ugeskr Laeger 1996; 158(15):2118-2122.

(801) Lykkegaard Andersen C, Videbech P. Seponering af serotonerg antidepressiv medicin. Ugeskrift for læger 2010; 172(4):296-298.

(802) Lynge I, Bertelsen A, Bjerregaard P, Fink P, Munk-Jørgensen P, Pedersen AL. Common mental disorders among patients in primary health care in Greenland. Int J Circumpolar Health 1998; 57 Suppl 1:423-426.

(803) Lynge I, Mortensen PB, Munk-Jørgensen P. Mental disorders in the Greenlandic population. A register study. Int J Circumpolar Health 1999; 58(3):188-197.

(804) Lynge I, Munk-Jørgensen P, Mortensen PB. Affective disorders among Greenlandic psychiatric patients. Acta Psychiatr Scand 1999; 100(6):424-432.

(805) Lynge I, Munk-Jørgensen P, Pedersen AL, Mulvad G, Bjerregaard P. Common mental disorders among patients in primary health care in Greenland. Int J Circumpolar Health 2004; 63 Suppl 2:377-383.

(806) Lynge I. Psykiske lidelser i det grønlandske samfund. Risskov: Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Institut for Psykiatrisk Grundforskning, Psykiatrisk Hospital i Århus, Universitetshospital i Århus; [2000].

(807) Maarbjerg K, Aagaard J, Vestergaard P. Adherence to lithium prophylaxis: I. Clinical predictors and patient's reasons for nonadherence. Pharmacopsychiatry 1988; 21(3):121-125.

(808) Maarbjerg K, Vestergaard P, Aagaard J, Nielsen N. Kliniske og socialmedicinske prædiktorer for præmaturt ophør med forebyggende lithiumbehandling. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1986; 40(6):451-452.

(809) Madsen PA. Geografiske variationer i førstegangsindlæggelser af psykiatriske patienter i Danmark 1971-1990. Ugeskr Laeger 1995; 157(13):1853-1857.

(810) Madsen PA. The geographical distribution of mental disorder in Denmark 1971-1990: A study of first admission rates. Geografisk Tidsskrift 1997(97):132-142.

(811) Martensen PM, Søgaard TMM, Gjermandsen IM, Buttenschøn HN, Rossing AB, Bonnevie-Nielsen V, et al. The interferon alpha induced protein ISG12 is localized to the nuclear membrane. European Journal of Biochemistry 2001; 268(22):5947-5954.

(812) Mellemkjær L, Emborg C, Gridley G, Munk-Jørgensen P, Johansen C, Tjønneland A, et al. Anorexia nervosa and cancer risk. Cancer Causes Control 2001; 12(2):173-177.

(813) Merinder L-. Patient education in schizophrenia: A review. Acta Psychiatr Scand 2000; 102(2):98-106.

(814) Merinder L, Laugesen HD, Viuff A-, Espensen B, Misfelt S, Clemmensen K. Satisfaction with services in patients with schizophrenia and their relatives at two community mental health centres. Nordic Journal of Psychiatry 1999; 53(4):297-303.

(815) Merinder L, Laugesen HD, Viuff A-, Espensen B, Misfelt S, Clemmensen K. Satisfaction with services in patients with schizophrenia and their relatives at two community mental health centres. Nordic Journal of Psychiatry. 1999(Vol.53, 1999, nr.4).

(816) Merinder L, Viuff AG, Laugesen H, Clemendsen K, Misfelt S, Espensen B. Effects of psychoeducative methods; A randomized controlled study. Nordic Journal of Psychiatry, Supplement 1998; 52(41):144.

(817) Merinder L-, Viuff AG, Laugesen HD, Clemmensen K, Misfelt S, Espensen B. Patient and relative education in community psychiatry: A randomized controlled trial regarding its effectiveness. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1999; 34(6):287-294.

(818) Merinder L. Psykiatriens stedbørn. Stof 2007(9):28-29.

(819) Merinder L. Impact of patient and relative education on knowledge, satisfaction with services and clinical outcome in schizophrenia. Aarhus: Faculty of Health Sciences, University of Aarhus; 2000.

(820) Merinder L, Damgaard Laugesen H, Viuff A, Espensen B, Misfelt S, Clemmensen K. Satisfaction with services in patients with schizophrenia and their relatives at two community mental health centres. Nordic journal of psychiatry 1999; 53(4):297-303.

(821) Middelboe T, Eplov LF, Vange B, Kistrup KR, Bruun Svendsen A, Lajer M, et al. [Debat]. Ugeskrift for læger 2002; 164(36):4198-4199.

(822) Middelboe T, Eplov LF, Vange B, Kistrup K, Bruun Svendsen A, Lajer M, et al. Sundhedsfremme og forebyggelse i psykiatrien: et dansk perspektiv. Ugeskrift for læger 2002; 164(21):2773-2775.

(823) Middelboe T, Kistrup K, Aggernæs H, Lajer M. Psykiatriens dilemma - om autonomi og paternalisme. Ugeskrift for læger 2002; 164(27):3572-3574.

(824) Mikkelsen C, Videbech P. Behandling uden bivirkninger. Tidsskrift for jordemødre 2009; 119(1):14-16.

(825) Mikkelsen HU, Thomsen PH. Patienter indlagt på ungdomspsykiatrisk miljøafsnit. Nordic Journal of Psychiatry 1991; 45(3):189-193.

(826) Mølhave L, Lajer M. Organic solvents in the air inspired by house painters (Danish). Ugeskr Laeg 1976; 138(20):1230-1237.

(827) Møller SE, Bech P, Bjerrum H, Bøjholm S, Butler B, Folker H, et al. Plasma ratio trytophan/neutral amino acids in relation to clinical response to paroxetine and clomipramine in patients with major depression. J Affect Disord 1990; 18(1):59-66.

(828) Møller SE, Bech P, Bjerrum H, Bøjholm S, Butler B, Folker H, et al. Plasma ratio trytophan/neutral amino acids in relation to clinical response to paroxetine and clomipramine in patients with major depression. J Affect Disord 1990; 18(1):59-66.

(829) Mommsen S, Aagaard J. Susceptibility in urinary bladder cancer: Acetyltransferase phenotypes and related risk factors. Cancer Lett 1986; 32(2):199-205.

(830) Mommsen S, Aagaard J. Tobacco as a risk factor in bladder cancer. Carcinogenesis 1983; 4(3):335-338.

(831) Mommsen S, Aagaard J, Sell A. An epidemiological study of bladder cancer in a predominantly rural district. Scand J Urol Nephrol 1983; 17(3):307-312.

(832) Mommsen S, Aagaard J, Sell A. A case-control study of female bladder cancer. Eur J Cancer Clin Oncol 1983; 19(6):725-729.

(833) Mommsen S, Aagaard J, Sell A. Presenting symptoms, treatment delay and survival in bladder cancer. Scand J Urol Nephrol 1983; 17(2):163-167.

(834) Mommsen S, Aagaard J, Sell A. An epidemiological case-control study of bladder cancer in males from a predominantly rural district. Eur J Cancer Clin Oncol 1982; 18(11):1205-1210.

(835) Mommsen S, Barfod NM, Aagaard J. N-acetyltransferase phenotypes in the urinary bladder carcinogenesis of a low-risk population. Carcinogenesis 1985; 6(2):199-201.

(836) Mommsen S, Aagaard J. A case-control study of bladder-cancer: a multivariate, stratified analysis of a low-risk population. DMB 1983; 30(6):427-432.

(837) Mørch Jensen H. Belastningsprofilen af de Psykiatriske afdelinger i Århus Amt. Ugeskrift for læger 1997; 159(29):4512-4516.

(838) Mørch Jensen H. Prævalens af psykiske lidelser fordelt efter kommuner og bymæssighed i Århus Amt. Risskov: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1996.

(839) Mørch Jensen H, Day Poulsen H. Ekstralegale tvangsforanstaltninger i psykiatrien: et patientperspektiv. Ugeskrift for læger 2006; 168(6):578-580.

(840) Mørch Jensen H, Day Poulsen H. Auto-vampirism in schizophrenia. Nordic journal of psychiatry 2002; 56(1):47-48.

(841) Mors NP, Sørensen LV, Therkildsen ML. The impact on the relatives of psychiatric patients admitted for the first time. Ugeskr Laeger 1993; 155(19):1469-1472.

(842) Mors NP, Sørensen LV, Therkildsen ML. The impact on the relatives of psychiatric patients admitted for the first time. Ugeskr Laeger 1993; 155(19):1469-1472.

(843) Mors NPO, Børglum AD. Status of and perspectives on psychiatric genomic medicine. Ugeskr Laeg 2005; 167(20):2191-2193.

(844) Mors NPO, Børglum AD. Status og perspektiver inden for psykiatrisk genomisk medicin. Ugeskrift for læger 2005; 167(20):2191-2193.

(845) Mors NPO, Vedel Sørensen L, Therkildsen MH. Belastningen af førstegangsindlagte psykiatriske patienters pårørende. Ugeskrift for læger 1993; 155(19):1469-1472.

(846) Mors O. Validiteten af diagnoser i det danske psykiatriske centrale forskningsregister. Ugeskr Laeg 2013; 175(20):1399.

(847) Mors O, Ewald H, Blackwood D, Muir W. Cytogenetic abnormaliaies on thromosome 18 associated with bipolar affective disorder or schizophrenia. Br J Psychiatry 1997; 170(MAR.):278-280.

(848) Mors O, Mortensen PB, Ewald H. No evidence of increased risk for schizophrenia or bipolar affective disorder in persons with aneuploidies of the sex chromosomes. Psychol Med 2001; 31(3):425-430.

(849) Mors O, Mortensen PB, Ewald H. No evidence of increased risk for schizophrenia or bipolar disorder in persons with aneuploidies of the sex chromosomes. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2000; 96(4):553-554.

(850) Mors O, Mortensen PB, Ewald H. A population-based register study of the association between schizophrenia and rheumatoid arthritis. Schizophr Res 1999; 40(1):67-74.

(851) Mors O, Mortensen PB, Ewald H. Cytogenetic abnormalities and alcoholism. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 1998; 81(6):551.

(852) Mors O, Perto GP, Mortensen PB. The Danish psychiatric central research register. Scand J Public Health 2011; 39(7):54-57.

(853) Mors O, Pinaud M, Wang A, Flint T, Vang M, Kruse T, et al. A search for common haplotypes on 22q in patients with schizophrenia or bipolar disorder from the Faroe Islands. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2000; 96(4):554.

(854) Mors O, Sørensen LV. Incidence and comorbidity of personality disorders among first ever admitted psychiatric patients. Eur Psychiatry 1994; 9(4):175-184.

(855) Mors O, Sørensen LV, Therkildsen ML. Distress in the relatives of psychiatric patients admitted for the first time. Acta Psychiatr Scand 1992; 85(5):337-344.

(856) Mors O, Vedel Sørenson L. Incidence and comorbidity of psychiatric disorders from a well-defined catchment area in Denmark. Eur Psychiatry 1993; 8(4):193-199.

(857) Mors O. A descriptive epidemiological study of personality disorders among first ever admitted psychiatric patients in Denmark. Risskov: Institute of Basic Psychiatric Research, Department of Psychiatric Demography, Psychiatric Hospital in Aarhus; 1994.

(858) Mors O, Rosenberg R. Klinisk- og molekylær-genetisk forskning i psykiatri. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1992; 70(.):420-427.

(859) Mortensen PB. What can we learn from epidemiological studies of schizophrenia? Neurology Psychiatry and Brain Research 2000; 8(2):47-52.

(860) Mortensen PB. Urban-Rural Differences in the Risk for Schizophrenia. International Journal of Mental Health 2000; 29(3):101-110.

(861) Mortensen PB. Can suicide research lead to suicide prevention? Editorial. Acta Psychiatr Scand 1999; 99(6):397-398.

(862) Mortensen PB. Suicide prevention. The British journal of psychiatry : the journal of mental science 1998; 172:365.

(863) Mortensen PB. Prevalence of disorders and epidemiological methods. Current Opinion in Psychiatry 1998; 11(2):169-173.

(864) Mortensen PB. Schizophrenia in society: An epidemiological perspective. Disease Management and Health Outcomes 1997; 2(2):77-84.

(865) Mortensen PB. Breast cancer risk in psychiatric patients. Am J Psychiatry 1997; 154(4):589; author reply 589-590.

(866) Mortensen PB. The future of psychiatric case register studies. Epidemiol Psichiatr Soc 1997; 6(1):21-23.

(867) Mortensen PB. The untapped potential of case registers and record-linkage studies in psychiatric epidemiology. Epidemiol Rev 1995; 17(1):205-209.

(868) Mortensen PB. The occurence of cancer in first admitted schizophrenic patients. Schizophr Res 1994; 12(3):185-194.

(869) Mortensen PB. Neuroleptic medication and reduced risk of prostate cancer in schizophrenic patients. Acta Psychiatr Scand 1992; 85(5):390-393.

(870) Mortensen PB. The incidence of cancer in schizophrenic patients. J Epidemiol Community Health 1989; 43(1):43-47.

(871) Mortensen PB. Ambidirectional studies - an extension of longitudinal studies in psychiatry. Psychiatr Dev 1988; 6(2):173-181.

(872) Mortensen PB. Cancerdiagnostik og autopsifrekvens blandt skizofrene patienter. Ugeskrift for læger. 1987(Vol.149, 1987, nr.29).

(873) Mortensen PB. Relation between schizophrenia and cancer. Ugeskr Laeger 1987; 149(44):2999-3002.

(874) Mortensen PB. Diagnosis of cancer and autopsy rate in schizophrenic patients. Ugeskr Laeger 1987; 149(29):1973-1975.

(875) Mortensen PB. Neuroleptic treatment and other factors modifying cancer risk in schizophrenic patients. Acta Psychiatr Scand 1987; 75(6):585-590.

(876) Mortensen PB, Agerbo E, Erikson T, Qin P, Westergaard-Nielsen N. Psychiatric illness and risk factors for suicide in Denmark. Lancet 2000; 355(9197):9-12.

(877) Mortensen PB, Allebeck P, Munk-Jørgensen P. Population-based registers in psychiatric research. NORD J PSYCHIATRY SUPPL 1996; 50(36):67-72.

(878) Mortensen PB, Bennedsen B, Eaton WW. Obstetric complications in schizophrenia. The British journal of psychiatry : the journal of mental science 1995; 167(5):695-696; author reply 696-697.

(879) Mortensen PB, Cantor-Graae E, McNeil TF. Increased rates of schizophrenia among immigrants: Some methodological concerns raised by Danish findings. Psychol Med 1997; 27(4):813-820.

(880) Mortensen PB, Eaton WW. Predictors for Readmission Risk in Schizophrenia. Psychol Med 1994; 24(1):223-232.

(881) Mortensen PB, Juel K. Mortality and causes of death in first admitted schizophrenic patients. British Journal of Psychiatry 1993; 163(AUG.):183-189.

(882) Mortensen PB, Juel K. Mortality and causes of death in schizophrenic patients in Denmark. Acta Psychiatr Scand 1990; 81(4):372-377.

(883) Mortensen PB, Mors O, Frydenberg M, Ewald H. Head injury as a risk factor for bipolar affective disorder. J Affective Disord 2003; 76(1-3):79-83.

(884) Mortensen PB, Pedersen CB, Hougaard DM, Nørgaard-Petersen B, Mors O, Børglum AD, et al. A Danish National Birth Cohort study of maternal HSV-2 antibodies as a risk factor for schizophrenia in their offspring. Schizophr Res 2010; 122(1-3):257-263.

(885) Mortensen PB, Pedersen CB, Mcgrath JJ, Hougaard DM, Nørgaard-Petersen B, Mors O, et al. Neonatal antibodies to infectious agents and risk of bipolar disorder: A population-based case-control study. Bipolar Disord 2011; 13(7-8):624-629.

(886) Mortensen PB, Pedersen CB, Melbye M, Mors O, Ewald H. Individual and Familial Risk Factors for Bipolar Affective Disorders in Denmark. Arch Gen Psychiatry 2003; 60(12):1209-1215.

(887) Mortensen PB, Pedersen CB, Westergaard T, Wohlfahrt J, Ewald H, Mors O, et al. Effects of family history and place and season of birth on the risk of schizophrenia. New Engl J Med 1999; 340(8):603-608.

(888) Mortensen PB. Relationen mellem skizofreni og cancer. Ugeskrift for læger. 1987(Vol.149, 1987, nr.44).

(889) Mortensen PB. The epidemiology of cancer in schizophrenic patients. [Risskov]: Institute for Basic Psychiatric Research, Department of Psychiatric Demography, Psychiatric Hospital in Aarhus, University of Aarhus; 1994.

(890) Mortensen PB. Cancer, skizofreni og skizofrenibehandling. Risskov: Institut for Psykiatrisk Demografi; 1985.

(891) Mortensen PB, Allebeck P, Munk-Jørgensen P. Population-based registers in psychiatric research. Nordic journal of psychiatry 1996; 50(36):67-72.

(892) Moskvina V, Farmer A, Jones IR, Brewster S, Ferrero F, Gill M, et al. Sex differences in symptom patterns of recurrent major depression in siblings. Depression Anxiety 2008; 25(6):527-534.

(893) Munk-Jørgensen P. 284 børn fra århusianske multiproblemfamilier. En beskrivelse af deres baggrund og sociale funktionsdygtighed. Socialt tidsskrift 1975; 51(7):183-221.

(894) Munk-Jørgensen P, Mors O, Mortensen PB, Ewald H. The schizophrenic patient in the somatic hospital. Acta Psychiatr Scand Suppl 2000; 102(407):96-99.

(895) Munk-Jørgensen P. O.A., Jørgensen P.Munk- O.A. Behandlingsvarighed i distriktspsykiatri. Ugeskrift For Læger 1985(ÅRG. 147 NR. 50).

(896) Munk-Jørgensen P. Prologue. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1999; 249(3):113-114.

(897) Munk-Jørgensen P. Symposium 18: Nordic society for psychiatric epidemiology - Presentation symposium. The Nordic society for psychiatric epidemiology. Nord J Psychiatry Suppl 1998; 52(41):102.

(898) Munk-Jørgensen P. Symposium 5: Schizophrenia: New findings. Schizophrenia epidemiology: A Danish perspective. Nord J Psychiatry Suppl 1998; 52(41):67.

(899) Munk-Jørgensen P. Symposium 35: Two-year experience with ICD-10 in Denmark and future Nordic perspectives. Distribution of 100,000 clinical ICD-10 diagnoses. Nord J Psychiatry Suppl 1998; 52(41):152.

(900) Munk-Jørgensen P. Psychiatric case registers - Tools for forensic psychiatric research. Nord J Psychiatry Suppl 1997; 51(39):45-48.

(901) Munk-Jørgensen P. Use of registers in psychiatric research. Nord J Psychiatry SUPPL 1996; 50(37):69-72.

(902) Munk-Jørgensen P. Perspectives for psychiatric epidemiology: Are we measuring the right things? Epidemiol Psychiatr Soc 1996; 5(3):190-197.

(903) Munk-Jørgensen P. Erratum: Affective (depressive) morbidity in puerperal Nigerian women: Validation of the Edinburgh postnatal depressive scale (Acta Psychiatrica Scandinavica (2203) 107 (251-259)). Acta Psychiatr Scand 2003; 108(4):319.

(904) Munk-Jørgensen P. A case study of an extremely violent serial rapist with borderline personality disorder in remission: Invited comment. Acta Psychiatr Scand 2003; 107(6):466-467.

(905) Munk-Jørgensen P. Erratum: 3rd Internationalconference on early psychosis (Acta Psychiatrica Scandinavian (2002) 106(413). Acta Psychiatr Scand 2003; 107(5):397.

(906) Munk-Jørgensen P. The privilege of editing a scientific journal. Epidemiol Psychiatr Soc 2003; 12(1):2-4.

(907) Munk-Jørgensen P. From psychiatric hospital to rehabilitation : The Nordic experience. Encephale 2000; 26(SPEC. ISS. 1):3-6.

(908) Munk-Jørgensen P. Has deinstitutionalization gone too far? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1999; 249(3):136-143.

(909) Munk-Jørgensen P. Rehabilitation in the Nordic countries. Eur Psychiatry 1996; 11(SUPPL. 2):101s-104s.

(910) Munk-Jørgensen P. Decreasing rates of incident schizophrenia cases in psychiatric service: A +review of the literature. Eur Psychiatry 1995; 10(3):129-141.

(911) Munk-Jørgensen P. Are incidence rates of schizophrenia decreasing? Epidemiol Psychiatr Soc 1993; 2(1):7-9.

(912) Munk-Jørgensen P. The psychiatric central registry is necessary for the treatment of patients and research. Ugeskr Laeger 1989; 151(23):1491-1493.

(913) Munk-Jørgensen P. General practitioners’ selection of patients for treatment in community psychiatric services. Psychol Med 1986; 16(3):611-619.

(914) Munk-Jørgensen P. Cumulated Need for Psychiatric Service As Shown on A Community Psychiatric Project. Psychol Med 1985; 15(3):629-635.

(915) Munk‐Jørgensen P. First‐admission rates and marital status of schizophrenics. Acta Psychiatr Scand 1987; 76(2):210-216.

(916) Munk‐Jørgensen P. Why has the incidence of schizophrenia in Danish psychiatric institutions decreased since 1970? Acta Psychiatr Scand 1987; 75(1):62-68.

(917) Munk‐Jørgensen P. Decreasing first‐admission rates of schizophrenia among males in Denmark from 1970 to 1984: Changing diagnostic patterns? Acta Psychiatr Scand 1986; 73(6):645-650.

(918) Munk‐Jørgensen P. Schizophrenia in Denmark: Incidence and utilization of psychiatric institutions. Acta Psychiatr Scand 1986; 73(2):172-180.

(919) Munk‐Jørgensen P. The schizophrenia diagnosis in Denmark: A register‐based investigation. Acta Psychiatr Scand 1985; 72(3):266-273.

(920) Munk-Jørgensen P, Allgulander C, Dahl AA, Foldager L, Holm M, Rasmussen I, et al. Prevalence of generalized anxiety disorder in general practice in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Psychiatric Services 2006; 57(12):1738-1744.

(921) Munk-Jørgensen P, Arngrim T. Problem drinkers in a psychiatric hospital - A follow-up of out-patients. Soc Psychiatry 1987; 22(4):221-225.

(922) Munk-Jørgensen P, Bertelsen A, Dahl AA, Lehtinen K, Lindström E, Tomasson K. Implementation of ICD-10 in the Nordic countries. Nord J Psychiatry 1999; 53(1):5-9.

(923) Munk-Jørgensen P, Bertelsen A, Dahl AA, Lehtinen K, Lindström E, Tomasson K. Implementation of ICD-10 in the Nordic countries. Nordic Journal of Psychiatry 1999; 53(1):5-9.

(924) Munk-Jørgensen P, Bo Mortensen P, Machón RA. Hospitalization patterns in schizophrenia. A 13-year follow-up. Schizophr Res 1991; 4(1):1-9.

(925) Munk-Jørgensen P, Ewald H. Epidemiology in neurobiological research: Exemplified by the influenza-schizophrenia theory. Br J Psychiatry 2001; 178(SUPPL. 40):s30-s32.

(926) Munk-Jørgensen P, Fink P, Brevik JI, Dalgard OS, Engberg M, Hansson L, et al. Psychiatric morbidity in primary public health care: A multicentre investigation. Part II. Hidden morbidity and choice of treatment. Acta Psychiatr Scand 1997; 95(1):6-12.

(927) Munk-Jørgensen P, Flensted-Nielsen J, Brandt P, Krusell JB, Borg L, Hansen SS, et al. Homeless psychiatric patients, a study of registration of clients in hostels and foster homes. Ugeskr Laeger 1992; 154(18):1271-1275.

(928) Munk-Jørgensen P, Jacobsen V, Kristiansen PN. Previous psychiatric patients in residential colleges in Denmark. Ugeskr Laeg 1981; 143(39):2524-2526.

(929) Munk-Jørgensen P, Jepsen PW. Psykiatrisk misbrugsforskning i danmark 1983-84. Nord J Psychiatry 1986; 40(1):55-58.

(930) Munk-Jørgensen P, Jørgensen P. Alcoholics in psychiatric institutions - A nationwide Danish follow-up. Soc Psychiatry 1986; 21(3):146-151.

(931) Munk-Jørgensen P, Jørgensen P. Brug af present state examination (PSE) i psykiatriuddannelsen - en pilotundersøgelse. Nord J Psychiatry 1985; 39(3):189-194.

(932) Munk‐Jørgensen P, Jørgensen P. Decreasing rates of first‐admission diagnoses of schizophrenia among females in Denmark 1970–84. Acta Psychiatr Scand 1986; 74(4):379-383.

(933) Munk-Jørgensen P, Kaldau R., Kristensen R. First referrals to out-patient clinics for alcoholics in Aarhus in 1972-73 and 1982. Referral rates, social conditions and significance of the distance of the clinic. Ugeskr Laeg 1984; 146(51):4051-4055.

(934) Munk-Jørgensen P, Kaldau R. Sammenligning af sociale forhold for et førstegangsklientel ved to århusianske alkoholambulatorier. Nord J Psychiatry 1984; 38(5):393-400.

(935) Munk-Jørgensen P, Kaldau R, Kristensen R. Patterns of first referrals to out-patient clinics for alcoholics in Aarhus 1972-73 and 1982. Ugeskr Laeger 1984; 146(15):1162-1165.

(936) Munk-Jørgensen P, Kaldau R, Kristensen R. Drikkemønstre hos førstegangsklienter ved århusianske alkoholambulatorier i 1972 og 1982. Nord J Psychiatry 1984; 38(6):581-589.

(937) Munk-Jørgensen P, Kastrup M, Mortensen PB. The epidemiology of mental disorders in Denmark. Nord J Psychiatry Suppl 1996; 50(36):15-24.

(938) Munk‐Jørgensen P, Kastrup M, Mortensen PB. The Danish psychiatric register as a tool in epidemiology. Acta Psychiatr Scand 1993; 87(370 S):27-32.

(939) Munk-Jørgensen P, Lehtinen V, Helgason T, Dalgard OS, Westrin CG. Psychiatry in the five Nordic countries. Eur Psychiatry 1995; 10(4):197-206.

(940) Munk-Jørgensen P, Liisberg P. Female alcoholics. Incidence and characteristics. Ugeskr Laeg 1986; 148(11):674-677.

(941) Munk-Jørgensen P, Lindhardt A, Valbak K, Hansted L, Nielsen JA. Basic epidemiologic evaluation guidelines in establishing district psychiatric care. Ugeskr Laeger 1988; 150(17):1053-1055.

(942) Munk-Jørgensen P, Lund MN, Bertelsen A. Use of ICD-10 diagnoses in Danish psychiatric hospital-based services in 2001-2007. World Psychiatry 2010; 9(3):183-184.

(943) Munk-Jørgensen P, Lützhøft JH, Jensen J, Strömgren E. Trends in psychiatric hospitalization in Denmark: a 10-year register-based investigation. Acta Psychiatr Scand 1992; 86(1):79-83.

(944) Munk-Jørgensen P, Mignolli G, Faccincani C. Verona-sud fordele og svagheder i en italiensk distriktspsykiatrisk service. Nord Psykol 1985; 37(2):97-108.

(945) Munk‐Jørgensen P, Møller‐Madsen S, Nielsen S, Nystrup J. Incidence of eating disorders in psychiatric hospitals and wards in Denmark, 1970–1993. Acta Psychiatr Scand 1995; 92(2):91-96.

(946) Munk-Jørgensen P, Mors O, Mortensen PB. Registerbaserede undersogelser af skizofreni. Nord J Psychiatry 1992; 46(S26):11-15.

(947) Munk-Jørgensen P, Mortensen M. The role of the Danish Psychiatric Central Research Register in the research of widespread diseases. Ugeskr Laeg 2004; 166(15-16):1454-1458.

(948) Munk-Jørgensen P, Mortensen M, Skadhede S, Jørgensen P. Duration of treatment in community psychiatry. Ugeskr Laeg 1985; 147(50):4133-4137.

(949) Munk-Jørgensen P, Mortensen PB. Incidence and other aspects of the epidemiology of schizophrenia in Denmark, 1971-87. Br J Psychiatry 1992; 161(OCT.):489-495.

(950) Munk-Jørgensen P, Mortensen PB. The Danish Psychiatric Central Register. Dan Med Bull 1997; 44(1):82-84.

(951) Munk-Jørgensen P, Mortensen PB. Is schizophrenia really on the decrease? Eur Arch Psychiatry Clin Nuerosci 1993; 242(4):244-247.

(952) Munk-Jørgensen P, Mortensen PB. Social outcome in schizophrenia: a 13-year follow-up. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1992; 27(3):129-134.

(953) Munk‐Jørgensen P, Mortensen PB. Schizophrenia: a 13‐year follow‐up: Diagnostic and psychopathological aspects. Acta Psychiatr Scand 1989; 79(4):391-399.

(954) Munk-Jørgensen P, Pagsberg K, Bertelsen A. Preface: Erik Strömgren Centennial 1909-2009. Acta Psychiatr Scand 2009; 120(5):339.

(955) Munk-Jørgensen P, Sluzki C, St. Kaprinis G, Fountoulakis KN, Jadhav S, Bloch S, et al. Galvanising mental health research in low-and middle-income countries: Role of scientific journals. Ann Gen Hosp Psychiatry 2004; 3.

(956) Munk-Jørgensen P, Tansella M. Hospital and community based psychiatry: A comparative study between a danish and an italian psychiatric service. Int J Soc Psychiatry 1986; 32(2):6-15.

(957) Munk-Jørgensen P, Thimmer J, Gormsen K. Monitoring of activities in Danish office-based psychiatry. Nord J Psychiatry 2000; 54(3):183-187.

(958) Munk-Jørgensen P, Weeke A, Bach Jensen E, Dupont A, Strömgren E. Changes in utilization of Danish psychiatric institutions II. Census studies 1977 and 1982. Compr Psychiatry 1986; 27(5):416-429.

(959) Munk-Jørgensen P oa. Changes in utilization of Danish psychiatric institutions.: II. Census studies 1977 and 1982. Comprehensive Psychiatry. 1986(Vol.27, 1986, nr.5).

(960) Munk-Jørgensen P oa. Hjemløse psykisk syge, en registerundersøgelse af klienter på herberg og forsorgshjem. Ugeskrift for læger. 1992(Vol.154, 1992, nr.18).

(961) Munk-Jørgensen P oa. Basale epidemiologiske evalueringsprincipper i forbindelse med etablering af distriktspsykiatri. Ugeskrift for læger. 1988(Vol.150, 1988, nr.17).

(962) Munk-Jørgensen P. Genindlæggelser for skizofreni i Danmark 1979-1998. Ugeskrift for læger 2000; 162(9):1219-1222.

(963) Munk-Jørgensen P. Psychiatric case registers: tools for forensic psychiatric research. Nordic journal of psychiatry 1997; 51(39):45-48.

(964) Munk-Jørgensen P. Use of registers in psychiatric research. Nordic journal of psychiatry 1996; 50(37):69-72.

(965) Munk-Jørgensen P. Faldende førstegangsindlæggelsesrater for skizofreni i Danmark 1970-1991. Risskov: Institut for psykiatrisk grundforskning, afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1996.

(966) Munk-Jørgensen P. Hjemløse psykisk syge, en registerundersøgelse af klienter på herberg og forsorgshjem. Århus: Institut for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk hospital i Århus; 1992.

(967) Munk-Jørgensen P. Psykiatriens status 1991. Ugeskrift for læger 1991; 153(24):1743-1744.

(968) Munk-Jørgensen P. Italien - foråret 1984: et rejsebrev. Agrippa 1985; 7(1):76-83.

(969) Munk-Jørgensen P. Tre eksempler på italiensk distriktspsykiatri 1984. Ugeskrift for læger 1984; 146(44):3405-3407.

(970) Munk-Jørgensen P. Psykoser ved dehydrering. Ugeskrift for læger 1980; 142(14):896-896.

(971) Munk-Jørgensen P. Faldende førstegangsindlæggelsesrater for skizofreni i Danmark 1970-1991. [S.l.]: [Povl Munk-Jørgensen]; [1995].

(972) Munk-Jørgensen P, Bertelsen A, Dahl AA, Lehtinen K, Lindström E, Tomasson K. Implementation of ICD-10 in the Nordic countries. Nordic journal of psychiatry 1999; 53(1):5-9.

(973) Munk-Jørgensen P, Day Poulsen H, Aggernæs H. Rapport: Evaluering af "Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien". Sl.: s.n.; 1994.

(974) Munk-Jørgensen P, Flensted-Nielsen J, Brandt P, Krusell JB, Borg L, Søberg Hansen S, et al. Hjemløse psykisk syge, en registerundersøgelse af klienter på herberg og forsorgshjem. Ugeskrift for læger 1992; 154(18):1271-1275.

(975) Munk-Jørgensen P, Jacobsen V, Kristiansen PN. Tidligere psykiatriske patienter på folkehøjskole. Ugeskrift for læger 1981; 143(39):2524-2526.

(976) Munk-Jørgensen P, Jørgensen P. Brug af Present State Examination (PSE) i psykiatriuddannelsen: en pilotundersøgelse. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1985; 39(3):189-194.

(977) Munk-Jørgensen P, Jørgensen P, Lindhardt A, Psykiatrisk Hospital i Århus. Skizofrenibehandling i distriktspsykiatrisk regi. Risskov: Psykiatrisk Hospital i Århus, Institut for psykiatrisk Demogr afi; 1989.

(978) Munk-Jørgensen P, Kaldau R. Sammenligning af sociale forhold for et førstegangsklientel ved to århusianske alkoholambulatorier. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1984; 38(5):393-400.

(979) Munk-Jørgensen P, Kaldau R, Kristensen R. Henvisningsmønstre for førstegangsklienter til århusianske alkoholambulatorier i 1972-73 og 1982. Ugeskrift for læger 1984; 146(15):1162-1165.

(980) Munk-Jørgensen P, Kaldau R, Kristensen R. Førstegangsklienter ved århusianske alkoholambulatorier 1972-73 og 1982: henvisningsfrekvens, sociale forhold og afstandsfaktorens betydning. Ugeskrift for læger 1984; 146(51):4051-4055.

(981) Munk-Jørgensen P, Kaldau R, Kristensen R. Drikkemønstre hos førstegangsklienter ved århusianske alkoholambulatorier i 1972 og 1982. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1984; 38(6):581-589.

(982) Munk-Jørgensen P, Kastrup M, Mortensen PB. The epidemiology of mental disorders in Denmark. Nordic journal of psychiatry 1996; 50(36):15-24.

(983) Munk-Jørgensen P, Kullgren G. The epidemiology of mental disorders in the nordic countries: Festschrift to Professor Claes-Göran Westrin, June 1996. København: Scandinavian Univer. Press; 1996.

(984) Munk-Jørgensen P, Liisberg P. Kvindelige alkoholmisbrugere: incidens og karakteristika. Ugeskrift for læger 1986; 148(11):674-677.

(985) Munk-Jørgensen P, Mignolli G, Faccincani C. Verona-Sud: fordele og svagheder i en italiensk distriktspsykiatrisk service. Nord psykol 1985; 37(2):97-108.

(986) Munk-Jørgensen P, Møller-Madsen SM, Nielsen S, Nystrup J. Incidens af spiseforstyrrelser i psykiatrisk sygehusvæsen i Danmark 1970-1993. Ugeskrift for læger 1996; 158(41):5785-5789.

(987) Munk-Jørgensen P, Mors O, Mortensen PB. Socialpsykiatrisk forskning ved Institut for psykiatrisk demografi. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1992; 70(.):396-404.

(988) Munk-Jørgensen P, Mors O, Mortensen PB. Registerbaserede undersøgelser af skizofreni. Nordic journal of psychiatry 1992; 46(26):11-15.

(989) Munk-Jørgensen P, Mors O, Mortensen PB. Socialpsykiatrisk forskning ved Institut for psykiatrisk demografi. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1992; 70(.):396-404.

(990) Munk-Jørgensen P, Mors O, Mortensen PB. Registerbaserede undersøgelser af skizofreni. Nordic journal of psychiatry 1992; 46(26):11-15.

(991) Munk-Jørgensen P, Mors O, Mortensen PB. Socialpsykiatrisk forskning ved Institut for psykiatrisk demografi. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1992; 70(.):396-404.

(992) Munk-Jørgensen P, Mortensen M. Det Psykiatriske Centrale Forskningsregisters rolle i udforskningen af psykiatriske folkesygdomme. Ugeskrift for læger 2004; 166(15/16):1454-1458.

(993) Munk-Jørgensen P, Mortensen M, Mortensen PB. Socialpsykiatri: hvorfra? hvorhen? Kbh.: Hans Reitzel; 1992.

(994) Munk-Jørgensen P, Mortensen M, Skadhede S, Jørgensen P. Behandlingsvarighed i distriktspsykiatri. Ugeskrift for læger 1985; 147(50):4133-4137.

(995) Munk-Jørgensen P, Mortensen PB. The Danish Psychiatric Central Register. Dan Med Bull 1997; 44(1):82-84.

(996) Munk-Jørgensen P, Perto G. De farlige psykiatriske tal. 1. udgave ed. [Kbh.]: Munksgaard; 2000.

(997) Munk-Jørgensen P, Rössler W, Haug H-. Acta psychiatrica Scandinavica. No. 407 : The psychosocial basis of schizophrenia. Copenhagen: Munksgaard International Publishers; 2000.

(998) Munk-Jørgensen P, Thimmer J, Gormsen K. Monitoring of activities in Danish office-based psychiatry. Nordic journal of psychiatry 2000; 54(3):183-187.

(999) Munk-Jørgensen P, Winning Jepsen P. Psykiatrisk misbrugsforskning i Danmark 1983-84. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1986; 40(1):55-59.

(1000) Munk-Olsen T, Laursen TM, Mendelson T, Pedersen CB, Mors O, Mortensen PB. Risks and predictors of readmission for a mental disorder during the postpartum period. Arch Gen Psychiatry 2009; 66(2):189-195.

(1001) Munk-Olsen T, Laursen TM, Mortensen PB, Videbech P, Rosenberg R. Authors' reply [13]. Br J Psychiatry 2007; 191(OCT.):363.

(1002) Munk-Olsen T, Laursen TM, Pedersen CB, Mors O, Mortensen PB. Family and partner psychopathology and the risk of postpartum mental disorders. J Clin Psychiatry 2007; 68(12):1947-1953.

(1003) Munk-Olsen T, Laursen TM, Pedersen CB, Mors O, Mortensen PB. New parents and mental disorders: A population-based register study. J Am Med Assoc 2006; 296(21):2582-2589.

(1004) Munk-Olsen T, Laursen TM, Videbech P, Mortensen PB, Rosenberg R. All-cause mortality among recipients of electroconvulsive therapy: Register-based cohort study. Br J Psychiatry 2007; 190(MAY):435-439.

(1005) Munk-Olsen T, Laursen TM, Videbech P, Rosenberg R, Mortensen PB. Electroconvulsive therapy: Predictors and trends in utilization from 1976 to 2000. J ECT 2006; 22(2):127-132.

(1006) Müssigbrodt H, Michels R, Malchow CP, Dilling H, Munk-Jørgensen P, Bertelsen A. Use of the ICD-10 classification in psychiatry: An international survey. Psychopathology 2000; 33(2):94-99.

(1007) Naeraa N, Nystrup J. Letter: Examination in psychiatry. Ugeskr Laeger 1974; 136(27):1532-1534.

(1008) Nationalmuseet, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, Lynge I. Meddelelser om Grønland. 21 (1997) : Mental disorders in Greenland: past and present. Copenhagen: Museum Tusculanum; 1997.

(1009) Neubauer I. Familieterapi med børn som værdifulde og aktive deltagere. Sygeplejersken 1987; 87(34):22-25.

(1010) Nielsen AD, Videbech P, Gerke O, Petersen H, Jensen JM, Sand NPR, et al. Population screening for coronary artery calcification does not increase mental distress and the use of psychoactive medication. J Thorac Imaging 2012; 27(3):202-206.

(1011) Nielsen AS, Mors NPO. Atypical acute dystonia. Ugeskr Laeg 1998; 160(51):7441-7442.

(1012) Nielsen AS, Mors O. Choreiform dyskinesia with acute onset and protracted course following fluoxetine treatment. J Clin Psychiatry 1999; 60(12):868-869.

(1013) Nielsen AS, Mortensen PB, O'Callaghan E, Mors O, Ewald H. Is head injury a risk factor for schizophrenia? Schizophr Res 2002; 55(1-2):93-98.

(1014) Nielsen BG, Juul S, Munk-Jørgensen P. Alcoholism and mortality. Mortality among clients attending a clinic for alcoholics for the first time in 1972 and 1982 in Aarhus. Ugeskr Laeger 1987; 149(23):1559-1562.

(1015) Nielsen BG, Juul S, Munk-Jørgensen P. Alkoholisme og mortalitet. Mortalitet blandt førstegangsklienter ved århusianske alkoholambulatorier i 1972 og 1982. Ugeskrift for læger 1987(vol.149,1987,nr.23).

(1016) Nielsen D, Videbech P, Hedegaard M, Dalby J, Secher NJ. Postpartum depression: Identification of women at risk. Br J Obstet Gynaecol 2000; 107(10):1210-1217.

(1017) Nielsen GB, Lausch B, Thomsen PH. Three Cases of Severe Early-Onset Eating Disorder: Are They Cases of Anorexia nervosa? Psychopathology 1997; 30(1):49-52.

(1018) Nielsen J, Aagaard J, Toftgaard C. Gastric cancer with special reference to prognostic factors. A review of 779 cases. Acta Chir Scand 1985; 151(1):49-55.

(1019) Nielsen J, Achton Nielsen J. Eighteen years of community psychiatric service in the island of Samso. Br J Psychiatry 1977; 131(7):41-48.

(1020) Nielsen J, Achton Nielsen J. A census study of mental illness in Samsϕ. Psychol Med 1977; 7(3):491-503.

(1021) Nielsen J, Foldager L, Meyer JM. Increased use of antibiotics in patients treated with clozapine. European Neuropsychopharmacology 2009; 19(7):483-486.

(1022) Nielsen J, Hansen Kb, Sillesen I, Videbech P. Chromosome abnormalities in newborn children. Aetiological aspects. Hereditas 1982; 96(1):109-117.

(1023) Nielsen J, Hansen KB, Sillesen I, Videbech P. Chromosome abnormalities in newborn children. Physical aspects. Hum Genet 1981; 59(3):194-200.

(1024) Nielsen J, Homma A, Bertelsen A. Cytogenetic investigation in twins with manic depressive disorders (22 monozygotic and 27 dizygotic twin pairs). British Journal of Psychiatry 1977; 130(4):352-354.

(1025) Nielsen J, Homma A, Isaksen B, Bertelsen A. Incidence of twin births in Denmark from 1911 to 1974. Acta Genet Med Gemellol 1978; 27(1):45-49.

(1026) Nielsen J, Krag-Olsen B, Dirdal M, Holm V, Haahr J, Rasmussen NH, et al. Chromosome abnormalities in children, in two Danish counties, born during the period 1967–1978 Clinical data. Hereditas 1982; 96(2):195-210.

(1027) Nielsen J, Le Quach P, Emborg C, Foldager L, Correll CU. 10-Year trends in the treatment and outcomes of patients with first-episode schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2010; 122(5):356-366.

(1028) Nielsen J, Mogensen B, Martiny K, Stage KB, Larsen JK, Lindhardt A, et al. Do we agree about when patients are psychotic? Acta Psychiatr Scand 2008; 118(4):330-333.

(1029) Nielsen J, Videbech P. Diagnosing of chromosome abnormalities in Denmark. Clin Genet 1984; 26(5):422-428.

(1030) Nielsen J, Videbech T. Suicide frequency before and after introduction of community psychiatry in a Danish Island. Br J Psychiatry 1973; 123(572):35-39.

(1031) Nielsen J, Wohlert M, Faaborg-Andersen J, Eriksen G, Hansen KB, Hvidman L, et al. Chromosome examination of 20,222 newborn children: results from a 7.5-year study in Arhus, Denmark. Birth Defects Orig Artic Ser 1986; 22(3):209-219.

(1032) Nielsen J, Wohlert M, Faaborg-Andersen J, Hansen KB, Hvidman L, Krag-Olsen B, et al. Incidence of chromosome abnormalities in newborn children. Comparison between incidences in 1969-1974 and 1980-1982 in the same area. Hum Genet 1982; 61(2):98-101.

(1033) Nielsen JB, Bertelsen A, Lou HC. Low CSF HVA levels in the Rett syndrome: A reflection of restricted synapse formation? Brain and Development 1992; 14(SUPPL.):S63-S65.

(1034) Nielsen J, Søberg Hansen S. Skal vi behandle eller skal vi ikke? ; Vi må bare ikke sige det højt endnu ; Hvem er det, jeg taler med? Socialpædagogen 2004; 61(17):4-9.

(1035) Nielsen J, Achton Nielsen J. Hyppigheden af maniodepressive Lidelser. Ugeskrift for læger 1977; 139(44):2648-2650.

(1036) Nielsen LF, Middelboe T, Werdelin G, Petersen L, Mackeprang T, Mortensen EL, et al. Need assessment in long-term psychiatric patients. Inter-rater reliability and test-retest reliability of the Danish version of the Camberwell Assessment of Need. Nord J Psychiatry 1999; 53(5):371-376.

(1037) Nielsen LF, Petersen L, Werdelin G, Hou BJ, Lindhardt A. Description of a group of psychiatric patients, difficult to place. Ugeskr Laeg 2001; 163(20):2786-2791.

(1038) Nielsen LF, Petersen L, Werdelin G, Jensen Hou B, Lindhardt A. The heavy users of a psychiatric hospital: A description of patient characteristics, admission patterns, and need for care. Nord J Psychiatry 2000; 54(5):311-317.

(1039) Nielsen LF, Werdelin G, Petersen L, Lindhardt A. Kontaktpersoners viden om psykiatriske patienters sociale funktion og behov: -I forbindelse med udarbejdelse af udskrivningsplaner. Ugeskr Laeg 2000; 162(6):786-790.

(1040) Nielsen S, Emborg C, Molbak A-. Mortality in concurrent type 1 diabetes and anorexia nervosa. Diabetes Care 2002; 25(2):309-312.

(1041) Nielsen T, Aagaard J. Variationer i hospitalsbaseret almenpsykiatrisk service mellem Aalborg og Århus. Ugeskrift for læger 1998; 160(37):5339-5344.

(1042) Nitschke K, Bennedsen BE, Kassow P, Rosenberg R. Incidence of alcohol abuse among patients with emergency admissions to a psychiatric department. Evaluation based on clinical and biochemical markers. Ugeskr Laeger 1995; 157(33):4567-4572.

(1043) Nitschke K, Bennedsen BE, Kassow P, Rosenberg R. Forekomst af alkoholmisbrug hos patienter modtaget akut på psykiatrisk afdeling: vurdering ud fra kliniske og biokemiske markører. Ugeskrift for læger 1995; 157(33):4567-4572.

(1044) Nordentoft M, Jeppesen P, Abel M, Kassow P, Petersen L, Thorup A, et al. Opus study: Suicidal behaviour, suicidal ideation and hopelessness among patients with first-episode psychosis. One-year follow-up of a randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry 2002; 181(SUPPL. 43):s98-s106.

(1045) Nordentoft M, Lau M, Lindhardt A, Lœrum H, Middelboe T, Vange B, et al. Forebyggelsen, Sundhedsministeriet og psykiatrien: Sundhedskomiteens Psykiatriudvalg Følgende er medlemmer af Sundhedskomiteens Psykiatriudvalg. Ugeskr Laeg 1997; 159(13):1984-1985.

(1046) Nordentoft M, Mors NP. Progress within psychiatric genetics and psychiatric epidemiology. The Danish Psychiatric Society. Ugeskr Laeger 2001; 163(12):1709.

(1047) Nordentoft M, Mors NPO. Fremskridt inden for psykiatrisk genetik og psykiatrisk epidemiologi: Dansk Psykiatrisk Selskab. Ugeskr Laeg 2001; 163(12):1709.

(1048) Nordentoft M, Pedersen MG, Pedersen CB, Blinkenberg S, Mortensen PB. The new asylums in the community: Severely ill psychiatric patients living in psychiatric supported housing facilities. A Danish register-based study of prognostic factors, use of psychiatric services, and mortality. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2012; 47(8):1251-1261.

(1049) Nordentoft M, Kistrup K, Wang AR, Middelboe T, Lindhardt A, Vange B. Lægens opgaver med information og uddannelse om psykiske sygdomme. Ugeskrift for læger 2000; 162(29):4020-4021.

(1050) Noreik K, Nystrup J. A study letter from Rochester, N.Y. NORD.PSYKIAT.T. 1973; 27(8):550-556.

(1051) Noreik K, Nystrup J. Rejsebrev fra Rochester N.Y. Nordic Journal of Psychiatry 1973; 27(8):550-556.

(1052) Nørskov Andersen N, Fink PK. [Debat]. Ugeskrift for læger 1995; 157(2):182-182.

(1053) Nyboe Jacobsen L, Smith Lassen I, Friis P, Videbech P, Licht RW. Bodily symptoms in moderate and severe depression. Nordic journal of psychiatry 2006; 60(4):294-298.

(1054) Nyegaard M, Børglum AD, Bruun TG, Collier DA, Russ C, Mors O, et al. Novel polymorphisms in the somatostatin receptor 5 (SSTR5) gene associated with bipolar affective disorder. Mol Psychiatry 2002; 7(7):745-754.

(1055) Nyegaard M, Dahl HA, Wang AG, Vang M, Mors O, Ewald H, et al. Bipolar affective disorder and chromosome 18. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2001; 105(7):612.

(1056) Nyegaard M, Wang A, Vang M, Mors O, Ewald H, Kruse T. Bipolar affective disorder and chromosome 18q23: Ordering of DNA markers and analysis of haplotype sharing. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2000; 96(4):547.

(1057) Obel C, Dalsgaard S, Arngrim T, Bilenberg N, Sparle Christensen K, Freund C, et al. Screening af voksne for ADHD. Ugeskrift for læger 2009; 171(3):143-145.

(1058) Øiesvold T, Sandlund M, Hansson L, Christiansen L, Göstas G, Lindhardt A, et al. Factors associated with referral to psychiatric care by general practitioners compared with self-referrals. Psychol Med 1998; 28(2):427-436.

(1059) Olsen FO, Barner-Rasmussen P. Sygedagpengeklientellet i en mindre vestjysk kommune: perspektiver for almen praksis. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1989; 67(9):627-633.

(1060) Olsen J, Lajer M. Violent death and unemployment in two trade unions in Denmark. Soc Psychiatry 1979; 14(3):139-145.

(1061) Pedersen M, Kyneb P. Psykiske vanskeligheder kan forebygges allerede i 0-3 års alderen. Børn & unge 1977; 8(1):7-7.

(1062) Pedersen SH, Stage KB, Bertelsen A, Grinsted P, Kragh-Sørensen P, Sørensen T. ICD-10 criteria for depression in general practice. J Affect Disord 2001; 65(2):191-194.

(1063) Pekkala E, Merinder L. Psychoeducation for schizophrenia. Cochrane database of systematic reviews (Online) 2002(2).

(1064) Perroud N, Uher R, Marusic A, Rietschel M, Mors O, Henigsberg N, et al. Suicidal ideation during treatment of depression with escitalopram and nortriptyline in Genome-Based Therapeutic Drugs for Depression (GENDEP): A clinical trial. BMC Med 2009; 7:60.

(1065) Pickard BS, Malloy MP, Clark L, LeHellard S, Ewald HL, Mors O, et al. Candidate psychiatric illness genes identified in patients with pericentric inversions of chromosome 18. Psychiatr Genet 2005; 15(1):37-44.

(1066) Poulsen HD. Review of studies on committed patients: Methodologic problems when determining the diagnostic profile. Nordic Journal of Psychiatry 1999; 53(3):211-215.

(1067) Poulsen HD. Perceived coercion among committed, detained, and voluntary patients. Int J Law Psychiatry 1999; 22(2):167-175.

(1068) Poulsen HD. First Annual Meeting of the Nordic Association for Psychiatric Epidemiology, 20-21 September 1997: Drop-out analysis. An overlooked theme in research and in the public opinion? Nordic Journal of Psychiatry 1998; 52(2):138.

(1069) Poulsen HD. Diagnostic patterns among committed and detained patients in Denmark. Nordic Journal of Psychiatry, Supplement 1998; 52(41):91.

(1070) Poulsen HD, Aggernaes KH. Scientific ethics committees and scientific quality--two incompatible dimensions? Ugeskr Laeger 2000; 162(41):5516.

(1071) Poulsen HD, Engberg M. Validation of psychiatric patients' statements on coercive measures. Acta Psychiatr Scand 2001; 103(1):60-65.

(1072) Poulsen HD, Munk-Jørgensen P. Validation of data on commitments to mental hospitals. Ugeskr Laeg 1998; 160(29):4315-4318.

(1073) Poulsen HD, Munk-Jørgensen P, Aggernæs KH. Use of compulsory treatment, mechanical restraint and physical force in the treatment of psychiatric patients. Ugeskr Laeg 1996; 158(38):5303-5307.

(1074) Poulsen HD, Munk-Jørgensen P, Aggernæs KH. Involuntary commitment and detainment in psychiatric hospitals in Denmark. Ugeskr Laeg 1996; 158(19):2687-2691.

(1075) Poulsen HD, Søndergård L, Hansen C, Lindhardt A. Psychiatric patients' perception of shielded units. Ugeskr Laeg 2005; 167(5):509-513.

(1076) Qin P, Agerbo E, Westergard-Nielsen N, Eriksson T, Mortensen PB. Gender differences in risk factors for suicide in Denmark. British Journal of Psychiatry 2000; 177(DEC.):546-550.

(1077) Quach PL, Mors O, Christensen TØ, Krarup G, Jørgensen P, Bertelsen M, et al. Predictors of poor adherence to medication among patients with first-episode schizophrenia-spectrum disorder. Early Intervent Psychiatry 2009; 3(1):66-74.

(1078) Rasmussen C, Bille M, Kastrup M, Dupont A. Debat. Ugeskrift for læger 1977; 139(32):1927-1928.

(1079) Rasmussen J, Videbech P. Restless legs syndrome og depression. Ugeskr Laeg 2011; 173(35):2113-2117.

(1080) Ravnkilde B, Bruun LM, Videbech P. Cognitive symptoms of depression - Importance for treatment and prognosis. Ugeskr Laeg 2007; 169(16):1459-1462.

(1081) Ravnkilde B, Videbech P, Clemmensen K, Egander A, Rasmussen NA, Gjedde A, et al. The Danish PET/depression project: Cognitive function and regional cerebral blood flow. Acta Psychiatr Scand 2003; 108(1):32-40.

(1082) Ravnkilde B, Videbech P, Clemmensen K, Egander A, Rasmussen NA, Rosenberg R. Cognitive deficits in major depression. Scand J Psychol 2002; 43(3):239-251.

(1083) Ravnkilde B, Videbech P, Rosenberg R, Gjedde A, Gade A. Putative tests of frontal lobe function: A PET-study of brain activation during Stroop's test and Verbal Fluency. J Clin Exp Neuropsychol 2002; 24(4):534-547.

(1084) Riecher-Rössler A, Löffler W, Munk-Jørgensen P. What do we really know about late-onset schizophrenia? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1997; 247(4):195-208.

(1085) Riis B, Valbak K, Reisby N, Psykiatrisk Hospital i Århus. Viby projektet: Midtvejs rapport. Århus: Psykiatrisk Hospital; 1987.

(1086) Rokkedal Christensen K, Lajer M. Analytisk gruppeterapi af bulimiske patienter. Agrippa 1991; 13(3/4):185-199.

(1087) Rokkedal Christensen K, Valbak K, Weeke A. Premature termination i analytic group therapy: dropout frequencies and pretherapy predictors. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1991; 45(5):377-382.

(1088) Rokkedal K, Valbak K, National Eating Disorder Information Centre. Spiseforstyrrelser: en årsagskompleks model for anoreksi og bulimi: spiseforstyrrelsernes biologi: behandlingsstrategier og -teknik. Risskov: Psykoterapeutisk Forlag; 2006.

(1089) Rokkedal K, Valbak K, National Eating Disorder Information Centre. Brugshæfte for unge med anoreksi og bulimi: almindelige holdninger og følelser: fysiske og psykiske følgevirkninger: råd om hvordan man overvinder sin spiseforstyrrelse. Risskov: Psykoterapeutisk Forlag; 1996.

(1090) Rosenbaum B, Bechgaard B, Borberg S, Burgaard L, Lauritsen L, Lindhardt A, et al. Psychotherapy of patients with schizophrenia. Study of the significance of group supervision. Ugeskr Laeger 1991; 153(40):2822-2825.

(1091) Rosenbaum B, Selzer MA, Valbak K, Hougaard E, Sommerlund B. The dynamic assessment interview: Testing the psychodynamic assessment variables. Acta Psychiatr Scand 1997; 95(6):531-538.

(1092) Rosenbaum B, Valbak K. Evaluering af ambulant psykoterapi. Ugeskrift for læger 1989(Vol.151, 1989, nr.45).

(1093) Rosenbaum B, Valbak K. An evaluation of ambulatory psychotherapy. Ugeskr Laeger 1989; 151(45):2965-2968.

(1094) Rosenbaum B, Valbak K, Harder S, Knudsen P, Køster A, Lajer M, et al. The Danish National Schizophrenia Project: Prospective, comparative longitudinal treatment study of first-episode psychosis. Br J Psychiatry 2005; 186(MAY):394-399.

(1095) Rosenbaum B, Bechgaard B, Borberg S, Burgaard L, Lauritsen L, Lindhardt A, et al. Psykoterapi af skizofrene: en undersøgelse af betydningen af gruppesupervision. Ugeskrift for læger 1991; 153(40):2822-2825.

(1096) Rosenbaum B, Lajer M, Lindhardt A. Det Nationale Skizofreniprojekt: et projekt til kvalitetssikring af integreret skizofrenibehandling i amterne og H:S. Dan amtsråd 1999; 30(7):16-17.

(1097) Rosenbaum B, Valbak K. Evaluering af ambulant paykoterapi. Ugeskrift for læger 1989; 151(45):2965-2968.

(1098) Rosenberg R, Blinkenberg S. The doctor's role in regional psychiatry [2] (multiple letters). Ugeskr Laeg 2002; 164(40):4673-4675.

(1099) Rosenberg R, Hemmingsen RP, Bolwig TG, Kessing LV, Bech P, Kragh-Sørensen P, et al. Abuse of psychiatry. Ugeskr Laeger 2005; 167(5):531-532; author reply 532.

(1100) Rosenberg R, Videbech P. Referenceprogrammer for angstlidelser og unipolar depression: Dansk psykiatrisk selskab. Ugeskr Laeg 2008; 170(12-13):1051.

(1101) Rosenberg R, Henningsen RP, Bolwig TG, Kessing LV, Bech P, Kragh-Sørensen P, et al. [Debat] ; Mishandling af psykiatri. Ugeskrift for læger 2005; 167(5):531-532.

(1102) Rosenberg R, Munk-Jørgensen P, Bolwig TG. [Debat]. Ugeskrift for læger 2001; 163(42):5861-5862.

(1103) Rosenberg R, Videbech P. Neuropsykiatrisk enhed. Overblik 2005; 10(7/8):20-21.

(1104) Rosenberg R, Videbech P. Billeder af den depressive hjerne. Med årb 2000(2000):111-120.

(1105) Rossau CD, Mortensen PB. Risk factors for suicide in patients with schizophrenia: Nested case- control study. British Journal of Psychiatry 1997; 171(OCT.):355-359.

(1106) Rössler W, Haug H-, Munk-Jørgensen P. The psychosocial basis of schizophrenia. Acta Psychiatr Scand Suppl 2000; 102(407):5.

(1107) Rössler W, Lauber C, Munk-Jørgensen P. The psychosocial background of affective disorders: An introduction. Acta Psychiatr Scand Suppl 2003; 108(418):5-6.

(1108) Rössler W, Lauber C, Munk-Jørgensen P. The psychosocial background of affective disorders. Copenhagen: Blackwell/Munksgaard; 2003.

(1109) Rubin P, Holm A, Møller-Madsen S, Videbech P, Hertel C, Povlsen UJ, et al. Neuropsychological deficit in newly diagnosed patients with schizophrenia or schizophreniform disorder. Acta Psychiatr Scand 1995; 92(1):35-43.

(1110) Rubin P, Holm S, Friberg L, Videbech P, Andersen HS, Bendsen BB, et al. Altered Modulation of Prefrontal and Subcortical Brain Activity in Newly Diagnosed Schizophrenia and Schizophreniform Disorder: A Regional Cerebral Blood Flow Study. Arch Gen Psychiatry 1991; 48(11):987-995.

(1111) Rubin P, Holm S, Madsen PL, Friberg L, Videbech P, Andersen HS, et al. Regional cerebral blood flow distribution in newly diagnosed schizophrenia and schizophreniform disorder. Psychiatry Res 1994; 53(1):57-75.

(1112) Ruud T, Lindefors N, Lindhardt A. Current issues in Scandinavian acute psychiatric wards. Epidemiol Psychiatr Soc 2006; 15(2):99-103.

(1113) Sartorius N, Achton Nielsen J, Strömgren E. Chapter 1: Preface. Acta Psychiatr Scand 1989; 79(348 S):5-6.

(1114) Sartorius N, Achton Nielsen J, Strömgren E. Acta psychiatrica Scandinavica. No. 348 (1989): Changes in frequency of mental disorder over time: results of repeated surveys of mental disorders in the general population. Copenhagen: Munksgaard International Publishers; 1989.

(1115) Sartorius N, Achton Nielsen J, Strömgren E. Changes in frequency of mental disorder over time: results of repeated surveys of mental disorders in the general population. Copenhagen: Munksgaard; 1989.

(1116) Schelin EM, Munk-Jørgensen P, Olesen AV, Gerlach J. Regional differences in schizophrenia incidence in Denmark. Acta Psychiatr Scand 2000; 101(4):293-299.

(1117) Schleisner P. Diagnose og aldersfordeling af 15-24 årige patienter indlagt på psykiatriske afdelinger i danmark. Ugeskrift For Læger 1985(ÅRG. 147 NR. 15).

(1118) Schleisner P. Unges brug af psykiatrisk hospitalsservice: Besvarelse af prisopgave i psykiatri fra Århus Universitet 1981. Risskov: Institut for psykiatrisk demografi; 1982.

(1119) Schleisner P, Jørgensen AV, Damsgaard EM, Husted SE, Gregersen M, Forchhammer B. "Følge hjem": en ny samarbejdsform mellem primær- og sekundærsektoren for geriatriske patienter. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2005; 83(8):993-1002.

(1120) Schmidt J, Hansen LP. Outpatients in psychiatric inpatient and day wards in the County of Arhus. Ugeskr Laeg 1982; 144(26):1952-1954.

(1121) Schmidt J, Achton Nielsen J. Hypokonder paranoia: opfølgning af en kasuistik. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1984; 38(4):299-303.

(1122) Schmidt J, Hansen LP. Ambulante patienter ved psykiatriske senge- og dagafdelinger i Århus amt. Ugeskrift for læger 1982; 144(26):1952-1954.

(1123) Scholz C-, Jacob CP, Buttenschon HN, Kittel-Schneider S, Boreatti-Hümmer A, Zimmer M, et al. Functional variants of TSPAN8 are associated with bipolar disorder and schizophrenia. Am J Med Genet Part B Neuropsychiatr Genet 2010; 153(4):967-972.

(1124) Schou M, Weeke A. Did manic-depressive patients who committed suicide receive prophylactic or continuation treatment at the time? Br J Psychiatry 1988; 153(SEP.):324-327.

(1125) Schrøder PS, Aagaard J. Effekter af etablering af distriktspsykiatri i Aalborg. Ugeskrift for læger 1998; 160(37):5335-5338.

(1126) Schultz EV, Lindhardt A. Quality assurance of psychiatric treatment plans. Ugeskr Laeg 1998; 160(9):1320-1323.

(1127) Severinsen JE, Als TD, Binderup H, Kruse TA, Wang AG, Vang M, et al. Association analyses suggest GPR24 as a shared susceptibility gene for bipolar affective disorder and schizophrenia. Am J Med Genet Part B Neuropsychiatr Genet 2006; 141(5):524-533.

(1128) Smith DF, Stork BS, Wegener G, Ashkanian M, Jakobsen S, Bender D, et al. [11C]mirtazapine binding in depressed antidepressant nonresponders studied by PET neuroimaging. Psychopharmacology 2009; 206(1):133-140.

(1129) Søberg Hansen S. Stofmisbrug blandt patienter i det somatiske hospitalssystem. Ugeskrift for læger 1999; 161(46):6344-6350.

(1130) Søberg Hansen S, Perto G. Stofmisbrugere indlagt i det psykiatriske sygehusvæsen. [Risskov]: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1994.

(1131) Søgaard HJ, Frederiksen V, Kvan E. Visitation til indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller til behandling i distriktspsykiatri. Nordic Journal of Psychiatry 1990; 44(1):25-30.

(1132) Søgaard HJ, Godt HH, Blinkenberg S. Trends in psychiatric hospitalization and changes in admission patterns in two counties in Denmark from 1977 to 1989. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1992; 27(6):263-269.

(1133) Søgaard HJ, Simonsen C, Kristensen E, Arngrim T, Faber H. Psykiatrisk patientsregistrering det psykiatriske centralregister i danmark. En analyse af kritikken for og imod. Nord J Psychiatry 1991; 45(5):323-328.

(1134) Søgaard HJ, Simonsen C, Kristensen E, Arngrim T, Faber H. Psykiatrisk patientsregistrering det psykiatriske centralregister i danmark. En analyse af kritikken for og imod. Nordic Journal of Psychiatry 1991; 45(5):323-328.

(1135) Søgaard HJ. Rapport over evaluering af den distriktspsykiatriske ordning i Viborg amtskommune. Århus: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1993.

(1136) Søgaard HJ. Psykiatrisk organisation, behandling og forskning i Turku og Kuopio i Finland: indtryk fra en studietur til Finland. Århus: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1993.

(1137) Søgaard HJ. Rapport over evaluering af den distriktspsykiatriske ordning i Viborg amtskommune. Århus: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1991.

(1138) Søgaard HJ. Lithiumbehandlings indflydelse på calcium - og fosfatstofskiftet hos mennesker. Ugeskrift for læger 1986; 148(47):3118-3120.

(1139) Søgaard HJ, Frederiksen V, Kvan E. Visitation til indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller til behandling i distriktspsykiatri. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1990; 44(1):25-30.

(1140) Søgaard HJ, Psykiatrisk Hospital i Århus. Distriktspsykiatri i Viborg Amt, region Nord. Risskov: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1994.

(1141) Søgaard HJ, Psykiatrisk Hospital i Århus. Rapport over evaluering af den distriktspsykiatriske ordning i Viborg amtskommune. Delrapport 4 : Tværsnitundersøgelse 1992. [Risskov]: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1993.

(1142) Søgaard HJ, Psykiatrisk Hospital i Århus. Rapport over evaluering af den distriktspsykiatriske ordning i Viborg amtskommune. Delrapport 5 : Visitationsanalyse. [Risskov]: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1993.

(1143) Søgaard HJ, Psykiatrisk Hospital i Århus. Rapport over evaluering af den distriktspsykiatriske ordning i Viborg amtskommune. Delrapport 6 : Interviewundersøgelser. [Risskov]: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1993.

(1144) Søgaard HJ, Psykiatrisk Hospital i Århus. Rapport over evaluering af den distriktspsykiatriske ordning i Viborg amtskommune. Delrapport 7 : Forbrug af psykofarmaka. [Risskov]: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1993.

(1145) Søgaard HJ, Psykiatrisk Hospital i Århus. Rapport over evaluering af den distriktspsykiatriske ordning i Viborg amtskommune. Sammenfattende rapport 1990-1992. [Risskov]: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1993.

(1146) Søgaard HJ, Psykiatrisk Hospital i Århus. Rapport over evaluering af den distriktspsykiatriske ordning i Viborg amtskommune. Delrapport 1 : Medicinalstatistiske forhold. [Risskov]: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; Institut for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1991.

(1147) Søgaard HJ, Psykiatrisk Hospital i Århus. Rapport over evaluering af den distriktspsykiatriske ordning i Viborg amtskommune. Delrapport 2 : Tværsnitundersøgelse 1990. [Risskov]: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; Institut for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1990.

(1148) Søgaard HJ, Psykiatrisk Hospital i Århus. Rapport over evaluering af den distriktspsykiatriske ordning i Viborg amtskommune. Delrapport 3 : Registrering af ambulante ydelser. [Risskov]: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; Institut for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; [1991].

(1149) Søgaard HJ, Simonsen C, Kristensen E, Arngrim T, Faber H. Psykiatrisk patientsregistrering: det psykiatriske central register i Danmark. En analyse af kritikken for og imod. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1991; 45(5):323-328.

(1150) Søgaard HJ, Wandrup J. Hyperkalcæmi hos maniodepressive patienter under vedligeholdelsesbehandling med lithium. Ugeskrift for læger 1986; 148(47):3131-3134.

(1151) Søgård HJ. Seksuelle, psykiske og sociale aspekter af vasektomi. Ugeskrift for læger. 1987(Vol.149, 1987, nr.1).

(1152) Solstad K, Hansen NR, Lindhardt A. Umemployment among patients admitted to a psychiatric department. Ugeskr Laeg 1986; 148(33):2107-2109.

(1153) Solstad K, Hansen NR, Lindhardt AM, Petersson BH, Sadolin S. The significance of unemployment for admissions to a psychiatric department. Ugeskr Laeger 1990; 152(34):2428-2430.

(1154) Solstad K, Hansen NR, Lindhardt A, Petersson B, Sadolin S. Arbejdsløshed blandt indlagte på en psykiatrisk afdeling. Ugeskrift for læger 1986; 148(33):2107-2109.

(1155) Sønderbo K, Vendsborg P, Arngrim T, Fruensgaard K, Arngrim T. [Debat]. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1985; 63(8):571-573.

(1156) Sørensen L. Patient information--ageism or care? Sygeplejersken 1997; 97(38):30-32.

(1157) Sørensen L, Foldspang A, Gulmann NC, Juul-Nielsen S, Mehlsen M. Symposium 37: The diagnosis of psychiatric disorders in the elderly. Validation of rating scales for the elderly. Nordic Journal of Psychiatry, Supplement 1998; 52(41):157.

(1158) Sørensen L, Foldspang A, Gulmann NC, Juul-Nielsen S, Mehlsen M, Munk-Jørgensen P. Concurrent validity of the GMS-AGECAT (A3) package in a Danish nursing home population. Int J Geriatr Psychiatry 1998; 13(5):336-342.

(1159) Sørensen L, Foldspang A, Gulmann NC, Juul-Nielsen S, Munk-Jørgensen P. Nursing home residents in Northern Jutland. Ugeskr Laeg 2000; 162(10):1393-1398.

(1160) Sørensen L, Foldspang A, Gulmann NC, Munk-Jørgensen P. Determinants for the use of psychotropics among nursing home residents. Int J Geriatr Psychiatry 2001; 16(2):147-154.

(1161) Sørensen L, Mortensen PB. Admission patterns of patients with dementia to psychiatric +hospitals. A registry study over the period 1972-1988. Ugeskr Laeger 1994; 156(39):5657-5661.

(1162) Sørensen L, Russell M. Migraine and psychiatric disorders. Nordic Journal of Psychiatry, Supplement 1998; 52(41):197.

(1163) Sørensen L, Tybjerg J, Lund H, Andersen F, Jensen J, Gulmann NC. The admission and discharge patterns of patients with dementia in psychiatric hospitals. Ugeskr Laeger 1992; 154(2):65-67.

(1164) Sørensen LV. Preoperative psychological testing with the MMPI at first operation for prolapsed lumbar disc. Five-year follow up. Dan Med Bull 1992; 39(2):186-190.

(1165) Sørensen LV, Christensen KH, Rasmussen NA, Bach E, Nielsen L, Frostholm D, et al. Living conditions and social needs of long-term psychiatric patients. Ugeskr Laeger 1990; 152(24):1732-1736.

(1166) Sørensen LV, Mors NP. Long-term psychiatric patients at a district psychiatric department. Ugeskr Laeger 1990; 152(24):1729-1732.

(1167) Sørensen LV, Mors O. Social conditions and personality of depressed patients at first admittance and 12 months later. Nord J Psychiatry 1993; 47(2):101-107.

(1168) Sørensen LV, Mors O. Social isolation and personality of schizophrenic patients at first admittance and 12 months later. Nord J Psychiatry 1992; 46(6):381-386.

(1169) Sørensen LV, Mors O. Social conditions of first-admittance schizophrenics compared with those of the general population. Nord J Psychiatry 1992; 46(6):367-372.

(1170) Sørensen LV, Mors O. Social conditions of first-admittance depressed patients compared with those of the general population. Nord J Psychiatry 1992; 46(6):373-379.

(1171) Sørensen LV, Mors O. Social conditions of first-admittance depressed patients compared with those of the general population. Nordic Journal of Psychiatry 1992; 46(6):373-379.

(1172) Sørensen LV, Mors O. Social isolation and personality of schizophrenic patients at first admittance and 12 months later. Nordic Journal of Psychiatry 1992; 46(6):381-386.

(1173) Sørensen LV, Mors O. Social conditions of first-admittance schizophrenics compared with those of the general population. Nordic Journal of Psychiatry 1992; 46(6):367-372.

(1174) Sørensen LV, Mors O. A two-year prospective follow-up study of the outcome after surgery in patients with slipped lumbar disk operated upon for the first time. Acta Neurochir 1989; 96(3-4):94-99.

(1175) Sørensen LV, Mors O. Pre-operative psychological test in lumbal disk prolapse operations. Ugeskr Laeger 1989; 151(32):2044.

(1176) Sørensen LV, Mors O. Preoperative psychological assessment prior to surgery in lumbar disk prolapse. A review of the literature. Ugeskr Laeger 1989; 151(14):882-885.

(1177) Sørensen LV, Mors O. Presentation of a new MMPI scale to predict outcome after first lumbar diskectomy. Pain 1988; 34(2):191-194.

(1178) Sørensen LV, Mors O. Har patienter, der ikke gavnes af rygoperation, psykiatrisk sygdom? Nordic Journal of Psychiatry 1987; 41(3):223-227.

(1179) Sørensen LV, Mors O, Skovlund O. A prospective study of the importance of psychological and social factors for the outcome after surgery in patients with slipped lumbar disk operated upon for the first time. Acta Neurochir 1987; 88(3-4):119-125.

(1180) Sørensen LV, Therkildsen ML, Mors NP. The needs of psychiatric patients for contact with social counselors and the needs of relatives for contact with the patient's psychiatrists. Ugeskr Laeger 1991; 153(11):785-788.

(1181) Sørensen L, Foldspang A, Gulmann NC, Juul-Nielsen S, Munk-Jørgensen P. Plejehjemsbeboere i Nordjylland. Ugeskrift for læger 2000; 162(10):1393-1398.

(1182) Sørensen L, Mortensen PB. Demente patienters indlæggelsesmønster på psykiatriske hospitaler: en registerundersøgelse over perioden 1972-1988. Ugeskrift for læger 1994; 156(39):5657-5661.

(1183) Sørensen MJ, Mors O, Thomsen PH. DSM-IV or ICD-10-DCR diagnoses in child and adolescent psychiatry: Does it matter? Eur Child Adolesc Psychiatry 2005; 14(6):335-340.

(1184) Sørensen MJ, Nissen JB, Mors O, Thomsen PH. Age and gender differences in depressive symptomatology and comorbidity: An incident sample of psychiatrically admitted children. J Affective Disord 2005; 84(1):85-91.

(1185) Sørensen SA, Videbech P, Baandrup L. [Debat] ; Boinstitutioner eller langtidsafdelinger?. Svar. Patienter på en psykiatrisk boinstitution på Djursland. Svar. Ugeskrift for læger 2010; 172(9):731-732.

(1186) Stefansson H, Ophoff RA, Steinberg S, Andreassen OA, Cichon S, Rujescu D, et al. Common variants conferring risk of schizophrenia. Nature 2009; 460(7256):744-747.

(1187) Steinhausen H-, Foldager L, Perto G, Munk-Jørgensen P. Family aggregation of mental disorders in the nationwide Danish three generation study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2009; 259(5):270-277.

(1188) Stothard S, Lajer M, Peitersen O, Meldgaard Madsen A. Hellere døden end arbejdsløshed. Samvirke 1979; 52(7):4-5.

(1189) Strohmaier J, Wüst S, Uher R, Henigsberg N, Mors O, Hauser J, et al. Sexual dysfunction during treatment with serotonergic and noradrenergic antidepressants: Clinical description and the role of the 5-HTTLPR. World J Biol Psychiatry 2011; 12(7):528-538.

(1190) Strömgren A, Thomsen PH. Personality traits in young adults with a history of conditioning-treated childhood enuresis. Acta Psychiatr Scand 1990; 81(6):538-541.

(1191) Strömgren E, Dupont A, Nielsen JA. Epidemiological research as basis for the organization of extramural psychiatry: Proceedings of the 'Second European Symposium on Social Psychiatry', Psychiatric Hospital in Aarhus 26.-28. September, 1979. Acta Psychiatr Scand 1980; 62(Suppl. 285).

(1192) Strömgren E. Psykiatri. 13. udgave ed. Kbh.: Munksgaard; 1979.

(1193) Strömgren E. Psykiatri. 12. udgave ed. Kbh.: Munksgaard; 1976.

(1194) Strömgren E. Psykiatri. 11. udgave ed.: Munksgaard; 1974.

(1195) Strömgren E, Dupont A, Achton Nielsen J, European Symposium on Social Psychiatry. Acta psychiatrica Scandinavica. 285 : Epidemiological research as basis for the organization of extramural psychiatry: proceedings of the "Second European Symposium on Social Psychiatry", Psychiatric Hospital in Aarhus 26.-28. September, 1979. Copenhagen: Munksgaard International Publishers; 1980.

(1196) Strudsholm U, Johannessen L, Foldager L, Munk-Jørgensen P. Increased risk for pulmonary embolism in patients with bipolar disorder. Bipolar Disord 2005; 7(1):77-81.

(1197) Svendsen SW, Munk-Jørgensen P. Psychiatry in Mannheim. Nord J Psychiatry 1993; 47(3):217-220.

(1198) Tabor A, Larsen So, Nielsen J, Nielsen J, Philip J, Pilgaard B, Et Al. Screening for Down's syndrome using an iso-risk curve based on maternal age and serum alpha-fetoprotein level. BJOG Int J Obstet Gynaecol 1987; 94(7):636-642.

(1199) Takei N, Mortensen PB, Klæning U, Murray RM, Sham PC, O'Callaghan E, et al. Relationship between in utero exposure to influenza epidemics and risk of schizophrenia in Denmark. Biol Psychiatry 1996; 40(9):817-824.

(1200) Tehrani E, Krussel J, Borg L, Munk-Jørgensen P. Dropping out of psychiatric treatment: A prospective study of a first-admission cohort. Acta Psychiatr Scand 1996; 94(4):266-271.

(1201) Tehrani ES, Ewald HL, Munk-Jørgensen P. Quality of psychiatric treatment considered from the patients' point of view. Ugeskr Laeg 1996; 158(2):158-162.

(1202) Tehrani E. ECT-vejledning. 4. udg. ed. Risskov: Århus Universitetshospital, Risskov; 2010.

(1203) Tehrani E. Kontinuitet og patienttilfredshed i psykiatrien: udvikling og afprøvning af metoder til kvalitetsvurdering af psykiatriske behandlingsforløb. Risskov: Institut for psykiatrisk grundforskning, Afdeling for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1995.

(1204) Tehrani ES, Ewald HL, Munk-Jørgensen P. Kvalitet af psykiatrisk behandling: belyst ved patienttilfredshed. Ugeskrift for læger 1996; 158(2):158-162.

(1205) Templer DI, Trent NH, Spencer DA, Trent A, Corgiat MD, Mortensen PB, et al. Season of birth in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand 1992; 85(2):107-109.

(1206) Terp IM, Engholm G, Møller H, Mortensen PB. A follow-up study of postpartum psychoses: Prognosis and risk factors for readmission. Acta Psychiatr Scand 1999; 100(1):40-46.

(1207) Terp IM, Mortensen PB. Post-partum psychoses. Clinical diagnoses and relative risk of admission after parturition. Ugeskr Laeger 1999; 161(10):1414-1419.

(1208) Terp IM, Mortensen PB. Post-partum psychoses: Clinical diagnoses and relative risk of admission after parturition. British Journal of Psychiatry 1998; 172(JUNE):521-526.

(1209) Terp IM, Mortensen PB. Puerperalpsykoser: kliniske diagnoser go relativ risiko for indlæggelse efter fødsel. Ugeskrift for læger 1999; 161(10):1414-1419.

(1210) Tesli M, Kähler AK, Andreassen BK, Werge T, Mors O, Mellerup E, et al. No association between DGKH and bipolar disorder in a Scandinavian case-control sample. Psychiatr Genet 2009; 19(5):269-272.

(1211) Thomsen P. Hove, Hove Thomsen P., Mikkelsen J. Hagel Hagel Mikkelsen J. Brug af psykofarmaka, antiepileptika og centralstimulantia på en børnepsykiatrisk afdeling. Ugeskrift For Læger 1986(ÅRG. 148 NR. 27).

(1212) Thomsen PH. Genetic aspects of obsessive-compulsive disorder: A review. Nordic Journal of +Psychiatry 1997; 51(1):15-20.

(1213) Thomsen PH. Child and adolescent obsessive-compulsive disorder treated with citalopram: Findings from an open trial of 23 cases. J Child Adolesc Psychopharmacol 1997; 7(3):157-166.

(1214) Thomsen PH. A 22- to 25-year follow-up study of former child psychiatric patients: A register-based investigation of the course of psychiatric disorder and mortality in 546 Danish child psychiatric patients. Acta Psychiatr Scand 1996; 94(6):397-403.

(1215) Thomsen PH. Treatment of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents a review of the literature. European Child and Adolescent Psychiatry 1996; 5(2):55-66.

(1216) Thomsen PH. Schizophrenia with childhood and adolescent onset - A nationwide register-based study. Acta Psychiatr Scand 1996; 94(3):187-193.

(1217) Thomsen PH. Borderline Conditions in Childhood: A Register-Based Follow-Up Study over a 22-Year Period. Psychopathology 1996; 29(6):357-362.

(1218) Thomsen PH. Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. A 6-22 year follow-up study of social outcome. Eur Child Adolesc Psychiatry 1995; 4(2):112-122.

(1219) Thomsen PH. Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: predictors in childhood for long-term phenomenological course. Acta Psychiatr Scand 1995; 92(4):255-259.

(1220) Thomsen PH. Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: A study of parental psychopathology and precipitating events in 20 consecutive danish cases. Psychopathology 1995; 28(3):161-167.

(1221) Thomsen PH. Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. A review of the literature. Eur Child Adolesc Psychiatry 1994; 3(3):138-158.

(1222) Thomsen PH. Children and adolescents with obsessive-compulsive disorder: An analysis of sociodemographic background: A case-control study. Psychopathology 1994; 27(6):303-311.

(1223) Thomsen PH. Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. Acta Psychiatr Scand 1993; 88(3):212-217.

(1224) Thomsen PH. Obsessive-compulsive disorder in adolescence - Differential diagnostic considerations in relation to schizophrenia and manic-depressive disorder: A comparison of phenomenology and sociodemographic characteristics. Psychopathology 1992; 25(6):301-310.

(1225) Thomsen PH. Obsessive-compulsive disorders in children and adolescents. Phenomenological aspects. Ugeskr Laeger 1992; 154(31):2147-2150.

(1226) Thomsen PH. Obsessive-compulsive symptoms in children and adolescents: A phenomenological analysis of 61 Danish cases. Psychopathology 1991; 24(1):12-18.

(1227) Thomsen PH. Child and adolescent psychiatric inpatients in Denmark demographic and diagnostic characteristics of children and adolescents admitted from 1970 to 1986. A register-based study. Nordic Journal of Psychiatry 1990; 44(4):337-343.

(1228) Thomsen PH. The prognosis in early adulthood of child psychiatric patients: a case register study in Denmark. Acta Psychiatr Scand 1990; 81(1):89-93.

(1229) Thomsen PH. Follow-up of 338 young drug addicts admitted to psychiatric hospitals in the period 1975 to 1984. Ugeskr Laeger 1988; 150(19):1166-1170.

(1230) Thomsen PH. Young drug addicts admitted to psychiatric hospitals in the county of Arhus 1975-1984. III. Social background factors. Ugeskr Laeger 1988; 150(10):603-606.

(1231) Thomsen PH. Young drug addicts admitted to psychiatric hospitals in the County of Arhus 1975-1984. II. Addiction patterns, reasons for admission and course of treatment. Ugeskr Laeger 1988; 150(9):548-551.

(1232) Thomsen PH. Young drug addicts admitted to psychiatric hospitals 1975-1984. I. A retrospective epidemiological analysis. Ugeskr Laeger 1988; 150(8):466-469.

(1233) Thomsen PH, Jensen J. Obsessive-compulsive disorder: admission patterns and diagnostic stability: A case-register study. Acta Psychiatr Scand 1994; 90(1):19-24.

(1234) Thomsen PH, Jensen J. Latent class analysis of organic aspects of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. Acta Psychiatr Scand 1991; 84(4):391-395.

(1235) Thomsen PH, Jensen J. Dimensional approach to obsessive-compulsive disorder in childhood and adolescence. Acta Psychiatr Scand 1991; 83(3):183-187.

(1236) Thomsen PH, Mikkelsen HU. Course of Obsessive-Compulsive Disorder in Children and Adolescents: A Prospective Follow-up Study of 23 Danish Cases. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1995; 34(11):1432-1440.

(1237) Thomsen PH, Mikkelsen HU. Development of personality disorders in children and adolescents with obsessive-compulsive disorder A 6- to 22-year follow-up study. Acta Psychiatr Scand 1993; 87(6):456-462.

(1238) Thomsen PH, Mikkelsen HU. Children and adolescents with obsessive-compulsive disorder: the demographic and diagnostic characteristics of 61 Danish patients. Acta Psychiatr Scand 1991; 83(4):262-266.

(1239) Thomsen PH, Møller LL, Dehlholm B, Brask BH. Manic-depressive psychosis in children younger than 15 years: a register-based investigation of 39 cases in Denmark. Acta Psychiatr Scand 1992; 85(5):401-406.

(1240) Thomsen PH, Strömgren AS. Dry bed--but how? A follow-up study of children with enuresis treated with a bed alarm. Ugeskr Laeger 1991; 153(15):1063-1065.

(1241) Toftgaard C, Nielsen J, Mikkelsen PMW, Aagaard J. Patients on surgical waiting lists. II. A questionnaire investigation to illustrate the economical and social conditions of patients on surgical waiting lists. Ugeskr Laeg 1981; 143(22):1430-1433.

(1242) Tsuchiya KJ, Munk-Jørgensen P. First-admission rates of schizophrenia in Denmark, 1980-1997: Have they been increasing? Schizophr Res 2002; 54(3):187-191.

(1243) Tybjerg J, Boller S, Valbak K, Lindhardt A. Psychiatric hospitalisations evaluated by patients. Int J Soc Psychiatry 1990; 36(3):163-171.

(1244) Tybjerg J, Sørensen L. Diagnosis of dementia--an objective examination or a subjective evaluation? Ugeskr Laeger 1994; 156(11):1613-1615.

(1245) Tybjerg J, Sørensen L, Andersen F, Lund H, Jensen J, Gulmann NC. Use of psychopharmaceuticals and commitment in psychiatric admissions of elderly patients with dementia. Ugeskr Laeger 1992; 154(2):68-71.

(1246) Uher R, Dernovsek MZ, Mors O, Hauser J, Souery D, Zobel A, et al. Melancholic, atypical and anxious depression subtypes and outcome of treatment with escitalopram and nortriptyline. J Affective Disord 2011; 132(1-2):112-120.

(1247) Uher R, Farmer A, Henigsberg N, Rietschel M, Mors O, Maier W, et al. Adverse reactions to antidepressants. Br J Psychiatry 2009; 195(3):202-210.

(1248) Uher R, Huezo-Diaz P, Perroud N, Smith R, Rietschel M, Mors O, et al. Genetic predictors of response to antidepressants in the GENDEP project. Pharmacogenomics J 2009; 9(4):225-233.

(1249) Uher R, Maier W, Hauser J, Marušič A, Schmael C, Mors O, et al. Differential efficacy of escitalopram and nortriptyline on dimensional measures of depression. Br J Psychiatry 2009; 194(3):252-259.

(1250) Uher R, Mors O, Hauser J, Rietschel M, Maier W, Kozel D, et al. Body weight as a predictor of antidepressant efficacy in the GENDEP project. J Affective Disord 2009; 118(1-3):147-154.

(1251) Uher R, Mors O, Rietschel M, Rajewska-Rager A, Petrovic A, Zobel A, et al. Early and delayed onset of response to antidepressants in individual trajectories of change during treatment of major depression: A secondary analysis of data from the genome-based therapeutic drugs for depression (GENDEP) study. J Clin Psychiatry 2011; 72(11):1478-1484.

(1252) Uher R, Muthén B, Souery D, Mors O, Jaracz J, Placentino A, et al. Trajectories of change in depression severity during treatment with antidepressants. Psychol Med 2010; 40(8):1367-1377.

(1253) Uher R, Perlis RH, Henigsberg N, Zobel A, Rietschel M, Mors O, et al. Depression symptom dimensions as predictors of antidepressant treatment outcome: Replicable evidence for interest-activity symptoms. Psychol Med 2012; 42(5):967-980.

(1254) Uher R, Perlis RH, Placentino A, Dernovšek MZ, Henigsberg N, Mors O, et al. Self-report and clinician-rated measures of depression severity: Can one replace the other? Depression Anxiety 2012; 29(12):1043-1049.

(1255) Uher R, Perroud N, Ng MYM, Hauser J, Henigsberg N, Maier W, et al. Genome-wide pharmacogenetics of antidepressant response in the GENDEP project. Am J Psychiatry 2010; 167(5):555-564.

(1256) Uhrskov Sørensen L. Psychiatric morbidity and the use of psychotropics in Danish nursing homes. Aarhus: Faculty of Health Sciences, University of Aarhus; 2001.

(1257) Uhrskov Sørensen L, Foldspang A, Gulman NC, Juul-Nielsen S, Mehlsen M, Munk-Jørgensen P. Empirical weighting of the Standardized Mini Mental State Examination items among nursing home residents. Nordic journal of psychiatry 2001; 55(1):49-54.

(1258) Valbak K. Suitability for psychoanalytic psychotherapy: A review. Acta Psychiatr Scand 2004; 109(3):164-178.

(1259) Valbak K. Specialized psychotherapeutic group analysis: How do we make group analysis suitable for 'non-suitable' patients? Group Anal 2003; 36(1):73-86.

(1260) Valbak K. Ready, willing and able to change: Motivational aspects of the assessment and treatment of eating disorders. Eur Eating Disord Rev 2001; 9(1):4-18.

(1261) Valbak K. Group analytic psychotherapy at a general psychiatric hospital. Nord J Psychiatry Suppl 1998; 52(41):106.

(1262) Valbak K, Christensen KR, Weeke A, Stockmar H. Patienter henvist til gruppeanalyse. Nord J Psychiatry 1989; 43(1):11-17.

(1263) Valbak K, Hansted L. Visitation af akutte psykiatriske patienter. Døgnåben modtagelse: I. Ugeskrift for læger 1988(Vol.150, 1988, nr.28).

(1264) Valbak K, Hansted L. Visitation af akutte psykiatriske patienter. Beskrivelse af patienter visiteret i døgnåben modtagelse: II. Ugeskrift for læger. 1988(Vol.150, 1988, nr.50).

(1265) Valbak K, Hansted L. Referral of acute psychiatric patients. II. A description of patients referred to a 24-hour reception ward. Ugeskr Laeger 1988; 150(50):3100-3105.

(1266) Valbak K, Hansted L. Referral of acute psychiatric patients. I. A 24-hour reception ward. Ugeskr Laeger 1988; 150(28):1730-1734.

(1267) Valbak K, Køster A, Larsen KA, Nielsen JR, Norrie B. The Danish National Multicenter Schizophrenia Project: Assessment of Psychotic Patients for dynamic Psychotherapy (APPP). Nord J Psychiatry 2003; 57(5):333-338.

(1268) Valbak K, Rosenbaum B, Hougaard E. Suitability for psychoanalytic psychotherapy: Validation of the Dynamic Assessment Interview (DAI). Acta Psychiatr Scand 2004; 109(3):179-186.

(1269) Valbak K, Sørensen LV, Lindhardt A. Evaluation of community psychiatry: a cross-sectional study. Acta Psychiatr Scand 1992; 85(3):183-188.

(1270) Valbak K, Sørensen LV, Lindhardt A. Evaluation of community psychiatry: a cross-sectional study. Acta Psychiatr Scand 1992; 85(3):183-188.

(1271) Valbak K oa. Patienter henvist til gruppeanalyse. Nordisk psykiatrisk tidsskrift. 1989(Vol.43, 1989, nr.1).

(1272) Valbak K. Suitability for psychoanalytic psychotherapy: Ph.D. thesis. [S.l.]: [Kristian Valbak]; 2003.

(1273) Valbak K. Vurdering af patienter til ambulant gruppeanalytisk terapi: en egnethedsskala. Agrippa 1990; 12(2):185-195.

(1274) Valbak K, Hansted L. Visitation af akutte psykiatriske patienter: døgnåben modtagelse. Ugeskrift for læger 1988; 150(28):1730-1734.

(1275) Van der Feltz-Cornelis CM, Lyons JS, Huyse FJ, Campos R, Fink P, Slaets JPJ. Health services research on mental health in primary care. Int J Psychiatry Med 1997; 27(1):1-21.

(1276) Vedel Sørensen L. Personlighed og socialt stress ved skizofren psykose og depressiv sindslidelse: licentiatafhandling ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Risskov: Institut for Psykiatrisk Grundforskning, Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1994.

(1277) Vedel Sørensen L. Preoperative psychological testing with the MMPI at first operation for prolapsed lumbar disc: five-year follow up. Dan Med Bull 1992; 39(2):186-190.

(1278) Vedel Sørensen L, Christensen KH, Rasmussen NA, Bach E, Nielsen L, Frostholm D, et al. +Levekår og sociale behov hos psykiatriske langtidspatienter. Ugeskrift for læger 1990; 152(24):1732-1736.

(1279) Vedel Sørensen L, Mors NPO. Psykiatriske langtidspatienter i en distriktspsykiatrisk afdeling. Ugeskrift for læger 1990; 152(24):1729-1732.

(1280) Vedel Sørensen L, Mors O. Social conditions and personality of depressed patients at first admittance and 12 months later. Nordic journal of psychiatry 1993; 47(2):101-107.

(1281) Vedel Sørensen L, Mors O. Social conditions of first-admittance skizophrenics compared with -those of the general population. Nordic journal of psychiatry 1992; 46(6):367-372.

(1282) Vedel Sørensen L, Mors O. Social conditions of first-admittance depressed patients compared with those of the general population. Nordic journal of psychiatry 1992; 46(6):373-379.

(1283) Vedel Sørensen L, Mors O. Social isolation and personality of skizophrenic patients at first admittance and 12 months later. Nordic journal of psychiatry 1992; 46(6):381-386.

(1284) Vedel Sørensen L, Mors O. Præoperativ psykologisk vurdering ved lumbal discusprolapsoperation: en litteraturoversigt. Ugeskrift for læger 1989; 151(14):882-885.

(1285) Vedel Sørensen L, Mors O. Har patienter, der ikke gavnes af rygoperation, psykiatrisk sygdom? Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1987; 41(3):223-227.

(1286) Vedel Sørensen L, Therkildsen ML, Mors NPO. Psykiatriske patienters behov for kontakt til socialrådgivere og de pårørendes behov for kontakt til patienternes psykiatere. Ugeskrift for læger 1991; 153(11):785-788.

(1287) Vedsted P, Fink P, Olesen F, Munk-Jørgensen P. Psychological distress as a predictor of frequent attendance in family practice: A cohort study. Psychosomatics 2001; 42(5):416-422.

(1288) Vendsborg PB, Blinkenberg S. Velkommen til psyknet.dk: alt om psyken. : Psyknet; 2000-.

(1289) Vestergaard P, Aagaard J. Five-year mortality in lithium-treated manic-depressive patients. J Affective Disord 1991; 21(1):33-38.

(1290) Vestergaard P, Emborg C, Støving RK, Hagen C, Mosekilde L, Brixen K. Fractures in patients with anorexia nervosa, bulimia nervosa, and other eating disorders - A nationwide register study. Int J Eat Disord 2002; 32(3):301-308.

(1291) Vestergaard P, Emborg C, Støving RK, Hagen C, Mosekilde L, Brixen K. Patients with eating disorders: A high-risk group for fractures. Orthopaedic Nursing 2000; 22(5):325-331.

(1292) Vestergaard P, Wentzer Licht R, Brodersen A, Rasmussen N-, Christensen H, Arngrim T, et al. Outcome of lithium prophylaxis: A prospective follow-up of affective disorder patients assigned to high and low serum lithium levels. Acta Psychiatr Scand 1998; 98(4):310-315.

(1293) Videbech T., Weeke A., Dupont A. Endogenous psychoses and season of birth. Acta Psychiatr Scand 1974(50).

(1294) Videbech M, Carlsson PS, Jensen NC, Videbech P. Measuring preoperative anxiety by three self-reporting scales: State trait anxiety inventory, symptoms checklist 92, and visuel analogue scale. Ugeskr Laeg 2003; 165(6):569-574.

(1295) Videbech M, Carlsson PS, Jensen NC, Videbech P. Måling af præoperativ angst med tre selvrapporteringsskalaer: State Trait Anxiety Inventory, Symptoms CheckList 92 og visuel analogskala. Ugeskrift for læger 2003; 165(6):569-574.

(1296) Videbech M, Videbech P. Afdelingssygeplejersker er mindre stressede end andre ledere. Sygeplejersken 2007; 107(21):47-51.

(1297) Videbech P. Breast-feeding and medicamental antidepressant treatment. Ugeskr Laeg 2002; 164(14):1914-1919.

(1298) Videbech P. PET measurements of brain glucose metabolism and blood flow in major depressive disorder: A critical review. Acta Psychiatr Scand 2000; 101(1):11-20.

(1299) Videbech P. MRI findings in patients with affective disorder: A meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 1997; 96(3):157-168.

(1300) Videbech P. Childbirth depression. When the puerperium becomes a nightmare. Sygeplejersken 1993; 93(25):26-29.

(1301) Videbech P, Buxbom L, Gerdes U, Frederiksen J, Lønstrup J, Tehrani E. Patients at a psychiatric residential institution in Djursland. Ugeskr Laeg 2010; 172(5).

(1302) Videbech P, Gouliaev G. First admission with puerperal psychosis: 7–14 years of follow-up. Acta Psychiatr Scand 1995; 91(3):167-173.

(1303) Videbech P, Honoré M. Electroconvulsive therapy (ECT): Patients' evaluation of the treatment. Ugeskr Laeg 2003; 165(40):3811-3814.

(1304) Videbech P, Kimbrell TA, Ketter TA, George MS, Little JT, Benson BE, et al. Comment on "regional cerebral glucose utilization in patients with a range of severities of unipolar depression" [1] (multiple letters). Biol Psychiatry 2002; 52(10):1031-1032.

(1305) Videbech P, Nielsen J. Chromosome abnormalities and season of birth. Hum Genet 1984; 65(3):221-231.

(1306) Videbech P, Nielsen J. Electronic data processing in the Danish Cytogenetic Central Register and EDP problems of registers in general. Clin Genet 1979; 15(2):137-146.

(1307) Videbech P, Nielsen J, Wohlert M, Eriksen G, Hansen KB, Hvidman L, et al. The impact of large Y chromosome on pregnancy, foetus and birth. Clin Genet 1984; 26(4):281-288.

(1308) Videbech P, Petersen TH. Depression, stress, and brain function. Ugeskr Laeg 2001; 163(47):6568-6572.

(1309) Videbech P, Ravnkilde B. Hippocampal volume and depression: A meta-analysis of MRI studies. Am J Psychiatry 2004; 161(11):1957-1966.

(1310) Videbech P, Ravnkilde B, Fiirgaard B, Clemmensen K, Egander A, Rasmussen NA, et al. Structural brain abnormalities in unselected in-patients with major depression. Acta Psychiatr Scand 2001; 103(4):282-286.

(1311) Videbech P, Ravnkilde B, Gammelgaard L, Egander A, Clemmensen K, Rasmussen NA, et al. The Danish PET/depression project: Performance on Stroop's test linked to white matter lesions in the brain. Psychiatry Res Neuroimaging 2004; 130(2):117-130.

(1312) Videbech P, Ravnkilde B, Kristensen S, Egander A, Clemmensen K, Rasmussen NA, et al. The Danish PET/depression project: Poor verbal fluency performance despite normal prefrontal activation in patients with major depression. Psychiatry Res Neuroimaging 2003; 123(1):49-63.

(1313) Videbech P, Ravnkilde B, Pedersen AR, Egander A, Landbo B, Rasmussen NA, et al. The Danish PET/depression project: PET findings in patients with major depression. Psychol Med 2001; 31(7):1147-1158.

(1314) Videbech P, Ravnkilde B, Pedersen TH, Hartvig H, Egander A, Clemmensen K, et al. The Danish PET/depression project: Clinical symptoms and cerebral blood flow. A regions-of-interest analysis. Acta Psychiatr Scand 2002; 106(1):35-44.

(1315) Videbech P, Ravnkilde SS, Deleuran A. Den danske depressionsdatabase. Ugeskr Laeg 2012; 174(42):2543-2543.

(1316) Videbech P, Tehrani ES. Imaging techniques and proposed implementation of a neuropsychiatric assessment program for patients with depression. Ugeskr Laeg 2007; 169(16):1431-1434.

(1317) Videbech P, Tehrani ES. Imaging techniques and proposed implementation of a neuropsychiatric assessment program for patients with depression. Ugeskr Laeger 2007; 169(16):1431-1434.

(1318) Videbech PBH, Gouliaev GH. Prognosis of first episode postpartum psychosis. Demographic, obstetrical and psychiatric factors. Ugeskr Laeg 1996; 158(21):2970-2974.

(1319) Videbech P. Klinik og neurobiologi ved posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Lægemagasinet 2011; 25(2):14-18.

(1320) Videbech P. Psykiatri: en lærebog om voksnes psykiske sygdomme. 4. udgave ed. Kbh.: FADL; 2010.

(1321) Videbech P. Klinik og neurobiologi ved posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Lægemagasinet 2008; 22(7/8):20-24.

(1322) Videbech P. Depression kan måles i hjernen. Lægemagasinet 2006; 20(5):16-18.

(1323) Videbech P. Towards a neurobiology of major depression: structural and functional cerebral abnormalities. [S.l.]: [Poul Videbech]; 2005.

(1324) Videbech P. Depression, stress og moderne hjernefunktion: moderne depressionsopfattelse. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2005; 83(11):1321-1331.

(1325) Videbech P. Hjernens funktion ved depression. Lægemagasinet 2005; 19(6):14-18.

(1326) Videbech P. Skræmmende men skånsom behandling mod depression ; Patienterne tilfredse med behandlingen. Sygeplejersken 2004; 104(14):14-17.

(1327) Videbech P. Depression kan påvirke hjernen. Sygeplejersken 2004; 104(32):36-40.

(1328) Videbech P. Fødselsdepression: informationshæfte til patienter, pårørende og andre. Risskov: PsykInfo; 2003.

(1329) Videbech P. Amning og medikamentel antidepressiv behandling: en litteraturgennemgang. Ugeskrift for læger 2002; 164(14):1914-1919.

(1330) Videbech P. En lunefuld sygdom. Sygeplejersken 1996; 96(1):36-41.

(1331) Videbech P. Fødselspsykoser. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1996; 74(2):133-142.

(1332) Videbech P. Fødselspsykose: en alvorlig tilstand. Tidsskrift for jordemødre 1996; 106(6):7-11.

(1333) Videbech P. Fødselsdepressioner. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1994; 72(2):131-139.

(1334) Videbech P. Når barselsperioden bliver et mareridt. Sygeplejersken 1993; 93(25):26-29.

(1335) Videbech P, Buxbom L, Gerdes U, Frederiksen J, Lønstrup J, Tehrani E. Patienter på en psykiatrisk boinstitution på Djursland. Ugeskrift for læger 2010; 172(5):351-355.

(1336) Videbech P, Gouliaev GH. Prognosen for debuterende post partum-psykose: demografiske, obstetriske og psykiatriske faktorer. Ugeskrift for læger 1996; 158(21):2970-2974.

(1337) Videbech P, Helm Petersen T. Depression, stress og hjernefunktion. Ugeskrift for læger 2001; 163(47):6568-6572.

(1338) Videbech P, Honoré M. Elektrokonvulsiv terapi (ECT): patienternes vurdering af behandlingen. Ugeskrift for læger 2003; 165(40):3811-3814.

(1339) Videbech P, Rasmussen J. Restless legs syndrome og depression. Ugeskrift for læger 2011; 173(35):2113-2117.

(1340) Videbech P, Tehrani ES. Billeddannende teknikker og et forslag til implementering af et neuropsykiatrisk udredningsprogram for patienter med depression. Ugeskrift for læger 2007; 169(16):1431-1434.

(1341) Videbech T. The psychopathology of anancastic endogenous depression. Acta Psychiatr Scand 1975; 52(5):336-373.

(1342) Videbech T. A study of genetic factors, childhood bereavement, and premorbid personality traits in patients with anancastic endogenous depression. Acta Psychiatr Scand 1975; 52(3):178-222.

(1343) Videbech T. Chronic olfactory paranold syndromes: A contribution to the psychopathology of the sense of smell. Acta Psychiatr Scand 1966; 42(2):183-213.

(1344) Videbech T, Weeke A, Dupont A. Endogenous psychoses and season of birth. Acta Psychiatr Scand 1974; 50(2):202-218.

(1345) Videbech T. Capgras syndrom. Agrippa 1984; 6(4):234-250.

(1346) Videbech T. 16. Scandinavian congress of psychiatry, 1.-4. July 1970 Aarhus : main topics : psychiatric epidemiology and drug addiction among young people : abstracts. 1970 Acta psychiatrica Scandinavica Suppl.

(1347) Videbech T. Psychiatric epidemiology and Drug addiction among young people : main topics : abstracts : sixteenth Scandinavian Congress of Psychiatry 1-4 July 1970, Aarhus University : edited by Thomas Videbech. : Munksgaard; 1970.

(1348) Videbech T. Psychiatric epidemiology and drug addiction among young people : Abstracts. Cph.: Munksgaard; 1970.

(1349) Visscher PM, Haley CS, Ewald H, Mors O, Egeland J, Thiel B, et al. Joint multi-population analysis for genetic linkage of bipolar disorder or "wellness" to chromosome 4p. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2005; 133 B(1):18-24.

(1350) Wamberg E, Dupont A. Oligofreni som medicinsk undervisningsfag. Nord Med 1977; 92(10):258-260.

(1351) Wang A, Mors O, Kruse T, Dahl HA, Ostero A, Ewald H. Panic disorder in a genetic isolate. Am J Med Genet Neuropsychiatr Genet 2000; 96(4):557.

(1352) Wang AG, Dahl HA, Vang M, Als TD, Ewald H, Kruse TA, et al. Genetics of panic disorder on the Faroe Islands: A replication study of chromosome 9 and panic disorder. Psychiatr Genet 2006; 16(3):99-104.

(1353) Wang AG, Vang M, Mors O, Nyegaard M, Kruse TA, Ewald H. Human population genetics in the Faroe Islands: a research model and a haplotype study on bipolar affective disorder. Fróðskaparrit 1999(46):9-16.

(1354) Weber H, Kittel-Schneider S, Gessner A, Domschke K, Neuner M, Jacob CP, et al. Cross-disorder analysis of bipolar risk genes: Further evidence of dGKH as a risk gene for bipolar disorder, but also unipolar depression and adult ADHD. Neuropsychopharmacology 2011; 36(10):2076-2085.

(1355) Weeke A., Stroemgren E. Fifteen years later. A comparison of patients in danish psychiatric institutions in 1957, 1962, 1967, and 1972. Acta Psychiatr Scand 1978(57).

(1352) Weeke A. Admission pattern and diagnostic stability among unipolar and bipolar manic-depressive patients. Acta Psychiatr Scand 1984; 70(6):603-613.

(1353) Weeke A. Incidence of depressive syndromes in a Danish county: The Aarhus County Investiagation. Acta psychiatrica scandinavica 1975; 1975.

(1354) Weeke A. Psychiatric admissions in the county of Svendborg before and after the establishment of the county and municipal department in Svendborg. Ugeskr Laeger 1969; 131(5):201-208.

(1355) Weeke A, Bille M, Dupont A, Kastrup M. Psychiatric function in a geographically delimited region. II. Interaction between the private and the public sectors illustrated by cohorts' utilization of the system. Ugeskr Laeg 1984; 146(4):296-302.

(1356) Weeke A, Bille M, Rasch P, Videbech T. Psychiatric admissionsfrom the County of Randers. A comparison between the conditions before and after the establishment of a psychiatric department in the Central Hospital in Randers, Denmark. Ugeskr Laeger 1971; 133(22):1095-1099.

(1357) Weeke A, Bille M, Videbech T, Dupont A, Juel-Nielsen N. INCIDENCE OF DEPRESSIVE SYNDROMES IN A DANISH COUNTY: The Aarhus County Investigation. Acta Psychiatr Scand 1975; 51(1):28-41.

(1358) Weeke A, Juel K, Væth M. Cardiovascular death and manic-depressive psychosis. J Affective Disord 1987; 13(3):287-292.

(1359) Weeke A, Kastrup M, Dupont A. Long-stay patients in danish psychiatric hospitals. Psychol Med 1979; 9(3):551-566.

(1360) Weeke A, Munk-Jørgensen P, Strömgren E, Dupont A. Changes in utilization of Danish psychiatric institutions I. An outline of the period 1957-1982. Compr Psychiatry 1986; 27(5):407-415.

(1361) Weeke A, Strömgren E. Fifteen years later: A comparison of patients in Danish psychiatric instititions in 1957, 1962, 1967, and 1972. Acta Psychiatr Scand 1978; 57(2):129-144.

(1362) Weeke A, Væth M. Excess mortality of bipolar and unipolar manic-depressive patients. J Affective Disord 1986; 11(3):227-234.

(1363) Weeke A, Weeke J. The 24-hour pattern of serum TSH in patients with endogenous depression. Acta Psychiatr Scand 1980; 62(1):69-74.

(1364) Weeke A, Weeke J. Disturbed circadian variation of serum thyrotropin in patients with endogenous depression. Acta Psychiatr Scand 1978; 57(4):281-289.

(1365) Wernlund AG, Aagaard J. Der er uacceptabel høj dødelighed hos patienter med skizofreni. Ugeskrift for læger [online] 2015(2015-03-25).

(1366) Westergaard T, Mortensen PB, Pedersen CB, Wohlfahrt J, Melbye M. Exposure to prenatal and childhood infections and the risk of schizophrenia: Suggestions from a study of sibship characteristics and influenza prevalence. Arch Gen Psychiatry 1999; 56 (11):993-998.

(1367) Westergaard-Nielsen N. Mental illness and labour market outcomes: employment and earnings. Århus: Centre for Labour Market and Social Research; 1999.

(1368) Wulff Svendsen S, Munk-Jørgensen P. Psychiatry in Mannheim. Nordic journal of psychiatry 1993; 47(3):217-220.

(1369) Wulff Svendsen S, Munk-Jørgensen P. Psykiatrisk klinik og forskning i Baden-Württemberg: Indtryk fra besøg ved Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim. Århus: Socialpsykiatrisk forskningsenhed, Institut for psykiatrisk demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus; 1992.

(1370) Xia J, Merinder LB, Belgamwar MR. Psychoeducation for schizophrenia. Cochrane database of systematic reviews (Online) 2011 (6).

(1371) Xia J, Merinder LB, Belgamwar MR. Psychoeducation for schizophrenia. Schizophr Bull 2011; 37 (1):21-22.